ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 23.03.10, 11:42   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1
1-) Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişiliğin, kamu tüzel kişisi olup olmadığını belirlemede ölçüt olarak kullanılmaz?
A) Kanunla kurulma
B) Kamu gücü ile donatılmış olma
C) Devlet tarafından kurulma
D) Faaliyetlerinin özel hukuka tabi olması
E) Görevlilerinin devlet memuru olması

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Kural olarak yasama yetkisi TBMM’ye aittir. Bunun istisnası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kanun
B) Anayasa
C) KHK
D) Tüzük
E) Sirküler

--------------------------------------------------------------------------------
3-) İdari kararların geriye yürümezliği kuralının istisnası nedir?
A) Kaldırma
B) Gabin
C) İkrah
D) Geri alma
E) Düzeltme

--------------------------------------------------------------------------------
4-) Bir kamu hizmetinin bir özel kişi tarafından kurulmasını ve belli bir süre işletilmesini öngören idari sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mali iltizam sözleşmesi
B) Kamu istikraz sözleşmesi
C) Kamu hizmeti imtiyaz sözleşmesi
D) Orman işletme sözleşmesi
E) İdari hizmet sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
5-) Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşi gücünün kapsamında değildir?
A) Astın memuriyet durumuna ilişkin işlemler yapma
B) Astın işlemlerini denetleme
C) Asta kanunsuz emir verme
D) Üstün astına sicil notu vermesi
E) Asta disiplin cezası verebilme

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Bir idari işlemi yapan organın aksine hüküm bulunmadıkça, o idari işlemi değiştirmeye, kaldırmaya veya geri almaya da yetkili olmasını anlatan ilke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi yönünden yetki
B) Konu yönünden yetki
C) Yetkide paralellik
D) Yetki genişliği
E) Kanuni idare

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Valinin görevine giren bir konuda kaymakamın karar alması nasıl bir yetkisizlik türüdür?
A) Yer yönünden
B) Konu yönünden
C) Denetim yönünden
D) Zaman yönünden
E) Kişi yönünden

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Kaldırma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Sebep unsurunu daha önce alınmış bir başka karar teşkil eder
B) Yetkili makam aksi belirtilmedikçe kural olarak kaldırılan kararı almış olan makamdır.
C) Aksi belirtilmedikçe kaldırma kararı, kaldırılan karar alınırken izlenen şekil ve usul kurallarına uyularak alınır.
D) Kararın konusu, idari kararın yürürlüğüne geçmişe ve geleceğe yönelik son verilmesidir.
E) İdari karar idarece ortadan kaldırılmış olur.

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Bir bakanlıkta çalışmakta olan bir memurun bir başka bakanlık tarafından emekliye sevk edilmesi halinde, idari iş bölümü esaslarına açıkça aykırı olan böyle bir karar ne teşkil eder?
A) Fonksiyon gaspı
B) Yetki gaspı
C) Ağır ve bariz olmayan yetki tecavüzü
D) Ağır ve bariz yetki tecavüzü
E) Yetki genişliği

--------------------------------------------------------------------------------
10-) Bir idari kararın içeriğine ve doğuracağı sonuçlara dokunulmaksızın, yanlış hükümleri yerine doğrularının geçmişe ve geleceğe yönelik olarak konulmasına ne denir?
A) Düzeltme
B) Değiştirme
C) Kaldırma
D) Geri alma
E) İptal etme

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Devlet ve öteki kamu tüzel kişileri tarafından tahvil, bono vb. gibi isimlerle çıkarılan senetler karşılığında halktan borç para alınmasını sağlayan akdi ilişkiler hangi tür sözleşmelerin konusunu oluşturur?
A) İdari Hizmet Sözleşmesi
B) Kamu Hizmeti İmtiyaz Sözleşmesi
C) Kamu İstikraz Sözleşmesi
D) Orman İşletme Sözleşmesi
E) Mali İltizam Sözleşmesi

--------------------------------------------------------------------------------
12-) İhale Kanunu’na göre ihaleyi yapan kuruluşun ita amirleri ve ihaleden sorumlu personel ile bunların eşleri ve belli bir dereceye kadar yakınlarının ihaleye katılamamaları hangi ilkenin bir sonucudur?
A) Aleniyet ilkesi
B) Serbest Rekabet İlkesi
C) Düzenlilik ilkesi
D) Süreklilik ilkesi
E) En uygun bedelin bulunması ilkesi

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi devletin planlama faaliyetini yerine getiren kuruluşlardan birisidir?
A) Yargıtay
B) Danıştay
C) Milli Güvenlik Kurulu
D) Bakanlar Kurulu
E) Sayıştay

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Yetki genişliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Bu yetki sadece il (genel) idaresine tanınmıştır.
B) Milli bir kamu hizmetinin yerine getirilmesi için kullanılır.
C) Yetkiyi kullanan amir merkezin hiyerarşisinden çıkar.
D) Yetki kullanılırken giderler merkezin bütçesinden karşılanır.
E) Elde edilen gelirler merkeze ait olur.

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Tüzüklerin yargısal denetimi kim tarafından yapılır?
A) Bölge idare mahkemesi
B) Uyuşmazlık mahkemesi
C) İdare mahkemesi
D) Danıştay
E) Anayasa mahkemesi

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Aşağıdakilerden hangisi merkezden yönetim teşkilatı içinde yer almaz?
A) Cumhurbaşkanı
B) Muhtar
C) Vali
D) Kaymakam
E) Bucak Müdürü

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Yönetmelikler hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yönetmelik çıkarmaya yetkili makamlar, Başbakanlık, bakanlıklar ve kamu tüzel kişileridir.
B) Yönetmeliklerin sebep unsurunu, bir kanun veya bir tüzük teşkil eder.
C) Resmi Gazete’de yayımlanması gereken yönetmelikler, Resmi Gazete’de yayımlandıkları tarihte yürürlüğe girerler.
D) Düzenleyici idari işlemler arasında yer alan yönetmelikler, idari yargı denetimine tabidirler.
E) Yönetmelik tasarıları Sayıştay incelemesinden geçirilmeden yayınlanamaz.

--------------------------------------------------------------------------------
18-) İdari vesayet yetkisi ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) İdari vesayet kavramı esas olarak merkezi idarenin yerinden yönetim kuruluşları üzerindeki denetim yetkilerini ifade eder.
B) Vesayet yetkisi, yerinden yönetim kuruluşlarının organları ve işlemleri üzerinde kullanılır.
C) Vesayet makamının yaptığı onama işlemi, asıl idari işlemin ayrılmaz bir parçasıdır.
D) İdari vesayet yetkisi ayrıksı bir yetki olup, kanunda açıkça öngörülmedikçe kullanılmaz.
E) İdari vesayet, idarenin bütünlüğü ilkesini gerçekleştirmek için öngörülen hukuki araçlardan biridir.

--------------------------------------------------------------------------------
19-) İdarenin üstlendiği görevlerin yerine getirebilmesi için Anayasa ve kanunlara aykırı olmamak kaydıyla genel ve soyut düzenlemeler yapabilme, genel ve soyut nitelikte normlar koyabilme yetkisi hangisidir?
A) Örgütlenme yetkisi
B) Mal edinme yetkisi
C) İcrai nitelikte işlemler yapabilme yetkisi
D) Düzenleme yetkisi
E) Ceza uygulama yetkisi

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Aşağıdakilerden hangisi kanun hükmünde kararnamelerle ilgili yetki yasası içinde yer almaz?
A) Kararname çıkarma yetkisinin kullanım süresi
B) Kararnamenin kapsamı
C) Çıkarılacak kararnamenin ne kadar süre yürürlükte kalacağı
D) Kararnamenin ilkeleri
E) Süresi içinde birden fazla kararame çıkarılıp çıkarılamayacağı

--------------------------------------------------------------------------------
21-) Aşağıdakilerden hangisi yetki ve imza devri için söylenemez?
A) Yetkiyi devreden makam yetki devrini kaldırmasa bile devrettiği yetkiyi kullanabilir.
B) İmza yetkisi kendine devredilen kişinin görevden ayrılması halinde imza devri sona ermektedir
C) Yetki ve imzanın devredilebilmesi için kanunda öngörülmüş olması gerekir.
D) Yetkiyi devralan makamdaki görevli değişse bile yetki o makam ve memuriyette kalmaktadır.
E) Yetki devri makamdan makama yapılır

--------------------------------------------------------------------------------
22-) İdareye ve faaliyetlerine kanunun egemen olması hangi ilke sonucudur?
A) Kanuni dayanak ilkesi
B) Kanuni idare ilkesi
C) Kanuna saygı ilkesi
D) Devlet faaliyetlerinin belirliliği ilkesi
E) İdarenin mali denetimi

--------------------------------------------------------------------------------
23-) İdarenin bir yasal dayanak olmaksızın, usulüne uygun bir kamulaştırma kararı almadan özel mülkiyette bulunan bir taşınmazın tamamına veya bir kısmına el atması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
A) Hukuka uygun kamulaştırmasız el atma
B) Kamulaştırma
C) Hukuka aykırı kamulaştırmasız el atma
D) İstimval
E) Geçici işgal

--------------------------------------------------------------------------------
24-) İdari sözleşmelerde, sözleşmelerin yapılmasına kadar olan aşama hangi hukuk alanını ilgilendirir?
A) Borçlar hukuku
B) İdare hukuku
C) Medeni hukuk
D) Ticaret hukuku
E) Özel hukuk

--------------------------------------------------------------------------------
25-) İdarenin, toplumun gündelik düzenini koruyarak, bireylerin ve toplulukların toplum içinde güvenli ve huzurlu bir biçimde yaşamalarını sağlamak için giriştiği faaliyetlere ne ad verilir?
A) İç düzen faaliyetleri
B) Kolluk faaliyetleri
C) Kamu hizmetleri
D) Milli güvenliğin korunması
E) Planlama faaliyetleri

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Vatandaşların ekonomik seviyelerini yükseltme amacıyla sosyal yaşama ve ekonomiye müdahale eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Karma devlet
B) Liberal devlet
C) Sosyalist devlet
D) Polis devlet
E) Sosyal devlet

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Aşağıdakilerden hangisi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mensupları için öngörülmüş olan disiplin cezaları arasında yer almaz?
A) Meslekten çıkarma
B) Kınama cezası
C) Kısa süreli hapis
D) Uyarma cezası
E) Meslekten geçici olarak çıkarma

--------------------------------------------------------------------------------
28-) İdare Hukukunun tedvin edilmemiş bir hukuk dalı olması aşağıdaki sonuçlardan hangisini doğurur?
A) Hukuk devleti anlayışının benimsenmesini
B) İdare hukukunun içtihatlara dayanan bir hukuk dalı olmasını
C) Kamu hukuku - Özel hukuk ayrımının benimsenmesini
D) İdare hukukuna kamu yararı düşüncesinin egemen olmasını
E) Uyuşmazlıkların idari yargıda çözümlenmesini

--------------------------------------------------------------------------------
29-) Bir idari kararın idarenin alacağı bir başka idari karar ile geleceğe yönelik olarak yürürlükten kaldırılmasına ne ad verilir?
A) Değiştirme
B) Geri alma
C) Düzeltme
D) İptal
E) Kaldırma

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Aşağıdakilerden hangisi konu unsurundaki sakatlık halleri arasında sayılamaz?
A) Sebep ve konu unsurunda kopukluk olması
B) İdari işlem ve kararın konusunun imkansız olması
C) Siyasal amaç güdülürek alınan idari kararlar
D) İdari işlemin konusunun meşru olmaması
E) Belli bir statüye tabi olarak uygulanacak hükümlerin bu statü dışındaki kişilere uygulanması

--------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar

1-) D
2-) C
3-) D
4-) C
5-) C
6-) C
7-) B
8-) D
9-) D
10-) A
11-) C
12-) B
13-) C
14-) C
15-) D
16-) B
17-) E
18-) C
19-) D
20-) C
21-) A
22-) B
23-) C
24-) B
25-) B
26-) E
27-) C
28-) B
29-) E
30-) C


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:29
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:27
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:26
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:24
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Final Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:21


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:08.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.