ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16.03.10, 23:45   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 1
1-) Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?
A) İktisadi niteliği
B) Siyasi niteliği
C) Hukuki niteliği
D) İktisadi ve mali niteliği
E) İktisadi büyüme niteliği

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Bütçenin kamusal mal ve hizmetleri yürütme görevini yerine getirme yanında, gelir dağılımını düzeltme, fiyat istikrarını sağlama, iktisadi büyüme ve gelişmenin hızlandırılması ve optimal kaynak dağılımını sağlama gibi makroekonomik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılması, bütçe işlevlerinden hangisini ifade eder?
A) İktisadi istikrar işlevi
B) İktisadi büyüme işlevi
C) Çağdaş işlevler
D) Klasik işlevler
E) Gelirlerin dağılımı işlevi

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin ana özelliklerinden biri değildir?
A) Öngörü ve tahminleri içermesi
B) Geleceğe ilişkin tahmin niteliğinde olması
C) Anayasalarda yer alması
D) Süresiz olması
E) Devri bir nitelik taşıması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) İngiltere'de vergilerin yasallığını sağlayan ilk belge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Comman Council
B) Bill of Rigths
C) Magna - Carta
D) Haklar Bildirgesi
E) Haklar Dilekçesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Fransa'da çağdaş anlamda bütçelerin yapılmasına hangi dönemde yapılmıştır?
A) III. Cumhuriyet dönemi
B) I. Cumhuriyet dönemi
C) Bağımsızlık sonrası dönem
D) Genel Meclisler dönemi
E) Restorasyon dönemi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere
B) ABD
C) Almanya
D) Fransa
E) İtalya

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Yerel sakinlerin, yerel nitelikteki hizmetler için bir bedel ödemelerini, bu durumda da yerel yönetimlerinin bazı gelirlerini belirleyebilme yetkisine sahip olmalarını gerektiren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyasi hesap verilebilirlik
B) İdari hesap verilebilirlik
C) Mali hesap verilebilirlik
D) İktisadi hesap verilebilirlik
E) Hukuksal hesap verilebilirlik

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Bütçe tahminlerinde doğruluk derecesini arttırmak ve bütçenin denetimini daha kolay ve verimli yapabilmek amacından kaynaklanan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Önceden izin alma ilkesi
C) Samimiyet ilkesi
D) Doğruluk ilkesi
E) Yıllık olma ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Taşıt alım vergisinden toplanan vergi gelirinin karayolları yapımına tahsis edilememesi aşağıda yer alan ilkelerden hangisinin gereğidir?
A) Teklik ilkesi
B) Gayrisafi yöntem
C) Genellik ilkesi
D) Açıklık ilkesi
E) Doğruluk ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Harcama kalemi (girdi) bütçesi de denilen bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Performans bütçe
B) Klasik bütçe
C) Program bütçe
D) PPBS
E) Sıfır esaslı bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Yatırım bütçesinin en eski gelişmiş uygulama örnekleri aşağıdaki ülkelerin hangisinde başlamıştır?
A) İsveç
B) İngiltere
C) Almanya
D) Fransa
E) İtalya

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Mali yıl içinde ölçülebilir başarılan faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Klasik bütçe
B) Program bütçe
C) Performans bütçe
D) PPBS
E) Örgüt bütçesi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aynı kamusal amaca yönelik çalışan tüm faaliyetleri ve programları düzenlemeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program bütçe
B) Performans bütçe
C) PPBS
D) Sıfır esaslı bütçeleme
E) Klasik bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi analizlerde karar almada kullanılan ölçülerden biri değildir?
A) Etkinlik
B) Etkenlik
C) Verimlilik
D) Maliyet
E) Eşitlik

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakılarak yanıtlanabilir?
A) Etkenlik
B) Etkinlik
C) Eşitlik
D) Verimlilik
E) Fayda - Maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi yöneylem araştırmasının kullandığı tekniklerden biri değildir?
A) Monte Karlo
B) Kuyruk teorisi
C) Oyun teorisi
D) Stratejik yönetim
E) Doğrusal programlama

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Bölüm içi aktarma yapabilmek için aşağıdakilerden hangisinin izni gerekir?
A) Başbakan'ın
B) Maliye Bakanlığı'nın
C) Sayıştay'ın
D) Devlet Planlama Teşkilatı'nın
E) TBMM'nin

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Bütçe hazırlandıktan sonra veya uygulama sırasında ortaya çıkan bir gereksinimle hükümet tarafından yerine getirilmesi zorunlu olağanüstü hizmetler için ödenek sağlanması faaliyetine ne ad verilir?
A) Bölüm içi aktarma
B) Yedek ödenek
C) Ek ödenek
D) Düşünülmeyen giderler ödeneği
E) Bölümlerarası aktarma

--------------------------------------------------------------------------------
19-) "Kamu giderleri için gerekli olan paranın ülkenin her yerinde hazır bulundurulması, açık varsa bunun nakit hareketleri ile kapatılması" hazinenin hangi faaliyetidir?
A) Kamu gelir ve giderlerinin yer bakımından denkleştirilmesi
B) Kamu gelir ve giderlerinin zaman bakımından denkleştirilmesi
C) Nakit dengesi
D) Bütçe denkliği
E) Hazine Birliği

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Devlet muhasebesinde kayıtların nakit esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
A) Gider ita emrine bağlandığında
B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
C) Giderin taahhüdü aşamasında
D) Gider ödendiğinde
E) Gider ödeme emrine bağlandığında

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Mahsup işlemleri ile bütçe dışı alacak ve borç hesaplarına yer veren muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Constante
B) Schneider
C) Yeni kameral
D) Tahakkuk
E) Logismografi

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Kamu projesinde elde edilecek faydanın ölçülemediği durumda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) Yöneylem analizi
B) Fayda maliyet analizi
C) Maliyet etkenlik analizi
D) Stratejik analiz
E) Politika analizi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Aşağıdakilerden hangisi torba bütçelemenin üstünlüklerinden biri değildir?
A) Bütçelerin hazırlanma süreci kolaydır.
B) Yasama ve yürütme organı arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek kolaydır.
C) Dikkatlerin dar kapsamlı konulardan daha geniş kapsamlı konulara kaymasını sağlar
D) Kuruluşun paraları hangi programlara harcayacağı konusunda tartışma yapılmaz.
E) Bürokrasiye çok geniş takdir yetkisi tanır.

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
B) Torba bütçe sistemi
C) Yeni performans bütçe sistemi
D) Klasik bütçe sistemi
E) Yatırım bütçesi sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Bütçedeki gelir ve giderlerin denk olması dışında sosyal güvenlik kuruluşları, yerel yönetimler, fonlar, döner sermaye ve KİT’lerin bütçelerinide içine alan, tüm kamu gelir ve giderlerinin denkliğini sağlamayı ifade eden ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali saydamlık
B) Mali disiplin
C) Tasarruf ilkesi
D) Hesap verilebilirlik
E) Denklik

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Ekonomik ve sosyal yapıdaki köklü değişiklikler sonucu mali işlemlerin kayıtlarının arttığı, muhasebe sistemlerinin çeşitlendiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) İngiltere 1688 Devrimi
B) Fransa 1789 Devrimi
C) Sanayi Devrimi
D) I. Dünya Savaşı
E) II. Dünya Savaşı

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Yüksek denetim kurumlarının temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali kriterlere uygunluğu denetlemek
B) Denetim sonuçlarını parlamentoya bildirmek
C) Maddi hataları tespit etmek
D) Tutumsuz uygulamaları en aza indirmek
E) Hesaplardaki yolsuzlukları ortaya çıkarmak

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Dünyada ofis türü ve kurullar olmak üzere temelde iki yüksek denetim türü bulunmaktadır. Aşağıdaki ülkelerden hangisinde ofis türü yüksek denetim kurumlarına rastlanmaktadır?
A) Almanya
B) Hollanda
C) Japonya
D) İngiltere
E) Türkiye

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Aşağıdakilerden hangisi iç kontrollerin amaçlarından değildir?
A) Hataların önlenmesi
B) Hataların ortaya çıkarılması
C) Ortaya çıkarılan hataların düzeltilmesi
D) Muhasebe kontrolü
E) Ek kontrollerin eksikliğinin giderilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Denetimin rolü, kapsamı ve yöntemlerindeki hızlı gelişim özellikle hangi dönemde olmuştur?
A) I. Dünya Savaşı’ndan sonra
B) II. Dünya Savaşı’ndan sonra
C) 21. yüzyılda
D) Sanayi devrimi ile birlikte
E) 1789 Fransız Devrimiyle

--------------------------------------------------------------------------------
Cevaplar

1-) B
2-) C
3-) D
4-) C
5-) E
6-) B
7-) C
8-) E
9-) C
10-) B
11-) A
12-) C
13-) A
14-) D
15-) A
16-) D
17-) B
18-) D
19-) A
20-) D
21-) B
22-) C
23-) E
24-) A
25-) B
26-) C
27-) B
28-) D
29-) D
30-) B


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:43
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:42
Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:34
Finansal Yönetim Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:02
Finansal Yönetim Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:00


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:44.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.