ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 12.03.10, 02:19   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Maliyet Muhasebesi Vize Deneme Sınavı 2
1-) -İşletmenin yapısına uygun olarak işletme yönetimince seçilen yöntem ve belgeleme düzenine dayanır
- Üretilen mamullerin maliyetinin belirlenmesinde kullanılır
- İçe dönük bir muhasebedir
Sayılan bu özellikler hangi muhasebe türüne aittir?
A) Genel Muhasebe
B) Finansal Muhasebe
C) Analitik Muhasebe
D) Enflasyon Muhasebesi
E) Yönetim Muhasebesi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) "X" işletmesinin Mayıs ayına ait stok mevcutları ve faaliyetleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Verilen bu bilgilere göre üretimde kullanılan direkt ilk madde ve malzemenin maliyeti kaç TL’ dir?
A) 7.900 TL
B) 3.500 TL
C) 7.350 TL
D) 5.500 TL
E) 5.900 TL

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bir işletme, maliyet muhasebesi amaçlarından biri olan "mamul maliyetini saptamakla" aşağıdakilerden hangisine ulaşamaz?
A) Üretilen mamullerin mamul stoklarında hangi değerle kayıtlanacağını belirleyebilir.
B) SMM ve gelir tablosunda Brüt Satış Kar/ Zararını belirlemede bu veriden yararlanabilir
C) Henüz satışı yapılmamış mamullerin bilançoda hangi değerle yer alacağını belirleyebilir
D) Bu veri sayesinde değişken maliyet sistemini kullanabilir
E) Mamul fiyatlandırılmasında bu bilgiden yararlanabilir

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdaki işletmelerden hangisi safha maliyet sistemini kullanmaz?
A) Un fabrikası
B) Tamirhane
C) Cam fabrikası
D) Kağıt üretimi yapan işletme
E) Şeker fabrikası

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Demir çelik fabrikalarında kullanılan demir madeni direkt ilk madde ve malzemedir.
B) Şeker sanayinde kullanılan şeker pancarı, direkt ilk madde ve malzemedir.
C) Konfeksiyon üretiminde kullanılan dikiş ipliği, yardımcı malzemedir.
D) Mobilya üretiminde kullanılan tutkal, işletme malzemesidir.
E) Dokuma sanayiinde kullanılan temizlik malzemeleri , işletme malzemesidir.

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Ustabaşı ya da atölye şefi tarafından, üretimde gereksinim duyulan ilk madde ve malzemeleri ambardan çekmek üzere 2 nüsha halinde düzenlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) İlk madde ve malzeme istek fişi
B) İlk madde ve malzeme satın alma istek fişi
C) Teslim alma raporu
D) Standart malzeme özellik kartı
E) Stok kartı

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Sipariş maliyeti kartının "maliyet unsurları bölümünde" aşağıdakilerden hangisi yer alır?
A) Üretim işletmesinin adı yer alır.
B) Üretimin sipariş için mi stok için mi yapıldığı yer alır.
C) Direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve genel üretim maliyetleri, esas üretim yerleri itibariyle ayrı ayrı yer alır.
D) Maliyet unsurlarının toplamı yer alır.
E) Siparişin başlama ve bitiş tarihi yer alır.

--------------------------------------------------------------------------------
8-) X işletmesinin birim fiyatı 4 TL dan yılda 2000 adet Z malzemesine gereksinimi vardır. İşletmeye ortalama 200 TL sipariş maliyeti ve % 20 stok bulundurma maliyeti getirmektedir. Optimal sipariş miktarı ne kadardır?
A) 500
B) 200
C) 1000
D) 2000
E) 1500

--------------------------------------------------------------------------------
9-) ABC üretim işletmesinin kullandığı L malzemesine ilişkin satın alma ve imalata verme bilgileri şöyledir:

İlk giren ilk çıkar (FIFO) yöntemine göre dönem sonu stoklarının maliyeti kaç TL’dir?
A) 6600
B) 2400
C) 7200
D) 3200
E) 3000

--------------------------------------------------------------------------------
10-) -Konfeksiyon atölyesinde dikiş makinesinin bakım-onarımını yapan işçi
-Konfeksiyon atölyesinde kesim makinesinin başında çalışan işçi
-Konfeksiyon atölyesinde dikiş makinesinin başında çalışan işçinin yıllık izin ücreti
Verilen bu örnekler sırasıyla hangi tür işçiliğe girer?
A) Direkt işçilik - Direkt işçilik – Endirekt işçilik
B) Endirekt işçilik – Özel işçilik – Direkt işçilik
C) Yardımcı işçilik – Direkt işçilik – Endirekt işçilik
D) Endirekt işçilik – Direkt işçilik – Endirekt işçilik
E) Direkt işçilik – Endirekt işçilik – Yardımcı işçilik

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Bir üretim işletmesinde Y işçisi günde 10 saat çalışmaktadır. İşyerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle işçi 2 saati boşa geçirmiştir. Bu durumda boş işçilik karşılığı ödenen ücret hangi hesaba ne şekilde kaydedilir?
A) Genel Üretim Giderleri Hesabının borç tarafına
B) Endirekt İşçilik Giderleri Hesabının alacak tarafına
C) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabının borç tarafına
D) Genel Üretim Giderleri Hesabının alacak tarafına
E) Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları Hesabının alacak tarafına

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Kesim atölyesinde çalışan üç işçinin hak ettikleri akort ücreti toplamı 1.180 TL’dir. İşçilerin çalıştıkları saatler ve saat ücretleri aşağıdaki gibidir. Buna göre B işçisinin akort ücreti kaç TL’dir?

A) 600 TL
B) 400 TL
C) 200 TL
D) 900 TL
E) 590 TL

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Bir üretim işletmesinde 2004 yılına ait yıllık tahmini izin ücreti tutarı 24.000 TL’dir. İşçiler Temmuz ayında izine çıkmış ve 18.000 TL izin ücreti ödenmiştir. Verilen bu bilgilere göre Eylül ayında işletmenin yapacağı yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisidir?


A)


B)


C)


D)E)

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Direkt ilk madde ve malzeme ile direkt işçilik maliyetleri dışında kalan üretimle ilgili tüm maliyetlere ne ad verilir?
A) Genel Yönetim Maliyetleri
B) Satılan Mamullerin Maliyetleri
C) Endirekt Malzeme Maliyetleri
D) Genel Üretim Maliyetleri
E) Üretim Maliyetleri

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Hangi maliyet yerine ait olduğu doğrudan tespit edilemeyen genel üretim maliyetleri ile ilgili hangi ifade doğrudur?
A) Gider yerlerine doğrudan yüklenir ve kayıtlanırlar.
B) Endirekt maliyet niteliğindedirler ve dağıtım anahtarı kullanılarak ilgili departmanlara yüklenebilirler.
C) Maliyet havuzlarında toplanarak, dağıtım anahtarı kullanılmadan ilgili departmanlara doğrudan yüklenebilirler.
D) Direkt maliyet niteliğindedirler ve dağıtım anahtarı kullanılarak ilgili departmanlara yüklenebilirler.
E) Endirekt maliyet niteliğindedirler ve ilgili departmana doğrudan yüklenebilirler.

--------------------------------------------------------------------------------
16-)
Yapılan bu yevmiye kaydı aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) İzin ücretlerinin ödenmesinin kaydını
B) Fazla çalışmanın, kapasite eksikliğinden kaynaklanması halinde yapılan kaydı.
C) Tahmini amortisman giderinin, üretim maliyetine yıllık olarak yüklenmesinin kaydı.
D) Yıl içinde eksik yüklenen amortisman giderinin kaydını.
E) Tahmini amortisman giderinin, üretim maliyetine aylık olarak yüklenmesinin kaydı.

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Bir üretim işletmesinin aylık maliyet fonksiyonu denklemi; y = 80.000 + 20 X’dir. Haziran ayının faaliyet hacmi 5.000 DİS olduğuna göre, Haziran ayının değişken Genel Üretim Maliyeti kaç TL’dir?
A) 1000 TL
B) 100.000 TL
C) 180.000 TL
D) 80.000 TL
E) 90.000 TL

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Aşağıda çeşitli gider türleri ve bunların dağıtımında kullanılacak dağıtım anahtarları verilmiştir. Dağıtım anahtarı, gider türüne uygun olmayan aşağıdakilerden hangisi veya hangileridir?
I. Fabrika binası amortisman -> kapladığı alan
II. Enerji giderleri -> makinelerin gücü
III. Aydınlatma giderleri -> işçi sayısı

A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) Yalnız III
E) I ve II

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi dağıtım anahtarı seçiminde dikkate alınacak faktörlerden değildir?
A) Gider dağıtımının amacı
B) İşletme yönetiminin politikaları
C) Dağıtılacak giderin büyüklüğü
D) İşletmenin piyasadaki rekabet gücü
E) İşletmenin muhasebe sistemindeki kayıt ve bilgi akışı

--------------------------------------------------------------------------------
20-) X üretim işletmesinin Yemekhane ve Bakım Onarım olmak üzere iki hizmet gider yeri bulunmaktadır. Birinci dağıtım sonucunda, yemekhane bölümünde 2.160 TL bakım onarım bölümünde ise 4.418 TL gider toplandığı varsayılmıştır.
Her iki yardımcı hizmet gider yerinin diğer gider yerlerine sundukları hizmet oranları aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki bilgilere ve matematiksel dağıtım yöntemine göre Torna Bölümünün Bakım onarım bölümünden alacağı gider payı kaç TL’dir?
A) 3000
B) 2240
C) 2500
D) 900
E) 3700

--------------------------------------------------------------------------------
21-) 21. ve 22. soruları aşağıdaki bilgileri kullanarak cevaplayınız.


Bir üretim işletmesinde yardımcı hizmet gider yerlerinin dağıtımında kullanılan bilgiler aşağıdaki gibidir:

Bu bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre bakım-onarım bölümünden, tesviye gider yerine dağıtılan gider payı kaç TL’dir?
A) 18.000
B) 21.000
C) 33.600
D) 39.000
E) 5.400

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Yukarıdaki bilgilere ve kademeli dağıtım yöntemine göre ikinci dağıtım sonrası montaj bölümüne dağıtılan gider toplamı kaç TL’dir?
A) 39000
B) 41000
C) 57000
D) 53600
E) 20000

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Bir üretim işletmesine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

Yukarıdaki verilere ve faaliyete dayalı maliyetlemeye göre makine hazırlık başına yüklenecek genel üretim maliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
A) 100
B) 160
C) 200
D) 250
E) 300

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Sipariş maliyet kartında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Başlık
B) Maliyet özeti
C) Maliyet unsurları
D) Mamulün satış fiyatı
E) Direkt işçilik giderleri

--------------------------------------------------------------------------------
25-)
Yapılan bu yevmiye kaydı neyi ifade eder?
A) Üretimde endirekt malzeme kullanılmasını
B) Direkt ve endirekt malzeme alımını
C) Üretim maliyeti unsurlarının üretim hesabına yüklenmesini
D) Üretimde hammadde ve malzeme kullanılmasını
E) Üretimi tamamlanan mamullerin mamul stoklarına devredilmesini

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Bir işletmede dönemsonu itibariyle 730 Genel Üretim Giderleri Hesabının borç kalanı 30.000 TL ve 731 Genel Üretim Giderleri Yansıtma Hesabının alacak kalanı ise 33.000 TL’dir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Fiili GÜM 30.000 lira olup, 3.000 lira fazla yükleme vardır.
B) Fiili GÜM 33.000 lira olup, 3.000 lira fazla yükleme vardır.
C) Fiili GÜM 30.000 lira olup, 3.000 lira eksik yükleme vardır.
D) Fiili GÜM 33.000 lira olup, 3.000 lira eksik yükleme vardır.
E) Fiili GÜM 30.000 lira olup, eksik ya da fazla yükleme yoktur.


Cevaplar
1-) C
2-) D
3-) D
4-) B
5-) D
6-) A
7-) C
8-) C
9-) E
10-) D
11-) C
12-) B
13-) A
14-) D
15-) B
16-) E
17-) B
18-) D
19-) D
20-) C
21-) A
22-) D
23-) B
24-) D
25-) D
26-) A


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Maliyet Muhasebesi Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 12.03.10 02:18
Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 12.03.10 02:17
Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 12.03.10 02:16
Maliyet Muhasebesi Final Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 12.03.10 02:15
Finansal Yönetim Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:02


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 01:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.