ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.04.10, 22:38   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 3
Ünite - 3 : Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları

• Bir hesap veya olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine
ÖNEMLİLİK denir.

• Hata ve hilelerden oluşan yanlış beyanların sebepleri:

a) Finansal tablo unsurunun tutarı, sınıflaması veya sunumu ile bunların GKGM lere göre
raporlanması halindeki tutar, sınıflama ya da sunumunun farklı olması
b) Finansal tablo unsurlarından birinin atlanması
c) Finansal tablo açıklamasının GKGM ine uygun sunulmaması
d) GKMİ ine uygun olarak açıklanması gereken bilginin atlanması.

• Önemli yargısının uygulaması üç aşamada gerçekleşir:
a) Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması
b) Önemlilik hakkında ilk belirlemenin hesap kalanları veya işlem sınıflarına dağıtılması
c) Olası yanlışlıkların tahmin edilmesi ve toplamlarının önemlilik hakkında ilk belirleme ile
karşılaştırılması.
• Önemlilik hakkında belirlenecek ilk şey ÖNEMLİLİK EŞİĞİ dir.

• Denetçinin finansal tablolarda yanlış beyan olabileceğine ve yine de kullanıcıların
mantıksal kararlarını etkilemeyeceğine inandığı maksimum tutara ÖNEMLİLİK EŞİĞİ
denir.

• Önemlilik ilk belirlemesi denetlenen işletmenin göreli büyüklüğüne bağlıdır.
• Önemlilik uygulamasını oluşturan bilanço ve gelir tablosu kalemleri:

a) Toplam Gelir
b) Toplam Varlık
c) Net Kâr
d) Brüt Kâr
e) Öz Sermaye gibi bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden oluşur.

• Kâra dayalı önemlilik eşiği % 4- % 6 arasındadır.

• Kâr arttıkça önemlilik eşiği azalan bir oradan artar. Toplam varlık veya gelire dayanan
eşikler yıldan yıla daha durağandır.
• Varlık veya gelirlere göre önemlilik eşiği %0,5 - % 1 arasında öz sermayeye göre
önemlilik eşiği % 1 - % 2 arasındadır.

• Hesap kalanları stok ve alacak gibi kalemlerdir.

• İlk önemlilik yargısı bir hesaba dağıtılınca KABUL EDİLEBİLİR YANLIŞLIK denir.

• Bir hesaba küçük tutarda önemlilik dağıtılmışsa, büyük tutarda önemlilik dağıtılmasında
göre daha fazla kanıt toplanacaktır.

• Hesap kalanında çok küçük veya hiç yanlışlık beklenmiyorsa büyük tutarda önemlilik
dağıtılabilir.

• Hesap beklentisi düşükse hesabın denetim alanı daralır.

• Hesap kalanının denetimi çok pahalı ise daha fazla önemlilik dağıtılabilir.

• Denetim finansal tablo kullanıcıları için bilgi riskini sosyal olarak kabul edilecek düzeye
indirme sürecidir. Denetçinin finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme
olasılığına DENETİM RİSKİ denir.

• Şirketçe yayınlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış ve yanıltıcı olma olasılığına
BİLGİ RİSKİ denir.

• Denetçinin yanlış görüş verme riskine DENETÇİ RİSKİ denir. Toplam Risk = Bilgi
Riski ve Denetçinin İş Riskidir.

• Denetim riskinin bileşenleri : Asıl, Kontrol, Bulgu Riski

• İç kontrolün olmadığı varsayımla bir savla ilgili finansal tablolarda yanıltıcı beyanların
olmasına ASIL RİSK denir. Denetçi asıl riski kontrol edemez, sadece önemini
belirlemeye çalışır. Bu amaçla anket kontrol listeleri veya bilgisayar destekli karar
sistemlerinden yararlanır.

• Denetimi uygulamasında fazla veya az asıl risk durumlarını GÖRELİ RİSK ifade eder.

• Kasa, Stok, Arazi Hesabı, Peşin Ödenen Giderler hesabı daha riskli hesaplardır.

• Yanıltıcı beyanların müşterinin içi kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi
riskine KONTROL RİSKİ denir. Denetçi kontrol riskini yaratamaz ve kontrol edemez.

• Denetçi iç kontrol sisteminin etkin olmadığını düşünüyorsa ya da iç kontrol yerine hesap
kalanlarının kapsamlı maddi doğruluk testlerini yapmanın daha etkin olduğunu
düşünüyorsa kontrol riskini maksimum düzeyde (%100) belirleyebilir.

• Yapılan maddi doğrulama yordamlarının hesap kalanları veya işlem sınıfındaki yanıltıcı
beyanın ortaya çıkaramama riskine BULGU RİSKİ denir. Denetçi bulgu riskini yöneten
ve kontrol eden ve kanıt toplama işlemlerini uygulamaktan sorumludur. Bulgu riski
örnekleme riski ve örnekleme dışı riskin bileşimidir.

• Denetçinin işlem sınıfı ya da hesap kalanlarının tamamını incelememesi durumunda
ortaya çıkan riske ÖRNEKLEME RİSKİ denir.

• Denetçinin uygun olmayan denetim yordamı kullanması ya da yanlışlıkları belirlemede
başarısız olması veya sonucu yanlış yorumlaması nedeniyle oluşan riske ÖRNEKLEME
DIŞI RİSK denir.

• Denetim Risk Modeli : Asıl Risk x Kontrol Riski x Bulgu Riski
• Asıl Risk ve Kontrol riskin bileşimi MÜŞTERİ RİSKİDİR.

• Kontrol riski ve asıl risk yüksekse bulgu riski düşük düzeyde sağlanır.
• Denetçi bulgu riskini % 0,8 geçemeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bulgu Riski =
Denetim Riski / Asıl Risk x Kontrol Riski

• Denetim görüşünün dayandığı bir sonuca ulaşmak için denetçi tarafından kullanılan
bilgilere DENETİM KANITI denir.

• Esas Muhasebe Verileri: Büyük defter, Yevmiye Defteri, Yardımcı Defter, Muhasebe
Yönetmelikleri, Finansal tablo düzetmeleri, Maliyet dağıtımlarını destekleyen çalışma
tabloları hesaplamaları, mutabakatlar ve açıklamalardır.

• Destekleyici Bilgiler : Çekler, Elektronik fon transferi kayıtları, faturalar, sözleşmeler,
toplantı tutanakları, doğrulamalar, analist raporları, rakiplerle karşılaştırmalı veriler,
soruşturma gözlem vb.

• Kanıtın Yeterliliği (Miktarı) : Önemlilik ve risk unsurları tarafından belirlenir.
Önemlilik ve risk düzeyinin artması daha fazla kanıt toplamasını gerektirir.

• Kanıtın Uygunluğu (Niteliği) : İşlem sınıfları, hesap kalanları, açıklamalar ve ilgili
savlardaki yanlış beyanları ortaya çıkarması ya da desteklemesi bakımında güvenilir ve
ilgili olmasına bağlıdır.

a) Dışsal kaynaklarda elde edilen kanıtlar daha güvenilirdir.
b) İç kontrol yapısı etkinse içsel olarak yaratılan kanıtlar zayıf kontrol yapısına göre daha
güvenlidir.
c) Denetçi tarafından doğrudan elde edilen kanıt daha güvenlidir.
d) Kaynak belgelerden elde edilen kanıt fotokopi ya da fakstan daha güvenilirdir.
e) Denetim kanıtı belgeli biçimdeyse daha güvenilirdir.

• Kanıtın denetim amacına uygunluğuna KANITIN İLGİLİLİĞİ denir.
• Denetçinin yanıltıcı beyan riskini belirlemede kullandığı savlar:

a) Var olma ve meydana gelmeyle ilgili savlar : Belirli bir tarihte işletmenin varlık ve
borçlarının var olup olmaması ve kayıtların belirli dönemde meydana gelip gelmemesi ile
ilgili savlardır.

b) Tamlık ile ilgili savlar : Sunulması gereken tüm işlem ve hesapların finansal tablolarda
yer alıp almamasıyla ilgili savlardır.
c) Haklar ve yükümlülüklerle ilgili savlar : Belli bir tarihte varlıkların işletmenin hakları ve
borçlarının ise yükümlülükleri olduğuna ilişkin savlardır.
d) Değerleme ve dağıtımlarla ilgili savlar: Varlık , borç, öz sermaye gelir ve gider
hesaplarının tablolarda uygun rakamlarla yer almasıyla ilgili savlardır.

• Denetçi denetim görüşüne ulaşabilmek için kanı toplarken RİSK BELİRLEME
YORDAMLARI, KONTROL TESTLERİ ve MADDİ DOĞRULAMA
YORDAMLARINI kullanır. Bunlar,
a) Kayıtların ve belgelerin kontrolü
b) Sabit varlıkların kontrolü
c) Gözlem
d) Soruşturma
e) Doğrulama
f) Yeniden Hesaplama
g) Yeniden Yapma
h) Analitik Yordamlar

• Kayıt ve belgelerin incelenmesiyle sağlanan kanıtların güvenilirliği, kaynağına ve içsel iç
kontrolün etkinliğine bağlıdır.

• Bilgi sorulan kişilerden tüm durumlarda yazılı cevap istenmesine POZİTİF
DOĞRULAMA denir.

• Bilgi sorulan kişilerden eğer bir hesap kalanının doğru olmadığını düşünüyorsa yazılı
cevap istenmesine NEGATİF DOĞRULAMA denir.

• Denetçinin finansal ve finansal olmayan verileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek ve
karşılaştırarak finansal tablo hesaplarını değerlendirilmesine ANALİTİK YORDAMLAR
denir.

• Belge ve kayıtların matematiksel doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla müşteri
tarafından yapılan hesaplamaların doğrulamasına YENİDEN HESAPLAMA denir.

• Denetçinin yaptığı çalışma ve denetim hakkında ulaştığı sonuçlarla ilgili tuttuğu kayıtlara
ÇALIŞMA KAĞITLARI denir.
• Çalışma kağıtlarının özellikleri:

a) İncelenen alan hakkında elde edilen bilginin belgelerini sağlamalıdır.
b) Denetim raporunda yer alan bulgular ve öneriler için güvenilir bilgi sağlamalıdır.
c) Denetim sürecinin tek düzeliğini sağlamalıdır.
d) Performansın gözden geçirilmesi için bir araç olmalıdır.
e) Sonraki denetimlere yol gösterici nitelikte olmalıdır.

• Çalışma kağıtlarının Faydaları:
1- Denetim Yönetimi ve Gözetiminde Denetçiye Yardımcı Olmak
a) Çalışma kağıtları denetçinin çalışma alanı standartlarına uygunluğunu belirler
b) Denetimin planlanması, yürütülmesi ve gözde geçirilmesi yardımcı olur.
c) Astların çalışmalarının gözden geçirilmesinde kullanılır.

• Çalışma kağıtlarının içeriği
a) Müşterinin finansal tablolarının muhasebe kayıtlarıyla uyuştuğunu
b) Denetimin uygun şekilde planlanıp yürütüldüğünü
c) Müşterinin iç kontrol yapısı hakkında yeterince görüş elde edildiğini
d) Denetim görüşü oluşturmaya yetecek ölçüde denetim kanıtı elde edildiğini
e) Denetçinin kendi yargısını oluşturan bulguları ve sorunları ve ulaştığı son yargıları
kapsar.

• Müşteri ile ilgili tarihsel bilgileri kapsayan dosya ya SÜREKLİ DOSYA denir.

• Sürekli dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Şirket sözleşmesi, yönetmelikleri, tüzüğü
b) Kira, tahvil ve telif sözleşmeleri
c) Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler
d) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim komitelerinin önemli toplantı tutanaklarının
kopyalar
e) Öz sermaye, dağıtılmamış kârlar, ortaklık sermayesi gibi kalanları birkaç yıl
nakledilebilen hesapların listesi
f) Önceki yılın finansal tabloları ve denetim raporlarının kopyaları yer alır.
• Cari yılda yapılan işle ilgili veri ve bilgilerin yer aldığı dosya ya CARİ (YILLIK
ÇALIŞMA) DOSYA denir.

• Cari dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) İş Mektubu
b) Personelin görevlendirilmesi
c) Müşterinin organizasyon şeması
d) Yönetimle yapılan görüşme notları
e) Denetim komitesi ile yapılan görüşme notları
f) Notların ön analitik incelemesi
g) Ön risk belirleme notları
h) Ön önemlilik belirleme notları
i) Denetim zaman planlaması
j) İç kontrol soru listesi ve kontrol analizleri
k) Yönetim kontrolleri soru listesi
l) Bilgisayar kontrolleri soru listesi
m) İç kontrol sistemi akış şeması
n) Denetim programı
Cari Yıl denetim kağıtları: Açık, Özlü, Eksiksiz, Düzenli ve İyi indekslenmeli ve bilgi verici olmalıdır.

Ünite - 4 : İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması

• Finansal bilgilerin doğruluğu ve güvenirliğini, işletme faaliyetlerinde etkinlik ve
verimlilik, uygulaması gerekli yasa ve düzenlemelerle uyum amaçlarını gerçekleştirmek
için makul bir güven vermek üzere dizayn edilmiş işletmedeki tüm çalışanların
gerçekleştirdiği sürece İÇ KONTROL denir.

• Dış denetiminde iç kontrolün incelenmesinin nedenleri:

a) En önemli nedeni denetçilerin yapacakları denetim faaliyetlerini planlayabilmektedir.
b) Finansal tabloların işletmenin iç kontrol sisteminin ürünü olması
c) Finansal tabloların güvenirliğinin iç kontrolle direkt ilgisinin olması
d) Etkin bir iç kontrolün varlığının denetim çalışmalarını kolaylaştırması
e) İşletmelerin büyümesi ve karmaşıklaşması nedeniyle denetçinin denetim faaliyetini
sınırlandırma ihtiyacı doğması. Yani denetçinin işletmenin tüm işlem ve faaliyetlerini
denetlemesinin mümkün olmamasıdır.

• İç Kontrolün Özellikleri:
a) İç Kontrol bir süreçtir.
b) İç Kontrol insanlar tarafından gerçekleşir. Organizasyondaki her fert iç kontrolü etkiler ve
etkilenir.
c) İç Kontrol sadece kabul edilebilir, makul , bir güven vermesi beklenebilir. Kesinlik ve
garanti etmez.
d) İç Kontrol bir veya daha fazla ayrı ve birbiriyle ilintili kategorideki amaçları elde etmek
için bir dişli vazife görür.

• İç Kontrol sisteminin doğasından gelen sınırlamalar:
a) İnsan yargılamalarından doğacak yanlışlıklar
b) Fayda - maliyet dengesinin dikkate alınması zorunluluğu
c) İnsan doğasında kaynaklanan hatalar, hileler, suistimallerdir.

• İç Kontrol sisteminin amaçları:
Faaliyetle ilgili amaçlar: İşletme varlık ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili
amaçlardır.
Finansal raporlamayla ilgili amaçlar: Güvenilir finansal raporlar hazırlanmasıyla ilgili
amaçlardır.
Uygunluk amaçları: İşletmenin uyması gereken yasa, yönetmeli ve diğer düzenlemelerle ilgili
amaçlardır.

• İç Kontrol sisteminin unsurları:
a) Kontrol Çevresi
b) Risk Değerleme
c) Kontrol Eylemleri
d) Bilgi ve İletişim
e) İzleme

• Bir işletmenin kontrol eylemlerinin ve bilgi sistemlerinin yapılandırılması, amaçlarının oluşturulması ve risk değerleme tarzları ve izleme üzerinde belirleyici unsuruna KONTROL ÇEVRESİ denir.

Bir işletmenin geçmişinden ve kültüründen etkilenen, işletmede çalışan kişilerde kontrol bilincinin oluşmasına sağlayan tüm faktörlerdir.

Bunlar;
a) Dürüstlük ve etik değerler
b) Uzmanlığın dikkat alınması
c) Yönetim kurulu ve denetim komitesinin katılımı
d) Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı
e) Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri
f) İnsan kaynakları politikaları ve uygulamalarıdır.

• Bir işletmede amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmayı engelleyen iç ve dış
faktörlerin dikkate alınarak yönetim tarzının biçimlendirilmesine RİSK DEĞERLEMESİ
denir. Üç aşamada gerçekleşir. Amaçların Belirlenmesi, Risklerin Tespiti ve Analizi,
Değişim Yöntemi
• İşletmenin olası hata ve hileleri önleyici tedbirler almasına KONTROL EYLEMLERİ
denir.
Uygulanabilecek kontrol eylemleri:

a) Üst yönetim kademelerin değişik alanlardaki performans sonuçlarının incelenmesi
b) Faaliyetsel düzeydeki yöneticilerin kendi bölüm veya birimleriyle ilgili performans
sonuçlarının incelenmesi
c) Fiziksel kontroller (sayım)
d) Bilgi süreçleme ve bilgi sistemleri üzerindeki kontroller
e) Amaçlar ile fiili sonuçları karşılaştırmayı sağlayan performans göstergelerin
oluşturulması (Bütçeler)
f) Görevlerin ayrımı
g) Bir işlemin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğuna sahip bir elemana aynı işlemin
kayıtlara geçirilmesi sorumluluğun verilmesi.
h) İşlemlerin kayıtlara geçirmekle görevli kişinin bu işlemlerle bağlantılı varlıkların korunmasından sorumlu olmaması.

• İç Kontrol açısında nitelikli bir bilginin özellikleri şunlardır
a) Gereklilik
b) Zamanlılık
c) Geçerlilik
d) Doğruluk
e) Ulaşabilirlik
f) İzleme

• Finansal tablolarda maddi bir takım hatalar olabileceği ve bunların denetçi tarafından
bulunup bulunmayacağı riskine DENETİM RİSKİ denir.
• Denetim riskini, en aza indirgeyecek biçimde, incelendiği hesap kalanı veya işlem
grubuyla ilgili görüşü oluşturmasını sağlayacak yola DENETİM KARAR SÜRECİ denir.

• İç kontrolle ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı yöntemler:
a) İç kontrol soru kağıdı
b) Akış şemaları
c) Not alma
• İç kontrollerin düzenleniş ve işleyiş etkinliklerinin değerlendirilmesi için yapılan testlere

UYGUNLUK TESTLERİ denir. Kontrol risklerinin maksimum belirlenmesi durumunda
uygunluk testleri yapılmaz. Uygunluk testleri, genellikle kontrol riskinin başlangıç
belirlemesi yapıldıktan sonra söz konusu olur. Uygunluk testleri, kontrol riski düşük (veya
orta) belirlendiği durumlarda uygulanır. Denetçi uygunluk testlerini yaptıktan sonra risk
düzeyini yüksek ölçerse MADDİ DOĞRULUK TESTLERİNİN kapsamını genişletir.

• Finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirme için kanıt
toplama işlemlerine MADDİ DOĞRULUK TESTLERİ denir. Burada amaç iç kontrol
politika ve prosedürleri değildir. Finansal tablolardaki beyanlardır.

• İç kontrollerin zayıf olması durumunda maddi doğruluk testleri daha etkili prosedürlerden
oluşur. Kontrol riskleri yüksekse maddi doğruluk testleri bilanço tarihinde veya ona yakın
zamanda yapılmalıdır. Kontrol riskleri yüksekse maddi doğruluk testlerinde elde edilecek
kanıt miktarı daha çok olur.

• Denetim faaliyeti denetim firmasının kendisini denetlemek isteyen işletmenin denetim
talebi kabul etmesiyle başlar.
• Denetim Anlaşma Mektubunda : Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri, kapsamı, raporun
teslim tarihi, denetim ücreti, denetim firması ve işletmenin sorumlukları yer alır.
• Denetim programları yapılırken aşağıdaki aşamalar yerine getirilir.

a) İşletme faaliyetlerinin gruplara ayrılması
b) Kontrol riski belirlemeleri
c) Özel denetim amaçlarının belirlenmesi
d) Uygunluk ve maddi doğruluk testlerinin boyutunun zamanın ve
niteliğinin belirlenmesi.
• Denetçinin kanıt toplamak için uygulayacağı testleri yani denetim işlemlerini seçmesine DENETİM PROGRAMI denir.

Ünite - 5 : Muhasebe Denetiminde Örnekleme
• Evren (ana kütleden) bir örnekleme seçilmesi ve sadece bu örneklemenin incelenmesi
ile varılan sonucun evrene mal edilmesi olayına ÖRNEKLEME denir.

• Eşit seçilme şansına sahip birimlerden oluşan bir evrenden tamamıyla rassal olarak
seçilen örneklemeye RASSAL ÖRNEKLEME denir.
• Başarılı bir örneklemenin temel ilkeleri:

a) Evrenle ilgili bazı özel bilgiler baştan elde edilmelidir.
b) Seçme işlemi ilgilenilen özellikle veya değişkenden bağımsız olmalıdır
c) Örnekleme ön yargısız seçilmelidir
d) Örnekleme alınan birimler birbirinden bağımsız olmalıdır
e) Verilerin seçildiği alanlar arasında temel ayrımlar bulunmalıdır
f) Örnekleme alınacak verilerin hepsine aynı koşullar ayrıcalıksız olarak
uygulanmalıdır.

• Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu ala veya ana
kütleye EVREN denir.
• Evren birimlerini tam olarak içeren ve evrenin fiziksel yapılanmasını gösteren listeye
ÖRNEKLEME ÇEVRESİ denir.

• Örnekleme yöntemiyle evren hakkında doğru sonuçlara varmanın yolu; tam olarak
belirlenmiş bir örnekleme çerçevesinden rassal olarak evreni temsil eden örnekleme
birimlerini seçmektedir.

• Denetçinin örneklemi teme alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı
testlerden elde edeceği sonuçlara arasında fark olması olasılığına ÖRNEKLEME
RİSKİ denir. Geniş bir örneklemin örnekleme riski daha düşük olur.
• Denetçinin örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçlarla gerçek durum arasındaki fark
ÖRNEKLEME HATASI denir.

• Uygunluk testlerinin gerçekleşmesindeki örnekleme riskleri şunlardır:

a) İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemeden elde ettiği
sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonuca varmasına ALFA
RİSKİ (HATA TİPİ I ) denir.
b) Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir
olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varmasına BETA RİSKİ ( HATA TİPİ II)
denir.

• Maddi testlerin gerçekleşmesindeki hata tipleri
a) Örnekleme sonuçlarının hesap kalanlarında maddi bir hata , olduğunu desteklemesine
rağmen maddi bir hata olmama riskine YANLIŞ RET RİSKİ (TİP I) denir.
b) Örnekleme sonuçlarının maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata
olması riskine YANLIŞ KABUL RİSKİ (TİP II) denir.
• Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme türleri
İstatistiksel Olmayan Örnekleme, İstatistiksel Örneklem

• Olasılığa dayanmayan ve örnekleme birimlerinin seçiminde veya örnekleme
büyüklüğünün belirlenmesinde denetçinin öznel davranmasıyla gerçekleştirilen
örnekleme türüne İSTATİSTİKSEL ÖRNEKLEME denir.

• Örnekleme birimlerinin evrenden rassal olarak seçildiği, evrenin tüm
karakteristiğini yansıtan, sonuçların sayısal ve matematiksel olarak değerlendirilebildiği
örnekleme türüne İSTATİSLİK ÖRNEKLEME denir.
• Bir muhasebe evrenindeki hataların ortaya çıkış oranını tahmin etmek için
kullanılan istatistiksel örnekleme türüne NİTELİK ÖRNEKLEMESİ denir.

Denetçi
nitelikli örneklemesinde muhasebe işlemlerinin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinde durur.
Hataların yüzdesi önemlidir.
• Nitelik örneklemesinde denetçinin belirlemesi gereken unsurlar

a) Kontrol test amaçlarını belirlemek
b) Kontrol politika ve prosedürlerinde sapmayı tanımlamak
c) Evreni tanımlamak
d) Örnekleme birimini tanımlamak
e) Örnekleme büyüklüğünü belirlemek
Nitelik örneklemesinde en önemli nokta örnekleme büyüklüğünün evrensel hakkında doğru sonuçlar verecek büyüklükte saptamaktır.

• İç kontrol güvenilir olmamasına rağmen örnekleme sonuçlarına göre güvenilir olduğu
kanısına varma olasılığı riskine KABUL EDİLEBİLİR RİSK denir. Bu beta riski
genellikle % 5 - % 10 olarak belirlenir. Riskin büyüklüğü ile örnekleme büyüklüğü
arasında ters orantılı ilişki vardır.

• Denetçinin kontrol prosedürlerine ilişkin duyduğu güvenden sapmanın maksimum
oranına KABUL EDİLEBİLİR SAPMA ORANI denir. Denetçinin düşük bir oran
seçmesi örnekleme büyüklüğünün büyümesi demektir.

• Denetçinin evrenin geçmiş yıllardaki ya da kılavuz örnekleme sonuçlarına bakarak
saptadığı beklentiye EVRENİN BEKLENEN SAPMA ORANI denir. Evrenin beklenen
sapması ile örnekleme büyülüğü arasında doğrusal ilişki vardır.

• Denetçinin bir sapmayı sıfır yakın bir olasılıkla beklediği durumlarda kullandığı
örnekleme türüne BULUŞ ÖRNEKLEMESİ denir. Sahte çek düzenlemesi gibi sık
rastlanmayan, özel durumları belirlemek için kullanılır.

• Niteliksel örneklemesi teknikleriyle bir hesap sınıfına veya hesap kalanına ilişkin parasal
tutar hatalarının tahminlerinde kullanılan örnekleme türüne PARASAL BİRİM
ÖRNEKLEMESİ denir.
• Parasal birim örneklemesinde, yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme şansları düşük
tutarlı kayıtlara göre daha fazladır.

• Parasal birim örneklemesinde denetçinin örnekleme büyüklüğünü belirlemek için
yapağı ön belirlemeler;
a) Defteri değeri (Evrenin kayıtlı tutarı)
b) Yanlış kabul riski için güvenirlik faktörü
c) Kabul edilebilir hata (Evrende katlanabilecek maksimum hatalı tutarıdır)
d) Beklenen hata (Evrene ilişkin tahmin ettiği parasal hata tutarıdır)
e) Genişleme faktörü
Örnekleme Büyüklüğü = Defteri Değeri x Güvenlik Faktörü
Kabul edilebilir hata - (Beklenen hata x Genişleme Faktörü)

• Denetçinin niceliksel tahminlere ulaşmak istediği durumlarda kullandığı örnekleme
türüne DEĞİŞKENLER ÖRNEKLEMESİ (NİCELİK ÖRNEKLEMESİ) denir.

Denetçi maddi doğruluk testlerini yaparken değişkenler örneklemesini kullanır.
• Değişkenler örneklemesi hesap kalanlarında parasal hataların tahmini için kullanılır.
Örnekleme verisi temel alan evren karakteristiklerini değerlemede normal dağılım
kavramı kullanılır.
Örnekleme Büyüklüğü : ( EB x YKR x SS / KH - BH) 2

EB: Evrenin büyüklüğü , KH: Kabul edilebilir hata, BH: Beklenen hata, YKR: Yanlış kabul riski, SS: Standart sapma
• Örnekleme Seçimleri:
a) Rassal sayılar tablosu : Örnekleme birimlerinin rassal olarak seçilmesinde kullanılır.

Tablo rassal olarak oluşturulan 0 ile 9 arasındaki sayılardan üretilen dizileri içerir.
b) Bilgisayarla rassal sayıların oluşturulması
c) Sistematik seçim : Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bunun
büyüklüğüne göre örnekleme birimi seçtiği yöntemdir.

d) Katmalı seçim : Örnekleme tasarımının etkinliğini arttırmada kullanılır. Değişkenler
örneklemesinde kullanılır.
e) Blok seçim : Evrenden, zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın
belgelerin seçilmesi ile oluşur. Örnek: Nisan ayında Eylül ayında kesilen çekler yıla
ilişkin nakit ödemeleri incelemek üzere bir örnekleme oluşur.

[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir.Kayıt Olmak İçin Tıklayınız...]
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir.Kayıt Olmak İçin Tıklayınız...]
Ünite - 3 : Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları

• Bir hesap veya olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine
ÖNEMLİLİK denir.

• Hata ve hilelerden oluşan yanlış beyanların sebepleri:

a) Finansal tablo unsurunun tutarı, sınıflaması veya sunumu ile bunların GKGM lere göre
raporlanması halindeki tutar, sınıflama ya da sunumunun farklı olması
b) Finansal tablo unsurlarından birinin atlanması
c) Finansal tablo açıklamasının GKGM ine uygun sunulmaması
d) GKMİ ine uygun olarak açıklanması gereken bilginin atlanması.

• Önemli yargısının uygulaması üç aşamada gerçekleşir:
a) Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması
b) Önemlilik hakkında ilk belirlemenin hesap kalanları veya işlem sınıflarına dağıtılması
c) Olası yanlışlıkların tahmin edilmesi ve toplamlarının önemlilik hakkında ilk belirleme ile
karşılaştırılması.
• Önemlilik hakkında belirlenecek ilk şey ÖNEMLİLİK EŞİĞİ dir.

• Denetçinin finansal tablolarda yanlış beyan olabileceğine ve yine de kullanıcıların
mantıksal kararlarını etkilemeyeceğine inandığı maksimum tutara ÖNEMLİLİK EŞİĞİ
denir.

• Önemlilik ilk belirlemesi denetlenen işletmenin göreli büyüklüğüne bağlıdır.
• Önemlilik uygulamasını oluşturan bilanço ve gelir tablosu kalemleri:

a) Toplam Gelir
b) Toplam Varlık
c) Net Kâr
d) Brüt Kâr
e) Öz Sermaye gibi bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden oluşur.

• Kâra dayalı önemlilik eşiği % 4- % 6 arasındadır.

• Kâr arttıkça önemlilik eşiği azalan bir oradan artar. Toplam varlık veya gelire dayanan
eşikler yıldan yıla daha durağandır.
• Varlık veya gelirlere göre önemlilik eşiği %0,5 - % 1 arasında öz sermayeye göre
önemlilik eşiği % 1 - % 2 arasındadır.

• Hesap kalanları stok ve alacak gibi kalemlerdir.

• İlk önemlilik yargısı bir hesaba dağıtılınca KABUL EDİLEBİLİR YANLIŞLIK denir.

• Bir hesaba küçük tutarda önemlilik dağıtılmışsa, büyük tutarda önemlilik dağıtılmasında
göre daha fazla kanıt toplanacaktır.

• Hesap kalanında çok küçük veya hiç yanlışlık beklenmiyorsa büyük tutarda önemlilik
dağıtılabilir.

• Hesap beklentisi düşükse hesabın denetim alanı daralır.

• Hesap kalanının denetimi çok pahalı ise daha fazla önemlilik dağıtılabilir.

• Denetim finansal tablo kullanıcıları için bilgi riskini sosyal olarak kabul edilecek düzeye
indirme sürecidir. Denetçinin finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme
olasılığına DENETİM RİSKİ denir.

• Şirketçe yayınlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış ve yanıltıcı olma olasılığına
BİLGİ RİSKİ denir.

• Denetçinin yanlış görüş verme riskine DENETÇİ RİSKİ denir. Toplam Risk = Bilgi
Riski ve Denetçinin İş Riskidir.

• Denetim riskinin bileşenleri : Asıl, Kontrol, Bulgu Riski

• İç kontrolün olmadığı varsayımla bir savla ilgili finansal tablolarda yanıltıcı beyanların
olmasına ASIL RİSK denir. Denetçi asıl riski kontrol edemez, sadece önemini
belirlemeye çalışır. Bu amaçla anket kontrol listeleri veya bilgisayar destekli karar
sistemlerinden yararlanır.

• Denetimi uygulamasında fazla veya az asıl risk durumlarını GÖRELİ RİSK ifade eder.

• Kasa, Stok, Arazi Hesabı, Peşin Ödenen Giderler hesabı daha riskli hesaplardır.

• Yanıltıcı beyanların müşterinin içi kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi
riskine KONTROL RİSKİ denir. Denetçi kontrol riskini yaratamaz ve kontrol edemez.

• Denetçi iç kontrol sisteminin etkin olmadığını düşünüyorsa ya da iç kontrol yerine hesap
kalanlarının kapsamlı maddi doğruluk testlerini yapmanın daha etkin olduğunu
düşünüyorsa kontrol riskini maksimum düzeyde (%100) belirleyebilir.

• Yapılan maddi doğrulama yordamlarının hesap kalanları veya işlem sınıfındaki yanıltıcı
beyanın ortaya çıkaramama riskine BULGU RİSKİ denir. Denetçi bulgu riskini yöneten
ve kontrol eden ve kanıt toplama işlemlerini uygulamaktan sorumludur. Bulgu riski
örnekleme riski ve örnekleme dışı riskin bileşimidir.

• Denetçinin işlem sınıfı ya da hesap kalanlarının tamamını incelememesi durumunda
ortaya çıkan riske ÖRNEKLEME RİSKİ denir.

• Denetçinin uygun olmayan denetim yordamı kullanması ya da yanlışlıkları belirlemede
başarısız olması veya sonucu yanlış yorumlaması nedeniyle oluşan riske ÖRNEKLEME
DIŞI RİSK denir.

• Denetim Risk Modeli : Asıl Risk x Kontrol Riski x Bulgu Riski
• Asıl Risk ve Kontrol riskin bileşimi MÜŞTERİ RİSKİDİR.

• Kontrol riski ve asıl risk yüksekse bulgu riski düşük düzeyde sağlanır.
• Denetçi bulgu riskini % 0,8 geçemeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bulgu Riski =
Denetim Riski / Asıl Risk x Kontrol Riski

• Denetim görüşünün dayandığı bir sonuca ulaşmak için denetçi tarafından kullanılan
bilgilere DENETİM KANITI denir.

• Esas Muhasebe Verileri: Büyük defter, Yevmiye Defteri, Yardımcı Defter, Muhasebe
Yönetmelikleri, Finansal tablo düzetmeleri, Maliyet dağıtımlarını destekleyen çalışma
tabloları hesaplamaları, mutabakatlar ve açıklamalardır.

• Destekleyici Bilgiler : Çekler, Elektronik fon transferi kayıtları, faturalar, sözleşmeler,
toplantı tutanakları, doğrulamalar, analist raporları, rakiplerle karşılaştırmalı veriler,
soruşturma gözlem vb.

• Kanıtın Yeterliliği (Miktarı) : Önemlilik ve risk unsurları tarafından belirlenir.
Önemlilik ve risk düzeyinin artması daha fazla kanıt toplamasını gerektirir.

• Kanıtın Uygunluğu (Niteliği) : İşlem sınıfları, hesap kalanları, açıklamalar ve ilgili
savlardaki yanlış beyanları ortaya çıkarması ya da desteklemesi bakımında güvenilir ve
ilgili olmasına bağlıdır.

a) Dışsal kaynaklarda elde edilen kanıtlar daha güvenilirdir.
b) İç kontrol yapısı etkinse içsel olarak yaratılan kanıtlar zayıf kontrol yapısına göre daha
güvenlidir.
c) Denetçi tarafından doğrudan elde edilen kanıt daha güvenlidir.
d) Kaynak belgelerden elde edilen kanıt fotokopi ya da fakstan daha güvenilirdir.
e) Denetim kanıtı belgeli biçimdeyse daha güvenilirdir.

• Kanıtın denetim amacına uygunluğuna KANITIN İLGİLİLİĞİ denir.
• Denetçinin yanıltıcı beyan riskini belirlemede kullandığı savlar:

a) Var olma ve meydana gelmeyle ilgili savlar : Belirli bir tarihte işletmenin varlık ve
borçlarının var olup olmaması ve kayıtların belirli dönemde meydana gelip gelmemesi ile
ilgili savlardır.

b) Tamlık ile ilgili savlar : Sunulması gereken tüm işlem ve hesapların finansal tablolarda
yer alıp almamasıyla ilgili savlardır.
c) Haklar ve yükümlülüklerle ilgili savlar : Belli bir tarihte varlıkların işletmenin hakları ve
borçlarının ise yükümlülükleri olduğuna ilişkin savlardır.
d) Değerleme ve dağıtımlarla ilgili savlar: Varlık , borç, öz sermaye gelir ve gider
hesaplarının tablolarda uygun rakamlarla yer almasıyla ilgili savlardır.

• Denetçi denetim görüşüne ulaşabilmek için kanı toplarken RİSK BELİRLEME
YORDAMLARI, KONTROL TESTLERİ ve MADDİ DOĞRULAMA
YORDAMLARINI kullanır. Bunlar,
a) Kayıtların ve belgelerin kontrolü
b) Sabit varlıkların kontrolü
c) Gözlem
d) Soruşturma
e) Doğrulama
f) Yeniden Hesaplama
g) Yeniden Yapma
h) Analitik Yordamlar

• Kayıt ve belgelerin incelenmesiyle sağlanan kanıtların güvenilirliği, kaynağına ve içsel iç
kontrolün etkinliğine bağlıdır.

• Bilgi sorulan kişilerden tüm durumlarda yazılı cevap istenmesine POZİTİF
DOĞRULAMA denir.

• Bilgi sorulan kişilerden eğer bir hesap kalanının doğru olmadığını düşünüyorsa yazılı
cevap istenmesine NEGATİF DOĞRULAMA denir.

• Denetçinin finansal ve finansal olmayan verileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek ve
karşılaştırarak finansal tablo hesaplarını değerlendirilmesine ANALİTİK YORDAMLAR
denir.

• Belge ve kayıtların matematiksel doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla müşteri
tarafından yapılan hesaplamaların doğrulamasına YENİDEN HESAPLAMA denir.

• Denetçinin yaptığı çalışma ve denetim hakkında ulaştığı sonuçlarla ilgili tuttuğu kayıtlara
ÇALIŞMA KAĞITLARI denir.
• Çalışma kağıtlarının özellikleri:

a) İncelenen alan hakkında elde edilen bilginin belgelerini sağlamalıdır.
b) Denetim raporunda yer alan bulgular ve öneriler için güvenilir bilgi sağlamalıdır.
c) Denetim sürecinin tek düzeliğini sağlamalıdır.
d) Performansın gözden geçirilmesi için bir araç olmalıdır.
e) Sonraki denetimlere yol gösterici nitelikte olmalıdır.

• Çalışma kağıtlarının Faydaları:
1- Denetim Yönetimi ve Gözetiminde Denetçiye Yardımcı Olmak
a) Çalışma kağıtları denetçinin çalışma alanı standartlarına uygunluğunu belirler
b) Denetimin planlanması, yürütülmesi ve gözde geçirilmesi yardımcı olur.
c) Astların çalışmalarının gözden geçirilmesinde kullanılır.

• Çalışma kağıtlarının içeriği
a) Müşterinin finansal tablolarının muhasebe kayıtlarıyla uyuştuğunu
b) Denetimin uygun şekilde planlanıp yürütüldüğünü
c) Müşterinin iç kontrol yapısı hakkında yeterince görüş elde edildiğini
d) Denetim görüşü oluşturmaya yetecek ölçüde denetim kanıtı elde edildiğini
e) Denetçinin kendi yargısını oluşturan bulguları ve sorunları ve ulaştığı son yargıları
kapsar.

• Müşteri ile ilgili tarihsel bilgileri kapsayan dosya ya SÜREKLİ DOSYA denir.

• Sürekli dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Şirket sözleşmesi, yönetmelikleri, tüzüğü
b) Kira, tahvil ve telif sözleşmeleri
c) Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler
d) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim komitelerinin önemli toplantı tutanaklarının
kopyalar
e) Öz sermaye, dağıtılmamış kârlar, ortaklık sermayesi gibi kalanları birkaç yıl
nakledilebilen hesapların listesi
f) Önceki yılın finansal tabloları ve denetim raporlarının kopyaları yer alır.
• Cari yılda yapılan işle ilgili veri ve bilgilerin yer aldığı dosya ya CARİ (YILLIK
ÇALIŞMA) DOSYA denir.

• Cari dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) İş Mektubu
b) Personelin görevlendirilmesi
c) Müşterinin organizasyon şeması
d) Yönetimle yapılan görüşme notları
e) Denetim komitesi ile yapılan görüşme notları
f) Notların ön analitik incelemesi
g) Ön risk belirleme notları
h) Ön önemlilik belirleme notları
i) Denetim zaman planlaması
j) İç kontrol soru listesi ve kontrol analizleri
k) Yönetim kontrolleri soru listesi
l) Bilgisayar kontrolleri soru listesi
m) İç kontrol sistemi akış şeması
n) Denetim programı
Cari Yıl denetim kağıtları: Açık, Özlü, Eksiksiz, Düzenli ve İyi indekslenmeli ve bilgi verici olmalıdır.

Ünite - 4 : İç Kontrol, Denetim Testleri ve Denetimin Planlanması

• Finansal bilgilerin doğruluğu ve güvenirliğini, işletme faaliyetlerinde etkinlik ve
verimlilik, uygulaması gerekli yasa ve düzenlemelerle uyum amaçlarını gerçekleştirmek
için makul bir güven vermek üzere dizayn edilmiş işletmedeki tüm çalışanların
gerçekleştirdiği sürece İÇ KONTROL denir.

• Dış denetiminde iç kontrolün incelenmesinin nedenleri:

a) En önemli nedeni denetçilerin yapacakları denetim faaliyetlerini planlayabilmektedir.
b) Finansal tabloların işletmenin iç kontrol sisteminin ürünü olması
c) Finansal tabloların güvenirliğinin iç kontrolle direkt ilgisinin olması
d) Etkin bir iç kontrolün varlığının denetim çalışmalarını kolaylaştırması
e) İşletmelerin büyümesi ve karmaşıklaşması nedeniyle denetçinin denetim faaliyetini
sınırlandırma ihtiyacı doğması. Yani denetçinin işletmenin tüm işlem ve faaliyetlerini
denetlemesinin mümkün olmamasıdır.

• İç Kontrolün Özellikleri:
a) İç Kontrol bir süreçtir.
b) İç Kontrol insanlar tarafından gerçekleşir. Organizasyondaki her fert iç kontrolü etkiler ve
etkilenir.
c) İç Kontrol sadece kabul edilebilir, makul , bir güven vermesi beklenebilir. Kesinlik ve
garanti etmez.
d) İç Kontrol bir veya daha fazla ayrı ve birbiriyle ilintili kategorideki amaçları elde etmek
için bir dişli vazife görür.

• İç Kontrol sisteminin doğasından gelen sınırlamalar:
a) İnsan yargılamalarından doğacak yanlışlıklar
b) Fayda - maliyet dengesinin dikkate alınması zorunluluğu
c) İnsan doğasında kaynaklanan hatalar, hileler, suistimallerdir.

• İç Kontrol sisteminin amaçları:
Faaliyetle ilgili amaçlar: İşletme varlık ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla ilgili
amaçlardır.
Finansal raporlamayla ilgili amaçlar: Güvenilir finansal raporlar hazırlanmasıyla ilgili
amaçlardır.
Uygunluk amaçları: İşletmenin uyması gereken yasa, yönetmeli ve diğer düzenlemelerle ilgili
amaçlardır.

• İç Kontrol sisteminin unsurları:
a) Kontrol Çevresi
b) Risk Değerleme
c) Kontrol Eylemleri
d) Bilgi ve İletişim
e) İzleme

• Bir işletmenin kontrol eylemlerinin ve bilgi sistemlerinin yapılandırılması, amaçlarının oluşturulması ve risk değerleme tarzları ve izleme üzerinde belirleyici unsuruna KONTROL ÇEVRESİ denir.

Bir işletmenin geçmişinden ve kültüründen etkilenen, işletmede çalışan kişilerde kontrol bilincinin oluşmasına sağlayan tüm faktörlerdir.

Bunlar;
a) Dürüstlük ve etik değerler
b) Uzmanlığın dikkat alınması
c) Yönetim kurulu ve denetim komitesinin katılımı
d) Yönetim felsefesi ve faaliyet yaklaşımı
e) Yetki ve sorumluluk verme yöntemleri
f) İnsan kaynakları politikaları ve uygulamalarıdır.

• Bir işletmede amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmayı engelleyen iç ve dış
faktörlerin dikkate alınarak yönetim tarzının biçimlendirilmesine RİSK DEĞERLEMESİ
denir. Üç aşamada gerçekleşir. Amaçların Belirlenmesi, Risklerin Tespiti ve Analizi,
Değişim Yöntemi
• İşletmenin olası hata ve hileleri önleyici tedbirler almasına KONTROL EYLEMLERİ
denir.
Uygulanabilecek kontrol eylemleri:

a) Üst yönetim kademelerin değişik alanlardaki performans sonuçlarının incelenmesi
b) Faaliyetsel düzeydeki yöneticilerin kendi bölüm veya birimleriyle ilgili performans
sonuçlarının incelenmesi
c) Fiziksel kontroller (sayım)
d) Bilgi süreçleme ve bilgi sistemleri üzerindeki kontroller
e) Amaçlar ile fiili sonuçları karşılaştırmayı sağlayan performans göstergelerin
oluşturulması (Bütçeler)
f) Görevlerin ayrımı
g) Bir işlemin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğuna sahip bir elemana aynı işlemin
kayıtlara geçirilmesi sorumluluğun verilmesi.
h) İşlemlerin kayıtlara geçirmekle görevli kişinin bu işlemlerle bağlantılı varlıkların korunmasından sorumlu olmaması.

• İç Kontrol açısında nitelikli bir bilginin özellikleri şunlardır
a) Gereklilik
b) Zamanlılık
c) Geçerlilik
d) Doğruluk
e) Ulaşabilirlik
f) İzleme

• Finansal tablolarda maddi bir takım hatalar olabileceği ve bunların denetçi tarafından
bulunup bulunmayacağı riskine DENETİM RİSKİ denir.
• Denetim riskini, en aza indirgeyecek biçimde, incelendiği hesap kalanı veya işlem
grubuyla ilgili görüşü oluşturmasını sağlayacak yola DENETİM KARAR SÜRECİ denir.

• İç kontrolle ilgili bilgi toplamada denetçinin kullandığı yöntemler:
a) İç kontrol soru kağıdı
b) Akış şemaları
c) Not alma
• İç kontrollerin düzenleniş ve işleyiş etkinliklerinin değerlendirilmesi için yapılan testlere

UYGUNLUK TESTLERİ denir. Kontrol risklerinin maksimum belirlenmesi durumunda
uygunluk testleri yapılmaz. Uygunluk testleri, genellikle kontrol riskinin başlangıç
belirlemesi yapıldıktan sonra söz konusu olur. Uygunluk testleri, kontrol riski düşük (veya
orta) belirlendiği durumlarda uygulanır. Denetçi uygunluk testlerini yaptıktan sonra risk
düzeyini yüksek ölçerse MADDİ DOĞRULUK TESTLERİNİN kapsamını genişletir.

• Finansal tablolardaki tutarların ve açıklamaların doğruluğunu değerlendirme için kanıt
toplama işlemlerine MADDİ DOĞRULUK TESTLERİ denir. Burada amaç iç kontrol
politika ve prosedürleri değildir. Finansal tablolardaki beyanlardır.

• İç kontrollerin zayıf olması durumunda maddi doğruluk testleri daha etkili prosedürlerden
oluşur. Kontrol riskleri yüksekse maddi doğruluk testleri bilanço tarihinde veya ona yakın
zamanda yapılmalıdır. Kontrol riskleri yüksekse maddi doğruluk testlerinde elde edilecek
kanıt miktarı daha çok olur.

• Denetim faaliyeti denetim firmasının kendisini denetlemek isteyen işletmenin denetim
talebi kabul etmesiyle başlar.
• Denetim Anlaşma Mektubunda : Denetimin başlangıç ve bitiş tarihleri, kapsamı, raporun
teslim tarihi, denetim ücreti, denetim firması ve işletmenin sorumlukları yer alır.
• Denetim programları yapılırken aşağıdaki aşamalar yerine getirilir.

a) İşletme faaliyetlerinin gruplara ayrılması
b) Kontrol riski belirlemeleri
c) Özel denetim amaçlarının belirlenmesi
d) Uygunluk ve maddi doğruluk testlerinin boyutunun zamanın ve
niteliğinin belirlenmesi.
• Denetçinin kanıt toplamak için uygulayacağı testleri yani denetim işlemlerini seçmesine DENETİM PROGRAMI denir.

Ünite - 5 : Muhasebe Denetiminde Örnekleme
• Evren (ana kütleden) bir örnekleme seçilmesi ve sadece bu örneklemenin incelenmesi
ile varılan sonucun evrene mal edilmesi olayına ÖRNEKLEME denir.

• Eşit seçilme şansına sahip birimlerden oluşan bir evrenden tamamıyla rassal olarak
seçilen örneklemeye RASSAL ÖRNEKLEME denir.
• Başarılı bir örneklemenin temel ilkeleri:

a) Evrenle ilgili bazı özel bilgiler baştan elde edilmelidir.
b) Seçme işlemi ilgilenilen özellikle veya değişkenden bağımsız olmalıdır
c) Örnekleme ön yargısız seçilmelidir
d) Örnekleme alınan birimler birbirinden bağımsız olmalıdır
e) Verilerin seçildiği alanlar arasında temel ayrımlar bulunmalıdır
f) Örnekleme alınacak verilerin hepsine aynı koşullar ayrıcalıksız olarak
uygulanmalıdır.

• Denetçinin bilgi edinmek istediği ve aynı türden birimlerin oluşturduğu ala veya ana
kütleye EVREN denir.
• Evren birimlerini tam olarak içeren ve evrenin fiziksel yapılanmasını gösteren listeye
ÖRNEKLEME ÇEVRESİ denir.

• Örnekleme yöntemiyle evren hakkında doğru sonuçlara varmanın yolu; tam olarak
belirlenmiş bir örnekleme çerçevesinden rassal olarak evreni temsil eden örnekleme
birimlerini seçmektedir.

• Denetçinin örneklemi teme alan sonuçlarıyla evrenin tamamına aynı yolla uyguladığı
testlerden elde edeceği sonuçlara arasında fark olması olasılığına ÖRNEKLEME
RİSKİ denir. Geniş bir örneklemin örnekleme riski daha düşük olur.
• Denetçinin örneklemi inceleyerek elde ettiği sonuçlarla gerçek durum arasındaki fark
ÖRNEKLEME HATASI denir.

• Uygunluk testlerinin gerçekleşmesindeki örnekleme riskleri şunlardır:

a) İç kontrol yeterince güvenilir olduğu halde, denetçinin örneklemeden elde ettiği
sonuçlara bakarak iç kontrolün yeterli güveni sağlamadığı sonuca varmasına ALFA
RİSKİ (HATA TİPİ I ) denir.
b) Denetçinin örneklemden elde ettiği sonuçlara bakarak iç kontrol yeterince güvenilir
olmadığı halde güvenilir olduğu kanısına varmasına BETA RİSKİ ( HATA TİPİ II)
denir.

• Maddi testlerin gerçekleşmesindeki hata tipleri
a) Örnekleme sonuçlarının hesap kalanlarında maddi bir hata , olduğunu desteklemesine
rağmen maddi bir hata olmama riskine YANLIŞ RET RİSKİ (TİP I) denir.
b) Örnekleme sonuçlarının maddi hata olmadığını desteklemekle birlikte maddi bir hata
olması riskine YANLIŞ KABUL RİSKİ (TİP II) denir.
• Muhasebe denetiminde istatistiksel örnekleme türleri
İstatistiksel Olmayan Örnekleme, İstatistiksel Örneklem

• Olasılığa dayanmayan ve örnekleme birimlerinin seçiminde veya örnekleme
büyüklüğünün belirlenmesinde denetçinin öznel davranmasıyla gerçekleştirilen
örnekleme türüne İSTATİSTİKSEL ÖRNEKLEME denir.

• Örnekleme birimlerinin evrenden rassal olarak seçildiği, evrenin tüm
karakteristiğini yansıtan, sonuçların sayısal ve matematiksel olarak değerlendirilebildiği
örnekleme türüne İSTATİSLİK ÖRNEKLEME denir.
• Bir muhasebe evrenindeki hataların ortaya çıkış oranını tahmin etmek için
kullanılan istatistiksel örnekleme türüne NİTELİK ÖRNEKLEMESİ denir.

Denetçi
nitelikli örneklemesinde muhasebe işlemlerinin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinde durur.
Hataların yüzdesi önemlidir.
• Nitelik örneklemesinde denetçinin belirlemesi gereken unsurlar

a) Kontrol test amaçlarını belirlemek
b) Kontrol politika ve prosedürlerinde sapmayı tanımlamak
c) Evreni tanımlamak
d) Örnekleme birimini tanımlamak
e) Örnekleme büyüklüğünü belirlemek
Nitelik örneklemesinde en önemli nokta örnekleme büyüklüğünün evrensel hakkında doğru sonuçlar verecek büyüklükte saptamaktır.

• İç kontrol güvenilir olmamasına rağmen örnekleme sonuçlarına göre güvenilir olduğu
kanısına varma olasılığı riskine KABUL EDİLEBİLİR RİSK denir. Bu beta riski
genellikle % 5 - % 10 olarak belirlenir. Riskin büyüklüğü ile örnekleme büyüklüğü
arasında ters orantılı ilişki vardır.

• Denetçinin kontrol prosedürlerine ilişkin duyduğu güvenden sapmanın maksimum
oranına KABUL EDİLEBİLİR SAPMA ORANI denir. Denetçinin düşük bir oran
seçmesi örnekleme büyüklüğünün büyümesi demektir.

• Denetçinin evrenin geçmiş yıllardaki ya da kılavuz örnekleme sonuçlarına bakarak
saptadığı beklentiye EVRENİN BEKLENEN SAPMA ORANI denir. Evrenin beklenen
sapması ile örnekleme büyülüğü arasında doğrusal ilişki vardır.

• Denetçinin bir sapmayı sıfır yakın bir olasılıkla beklediği durumlarda kullandığı
örnekleme türüne BULUŞ ÖRNEKLEMESİ denir. Sahte çek düzenlemesi gibi sık
rastlanmayan, özel durumları belirlemek için kullanılır.

• Niteliksel örneklemesi teknikleriyle bir hesap sınıfına veya hesap kalanına ilişkin parasal
tutar hatalarının tahminlerinde kullanılan örnekleme türüne PARASAL BİRİM
ÖRNEKLEMESİ denir.
• Parasal birim örneklemesinde, yüksek tutarlı kayıtların örnekleme girme şansları düşük
tutarlı kayıtlara göre daha fazladır.

• Parasal birim örneklemesinde denetçinin örnekleme büyüklüğünü belirlemek için
yapağı ön belirlemeler;
a) Defteri değeri (Evrenin kayıtlı tutarı)
b) Yanlış kabul riski için güvenirlik faktörü
c) Kabul edilebilir hata (Evrende katlanabilecek maksimum hatalı tutarıdır)
d) Beklenen hata (Evrene ilişkin tahmin ettiği parasal hata tutarıdır)
e) Genişleme faktörü
Örnekleme Büyüklüğü = Defteri Değeri x Güvenlik Faktörü
Kabul edilebilir hata - (Beklenen hata x Genişleme Faktörü)

• Denetçinin niceliksel tahminlere ulaşmak istediği durumlarda kullandığı örnekleme
türüne DEĞİŞKENLER ÖRNEKLEMESİ (NİCELİK ÖRNEKLEMESİ) denir.

Denetçi maddi doğruluk testlerini yaparken değişkenler örneklemesini kullanır.
• Değişkenler örneklemesi hesap kalanlarında parasal hataların tahmini için kullanılır.
Örnekleme verisi temel alan evren karakteristiklerini değerlemede normal dağılım
kavramı kullanılır.
Örnekleme Büyüklüğü : ( EB x YKR x SS / KH - BH) 2

EB: Evrenin büyüklüğü , KH: Kabul edilebilir hata, BH: Beklenen hata, YKR: Yanlış kabul riski, SS: Standart sapma
• Örnekleme Seçimleri:
a) Rassal sayılar tablosu : Örnekleme birimlerinin rassal olarak seçilmesinde kullanılır.

Tablo rassal olarak oluşturulan 0 ile 9 arasındaki sayılardan üretilen dizileri içerir.
b) Bilgisayarla rassal sayıların oluşturulması
c) Sistematik seçim : Denetçinin öncelikle bir örnekleme aralığı hesapladığı ve bunun
büyüklüğüne göre örnekleme birimi seçtiği yöntemdir.

d) Katmalı seçim : Örnekleme tasarımının etkinliğini arttırmada kullanılır. Değişkenler
örneklemesinde kullanılır.
e) Blok seçim : Evrenden, zaman olarak veya fiziksel olarak birbirine çok yakın
belgelerin seçilmesi ile oluşur. Örnek: Nisan ayında Eylül ayında kesilen çekler yıla
ilişkin nakit ödemeleri incelemek üzere bir örnekleme oluşur.

[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir.Kayıt Olmak İçin Tıklayınız...]
[Sadece Kayıtlı Kullanıcılar Linkleri Görebilir.Kayıt Olmak İçin Tıklayınız...] Ünite - 3 : Denetimde Önemlilik, Risk ve Kanıt Kavramları ve Çalışma Kağıtları

• Bir hesap veya olgunun, finansal tablolara güvenen kullanıcıların kararlarını etkilemesine
ÖNEMLİLİK denir.

• Hata ve hilelerden oluşan yanlış beyanların sebepleri:

a) Finansal tablo unsurunun tutarı, sınıflaması veya sunumu ile bunların GKGM lere göre
raporlanması halindeki tutar, sınıflama ya da sunumunun farklı olması
b) Finansal tablo unsurlarından birinin atlanması
c) Finansal tablo açıklamasının GKGM ine uygun sunulmaması
d) GKMİ ine uygun olarak açıklanması gereken bilginin atlanması.

• Önemli yargısının uygulaması üç aşamada gerçekleşir:
a) Denetçinin önemlilik hakkında ön belirlemede bulunması
b) Önemlilik hakkında ilk belirlemenin hesap kalanları veya işlem sınıflarına dağıtılması
c) Olası yanlışlıkların tahmin edilmesi ve toplamlarının önemlilik hakkında ilk belirleme ile
karşılaştırılması.
• Önemlilik hakkında belirlenecek ilk şey ÖNEMLİLİK EŞİĞİ dir.

• Denetçinin finansal tablolarda yanlış beyan olabileceğine ve yine de kullanıcıların
mantıksal kararlarını etkilemeyeceğine inandığı maksimum tutara ÖNEMLİLİK EŞİĞİ
denir.

• Önemlilik ilk belirlemesi denetlenen işletmenin göreli büyüklüğüne bağlıdır.
• Önemlilik uygulamasını oluşturan bilanço ve gelir tablosu kalemleri:

a) Toplam Gelir
b) Toplam Varlık
c) Net Kâr
d) Brüt Kâr
e) Öz Sermaye gibi bilanço ve gelir tablosu kalemlerinden oluşur.

• Kâra dayalı önemlilik eşiği % 4- % 6 arasındadır.

• Kâr arttıkça önemlilik eşiği azalan bir oradan artar. Toplam varlık veya gelire dayanan
eşikler yıldan yıla daha durağandır.
• Varlık veya gelirlere göre önemlilik eşiği %0,5 - % 1 arasında öz sermayeye göre
önemlilik eşiği % 1 - % 2 arasındadır.

• Hesap kalanları stok ve alacak gibi kalemlerdir.

• İlk önemlilik yargısı bir hesaba dağıtılınca KABUL EDİLEBİLİR YANLIŞLIK denir.

• Bir hesaba küçük tutarda önemlilik dağıtılmışsa, büyük tutarda önemlilik dağıtılmasında
göre daha fazla kanıt toplanacaktır.

• Hesap kalanında çok küçük veya hiç yanlışlık beklenmiyorsa büyük tutarda önemlilik
dağıtılabilir.

• Hesap beklentisi düşükse hesabın denetim alanı daralır.

• Hesap kalanının denetimi çok pahalı ise daha fazla önemlilik dağıtılabilir.

• Denetim finansal tablo kullanıcıları için bilgi riskini sosyal olarak kabul edilecek düzeye
indirme sürecidir. Denetçinin finansal tablolar hakkında uygun olmayan görüş verme
olasılığına DENETİM RİSKİ denir.

• Şirketçe yayınlanan finansal tabloların önemli ölçüde yanlış ve yanıltıcı olma olasılığına
BİLGİ RİSKİ denir.

• Denetçinin yanlış görüş verme riskine DENETÇİ RİSKİ denir. Toplam Risk = Bilgi
Riski ve Denetçinin İş Riskidir.

• Denetim riskinin bileşenleri : Asıl, Kontrol, Bulgu Riski

• İç kontrolün olmadığı varsayımla bir savla ilgili finansal tablolarda yanıltıcı beyanların
olmasına ASIL RİSK denir. Denetçi asıl riski kontrol edemez, sadece önemini
belirlemeye çalışır. Bu amaçla anket kontrol listeleri veya bilgisayar destekli karar
sistemlerinden yararlanır.

• Denetimi uygulamasında fazla veya az asıl risk durumlarını GÖRELİ RİSK ifade eder.

• Kasa, Stok, Arazi Hesabı, Peşin Ödenen Giderler hesabı daha riskli hesaplardır.

• Yanıltıcı beyanların müşterinin içi kontrol sistemi tarafından zamanında engellenememesi
riskine KONTROL RİSKİ denir. Denetçi kontrol riskini yaratamaz ve kontrol edemez.

• Denetçi iç kontrol sisteminin etkin olmadığını düşünüyorsa ya da iç kontrol yerine hesap
kalanlarının kapsamlı maddi doğruluk testlerini yapmanın daha etkin olduğunu
düşünüyorsa kontrol riskini maksimum düzeyde (%100) belirleyebilir.

• Yapılan maddi doğrulama yordamlarının hesap kalanları veya işlem sınıfındaki yanıltıcı
beyanın ortaya çıkaramama riskine BULGU RİSKİ denir. Denetçi bulgu riskini yöneten
ve kontrol eden ve kanıt toplama işlemlerini uygulamaktan sorumludur. Bulgu riski
örnekleme riski ve örnekleme dışı riskin bileşimidir.

• Denetçinin işlem sınıfı ya da hesap kalanlarının tamamını incelememesi durumunda
ortaya çıkan riske ÖRNEKLEME RİSKİ denir.

• Denetçinin uygun olmayan denetim yordamı kullanması ya da yanlışlıkları belirlemede
başarısız olması veya sonucu yanlış yorumlaması nedeniyle oluşan riske ÖRNEKLEME
DIŞI RİSK denir.

• Denetim Risk Modeli : Asıl Risk x Kontrol Riski x Bulgu Riski
• Asıl Risk ve Kontrol riskin bileşimi MÜŞTERİ RİSKİDİR.

• Kontrol riski ve asıl risk yüksekse bulgu riski düşük düzeyde sağlanır.
• Denetçi bulgu riskini % 0,8 geçemeyecek şekilde tasarlanmalıdır. Bulgu Riski =
Denetim Riski / Asıl Risk x Kontrol Riski

• Denetim görüşünün dayandığı bir sonuca ulaşmak için denetçi tarafından kullanılan
bilgilere DENETİM KANITI denir.

• Esas Muhasebe Verileri: Büyük defter, Yevmiye Defteri, Yardımcı Defter, Muhasebe
Yönetmelikleri, Finansal tablo düzetmeleri, Maliyet dağıtımlarını destekleyen çalışma
tabloları hesaplamaları, mutabakatlar ve açıklamalardır.

• Destekleyici Bilgiler : Çekler, Elektronik fon transferi kayıtları, faturalar, sözleşmeler,
toplantı tutanakları, doğrulamalar, analist raporları, rakiplerle karşılaştırmalı veriler,
soruşturma gözlem vb.

• Kanıtın Yeterliliği (Miktarı) : Önemlilik ve risk unsurları tarafından belirlenir.
Önemlilik ve risk düzeyinin artması daha fazla kanıt toplamasını gerektirir.

• Kanıtın Uygunluğu (Niteliği) : İşlem sınıfları, hesap kalanları, açıklamalar ve ilgili
savlardaki yanlış beyanları ortaya çıkarması ya da desteklemesi bakımında güvenilir ve
ilgili olmasına bağlıdır.

a) Dışsal kaynaklarda elde edilen kanıtlar daha güvenilirdir.
b) İç kontrol yapısı etkinse içsel olarak yaratılan kanıtlar zayıf kontrol yapısına göre daha
güvenlidir.
c) Denetçi tarafından doğrudan elde edilen kanıt daha güvenlidir.
d) Kaynak belgelerden elde edilen kanıt fotokopi ya da fakstan daha güvenilirdir.
e) Denetim kanıtı belgeli biçimdeyse daha güvenilirdir.

• Kanıtın denetim amacına uygunluğuna KANITIN İLGİLİLİĞİ denir.
• Denetçinin yanıltıcı beyan riskini belirlemede kullandığı savlar:

a) Var olma ve meydana gelmeyle ilgili savlar : Belirli bir tarihte işletmenin varlık ve
borçlarının var olup olmaması ve kayıtların belirli dönemde meydana gelip gelmemesi ile
ilgili savlardır.

b) Tamlık ile ilgili savlar : Sunulması gereken tüm işlem ve hesapların finansal tablolarda
yer alıp almamasıyla ilgili savlardır.
c) Haklar ve yükümlülüklerle ilgili savlar : Belli bir tarihte varlıkların işletmenin hakları ve
borçlarının ise yükümlülükleri olduğuna ilişkin savlardır.
d) Değerleme ve dağıtımlarla ilgili savlar: Varlık , borç, öz sermaye gelir ve gider
hesaplarının tablolarda uygun rakamlarla yer almasıyla ilgili savlardır.

• Denetçi denetim görüşüne ulaşabilmek için kanı toplarken RİSK BELİRLEME
YORDAMLARI, KONTROL TESTLERİ ve MADDİ DOĞRULAMA
YORDAMLARINI kullanır. Bunlar,
a) Kayıtların ve belgelerin kontrolü
b) Sabit varlıkların kontrolü
c) Gözlem
d) Soruşturma
e) Doğrulama
f) Yeniden Hesaplama
g) Yeniden Yapma
h) Analitik Yordamlar

• Kayıt ve belgelerin incelenmesiyle sağlanan kanıtların güvenilirliği, kaynağına ve içsel iç
kontrolün etkinliğine bağlıdır.

• Bilgi sorulan kişilerden tüm durumlarda yazılı cevap istenmesine POZİTİF
DOĞRULAMA denir.

• Bilgi sorulan kişilerden eğer bir hesap kalanının doğru olmadığını düşünüyorsa yazılı
cevap istenmesine NEGATİF DOĞRULAMA denir.

• Denetçinin finansal ve finansal olmayan verileri arasındaki ilişkiyi inceleyerek ve
karşılaştırarak finansal tablo hesaplarını değerlendirilmesine ANALİTİK YORDAMLAR
denir.

• Belge ve kayıtların matematiksel doğruluğunun kontrol edilmesi amacıyla müşteri
tarafından yapılan hesaplamaların doğrulamasına YENİDEN HESAPLAMA denir.

• Denetçinin yaptığı çalışma ve denetim hakkında ulaştığı sonuçlarla ilgili tuttuğu kayıtlara
ÇALIŞMA KAĞITLARI denir.
• Çalışma kağıtlarının özellikleri:

a) İncelenen alan hakkında elde edilen bilginin belgelerini sağlamalıdır.
b) Denetim raporunda yer alan bulgular ve öneriler için güvenilir bilgi sağlamalıdır.
c) Denetim sürecinin tek düzeliğini sağlamalıdır.
d) Performansın gözden geçirilmesi için bir araç olmalıdır.
e) Sonraki denetimlere yol gösterici nitelikte olmalıdır.

• Çalışma kağıtlarının Faydaları:
1- Denetim Yönetimi ve Gözetiminde Denetçiye Yardımcı Olmak
a) Çalışma kağıtları denetçinin çalışma alanı standartlarına uygunluğunu belirler
b) Denetimin planlanması, yürütülmesi ve gözde geçirilmesi yardımcı olur.
c) Astların çalışmalarının gözden geçirilmesinde kullanılır.

• Çalışma kağıtlarının içeriği
a) Müşterinin finansal tablolarının muhasebe kayıtlarıyla uyuştuğunu
b) Denetimin uygun şekilde planlanıp yürütüldüğünü
c) Müşterinin iç kontrol yapısı hakkında yeterince görüş elde edildiğini
d) Denetim görüşü oluşturmaya yetecek ölçüde denetim kanıtı elde edildiğini
e) Denetçinin kendi yargısını oluşturan bulguları ve sorunları ve ulaştığı son yargıları
kapsar.

• Müşteri ile ilgili tarihsel bilgileri kapsayan dosya ya SÜREKLİ DOSYA denir.

• Sürekli dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) Şirket sözleşmesi, yönetmelikleri, tüzüğü
b) Kira, tahvil ve telif sözleşmeleri
c) Şirketin geçmişine, ürünlerine ve pazarlarına ilişkin bilgiler
d) Genel kurul, yönetim kurulu ve denetim komitelerinin önemli toplantı tutanaklarının
kopyalar
e) Öz sermaye, dağıtılmamış kârlar, ortaklık sermayesi gibi kalanları birkaç yıl
nakledilebilen hesapların listesi
f) Önceki yılın finansal tabloları ve denetim raporlarının kopyaları yer alır.
• Cari yılda yapılan işle ilgili veri ve bilgilerin yer aldığı dosya ya CARİ (YILLIK
ÇALIŞMA) DOSYA denir.

• Cari dosyada aşağıdaki bilgiler yer alır:
a) İş Mektubu
b) Personelin görevlendirilmesi
c) Müşterinin organizasyon şeması
d) Yönetimle yapılan görüşme notları
e) Denetim komitesi ile yapılan görüşme notları
f) Notların ön analitik incelemesi
g) Ön risk belirleme notları
h) Ön önemlilik belirleme notları
i) Denetim zaman planlaması
j) İç kontrol soru listesi ve kontrol analizleri
k) Yönetim kontrolleri soru listesi
l) Bilgisayar kontrolleri soru listesi
m) İç kontrol sistemi akış şeması
n) Denetim programı
Cari Yıl denetim kağıtları: Açık, Özlü, Eksiksiz, Düzenli ve İyi indekslenmeli ve bilgi verici olmalıdır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:32
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:31
Devlet Bütçesi - Türkiye'de Bütçenin Yargı Denetimi Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 16.03.10 23:52
Opera'ya İngilizce yazım denetimi ekleyelim -BuRAk- Resimli Program Anlatımı 2 07.01.09 10:33
Stadımıza UEFA denetimi cérénimo[Fß] Fenerbahçe 0 12.07.07 18:01


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:05.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.