ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17.05.10, 00:11   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 8
Ünite - 8 : Mali Tablolar ve Mali Analiz

• Mali Tabloların Amaçları
a) İlgililer için karar almada yararlı bilgiler sağlamak,
b) Gelecekteki nakit akımlarını değerlendirmede yararlı bilgiler sağlamak,
c) Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında
bilgi sağlamak.

• Mali Tablo Türleri
Temel Mali Tablolar : Bilanço, Gelir Tablosu (Mali analizlerde kullanılır)

Ek Tablolar:
a) Satışların Maliyeti Tablosu
b) Fon Akım Tablosu
c) Nakit Akım Tablosu
d) Kar Dağıtım Tablosu
e) Öz Kaynaklar Değişim Tablosu

• Finansal tablolardaki bilgilere analiz tekniklerinin uygulanmasıyla analiz sonuçlarını elde
etme ve bu sonuçları yorumlama sonucunda, işletmenin mali durumu ile faaliyet
sonuçları hakkında tahminlerde bulunmaya MALİ ANALİZ denir.

• Mali Analizin Amaçları: Geçmişe ait muhasebe bilgilerini finansal kararlarda
kullanılabilecek işletmenin geleceğine ilişkin bilgilere dönüştürmektedir. Bunlar;

a) Kısa ve uzun vadeli borç ödeme gücü
b) Yatırım gücü
c) Font yaratma gücü
d) Kâr elde etme ve Kâr dağıtma gücü
e) Net çalışma sermayesi
f) Varlık ve Kaynak yapı sı
g) Sermayenin verimliliği

• Mali Analiz Teknikleri

a) Karşılaştırmalı tablolar analizi (Yatay Analiz)
b) Yüzde metod ile analiz (Dikey Analiz)
c) Trend (Eğilim yüzdeleri) analizi
d) Oran Analizi
e) Fon Akışı Analizi
• Analiz sonuçları: TL, YÜZDE, ORAN, GÜN, KERE cinsinden verilir.

• Analiz sonuçlarının büyüklükleri ile yüklenen anlamlarına göre işletmenin bugünkü ve gelecekteki mali durum ve faaliyet sonuçlarına ilişkin tahminlerde bulunmasına YORUM denir.

• İşletmenin belli bir andaki mali durumunu gösteren tabloya BİLANÇO denir.
Bilanço ile ilgili önemli notlar:
a) Bilanço kesin mizana dayanılarak hazırlanır
b) Bilanço kalemi aktif ve pasifinde yer alan tüm ana gruplar, alt gruplar ve alt grupları
oluşturan hesap kalemleridir.
c) Bilanço kalemlerinin gruplandırılması hesap dönemi (bir takvim yılı) kıstasına göre
yapılır.
d) Varlıklar ve kaynaklar bilançoda brüt tutarıyla yer alır.
e) Varlıklar en likit kalemden en az likit kaleme doğru sıralanırken , kaynaklar ödeme
vadelerine göre kısa vadeliden uzun ve sonsuz vadeliye göre sıralanır.
f) Bilançoda parantez dışında yazılan hesaplar tekdüzen hesap planına göre, parantez içinde
yazılanlar (Ticari Alacaklar (Kısa Vadeli Ticari Alacaklar ve Diğer Alacaklar (Diğer Kısa
Vadeli Alacaklar) ise SPK'ya göre bölümlendirilir.

Varlıklar : Bilançonun aktifinde yer alır. Varlıklar, mevcutlar ve alacaklardan oluşur.

• En fazla bir yıl içinde tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek, tüketilebilecek
varlıklar ile eldeki nakit ve bankadaki mevduattan oluşan varlıklara DÖNEN
VARLIKLAR denir.
• Dönen varlıkların toplamına BRÜT ÇALIŞMA SERMAYESİ denir.
• Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynakları aşan kısmına NET ÇALIŞMA
SERMAYESİ denir. Dönen varlık > Kısa vadeli yabancı kaynak

• Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklardan eksik olan kısmına NET ÇALIŞMA
SERMAYESİ NOKSANI denir.

Dönen varlıklarla ilgili notlar (Brüt Çalışma Sermayesi)
a) Günlük faaliyetleri sürdürmeye ve kısa vadeli borçları ödemeye yarar
b) Dönen varlıkların yeterliliği bunların işletme faaliyetlerine sıkça katıldığını ve aktifin
verimliliğine, kârlılığına olumlu katkıda bulunduğunu gösterir.

c) Dönen varlıkların kısa vadeli yabancı kaynaklar ve öz kaynaklar grubunda yer alan
dönem net kârı ile finanse edilmesi gerekir.
d) Stokların uzun vadeli ticari borçlarla finansmanı tercih edilir.

e) Dönen varlıklar kalemi dengeli biçimde dağıtılmalıdır.
f) Ticaret işletmeleri hem ticaret hem üretim işletmelerinde dönen varlıkların duran
varlıklarından büyük olması istenir.

• Bir yıldan daha uzun sürede tahsil edilebilecek, satılabilecek, kullanılabilecek ve
tüketilebilecek varlıklara DURAN VARLIKLAR denir.

• İşletmenin geçici yatırım amacıyla aldığı kamu ve özel teşebbüslerin ihraç ettiği finansman
bonoları, tahvil ve hisse senedi gibi aktif değerleri dönen varlıklar ana grubunun menkul
kıymetler alt grubunda yer alır. Uzun vadeli yatırım amacıyla alınanlar ise duran varlıklar
ana grubunun mali duruna varlıklar alt grubunda yer alır.

• Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar ancak kârlı yıllarda amortisman gideri kadarıyla
yatırımın fon olarak geri dönmesi anlamında dönen varlığa dönüşür. Diğer duran
varlıklarda, varlık kalemleri bir yılın altına düştüğünde dönen varlığa dönüşür.

• Duran varlıkların finansmanında asla kısa vadeli borçlar kullanılmamalıdır. Bu
durum Net Çalışma Sermayesi Noksanına yol açar. Kısa vadeli borç ödeme gücünü
zayıflatır.

• Duran varlıklar öz kaynaklar ve uzun vadeli borçlarla finanse edilmelidir.

• Duran varlıkların göreceli payı sanayi işletmelerinden daha fazladır.

• Bilançonun pasifinde yer alan kısa ve uzun vadeli borçlar ile öz sermayeden oluşan yapıya
KAYNAKLAR (PASİF) denir. Bu hesaplar;

a) Kısa vadeli yabancı kaynaklar (Borçlar)
b) Uzun vadeli yabancı kaynaklar (Borçlar)
c) Öz Kaynaklar (Sermaye)
Kısa vadeli yabancı kaynaklar : Bir yıl içinde ödenmesi gereken ve ödemeleri dönen varlıklarla yapılan borçlardır.

a) Mali (Finansal) Borçlar
b) Ticari Borçlar
c) Diğer Borçlar (Diğer Kısa Vadeli Borçlar)
d) Alınan Avanslar
e) Ödenecek Vergi ve Diğer yükümlülükler
f) Borç ve Gider karşılıkları
g) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tahakkukları
h) Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

a) Dönen varlıklar finansmanında kullanılmalıdır.
b) Toplamının uzun vadeli borçlar toplamından düşük olması istenir. İşletmenin borç ödeme
gücü iyileşir.

c) Dönen varlıkların miktarı ve yapısı yeterli değilse (NÇS noksanı varsa) işletme borçlar
borç ödeme ve faiz yüküne katlanma durumunda kalabilir, günlük faaliyetleri aksar,
işletmenin kredibilitesi düşer.
Uzun vadeli yabancı kaynaklar : Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ve ödemeleri işletmenin yatırım politikalarına ve kârlılığına bağlı olan borçlardır.

a) Mali (Finansal) Borçlar
b) Ticari Borçlar
c) Diğer Borçlar (Diğer Kısa Vadeli Borçlar)
d) Alınan Avanslar
e) Ödenecek Vergi ve Diğer yükümlülükler

f) Borç ve Gider karşılıkları
g) Gelecek Aylara Ait Gelirler ve Gider tahakkukları
h) Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar

a) Vadeleri bir yılın altına indiğinde kısa vadeli borçlara dönüşür
b) Duran varlıkların finansmanında kullanılması düşünülebilir. Ancak stokların
finansmanında uzun vadeli ticari borçların kullanılması normaldir.

• Maddi duran varlıklara bağlanan fonların kârlı dönemlerde amortisman yoluyla işletmeye
geri dönmesine YATIRIM GÜCÜ denir. Uzun vadeli yabancı kaynaklardan uzun süre
yararlanılacak olması, kaynağın ödenemem maliyetini azaltacağı gibi verimliliğini ve
kârlılığını artırır.

• Ortakların kuruluş sırasında ve sonradan sermaye artırılışında koydukları sermaye ile
kârdan işletmede bırakılan kısmına ÖZ SERMAYE denir.

Hesap Planına göre sırasıyla şu alt grupları içerir:
a) Ödenmiş Sermaye
b) Sermaye Yedekleri
c) Kar Yedekleri
d) Geçmiş Yıllar Kârları
e) Geçmiş Yıllar Zararları (-)
f) Dönem Net kârı
g) Dönem Net Zararı (-)
SPK'ya göre Öz Sermaye adıyla ana grup kalemleri

şu şekilde sıralanır:
a) Sermaye
b) Sermaye Taahhütleri (-)
c) Emisyon Primi
d) Yeniden Değerleme Artışı
e) Yedekler
f) Net Dönem Kârı
g) Dönem Zararı (-)
h) Geçmiş Yıl Zararları (-) ı) Geçmiş Yıl Kârları
Öz Kaynaklar (Özsermaye) ile ilgili notlar:

a) Geçmiş yıl ve dönem ne zararının hiç olmaması istenir. Çünkü bunlar öz kaynaklar
toplamını azaltıcı unsurlardır.
b) Duran varlıklar finansmanında kullanılır
c) Otofinansman yapısının kuvvetli olması istenir. Çünkü bu durumda hisse senetlerinin
piyasa değeri nominal değerinin üzerine çıkacaktır.

d) Otofinansmandan sonra ikinci önemli kalem ödenmiş sermayedir. Sermaye yedekleri
fiktif (hayali) değerlerden oluşur.
e) Öz kaynaklar alacaklılar için güvence oluşturduğundan dolayı, özkaynaklar toplamının
kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamında büyük ya da en az ona eşit olması
istenir.

• OTOFİNANSMAN: Bir anlamda işletmelerin çeşitli şekillerde kârdan işletmede
bıraktıkları kısımdır. Bunun için bilançonun Öz kaynaklar grubunda bulunan Kâr

Yedekleri, Dönem Net kârı ile Geçmiş Yıllar Kârları kalemleri işletmenin oto finansman yapısını oluşturur.

• İşletmenin belli bir hesap dönemindeki faaliyet sonuçlarını gösteren tabloya GELİR
TABLOSU denir.

• Gelir tablosu dönem net kârı veya zararı hesabına dayanılarak hazırlanır. Sonuç hesapları
gelir tablosuna götürülecek hasılat, gelir, kâr, gider ve zarar gibi hesaplardır.
• Gelir tablosunun bölümleri

a) Brüt satış Kârı veya Zararı
b) Faaliyet Kârı veya Zararı (Esas faaliyet kârı ve zararı)
c) Olağan Kâr veya Zarar (Faaliyet kârı ve zararı)
d) Dönem Kârı veya Zararı
e) Dönem Net Kâr veya Zararı
Brüt satış Kârı veya Zararı: İşletmenin ana faaliyetle ilgili brüt sonucunu gösterir.

Bölümleri:
a) Brüt Satışlar
b) Satış İndirimleri (-)
c) Net Satışlar
d) Satışların Maliyeti (-)

a) Satış iadeleri, satış iskontolorı ve diğer indirimlerin az olması istenir. Çünkü bu durumda
Net satışlar, Brüt satışlara yakın olur. Net Satışlar= Brüt Satışlar - Satış İndirimleri

b) Brüt satışların , satışların maliyetini aşan kısmına BRÜT SATIŞ KÂRI denir. Aksi
durumunda BRÜT SATIŞ ZARARI olur.
Brüt Satış Kârı = Net Satışlar - Satışların Maliyeti

Faaliyet Kârı veya Zararı (Esas faaliyet kârı ve zararı): İşletmenin ana faaliyetini devam ettirebilmesi için katlanmak zorunda olduğu, fakat satışların maliyetine yüklenmeyen giderleri kapsar. Bu gruba faaliyet giderleri denir.

a) Araştırma ve Geliştirme Giderleri
b) Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri
c) Genel Yönetim Giderleri

Ticaret işletmelerinde ARGE giderleri yoktur. Faaliyet giderleri brüt satış kârında daha düşük olmalıdır ki faaliyet kârı olabilisin.
Faaliyet Kârı = Brüt Satış Karı - Faaliyet Gideri
Olağan Kâr veya Zarar (Faaliyet kârı ve zararı): İşletmenin esas faaliyet dışında kalan yan faaliyetleri sonucunda oluşan kâr ya da zarar gösterir.

Olağan kârın ana faaliyet kârını olduğunu gibi içermesi ve diğer faaliyetlerden sağlanan kâr pay olması istenir.

a) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Kârlar : Temettü Gelirleri, Faiz Gelirleri, Kambiyo Kârları, Komisyon Gelirleri, Konusu Kalmayan Karşılıklar, Menkul Kıymet Satış Kârları, Reeskont Faiz Gelirleri ile Diğer Olağan Gelir ve Kârlar kalemlerinden oluşur.

b) Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar: Komisyon Giderleri, Karşılık Giderleri,
Kambiyo Zararları, Menkul Kıymet Satış Zararları, Reeskont Faiz Giderleri ile Diğer Olağan
Gider ve Zararlar kalemlerinden oluşur.

c) Finansman Giderleri: Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ile Uzun Vadeli Borçlanma
Giderleri kalemlerinden oluşur.
Dönem Kârı veya Zararı: İşletmenin esas ve diğer faaliyetlerinden bağımsız olarak arizi nitelikteki ( süreklilik göstermeyen ) işlem ve olaylardan doğan ya da olağandışı nedenlerle ortaya çıkan gelir, kâr ve zararlardan oluşan bölümdür.

Varlık satışından doğan kâr ya da zararlar, kasa noksanından doğacak zarar (personel sorumlu değilse) değersiz alacağın kapatılmasından sonra tahsilinden doğacak kârlar bu bölümde yer alır.
Dönem kârı ticari kâr gösterir. Veri ve yasal yükümlülükleri karşılayacak kadar büyük olması istenir.

a) Olağandışı (Olağan üstü) Gelir ve Kârlar
b) Olağandışı (Olağan üstü) Gider ve Zararlar
Dönem Net Kâr veya Zararı: Dönem kârından vergi yasal yükümlülük karşılıkları (mali kârdan
hesaplanır) düşüldükten sonra kalan kısımdır.
Dönem net kârının yeterliliği ana faaliyet kârından aldığı payın büyük olmasına bağlıdır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:10
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:43
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:41
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:38
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:32


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 09:50.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.