ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16.03.10, 23:46   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 2




1-) Aşağıdakilerden hangisi klasik bütçe işlevlerinden biri değildir?
A) Mali-ekonomik işlev
B) Siyasal işlev
C) İktisadi istikrar işlevi
D) Hukuksal işlev
E) Denetim işlevi

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin siyasal işlevi ile ilgili değildir?
A) Bütçe ile siyaset arasında ayrılmaz bir bağlardır.
B) Bütçe tasarısının yasama organında reddedilmesi halinde, hükümetin çekilmesi gerekir.
C) Bütçeleme, kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin bir uzlaşma sağlar.
D) Bütçeler, değişik mal ve hizmetlerin nisbî değerleri üzerinde bir sosyal fikirbirliği sağlanmasını ifade eder.
E) Bütçeleme, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimidir.

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Bütçenin harcamalar ile gelirler arasında bir denge oluşturmayı amaçlaması aşağıdaki işlevlerinden hangisini ifade eder?
A) Ekonomik işlev
B) Denetim işlevi
C) Mali işlev
D) Kaynak tahsisi işlevi
E) Ekonomik kalkınma işlevi

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Bütçe hakkının gelişimi konusunda örnek olmuş ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fransa
B) İngiltere
C) A.B.D.
D) İsveç
E) Danimarka

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Fransa’da genel meclisin 1789’da yeniden toplantıya çağrılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kralların israf ve yolsuzlukları
B) Parlamentonun sadece askeri harcamaları onaylama yetkisine sahip olması
C) Donanma vergisinin konması
D) Çay vergisinin konması
E) Haklar Bildirgesinin kabulü

--------------------------------------------------------------------------------
6-) I. Yerel yönetimler
II. Katma bütçeli kuruluşlar
III. Fonlar
IV. KİT’ler
V. Döner sermayeli işletmeler
Yukarıdakilerden hangisi bütçenin birliği ilkesinin ayrıcalıklarını oluşturur?
A) I, II, III
B) III, V
C) I, II, IV
D) II, III, V
E) II, III, IV, V

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Kuruluşun her bir bölümünün ödenek miktarı yasama organı tarafından kabul edilerek onaylandığı için, onun değiştirilmesinin de ancak yasama organının onayı ile olmasını sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alenilik
B) Doğruluk
C) Samimiyet
D) Tasarruf
E) Bölüm bazında onay

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Yürütme organına belli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisini veren yasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sayıştay yasası
B) Kesin hesap yasası
C) Vergi yasası
D) Bütçe yasası
E) Anayasa

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Klasik bütçe sisteminde ödenekler aşağıdakilerden hangisine göre tahmin edilir?
A) Kamu faaliyetlerine
B) Kamu girdilerine
C) Toplumsal hedeflere
D) Performans başarılarına
E) Kamu hizmetlerine

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Sıfır esaslı bütçe sisteminin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Örgütlere göre ödenek tahsis etmek
B) Performans ölçümü yapmak
C) Kaynak kullanımını sınırlamak
D) Eşit dağıtımı önlemek
E) Ödenek kullanımında verimliliği sağlamak

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Mali yıl içinde ölçülebilir başarılan faaliyetlerin maliyetlerini tahmin etmeye çalışan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Program bütçe
B) PPBS
C) Torba bütçe
D) Sıfır esaslı bütçe
E) Performans bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi torba bütçe sistemine yöneltilen eleştirilerden biridir?
A) Bütçenin hazırlanması kolaydır
B) Yasama ve yürütme organı arasındaki fikir ayrılıklarını çözmek kolaydır
C) Harcamaların nerelere yapıldığı konusunda bilgi alınamaz
D) Dikkatler ayrıntılardan, geniş kapsamlı konulara kayar
E) Ödenekler üzerinde anlaşmaya varılması kolaydır

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Birçok bütçe uzmanının görüşlerinin alınmasını amaçlayan tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beyin fırtınası
B) Birim maliyete dayalı yöntem
C) Otomatik usul
D) Delphi tekniği
E) Zaman serisi yöntemi

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Tahmin edilecek değişkendeki geçmiş yıl verilerini ele alıp, bu verilere dayalı olarak ortaya çıkan trendin devam edeceği varsayımı ile tahmin yapan yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaman serisi yöntemi
B) Nedensel tahmin tekniği
C) Yargıya dayalı yöntem
D) Regresyon analizi
E) Birim maliyete dayalı yöntem

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Sürekli tekrarlanan işlerdeki insan makine sistemleri ile ilişkili olarak bilimsel yöntemlerle karar alma tekniği, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyet etkenlik analizi
B) Yön eylem araştırması
C) Stratejik analiz
D) Fayda maliyet analizi
E) Meta analiz

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Bütçede ödenek eklemeleri aşağıdakilerden hangisinin yetkisi ile yapılabilir?
A) Maliye Bakanlığının
B) Yürütme Organının
C) Yasama Organının
D) Hazine Müsteşarlığının
E) Başbakanlığın

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Hiç beklenmeyen gider fazlası veya gelirin tahminin altında gerçekleşmesinden doğan bütçe açıklarını kapatmak için Hazine, aşağıdakilerden hangisine başvurur?
A) Kısa vadeli borçlanma
B) Dış borçlanma
C) Hazine Bonosu
D) Uzun vadeli borçlanma
E) Emanet paralar

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Mali denetim aşağıdaki hususlardan hangisini kapsamaz?
A) Kamu fonlarının harcanmasında mevcut yasal dayanak, devlet muhasebesi esas ve ilkeleri içinde kalıp kalmadığı
B) Bütün işlemlerin kayıtlara geçirilip geçirilmediği
C) Matematiksel doğruluk sağlanıp sağlanmadığı
D) Mali kaynakların kullanılmasından sorumlu olan kişilerin, bu sorumluluğu yerine getirip getirmediği
E) Kamu hizmetleri ile saptanan amaç ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Kamu hizmetlerinin maliyetlerinin bir bütün olarak görülmesine ve belirli dönemler için maliyet analizlerinin yapılmasına, maliyet-fayda analizleri aracılığıyla önceliklere göre seçenek programların değerlendirilmesinin yapılmasına olanak tanıyan kayıt esası, aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nakit esası
B) Tahakkuk esası
C) Jestiyon esası
D) İkili kayıt yöntemi
E) Hesap dönemi esası

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Vergi ve benzeri kamu gelirleri ile bu kaynakların kullanılması sonucu yapılan kamu harcamalarının miktar ve bileşimini belirleme ve onaylama hakkına ne ad verilir?
A) Vergi hakkı
B) Kamu hakkı
C) Bütçe hakkı
D) Temsil hakkı
E) Demokrasi hakkı

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Devletin bütün gelir ve giderlerinin tek bir bütçe içinde toplanması gerektiğini ifade eden bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik
B) Yıllık olma
C) Açıklık
D) Denklik
E) Birlik

--------------------------------------------------------------------------------
22-) En basit bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Torba bütçe
B) Klasik bütçe
C) Yatırım bütçesi
D) Performans bütçe
E) Program bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
23-) En az maliyetle en fazla sosyal yararı sağlamaya çalışan ölçü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Etkenlik
B) Etkinlik
C) Verimlilik
D) Eşitlik
E) İndirgeme oranı

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Malvarlığı ve işletme hesaplarını birarada gösteren ve getirdiği yeni kavramlarla dikkati çeken devlet muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Constante
B) Schneider
C) Kameral
D) Logismografi
E) Tahakkuk

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Kamusal denetimin tarihsel köklerinin aşağıdaki tarihlerden hangisine kadar indiği söylenebilir?
A) M.Ö. 1000
B) M.Ö. 1500
C) M.Ö. 2000
D) M.Ö. 3000
E) M.S. 1000

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Aşağıdakilerden hangisi denetim türlerinden biri değildir?
A) Denetimin konusu ve amacı yönünden
B) Denetim sonucu yönünden
C) Denetim organı ile denetlenen birimlerin ilişkileri yönünden
D) Uygulama ile ilişkisi bakımından
E) Denetimin uygulandığı ve kapsadığı zaman yönünden

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Türk Sayıştay’ının şekli statüsü açısından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Yasama erkine bağımlıdır.
B) Yürütme erkine bağımlıdır.
C) Yasama erkinden bağımsız yargı erkine bağımlıdır.
D) Yasama ve yürütme erkinden bağımsızdır.
E) Yasama ve yürütme erkine bağımlıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
28-) 29 Ekim 2004’te yapılan bir anlaşmaya göre AB’nin tüm harcamalarını aşağıdakilerden hangisi denetler?
A) INTOSAI
B) Avrupa Parlamentosu
C) Avrupa Sayıştayı
D) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
E) ECOSAI

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Performans denetimi, öncelikle gelişmiş ülkelerde olmak üzere, ülkelerin çoğunda farklı isimler altında yasallaşmaya başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1940’lı yılların başında
B) 1950’li yılların başında
C) 1980’li yılların başında
D) 1990’lı yılların sonunda
E) 1970’li yılların ikinci yarısından sonra

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Bir birimin yönetimi tarafından, işlerin düzenli, pratik ve verimli yapılması için, varlıkların korunması, kayıtların güvenliği ve güvenilir mali enformasyonun zamanında hazırlanması için kurulan örgüt ve düzen sistemlerini kapsayan denetim aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç denetim
B) Düzenlilik denetimi
C) İç kontrol
D) Dış denetim
E) Yüksek denetim


Cevaplar

1-) C
2-) C
3-) C
4-) B
5-) A
6-) D
7-) E
8-) D
9-) B
10-) D
11-) E
12-) C
13-) D
14-) A
15-) B
16-) C
17-) D
18-) E
19-) B
20-) C
21-) E
22-) A
23-) B
24-) D
25-) D
26-) B
27-) D
28-) C
29-) E
30-) C


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:45
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:43
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:42
Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:35
Finansal Yönetim Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 00:58


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:07.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.