ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17.05.10, 00:10   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 6
Ünite - 6 : Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetimi

• Denetçinin raporla bildireceği görüşüne temel oluşturacak tüm denetim kanıtlarını ve
çalışma kağıtlarının çoğunluğunu hazırladığı aşamaya DENETİM ÇALIŞMASININ
yürütülmesidir. Bu aşamada denetim testleri uygulanır.

• Bilanço ve Gelir Tablosu Kalemlerinin Denetimde Kullanılan Testler

a) Uygunluk Testleri: Yıl içinde kullanılan testlerdir. Müşteri işletmenin iç kontrol
sisteminin kabul edildiği gibi olup olmadığının ve gerektiği gibi işleyip işlemediğinin
değerlendirilmesinde kullanılır.

b) Maddi Doğruluk Testleri: Yıl sonu testleri olarak adlandırılır. Müşteri işletmenin
mali tablolarındaki kalemlerinin tutar doğruluklarını araştırmak, önemli parasal ve
açıklama hatalarını tespit etmek için kullanılır.

Maddi doğruluk testlerinde yönetimin savları;
a) Varolma ve gerçekleşme (meydana gelme)
b) Tamlık
c) Haklar ve Yükümlülükler
d) Değerleme ve Dağıtım
e) Sunum ve Açıklama

Hem uygunluk hem de maddi doğruluk testleri için uygulanan testler;

a) İşlem Testleri : Çift amaçlı testlerdir. Bir işlemin belgelendirilmesi ve muhasebe
kayıtlarına geçirilmesinde düzenlenen tüm belgelerin ve izlenen tüm muhasebeleştirme
işlemlerinin doğru olarak yerine getirildiğinin incelenmesidir.

b) Hesap Kalanı Testleri : Sadece maddi doğruluk testlerin amacına hizmet etmek için
kullanılır.Kontrol riski düşükse hesap kalanı testleri sadece bilanço kalemleri için
uygulanır.

Gelir tablosu içinse işlem testleri ve analitik prosedürler uygulanır. Ancak
kontrol riski yüksekse hesap kalanı testleri hem bilanço hem de gelir tablosu kalemleri
için uygulanır.

c) Analitik Prosedürler: Denetçinin görüş oluşturmasına yardımcı olmak için kullanılır.
Özellikle sonuç hesaplarına uygulanır. Gelir tablosunun denetiminde kullanılır.

• Denetçi denetime ilk olarak BİLANÇO kalemlerini baz alarak başlar. Bunun nedeni
aktiflerin, gelirlerin, pasiflerin ve giderlerin incelenmesinde kalemlerin birbiriyle ilişkileri
nedeniyle yapar.

• Bir yıldan ya da daha kısa sürede nakde dönüşebilecek olan varlıklara DÖNEN
VARLIKLAR denir.

• Dönen varlıkların en likit alt grubu HAZIR DEĞERLERDİR. Bu grupta KASA,
ALINAN ÇEKLER, BANKALAR, VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ
yer alır.

• Hazır değerlerin Uygunluk Testleri: Bu gruptaki kalemlerin yolsuzluğa, hileye ve
çalınmaya karşı en riskli kalemlerdir.

• Tahsilat işlemine ilişkin uygunluk testleri
Uygunluk testlerinin işleyişinin kanıtını gösteren belgelerin incelenmesi
a) Günlü tahsilat bordrosundan örneklem seçerek bordroları tahsil makbuzları,günlük yazar
kasa raporu ve kasa defteriyle karşılaştırmalı
b) Kasa sayım tutanakları günlük tahsilat bordrosu ile karşılaştırarak doğrulanmalı
c) Bankaya yatırılan paralara ilişkin kayıtlar banka dekontları ve bankadan gelen hesap
özetleri ile doğrulanmalı
• Ödeme işlemlerine ait uygunluk testleri

Kontrol prosedürlerinin işleyişinin kanıtını gösteren belgelerin incelenmesi
a) Mahsup fişlerinden Örneklem seçerek, mahsup fişlerinin onaylanıp onaylanmadığı
incelenmeli
b) Mahsup fişleriyle çek ve senet bordrolarının karşılaştırılıp karşılaştırılmadığı
c) İptal edilen Çekler ve iptal nedenleri incelenmeli

• Hazır Değerlerin Maddi Doğruluk Testleri
Hazır değerlerin maddi doğruluk testlerin özel denetim amaçları
a) Var Olma
b) Tamlık
c) Değerleme
d) Sunum ve Açıklama

• Alacaklar (Ticari ve Diğer Alacaklar) Alt Grubunun Denetimi
Alacaklar alt grubuna işletmenin tüm kısa ve uzun vadeli senetli ve senetsiz alacakları, vadeli alınan çekler, diğer alacaklar, alacak senetleri reeskontu ve şüpheli alacak karşılıkları gibi hesaplar girmektedir. Bu grup işletmenin hem ana faaliyet hem de yan faaliyetlerinden kaynaklanan alacaklarını içeren bir gruptur.

Denetçinin bu grubu denetlemekte ki amacı kayıtlarda görülen tutarların gerçekte var olup olmadığının ve doğruluğunu araştırmak, hesapların geçerliliğini tespit etmek , tahsil edilebilirlik kabiliyetlerini ölçmek ve ilgili mali tablolarda doğru yerde sunulup gerekli açıklamaların yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmaktır.

• Alacakların Uygunluk Testleri
a) İşletmenin sattığı mallar kredisi olan uygun ve gerçek müşterilere yapılıp yapılmadığını
incelenmeli
b) Satılan malların yollanıp yollanmadığı incelenmeli
c) Yollaması yapılan kalemler için uygun faturalamanın yapılıp yapılmadığı ve
tutarların alacaklar olarak muhasebe kayıtlarına geçirilip geçirilmediği incelenmeli
d) Müşterilere çıkartılan faturalar yollamalarla uyumlumu değil mi incelenmeli.
Ticari alacaklar grubu satışlarla doğrudan ilgili olduğu için denetçi satışlarla birlikte alacakları da denetlemeli ve denetlerken de aynı akışı izlemelidir.

Bu akış şöyledir:
a) Satış faturalarının ve alacaklar hesabına düşülen her alacak için düzenlenen mahsup
fişlerinin sıra numarası izleyip izlemediği kontrol edilmelidir.
b) Satışlar toplamının aritmetik doğruluğu araştırılmalıdır.
c) Satışlar ve alacaklandırma mahsup fişi kayıtları büyük defterde yeniden izlenmelidir.
d) Satış faturaları a)aritmetik doğruluk, b)Miktar, c)Birim fiyatlar ve d) Müşterinin kabul
edilmiş olması açılarından incelenmelidir.

e) Yollama ile ilgili kayıtlar satış kayıtları ve faturalarla karşılaştırılmalı, yollama
belgelerinin sıra numarası izlemekte olduğu araştırılarak belgelerin hesabı sorulmalıdır.

f) Alacaklandırma mahsup fişi ile ilgili onay aranmalıdır.

g) Alacaklandırma kaydının dayandırıldığı alınan iadeler a) aritmetik doğruluk, b) iade
alınan miktarlar ve c) birim fiyatlar açısından kontrol edilmelidir.

h) Müşterilerden alacaklar hesaplarına yapılan alacak kayıtları kasa tahsil yevmiyesi
kayıtları ile karşılaştırılmalıdır. i) Kayıtlardan çıkarılmış bulunan alacaklar gözden geçirilerek incelenmelidir.

• Alacakların Maddi Doğruluk Testleri
a) Gerçekleşme
b) Tamlık
c) Haklar
d) Değerleme
e) Sunum ve Açıklama

• Stoklar Grubunun Denetimi
Stoklar grubu işletmenin ana faaliyet konusunu oluşturan ve bir faaliyet dönemi içinde satmak amacıyla elinde bulundurduğu malları içerir. Bu grupta Hammadde ve malzeme, yarı mamul ve mamul stokları yer alır.

Stokların denetimindeki genel amaçlar:
a) Stok hesaplarına girişlerin gerçek girişler olup olmadığı belirlenmeli
b) Bunların maliyet bedellerine uygun şekilde kayıtlara alındığı belirlenmeli
c) Yıl içinde tükenen veya satılan stok kalemlerinin tam olarak üretim maliyeti, mamul/yar
mamul maliyeti,satılan malın maliyeti hesaplarına aktarıldığı netleştirilmeli

d) İşletmenin, mülkiyetindeki tüm stoklarını envantere dahil edip etmediği tespit edilmeli
e) Envanterde yer alan stokların genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve yasalara göre
değerlemeye tabi tutulduğu belirlenmeli

• Stoklar Uygunluk Testleri
a) Alış bordrolarından veya mahsup fişlerinden örneklem seç ve ekindeki
sipariş fişi, teslim alma raporu, satıcının sevk irsaliyesi, satıcı faturası ve ambar giriş fişi ile karşılaştırıp karşılaştırmadığını, belgeleri düzenleyenlerin bir üst yöneticisi tarafından gözden geçirilip onaylandığını veya onaylanmadığını inceler
b) Her satın alma işlemi için gerekli belgelerin bulunup bulunmadığını inceler

• Denetçinin satılan stoklara uygulayacağı uygunluk testleri

a) Satış fişlerinden örneklem seçer ve yetki kullanılmış açısından inceler
b) Müşterinin adı, gönderilen malın nitelikleri ve miktarı bakımından satış
fişlerini sevk irsaliyesi ile karşılaştırılır.
c) Sevk irsaliyelerinden bir Örneklem seçer ve satış faturalarına, satış kayıtlarına ve müşteri
hesaplarına işlenişini inceler

d) Sevk irsaliyesinin, müşterinin adı, adresi,vergi hesap numarası, malın nitelikleri ve miktarı
bakımından satış faturalarıyla karşılaştırılır

e) Satış faturalarından bir örneklem seçilir ve faturalardaki fiyatları onaylanmış fiyat listesiyle
karşılaştırılır

f) Satış faturalarındaki yatay ve dikey aritmetik işlemleri yeniden hesaplar

• Satın alınan stoklar için uygulanacak maddi doğruluk testleri
a) Var Olma
b) Tamlık
c) Değerleme ve Dağıtım
d) Sunum ve Açıklama

• Satılan stoklar için uygulanacak maddi doğruluk testleri
a) Gerçekleşme
b) Tamlık
c) Sunum ve Açıklama

• DURAN VARLIKLARIN DENETİMİ
Duran varlıklar ana grubu işletmenin bir yıldan daha uzun sürede ana faaliyetlerinde kullanmaya veya nakde dönüştürmeyi düşündüğü varlıklardan oluşmaktadır.

Bu grupta mali duran varlıklar (Yatırımlar) ve maddi duran varlıklar görülmektedir. Denetçi bu iki grubu hem uygunluk hem de maddi doğruluk testlerini uygulayarak denetime tabi tutmaktadır.
Yatırımlar (Menkul Kıymet ve Mali Duran Varlıklar) Alt Gruplarının Denetimi Uygulanacak uygunluk testleri:

a) İşletmenin sahip olduğu menkul kıymetlerin( hisse senedi, tahvil, hazine bonosu gibi) her
biri için ayrı ayrı dökümlü bir listenin hazırlanması gerekir.

b) Bu döküm listesi aynı zamanda muhasebe kayıtlarıyla da karşılaştırılmalıdır

c) İşletmenin mülkiyetinde olmakla birlikte başka bir kurum tarafından saklanıyorsa
doğrulama mektuplarıyla bunların miktarları ve tutarları doğrulanmalıdır.

d) Mevcut menkul kıymetlerin saklanmasına ait prosedürler incelenmeli, sorumlu personelle
görüşülmeli, imza düzenine bakılmalı ve fiziki olarak sayılmalıdır.

e) Geçici yatırım, iştirak gibi alınış amacı farklı olan menkul kıymetlerin birbirinden farklı
yerlerde saklanıp saklanmadığına bakılması gerekir.

• Maddi doğruluk denetiminde denetim amaçları:
a) Var olma
b) Gerçekleşme
c) Değerleme
d) Sunum ve Açıklama
Maddi Duran Varlıklar Alt Grubunun Denetimi
Duran varlıkların en önemli grubudur.

Bu grup işletmenin ana faaliyet konusunu yerine getirmek için sahip olduğu arsa, arazi,binalar, taşıtlar, demirbaşlar,makine, tesis, cihaz, yer altı ve yerüstü düzenlerinden oluşan ve uzun vadede elinde tutmayı düşünerek edindiği varlıklarından oluşmaktadır.

Uygulanacak uygunluk testleri:
a) Maddi duran varlıkların satın alınmalarında, kullanım dışı bırakılmalarında ve elden
çıkarılmalarında kimin yetkili olduğu ve bu yetkililerin tüm işlemlerde ayrı ayrı onaylarının olup
olmadığını belgeler bazında incelenmeli

b) İşletmede mevcut olan tüm maddi duran varlıkların her biri için ayrı açılmış olan yardımcı
defterler incelenmeli

c) İşletmede mevcut maddi duran varlıkların aktifleştirilmesinde, amortismanı ayrılmasında ve
bu varlıklara ilişkin olarak katlanılacak harcamaların (bakım ve onarım gibi)
muhasebeleştirmelerin nasıl yapılacağın ait mevcut yazılı politikalar incelenmeli

d) İşletmedeki maddi duran varlıkların yetki dışı kullanımlarının olup olmadığını ve
yetkilendirmelerin içerikleri incelenmeli

e) İşletmede mevcut maddi duran varlıkların fiziki sayımının ve muhasebe kayıtlarıyla
karşılaştırılmasının yapıldığı incelenmeli

• Maddi doğruluk denetiminde özel denetim amaçları:
a) Var Olma
b) Tamlık
c) Değerleme ve dağıtım
d) Sunum ve Açıklama

Yabancı Kaynakların Denetimi
Yabancı kaynaklar bilançonun pasifinde yer alan işletmenin hem kısa vadeli hem de uzun vadeli borç yükümlülüklerini gösteren gruplardır. Bu grup, müşteri işletmenin işletme dışından üçüncü kişilerden aldığı bir yıldan daha kısa veya bir yıldan daha uzun sürede ödenmesi gereken borçlarının toplamını ifade eden gruptur.

Denetçi işletmenin varlıklarının denetiminde olduğundan yüksek ,yabancı kaynaklarının denetiminde ise olduğundan düşük gösterip göstermediğini denetlemeyi amaç edinir ve bu mantık üzerine yoğunlaşarak bir denetim çalışması yapar.

Ancak denetçi borçların denetiminde kasada, stoklarda ve maddi duran varlıklarda olduğu gibi yoğun bir inceleme yapmaz. Yabancı kaynakların denetiminde denetçi aynen hazır değerlerde ve alacaklarda olduğu gibi bir denetim çalışması yapar.

Uygulanacak uygunluk testleri:
Borcun doğuşunun bir ifadesi olan satın alma emirleri, satıcının sevk irsaliyesi ve faturası, satın alma bordrosu gibi belgeleri gözden geçirir.

a) Ödeme belgelerini ve alış faturalarını ödeme belgeleri defteri ile veya yevmiye kayıtları ile
karşılaştırır.

b) Ödeme belgeleri defteri veya mal alış yevmiyesi defteri toplamlarını kontrol eder ve büyük
deftere yapılan kayıtlarda yeniden izler.
c) Belgelerin sıra numarası takip edip etmediğini kontrol eder.

d) Özellikle bankalardan veya finans kurumlarından temin edilen borçların incelenmesinde faiz
hesaplamalarının, sözleşme koşullarına uyulup uyulmadığı, valör, faize esas gün sayısı,
uygulanan faiz oranı gibi unsurların yapılan sözleşmeler incelenerek netleştirilmesi gerekir.

e) Kullanılan kredilerin türüne göre ayrı ayrı yardımcı defterler açıklamalı ve bu defterlerde takip
edilmelidir.

f) Kullanılan kredilerdeki miktar büyüklüklerine göre avantaj ve dezavantajları konusunda da üst
yönetim bilgilendirilmeli ve bu kredilere ait sözleşmeler yetkili kişilerce de imzalanmış ve
onaylanmış olmalıdır.

• Maddi doğruluk testlerinin özel denetim amaçları:
a) Gerçekleşme
b) Tamlık
c) Yükümlülük
d) Değerleme ve Dağıtım
e) Sunum ve Açıklama
Öz Kaynakların Denetimi
Öz kaynaklar bilançonun pasifinin üçüncü ana grubudur.

Bu grup işletmenin ortaklarının varlıklar üzerindeki haklarını ifade eder.

Uygulanacak uygunluk testleri:
a) Denetçi işletmenin ana kuruluş sözleşmesini istemeli ve hisselerin dağıtımı ile ilgili incelemeler yapmalı
b)Yönetim kurulu toplantı tutanakları ve genel kurul kararlarını isteyerek ana sözleşmede değişiklik yapılıp yapılmadığını incelemeli
c) İşletmede çıkarılan hisse senetlerinin nakit yerine ayni ödeme yapılıp yapılmadığını
incelemeli, eğer yapılmış ise ne şekilde yapılmış (maddi duran varlık türü mü?) bunu tespit
etmeli

d) Kar payı dağıtımları ile ilgili kararları incelemeli
e) İşletmenin eğer borsada işlem gören hisse senetleri varsa bunlara ilişkin yetkilendirmeleri ve
alınmış kararları netleştirmeli

• Maddi doğruluk denetimindeki özel denetim amaçları:
a) Gerçekleşme
b) Tamlık
c) Yükümlülükler
d) Sunum ve Açıklama

GELİR TABLOSU KALEMLERİNİN DENETİMİ
Denetçi gelir tablosu ile ilgili detaylı denetim yapıp yapmayacağına karar verirken;
a) Denetçi dönem içinde işletmenin faaliyetlerinde meydana gelen ve muhasebe kayıtlarını
etkileyen önemli değişikliklerin bulunup bulunmadığını araştırmalıdır.

b) Denetçi, gelir ve gider hesaplarına ait cari dönem tutarlarını bütçelenmiş tutarlar ve geçen
dönemlere ait tutarlar ile karşılaştırmalıdır.

c) Denetçi, cari döneme ait iki veya daha fazla
kalem arasında karşılaştırmalar yaparak, bu
hesaplar arasında olması beklenen ilişkileri belirlemelidir.

d) Denetçi, genel ekonomik durumu ve denetlediği müşteri işletmenin faaliyet gösterdiği
sektördeki ekonomik gelişmeleri değerlendirmelidir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:43
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:41
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:38
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:32
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:31


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.