ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 16.03.10, 23:47   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 3
1-) Demokratik ve parlamenter ülkelerde bütçenin, siyasal güçlerin yansıtılma ve şekillenmiş biçimi ve toplumsal yaşamın farklı ihtiyaçlarını gerçekleştirme aracı olduğu için, mali kaynakların politik süreçler aracılığıyla dağıtılması girişimi olması, bütçenin hangi niteliğini ifade eder?
A) İktisadi niteliği
B) Siyasal niteliği
C) Hukuksal niteliği
D) İktisadi ve mali niteliği
E) İktisadi büyüme niteliği

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin iktisadî işlevi ile ilgili değildir?
A) Yürütme organının toplumla yaptığı bir sözleşme olması
B) Bütçenin alternatif harcamalar arasında tercihlerde bulunma mekanizmasına dönüşmesi
C) Kamu ve özel kesim arasında kaynak dağılımına ilişkin uzlaşma sağlaması
D) Kaynak dağılımında ve gelir bölüşümünde optimizasyonu sağlaması
E) Mal ve hizmetlere olan talep ile mal ve hizmetlerin maliyeti ve buna karşılık toplanabilecek gelirler arasında bir bağ kurması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin temel özelliklerinden biri değildir?
A) Anayasalarda yer alması
B) Devrî bir nitelik taşıması
C) Hükümet programı niteliğinde olması
D) Gelir ve giderlerin denk olmasının beklenmesi
E) Uygulandıktan sonra onaylanması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Aşağıdakilerden hangisi bütçenin denetim işlevinin amaçlarından biri değildir?
A) Görevini yapıp yapmayan kamu görevlilerini belirlemek
B) Gelir dağılımını iyileştirmek
C) Yasalara uygunluğu sağlamak
D) Kaynak kullanımında etkinliği sağlamak
E) Bütçeyi reform aracı olarak kullanmak

--------------------------------------------------------------------------------
5-) İngiltere'de 1629'da parlamento dağıtıldıktan sonra konan ve kralın idamı ile sonuçlanan vergi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çay vergisi
B) Kağıt vergisi
C) Kurşun vergisi
D) Cam vergisi
E) Donanma vergisi

--------------------------------------------------------------------------------
6-) ABD'de bütçe hakkının tarihi gelişiminin Fransa ve İngiltere'den farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bağımsızlık mücadelesi olması
B) İhtilal sonucu kazanılması
C) Savaşlar sonucu kazanılması
D) Bütçe hakkının kesin olarak parlamentoca kullanılması
E) Bütçe denetimini de öngörmesi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Temsilsiz vergi olmaz ilkesinin savunulduğu ilk ülke hangisidir?
A) İngiltere
B) ABD
C) Fransa
D) Almanya
E) İtalya

--------------------------------------------------------------------------------
8-) İngiltere'de kral ailesinin harcamaları ile diğer kamu giderlerinin ayrılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin bir örneğidir?
A) Kamu giderlerinin yasama organınca onaylanması
B) Verginin yasallığı
C) Bütçenin yıllık olması
D) Kamu gelirlerinin yasama organınca onaylanması
E) Kuvvetler ayrılığı

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Program ödenek miktarlarının yasama organı tarafından kabul edilmesine ve değiştirilmesinin de ancak yasama organı tarafından yapılmasına olanak sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genellik ilkesi
B) Mali saydamlık
C) Bölüm onayı ilkesi
D) Açıklık ilkesi
E) Samimiyet ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Belli bir döneme ait harcama yapma ve gelir toplama yetkisinin, yasama organınca o mali yıl başlamadan önce, bir bütçe yasası ile yürütme organına verilmesini öngören bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Önceden izin alma ilkesi
B) Samimiyet ilkesi
C) Açıklık ilkesi
D) Teklik ilkesi
E) Mali disiplin

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Halkın, kendisi için yapılan harcamalardan bütçe aracılığı ile bilgi sahibi olmasını sağlayan bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Samimiyet
B) Hesap verilebilirlik
C) Denklik
D) Anlaşılır olma
E) Açıklık

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdaki bütçelerden hangisi arttırımcılık ya da eşit dağıtım özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir?
A) Sıfır esaslı bütçeleme sistemi
B) Torba bütçe sistemi
C) Yeni performans bütçe sistemi
D) Klasik bütçe sistemi
E) Yatırım bütçesi sistemi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdaki bütçe sistemlerinden hangisi kamu hizmetlerinin sonuçları ve toplum refahı üzerindeki etkileri ile ilgilenir?
A) Sıfır esaslı bütçe
B) P.P.B.S
C) Örgüt bütçesi
D) Program bütçe
E) Performans bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Aşağıdakilerden hangisi torba bütçelemenin üstünlüklerinden biri değildir?
A) Bütçelerin hazırlanma süreci kolaydır.
B) Yasama ve yürütme organı arasındaki fikir aykırılıklarını çözmek kolaydır.
C) Dikkatlarin dar kapsamlı konulardan daha geniş kapsamlı konulara kaymasını sağlar
D) Kuruluşun paraları hangi programlara harcayacağı konusunda tartışma yapılmaz.
E) Harcamaların etkileri konusunda bilgi alınması

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Aşağıdakilerden hangisi kaynak kullanma sürecinin ikinci aşaması ile ilgilenir?
A) Klasik bütçe
B) Performans bütçe
C) Yatırım bütçesi
D) PPBS
E) Yeni performans bütçe

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Bir kamu kuruluşunun hedeflediği amaca ulaşıp ulaşmadığı aşağıdaki ölçülerden hangisine bakarak yanıtlanabilir?
A) Etkenlik
B) Etkinlik
C) Verimlilik
D) Eşitlik
E) Maliyet

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Uzman kişilerin biraraya gelip toplanarak ortak bir tahmin üretmesine dayanan tahmin yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Delphi tekniği
B) Regresyon analizi
C) Basit yöntem
D) Zaman serisi yöntemi
E) Beyin fırtınası

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Kamu projesinde elde edilecek faydanın ölçülemediği durumda aşağıdaki yöntemlerden hangisinin kullanılması uygundur?
A) Yön eylem analizi
B) Fayda maliyet analizi
C) Maliyet etkenlik analizi
D) Stratejik analiz
E) Politika analizi

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Aşağıdakilerden hangisi nitel yöntemlerden biridir?
A) Basit yöntem
B) Otomatik usul
C) Beyin fırtınası
D) Zaman serisi yöntemi
E) Nedensel tahmin tekniği

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Tahmin edilecek harcama veya gelirin geçmiş yıl rakamlarının esas alındığı yönteme ne ad verilir?
A) Birim maliyete dayalı yöntem
B) Regresyon analizi
C) Otomatik usul
D) Delphi tekniği
E) Yargıya dayalı tahmin

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Devlet muhasebesinde kayıtların tahakkuk esasına göre tutulmasında işlem ne zaman muhasebeleştirilir?
A) Gider ita emrine bağlandığında
B) Gider tahakkuk ederek kesinleştiğinde
C) Giderin taahhüdü aşamasında
D) Gider ödendiğinde
E) Gider ödeme emrine bağlandığında

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Devlet Muhasebesinin birinci amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Geçmiş işlemlerin değerlendirilmesi
B) Gelecekte izlenecek stratejilerin belirlenmesi
C) Para ile ifade edilen kıymet hareketlerinin denetimi
D) Devlet yönetiminde etkinliğin sağlanması
E) Devlet yönetiminde sorumluluk alanlarının belirlenmesi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) Bütçe hesaplarıyla birlikte malvarlığı hesaplarını ve gelir gider tahakkuklarını gösteren, devlet muhasebe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Logismografi
B) Constante
C) Schneider
D) Kameral
E) Yeni Kameral

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Devlet muhasebesinde, kamu hizmetlerinin maliyetlerinin bir bütün olarak görülmesine, maliyet-fayda analizleri ile önceliklere göre seçenek programların değerlendirilmesine olanak hazırlayan kayıt esası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Jestiyon dönemi esası
B) Yumuşatılmış nakit esası
C) Tahakkuk esası
D) Yönetim dönemi esası
E) Nakit esası

--------------------------------------------------------------------------------
25-) Aşağıdakilerden hangisi devletin fiktif bankeri durumundadır?
A) Merkez Bankası
B) Hazine
C) Ziraat Bankası
D) Maliye Bakanlığı
E) Sermaye Piyasaları

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Yüksek denetim kurumlarının temel görevi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali kriterlere uygunluğu denetlemek
B) Denetim sonuçlarını parlamentoya bildirmek
C) Maddi hataları tespit etmek
D) Tutumsuz uygulamaları en aza indirmek
E) Hesaplardaki yoksuzlukları ortaya çıkarmak

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Kamu denetim elemanlarının sadece hesapların doğruluğu ve denkliği üzerine rapor vermekle kalmayıp, harcamaların kanun, tüzük, yönetmelik ve mali uygunluk kıstaslarına uyumunu da araştırmaya yöneldiği denetim türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Düzenlilik Denetimi
B) Finansal Denetim
C) Yüksek Denetim
D) Performans Denetimi
E) Bütünleşik Denetim

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Yapılmış veya yapılmakta olan faaliyetlerin denetime tabi organ veya birimlerin aralıksız ve devamlı olarak denetlenmesi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Süreksiz denetim
B) Sürekli denetim
C) Uygulama sonrası denetim
D) İç denetim
E) Dış denetim

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Sayıştaylara asli statüsünü kazandıran öğe aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dış denetim
B) İç denetim
C) Hiyerarşik denetim
D) Vesayet denetim
E) Yüksek denetim

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Belirli amaçlara veya çıktılara en az maliyetle varmak, mal ve hizmetler temel alınarak bunların maksimizasyonunu en düşük maliyetle gerçekleştirmeye ne ad verilir?
A) Tutumluluk
B) Etkenlik
C) Verimlilik
D) Etkinlik
E) Eşitlik

Cevaplar

1-) B
2-) A
3-) E
4-) B
5-) E
6-) A
7-) B
8-) A
9-) C
10-) A
11-) E
12-) A
13-) D
14-) E
15-) B
16-) A
17-) E
18-) C
19-) C
20-) C
21-) B
22-) C
23-) B
24-) C
25-) B
26-) B
27-) A
28-) B
29-) E
30-) D


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:46
Devlet Bütçesi - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:45
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:43
Devlet Bütçesi - Final Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:42
Pazarlama Yönetimi Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 11.03.10 01:34


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:30.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.