ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16.03.10, 23:42   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Devlet Bütçesi - Final Sınavı 1




1) Bütçeyi “ gelecek dönem için önerilen harcamalar ve beklenen gelirler ile birlikte, içinde bulunulan devre ile geçmiş dönemlerde gerçekleşen harcamalar ve gelirler hakkındaki verileri açıklayan belge” şeklinde tanımlayan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) O. Eckstein

B) E. Allix

C) P. Leroy – Beaulic

D) R. Stourm

E) J. Due



2) İngiltere’de vergilerin, krallık genel meclisinin onayı olmaksızın alınmamasını öngören ilk anayasal belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Özgürlük Fermanı

B) Haklar Dilekçesi

C) Haklar Bildirgesi

D) Bağımsızlık Beyannamesi

E) Haklar Beyannamesi



3) Belirli bir gelir kaynağının belirli bir gideri finanse etmesi, aşağıdaki ilkelerden hangisinin istisnasını oluşturur?

A) Birlik

B) Önceden izin

C) Genellik

D) Tasarruf

E) Doğruluk



4) Kaynak kullanma sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girdilerin satın alınması

B) Faaliyetlerin yerine getirilmesi

C) Toplumsal sonuçların ortaya çıkması

D) Planlama

E) Programlama



5) Aşağıdakilerden hangisi nicel yöntemlerin kullanım nedenlerinden biridir?

A) Geçmişteki eğilimin aynen devam etmeyeceği düşüncesi

B) Yeterli ve güvenilir veri toplanabilmesi

C) Teknik donanımın yetersizliği

D) Tahmincilerin eğitim düzeylerinin yetersizliği

E) Fayda ve maliyetleri değerlendirme yetersizliği



6) Yıl içinde bazı ödeneklerin yetersiz kalması halinde öncelikle aşağıdaki bütçe işlemlerinden hangisine başvurulur?

A) Harcamaların kuruluş içinde dağılımı

B) Ek ödenek

C) Düşünülmeyen giderler ödeneği

D) Harcama planı hazırlama

E) Aktarma



7) Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukuku esasına dayandırılan vergilere verilen addır?

A) Örfi vergiler

B) Tımar

C) Şer-i vergiler

D) Has

E) Dolaylı vergiler



8) Anayasamıza göre yerel kamu hizmetlerini görmekle yükümlü kamu tüzel kişileri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mahalli İdareler

B) Genel Bütçeli Kuruluşlar

C) Katma Bütçeli Kuruluşlar

D) Döner Sermayeli Kuruluşlar

E) Fonlar



9) Genel bütçeli kuruluşların finansmanları aşağıdakilerden hangisinden sağlanır?

A) Resimlerden

B) Vergi benzeri gelirlerden

C) Cezalardan

D) Genel vergilerden

E) Harçlardan



10) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde genel bütçeli idareler içerisinde yer almaktadır?

A) Üniversiteler

B) TBMM

C) Vakıflar Genel Müdürlüğü

D) Karayolları Genel Müdürlüğü

E) D.S.İ Genel Müdürlüğü



11) Ülkemizde mali yılbaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 Ocak

B) 1 Mart

C) 1 Eylül

D) 1 Aralık

E) 1 Temmuz



12) Ülkemizde bütçe çağrısı aşağıdaki kuruluşlardan hangisi tarafından hazırlanmaktadır?

A) Maliye Bakanlığı

B) İçişleri Bakanlığı

C) Başbakan

D) Gelirler Genel Müdürlüğü

E) DPT



13) Aşağıdakilerden hangisi program bütçe sınıflandırılmasına göre, hizmet alımına yönelen harcamalar kapsamına girmektedir?

A) Demirbaş alımları

B) Tüketim malları alımı

C) Personel giderleri

D) Taşıt alımları

E) Onarım giderleri



14) Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmasını oluşturan bölümlerden bir tanesi değildir?

A) Kurumsal sınıflandırma

B) Fonksiyonel sınıflandırma

C) Finansman tipi sınıflandırma

D) Ekonomik sınıflandırma

E) Destek hizmetleri sınıflandırması



15) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de bütçe uygulamasının değerlendirilmesine dahil edilemez?

A) Devletin tüm hesaplarının tek bir bütçe sistemi içinde görülmesi anlayışının yeni düzenlemelerle kuvvetlendirilmesi

B) Türk bütçe sistemi, karar alıcılara doğru bilgiler sunacak bir yapıda değildir.

C) Kamu kaynaklarının etkin kullanımı sağlanamamaktadır.

D) Bütçe iyi denetlenememektedir.

E) Tüm hesaplar tek bir bütçe sistemi içinde görülmemektedir.



16) Aşağıdakilerden hangisi Maliye Bakanlığı’nın amacı ve görevlerine dahil edilemez?

A) Maliye politikalarının hazırlanmasına yardımcı olmak

B) Devlet bütçesinin hazırlanması sonrasında oluşan hukuki sorunları gidermek için bir mali mahkeme görevini yapmak

C) Devletin mali danışmanlığını yapmak

D) Kamu malları ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mallar konusundaki yönetim esaslarını belirlemek

E) Devlet bütçesinin hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi ve yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek




17) Kamu gelirlerinin toplandığı yerler ile giderlerinin yapıldığı yerler arasındaki farklardan doğan dengesizliğin giderilmesine ne ad verilir?

A) Emisyon

B) Sübvansiyon

C) Kamu gider ve gelirlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi

D) Kamu gider ve gelirlerinin yer bakımından denkleştirilmesi

E) Fon



18) Kesin hesap kanunlarının mecliste görüşülüp onaylanması aşağıdaki hangi denetim gereğidir?

A) Yasama denetimi

B) Yargı denetimi

C) İdari denetim

D) Mevzuat denetimi

E) Etkinlik denetimi



19) Bütçe kanunun içinde yer alan, yetki devri maddeleriyle bütçenin yürütme erki tarafından uygulanması sırasında yapılan denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İdari denetim

B) Yasama denetimi

C) Yargı denetimi

D) Performans denetimi

E) Etkenlik denetimi



20) Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğünün yaptığı denetim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verimlilik denetimi

B) Performans denetimi

C) Yasama denetimi

D) İdari denetim

E) Taahhüt denetlenmesi



21) Aşağıdakilerden hangisi giderlerin taahhüdünün denetimi içerisinde yer alan kurumlardan değildir?

A) Maliye Bakanlığına bağlı saymanlar

B) Bütçe ve mali kontrol genel müdürlüğü

C) Sayıştay

D) Bütçe dairesi başkanları

E) Danıştay



22) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ve giderlerin yargısal denetimini?

tanımlamaktadır

A) Sayıştay denetimi

B) Danıştay denetimi

C) TBMM denetimi

D) Maliye Bakanlığı denetimi

E) Bağımsız kuruluş denetimi



23) Giderin taahhüt aşamasından başlayıp ita emrine bağlanma ve ödeme aşamalarında, idari bir davayı gerektiren bir anlaşmazlık çıkması halinde, aşağıdakilerden hangisine başvurulur?

A) Sayıştay

B) Bağımsız kuruluş denetimi

C) Danıştay

D) Başbakanlık denetimi

E) Maliye Bakanlığı denetimi



24) Aşağıdakilerden hangisi, vergi gibi devlet gelirleri ile ilgili idari işlemlerinin yasal kurallara uygunluğunun, yargıçlar tarafından araştırılması şeklinde yapılan denetimdir?

A) Performans denetimi

B) Verimlilik denetimi

C) Etkenlik denetimi

D) Bütçe gelirlerinin yargısal denetimi

E) Bütçenin idari denetimi



25) Aşağıdakilerden hangisi Bütçenin ve giderlerin yasama denetimini tanımlamaktadır?

A) Bütçe tasarısının TBMM’ne sunulması

B) Bütçe hazırlık çağrısının yayınlanması

C) Bütçe hazırlama rehberi

D) Analitik bütçe rehberi

E) Genel uygunluk bildirimi



26) Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin Plan ve Bütçe Komisyonu aracılığıyla yaptığı denetlemenin amaçları için yanlış bir ifadedir?

A) Giderlerle ilgili diğer kanun tasarıları ve tekliflerini içerir.

B) Ek ve olağanüstü ödeneklerle ödenek aktarmaları yapılmasıyla ilgilidir.

C) Ek ve olağanüstü ödeneklerle ödenek konularında tasarılar geldiğinde tekliflere yol açan nedenler incelenir.

D) Bu inceleme ve araştırmalar, niteliği bakımından Sayıştay’dan gelen raporlar üzerinden yapılan denetimlerden pek farklı değildir.

E) Bu inceleme ve araştırmalar, niteliği bakımından TBMM’den gelen raporlar üzerinde yapılan denetimlerden pek farklı değildir.



27) Aşağıdakilerden hangisi Genel Uygunluk Bildirimi, ilişkin olduğu Kesin Hesap Kanunu tasarısının verilmesinden başlayarak TBMM’ne sunulma süresidir?

A) 7 ay

B) 55 gün

C) 1 yıl

D) 20 gün

E) 75 gün



28) Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Yatırım Bankasıyla ilgili olarak söylenemez?

A) Ticari amaçla kurulmuştur.

B) Avrupa Birliğinin mali kuruluşudur.

C) Roma Antlaşmasıyla kurulmuştur.

D) Ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptir.

E) Temel amacı Birliğin dengeli kalkınmasına finansman sağlamaktır.



29) Avrupa Birliğinde yeni iş olanakları yaratılması, mesleki eğitim programların düzenlenmesi için finansman sağlamak amacıyla oluşturulmuş fon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avrupa Parasal İşbirliği Fonu

B) Avrupa Kalkınma Fonu

C) Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu

D) Avrupa Sosyal Fonu

E) Avrupa Garanti Ve Yönlendirme Fonu



30) Aşağıdakilerden hangisi AB bütçeleme sürecinde rol alan kurumlardan biri değildir?

A) Avrupa Parlamentosu

B) Avrupa Kalkınma Fonu

C) Avrupa Konseyi

D) Avrupa Komisyonu

E) Avrupa Sayıştayı





CEVAP ANAHTARI

1. E
2. A
3. C
4. A
5. B
6. E
7. C
8. A
9. D
10. B
11. A
12. A
13. C
14. E
15. A
16. B
17. D
18. A
19. A
20. E
21. E
22. A
23. C
24. D
25. A
26. E
27. E
28. A
29. D
30. B


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Pazarlama Yönetimi Final Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:31
Pazarlama Yönetimi Final Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:30
AÖF Final Sınavı Sonuçları Açıklandı sharmante Sınavlar ve Hazırlık 91 24.06.09 09:44
2008 Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı 5,8,9,10,11 Sınıflar Sonuçları Dr.TaKa Üniversiteler 1 08.08.08 16:08
Türkiye'nin final gibi sınavı.... north star Futbol 2 16.11.07 19:53


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.