ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 31.03.10, 00:39   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2
1-) “Yerinden Yönetim İlkesi” ilk kez hangi anayasa ile kabul edilmiştir?
A) 1921
B) 1876
C) 1924
D) 1961
E) 1982

--------------------------------------------------------------------------------
2-) Aşağıdakilerden hangisi Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun öngördüğü meclis hükümeti sisteminin özellikleri arasında yer almaz?
A) Bakanların teker teker meclis tarafından seçilmesi
B) Meclisin bakanları her zaman değiştirebilmesi
C) Bakanlar Kurulunun Meclisi feshetme yetkisinin olmaması
D) Yasama ve yürütme güçlerinin mecliste toplanması
E) Saltanatın devamını amaçlayan bir metin olması

--------------------------------------------------------------------------------
3-) Aşağıdakilerden hangisi 1924 Anayasasının benimsediği hükümet sisteminin parlamenter sistemi andıran özelliklerinden biri değildir?
A) Yürütme yetkisinin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu eliyle kullanılması
B) Hükümetin kollektif sorumluluğunun benimsenmesi
C) Başbakanın Cumhurbaşkanınca meclis üyeleri arasından atanması
D) Bakanların Başbakan tarafından seçilip Cumhurbaşkanınca atanması
E) Meclisin hükümeti görevden almasına karşın hükümetin meclisi feshetme yetkisinin olmaması

--------------------------------------------------------------------------------
4-) “Anayasacılık akımının temelinde yatan, devlet iktidarının bölüşülmesi, paylaşılması ve sınırlandırılması ilkesi, sadece “yatay” düzeyde, yani merkezi devlet yönetiminin çeşitli organları arasında bir yetki bölüşümünü değil, aynı zamanda “dikey” düzeyde, yani merkezi devlet yönetimi ile devlet yönetiminin daha alt tabakaları arasında bir yetki bölüşümünü içerir.”
Hürriyetçi demokrasilerde bunun iki yolundan biri “federalizm”dir. Diğeri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal devlet ilkesinin benimsenmesi
B) Yerinden yönetim
C) Yürütmenin Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu diye bölüşülmesi
D) Yasamanın iki ayrı organa ayrılması
E) Özgürlüklerin garanti altına alınması

--------------------------------------------------------------------------------
5-) 1924 Anayasasının “Anayasanın Üstünlüğü” ilkesini tam olarak gerçekleştirmiş olduğu söylenemez. Buna karşın 1961 Anayasası tümüyle “Anayasanın Üstünlüğü” ilkesi üzerine inşa edilmiştir. Kanunların Anayasaya uygunluğunun yargısal denetimi sistemi benimsenerek, Anayasa üstünlüğünün gerçek güvencesi ve müeyyidesi sağlanmıştır.
Bu amaçla 1961 Anayasası ile kurulan organ aşağıdakilerden hangisidir?
A) Cumhuriyet Senatosu
B) Millet Meclisi
C) Anayasa Mahkemesi
D) Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
E) Danıştay

--------------------------------------------------------------------------------
6-) Milli Güvenlik Konseyi tarafından çıkarılan 2324 sayılı “Anayasa Düzeni Hakkında Kanun”un 2. maddesine göre TBMM, Millet Meclisi ve Cumhuriyet Senatosuna ait yetkiler 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilmekte ve kullanılmaktadır?
A) Milli Güvenlik Konseyi
B) Milli Güvenlik Konseyi Başkanı
C) Devlet Başkanı
D) Cumhurbaşkanın
E) Temsilciler Meclisi

--------------------------------------------------------------------------------
7-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi “Katı Anayasa”nın tanımıdır?
A) Genel ilkeleri ortaya koyan ve bunların uygulama biçimlerini kanunlara bırakan anayasadır.
B) Yazılı anayasadır
C) Devletin tüm organlarını geniş bir çerçevede belirleyen kapsamlı anayasadır.
D) Değiştirilmesi normal kanunlardan daha güç şartlara bağlanmış olan anayasadır.
E) Çok detaylı düzenlemeler getiren anayasadır.

--------------------------------------------------------------------------------
8-) Bakanlar Kurulu, bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başından ne kadar süre önce TBMM’ye sunar?
A) 75 gün
B) 70 gün
C) 65 gün
D) 2 ay
E) 1 ay

--------------------------------------------------------------------------------
9-) Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasasının getirdiği ve ülkenin sürekli seçim tansiyonu içinde kalmasını önlemek suretiyle depolitizasyon amacına hizmet edecek niteliktedir?
A) TBMM seçim döneminin 5 yıla çıkarılması
B) Kanunların Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olması
C) Tüzüklerin Danıştayın denetimine tabi olması
D) Cumhurbaşkanının seçimleri yenileme yetkisine sahip olması
E) Hükümetin kollektif sorumluluğunun varlığı

--------------------------------------------------------------------------------
10-) 1982 Anayasasında, siyasal tıkanıklıkları gidermeye yönelik en önemli hüküm hangisidir?
A) Cumhurbaşkanına ait olan yetkilerin varlığı
B) Cumhurbaşkanına Anayasada belirtilen durumlarda TBMM seçimlerini yenileme yetkisinin verilmesi
C) Demokrasi modelinin daha az katılımcı olması
D) Otoriteyi zayıflatması
E) Yasamayı güçlendirmesi

--------------------------------------------------------------------------------
11-) Aşağıdakilerden hangisi siyasal partilerin amaçlarına ilişkin yasaklardan biridir?
A) Yabancı devletlerden maddi yardım alamamaları
B) Ticari faaliyetlere girişememeleri
C) Monarşik partilerin kurulamaması
D) Temelli kapatılan bir partinin bir başka ad altında kurulamaması
E) Bir siyasi partinin temelli kapatılmasına yol açan kurucuların başka bir partinin kurucusu olamaması

--------------------------------------------------------------------------------
12-) Aşağıdakilerden hangisi getirildiğinde genel oy ilkesi zedelenmiş olmaz?
A) Servet
B) Vergi
C) Kısıtlılık
D) Cinsiyet
E) Eğitim

--------------------------------------------------------------------------------
13-) Aşağıdakilerden hangisi Atatürk Milliyetçiliği anlayışına ters düşer?
A) İnsani olmak
B) Barışçı olmak
C) Irkçılığa karşı olmak
D) Şovenizme karşı olmak
E) Subjektif milliyetçiliği reddedip objektif milliyetçiliği benimsemek

--------------------------------------------------------------------------------
14-) Siyasi partilerin örgütlenme ve çalışmalarına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Sayıştay üyeleri siyasi partilere üye olabilirler
B) Siyasi partiler işletme kuramazlar
C) Siyasi parti çalışmaları demokrasi ilkesine uygun olmalıdır
D) Yabancı devletlerden yardım alamazlar
E) Temelli kapatılan siyasi parti başka adla kurulamaz

--------------------------------------------------------------------------------
15-) Siyasi Partiler Kanununa göre, Cumhuriyet Başsavcısı siyasi partileri kapatma davasını açarken aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmaz?
A) Cumhuriyet Savcısı res’en dava açar
B) Bakanlar Kurulu Kararı
C) Adalet Bakanı
D) Başka siyasi partinin istemi
E) Cumhurbaşkanının istemi

--------------------------------------------------------------------------------
16-) Çağdaş sosyal devlette vergi yükünün adaletli ve dengeli dağılımı aşağıdakilerden hangisinin amacıdır?
A) İktidar Partilerinin
B) Bütçe Kanununun
C) Maliye Politikasının
D) İktisadi Politikanın
E) Sosyal Politikanın

--------------------------------------------------------------------------------
17-) Anayasa değişikliği ile ilgili olarak 1924 ve 1961 Anayasalarında olmayan,fakat 1982 Anayasasında öngörülen aşama hangisidir?
A) Teklif
B) Karar
C) Görüşme
D) Yargı denetimi
E) Onay

--------------------------------------------------------------------------------
18-) Kurulmuş iktidar, kurucu iktidarın anayasada belirlediği sınırlar içerisinde devletin çeşitli hukuki yetkilerini (yasama, yürütme, yargı yetkilerini) kullanma iktidarıdır.
Buna göre, kurulmuş iktidar hukukiliğini aşağıdakilerden hangisinden alır?
A) Kurucu iktidarın iradesine uygunluğundan
B) Tali iktidarın iradesine uygunluğundan
C) Sosyolojik etkenlerden
D) Siyasi etkenlerden
E) Hukuki etkenlerden

--------------------------------------------------------------------------------
19-) Bakanlar Kuruluna “Anayasa değişikliği teklif etme yetkisi” ilk kez hangi anayasa ile verilmiştir?
A) 1921
B) 1876
C) 1924
D) 1961
E) 1982

--------------------------------------------------------------------------------
20-) Parlamento kararlarının bir bölümü, yasama meclisinin yürütme organı ile olan ilişkilerini ilgilendirir.
Aşağıdakilerden hangisi bu kararlardan biridir?
A) Cumhurbaşkanının vatan hainliğinden dolayı suçlandırılması kararı alması
B) Yasama meclisinin kendi iç tüzüğünü yapması
C) Meclis araştırması açılmasına karar verilmesi
D) Yasama meclisinin kendi başkanını seçmesi
E) Yasama meclisinin kendi başkanlık divanını seçmesi

--------------------------------------------------------------------------------
21-) 1982 Anayasasına göre Cumhurbaşkanı hangi durumda anayasa değişikliklerini halkoyuna sunmak zorunda değildir?
A) Mecliste 1/3 çoğunlukla kabul edilirse
B) Mecliste 3/5 çoğunlukla kabul edilirse
C) Mecliste 1/2 çoğunlukla kabul edilirse
D) Mecliste 3/5 veya daha fazla fakat 2/3 ten az çoğunlukla kabul edilirse
E) Mecliste 2/3 ten fazla bir çoğunlukla kabul edilirse

--------------------------------------------------------------------------------
22-) Anayasanın, TBMM üyeliğinin düşmesine ilişkin 84. maddesinde, 23.07.1995 tarihinde yapılan değişiklikten sonra ortaya çıkan yeni metne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Temelli olarak kapatılan siyasi partinin, kapıtılmasına ilişkin davanın açıldığı tarihte, parti üyesi olan tüm milletvekillerinin üyeliği düşmez.
B) Milletvekilliği, kesin hüküm giyme veya kısıtlanma durumlarında genel kurulun kararına gerek olmaksızın düşer.
C) Partisinden istifa ederek başka bir partiye giren milletvekilinin, milletvekilliği düşer.
D) İstifa eden milletvekilinin, milletvekilliği kendiliğinden düşmez.
E) Milletvekilliğinin düşmesi, bazı durumlarda genel kurulun bu yönde karar vermesine bağlıdır.

--------------------------------------------------------------------------------
23-) 1982 Anayasası’nda “fesih” değil seçimlerin yenilenmesi deyiminin kullanılmış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Eski meclis döneminde verilen kanun teklif ve tasarılarının kadük olmasının önüne geçilmesi
B) Eski meclisin hukuki varlığının yeni meclisin seçilmesine veya toplanmasına kadar devam etmesi
C) Yeni meclisin de ancak seçimler yoluyla oluşturulacağının vurgulanmak istenmesi
D) Eski meclisin o güne kadar yapmış olduğu yasama işlemlerinin geçerliliğini koruması
E) Öz Türkçe terimlerin kullanılmasına öncelik verilmesi

--------------------------------------------------------------------------------
24-) Yürütmeyi hem “yetki” hem de “görev” olarak nitelendiren Anayasa hangisidir?
A) 1971
B) 1876
C) 1924
D) 1982
E) 1961

--------------------------------------------------------------------------------
25-) TBMM’nin kendi içtüzüğünü yapması ve değiştirmesi ne tür bir yasama işlemidir?
A) Kanun
B) Tüzük
C) Yetki Kanunu
D) Bütçe Kanunu
E) Parlamento Kararı

--------------------------------------------------------------------------------
26-) Türk hukukunda yürütmenin en geniş düzenleyici işlem türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yönetmelik
B) Kanun
C) Tüzük
D) Karar
E) Tebliğ

--------------------------------------------------------------------------------
27-) Kanun Hükmünde Kararnameler TBMM’ye ne zaman sunulmak zorundadır?
A) Bakanlar Kurulu Kararnameyi imzaladığı gün
B) Kararnamenin yürürlüğe girdiği günü izleyen gün
C) Kararname Resmi Gazeteye gönderildiği gün
D) Kararname Resmi Gazetede yayımlandığı gün
E) Kararnamenin yürürlüğe girmesinden önceki gün

--------------------------------------------------------------------------------
28-) Anayasa Mahkemesinin 1991 yılında verdiği karara göre, bir düzenleyici işlemin, anayasanın çizdiği sınırlar içerisinde bir olağanüstü hal kanun hükmünde kararnamesi olabilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisini taşıması gerekir?
A) Yargıtayın incelemesinden geçirilme
B) Danıştayın incelemesinden geçirilme
C) Hürriyetleri hiçbir şekilde zedelememesi
D) Tüm ülkede uygulanması
E) Olağanüstü halin yer bakımından sınırlı olması

--------------------------------------------------------------------------------
29-) 1982 Anayasasına göre hangi yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanacağını kim belirler?
A) Danıştay
B) Sayıştay
C) Kanun
D) Bakanlar Kurulu
E) Cumhurbaşkanı

--------------------------------------------------------------------------------
30-) Yasama yetkisinin genelliği ifadesi kapsamına girmeyen hangisidir?
A) Kanunla düzenleme alanının konu itibariyle sınırlandırılmamış olması
B) Yürütme organına bırakılmış “mahfuz” bir düzenleme yetkisi olması
C) Yasama organının bir konuyu dilediği ölçüde ayrıntılı düzenleyebilmesi
D) Yasama organının devletin faaliyet alanı içindeki bir yetkiyi bu alandan çıkarabilmesi
E) Anayasaya aykırı olmamak koşuluyla her şeyin bir kanun konusu olabilmesi

--------------------------------------------------------------------------------


Cevaplar
1-) A
2-) E
3-) E
4-) B
5-) C
6-) A
7-) D
8-) A
9-) A
10-) B
11-) C
12-) C
13-) E
14-) A
15-) E
16-) C
17-) E
18-) A
19-) B
20-) A
21-) E
22-) C
23-) B
24-) D
25-) E
26-) A
27-) D
28-) E
29-) C
30-) B


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anayasa Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 31.03.10 00:38
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:44
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:43
İdare Hukuku - Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 23.03.10 11:42
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Vize Deneme Sınavı 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:26


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:12.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.