ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17.05.10, 00:15   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 14
Ünite - 14 : Enflasyona Göre Mali Tabloların Düzeltilmesi

■ Muhasebe; ekonomik olayları ölçme disiplinidir.

■ Mali raporlamada ve muhasebe politikalarında en önemli ihtiyaç karşılaştırılabilirlik ve
gerçek durumu yansıtılabilmesidir.

■ Fiyatlar genel düzeyinin hissedilir ölçüde ve sürekli olarak yükselmesine ENFLASYON
denir. Enflasyon dönemlerinde ulusal para birimi mali olayları ölçme fonksiyonun
kaybeder.

■ Yüksek enflasyonun olduğu ekonomilerde tarihi
maliyet esasına dayalı muhasebe
sistemlerinde üretilen mali tablo bilgileri işletmenin mali durumunu ve faaliyet
sonuçlarını doğru ve gerçeğe uygun yansıtmazlar. Bu da mali tabloların bilgi
kullanıcılarına doğru ve güvenilir bilgi sunma işlevini yerine getiremediğini gösterir.
Enflasyonun mali tablolar üzerindeki etkileri

1. Mali tablolardaki bilgiler işletmelerin mali yapısını ve faaliyet sonuçlarını güvenilir ve gerçeğe uygun olarak yansıtmamaktadır.

a. Bilanço, işletmenin varlık ve kaynak yapısını doğru yansıtmaz, b.Gelir tablosu, işletmenin faaliyet sonucunu olduğundan farklı gösterir.

2.Mali tablolardaki bilgiler karşılaştırılabilirlik özelliğini kaybeder.

3.Muhasebe bilgilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmaması muhasebe bilgisini kullanan bilgi kullanıcılarının yanlış kararlar almasına yol açar.

4.Enflasyonist dönemlerde alınan yanlış kararlar ve yapılacak istekler uzun
vadede işletmelerin hem öz sermayesinin gerçek satın alma gücünün hem de üretim gücünün
azalmasına sebep olur.

■ Enflasyon ortamında bu tür olumsuzları gidermek için enflasyon muhasebesi kullanılır.

■ Paranın değerindeki değişmeleri yansıtmaması nedeniyle gerçek durumu yansıtmayan
tablo kalemlerinin uygun değerleme ölçüsüyle düzeltilmesine ENFLASYON
MUHASEBESİ denir.

■ Enflasyon muhasebesinin iki amacı vardır; a) Mali tablolardaki bilgilerin gerçeği
yansıtmasını sağlamak b) Sermayenin gerçek değerini korumak.

■ Söz konusu enflasyon muhasebesi uygulanmasındaki temel kriter ise üç yıl bileşik
enflasyon oranının %100'ün, veya bir yıllık oranın %10'un üzerinde olması (Maliye
Bakanlığı bu oranı %25'e kadar da çıkartabilir) gerekmektedir. Eğer bu şartlar
gerçekleşmemiş ise o yıl için enflasyon muhasebesi uygulanmayacaktır. En yaygın
uygulama maliye Bakanlığı enflasyon muhasebesi uygulamasıdır.

■ Ülkemizde enflasyon muhasebesi uygulamaları;

a) Sermaye piyasası kurulu uygulamaları

b) Bankacılık denetleme düzenleme kurulu uygulamaları

c) Türkiye muhasebe standartları kurulu uygulamaları

d) Maliye bakanlığı uygulamaları

e) SPK ve BDDK uygulamaları çok az sayıda işletmeyi kapsarken maliye bakanlığının 1
Ocak 2004'ten itibaren zorunluluk getirdiği uygulama kapsamına bilanço esasına göre
defter tutan tüm kurumlar vergisi ve gelir vergisi mükellefi girmektedir.

ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Bilanço Üzerindeki Etkileri

a) Parasal Kalemler Üzerindeki Etkileri: Paranın satın alma gücündeki değişmeler
karşısında, nominal değerlerini aynen koruyan, ancak satın alma güçleri değişen ( artan
yada azalan) kalemlere PARASAL KALEMLER denir.
Parasal kalemler bilanço tarihinde halihazırdaki paranın cari satın alma gücünden ifade
edildikleri için enflasyona göre düzeltilmezler.
Parasal varlıkların, parasal kaynaklarından çok olan işletmeler, enflasyondan dolayı satın
alma gücü kaybına uğrar.

Parasal kaynakları parasal varlıklarında fazla olanlar ise satın alma güçlerini koruyup,
satın alma gücü kazancı elde ederler.

PARASAL VARLIK KALEMLERİ:
a) Hazır değerler
b) Menkul Kıymetler
c) Ticari Alacaklar
d) Gelir Tahakkukları

PARASAL KAYNAK KALEMLERİ:
a) Mali Borç
b) Ticari Borç
c) Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler
d) Gider Tahakkuklar
b) Enflasyonun parasal olmayan kalemler üzerindeki etkileri:
Parasal olmayan kalemler para değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri ancak satın alma güçleri ile aynen kalan kalemlere

PARASAL OLMAYAN KALEMLER denir. PARASAL OLMAYAN VARLIK KALEMLERİ:
a) Hisse Senetleri
b) Stoklar
c) Maddi duran varlıklar

PARASAL KAYNAK KALEMLERİ:
a) Alınan avanslar
b) Gelecek aylara ait gelirler
c) Öz kaynaklar

Gelir tablosu Üzerindeki Etkileri:

Tarihi maliyet esasına dayalı muhasebe kayıtları baz alınarak düzenlenen gelir tablosu enflasyonist dönemlerde gelir, gider, kâr ve zarar unsurlarını doğru olarak yansıtmaz.
Gelir tablosunun enflasyona göre düzeltilmesi, söz konusu olduğunda bütün kalemlerin bilanço tarihindeki paranın satın alma gücü üzerinden düzeltilmeleri gerekir.

ENFLASYONUN MALİ TABLOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİ GİDERMEDE KULLANILMASI ÖNERİLEN YÖNTEMLER
Enflasyonun mali tablolar Üzerinde sebep olduğu etkileri gidermek için önerilen yöntemler
şunlardır:

a.Cari Değer Yöntemi

b.Genel Fiyat Düzeyi Yöntemi
Cari Değer Yöntemi: Mali tablolarda yer alan kalemlerin cari değerleri ile gösterilmesini öngörmektedir. Bunun için de, maliyet değerleri ile ifade edilen kalemlerin değerleri özel fiyat endekslerine göre düzeltilerek cari değerlerine ulaştırılmakta veya özel kataloglardan elde edilen kesin cari değerlere göre düzeltilmektedir.

Genel Fiyat Düzeyi Yöntemi: Ülkemizde SPK, TMSK ve Maliye bakanlığı genel fiyat düzey
yönteminin kullanılmasını öngörmektedir.
Bu yöntemde kalemler paranın satın alma gücüne göre düzeltilmektedir. Bu amaçla her kalem
için ayrı ayrı fiyat değişimin izlenmesi yerine, ülke ekonomisinin tümü için belirlenen uygun
fiyat endeksleri kullanılarak düzeltilmekte ve aynı satın alma gücüne sahip para birimi ile ifade
edilmektedir.

Genel Fiyat Düzeyinin Amaçları:

1- Enflasyon ortamında paranın satın alma gücünün değiştiği gerçeğinden yola çıkarak zaman içerisinde homojenliğini yitirerek anlamsızlaşan mali tabloları belirli bir tarihteki aynı para birimleri ile ifade ederek daha anlamlı biçimine getirmek.

2. İşletmenin hasılat ve maliyetlerini bilanço günündeki paranın satın alma gücünden ifade ederek gerçek işletme sonuçlarını hesaplamak. Bu sayede işletme yöneticilerini gerçek performanslarıyla ölçmek ve değerlendirmek.

3.Nakdi değerleri elde bulundurma nedeniyle uğranılan kayıpları elde edilen
kazançları hesaplayarak elde bulundurulacak nakdi değerler için yeni politikalar üretmek.

4.Enflasyonun işletmeler üzerindeki etkisini net ve açık bir biçimde ortaya koymak işletmelerin gerçekte kazanmadan enflasyon nedeniyle ödedikleri vergi tutarını ortaya koymak.

5.Gerçek kazanç veya zararları ölçerek dönemler arasında anlamlı kıyaslamalar yapılmasını sağlamak.Çünkü enflasyondan arındırılmamış bilanço kalemleri ile dönemler arasında anlamlı karşılaştırmalar yapabilmek hemen hemen mümkün olmamaktadır.

6.Fiyatlar genel seviyesi muhasebesine göre düzeltilmiş bilanço kalemleri ile daha anlamlı mali analizler yapabilmek. Bilinen mali analiz teknikleri ile tarihsel verilere göre hazırlanmış bilanço kalemlerinden yararlanılarak tümüyle doğru bilgiler edinebilmek çok güç olmaktadır.

7.İşletmedeki ortakların veya hisse sahiplerinin kazançlarını doğru bir biçimde ölçerek haklarını korumaktır.

8.Doğru kar veya zararlar hesaplayarak gerçekte kazanılmamış karlar üzerinden vergi ve kar payı ödemesi ile işletme ile işletme varlıklarının zayıflamasına engel olmak.
Genel fiyat düzeyi muhasebesinin uygulanabilmesi için öncelikle uygun endeksin seçilmesi gerekmektedir.

Seçilen Endeksin özellikleri:
a) Geniş Kapsamlı olmalı
b) Fiyat dalgalanmaları doğru yansıtmalı
c) Düzenli olarak kullanılabilmeli
d) Geçmiş dönemlere ait bilgileri de içeren bir endeks dizine sahip olmalıdır.

■ Ülkemizde TOPTAN EŞYA FİYAT ENDEKSİ (TEFE) kullanılır.

Parasal Kalemler için Düzeltme Katsayısı:
DÖNEM SONU ENDEKSİ / DÖNEM BAŞI ENDEKSİ
Parasal Olmayan Kalemler için Düzeltme Katsayısı:
DÖNEM SONU ENDEKSİ / İLGİLİ KALEMİN ORTAYA ÇIKTIĞI TARİHTEKİ ENDEKS
Gelir tablosu kalemleri için Düzeltme Katsayısı:

DÖNEM SONU ENDEKSİ / DÖNEM ORTALAMA ENDEKSİ
Düzeltme Süreci: Endeks belirlendikten sonra düzeltme işleminin bütün kalemlere mi yoksa yalnızca belirli kalemlere mi uygulanacağı kararlaştırılır.

Kısmi Düzeltme Süreci: Düzeltme işleminin belli bazı kalemlere uygulanmasıdır. (Maddi duran varlık ve öz sermaye gibi)

Genel fiyat seviyesi muhasebesine göre mali tabloların düzeltilme aşamaları

a) Tarihi verilere göre hazırlanmış dönem başı ve dönem sonu bilanço ve gelir tablosunun elde edilmesi,

b)Parasal ve parasal olmayan kalemlerin sınıflandırılması (Bilanço ve Gelir tablosu kalemleri açısından),

c)Parasal olmayan kalemlerin işletmeye giriş tarihleri dikkate alınarak enflasyona göre düzeltilmesi,

d)Fiyat endekslerinin belirlenmesi ve kullanılacak olan katsayıların hesaplanması,

e) Katsayılar yardımıyla yapılan düzeltmeler sonucu ortaya çıkan satın alma gücü kaybı veya
kazancının hesaplanması (Net parasal pozisyon karı veya zararı) ve bu değerin düzeltilmiş
bilanço ve gelir tablosuna eklenmesiyle birlikte mali tabloların yeniden düzenlenmesi,

f) Karşılaştırmalı Bilançoların düzenlenmesi,

g) Karşılaştırmalı Gelir Tablolarının düzenlenmesi,

h) Bilanço ve Gelir Tablosu dışındaki mali tabloların düzeltilmesi ( Nakit Akımı Tablosu, Satışların Maliyeti Tablosu , öz kaynaklar Değişim Tablosu ve Kar Dağıtım Tablosu)

BİLANÇOLARIN DÜZELTİLMESİ
Bilançonun düzeltilmesinde, dönem başı ve dönem sonu bilançosu ayrı ayrı ele alınmalı ve düzeltilmelidir. Özellikle parasal kalemlere dikkat edilmeli ve düzeltilirken dönem sonu bilançosundaki değerleri aynen alınmalıdır.

a) Parasal Kalemlerin Düzeltilmesi: Parasal kalemler paranın değerindeki değişmeler karşısında nominal değerleri sabit kalan ancak satın alma güçleri azalan kalemlerden oluşmaktadırlar.

Kasa, banka, alacak senetleri gibi aktif kalemler ile banka kredileri ve satıcılara borçlar, borç senetleri, ihraç edilen tahviller gibi parasal pasif kalemlerin düzeltilmesi için şu formül kullanılmaktadır:
Parasal Kalem x Dönem Sonu Endeksi
Dönem Başı Endeksi

Parasal Olmayan Kalemlerin Düzeltilmesi: Parasal olmayan varlık ve kaynak kalemlerinin düzeltilmesinde hem dönem başı hem de dönem sonu bilançosunun düzeltilmesi gerekmektedir. Düzeltmede kullanılacak formül şöyledir:
Parasal Olmayan Kalem Tarihi Değeri x Dönem Sonu Endeksi

Kalemin ortaya çıktığı tarihteki endeks

Gelir Tablosu Düzeltilmesi
Gelir tablosunun bütün kalemlerinin düzeltme katsayılarıyla düzeltilerek bilançonun düzenleme tarihindeki paranın satın alma gücünden ifade edilmeleri gerekir.

Ancak amortisman gideri, satın alma maliyeti gibi kalemler aylık düzeltme katsayısına göre düzeltilmez. Bu kalemleri tarihi tutarları gelir tablosundan çıkartılır ve enflasyona göre düzeltilmiş ilgili bilanço kalemleri üzerinden yeniden hesaplanmış değerleri gelir tablosuna yansıtılır.

Gelir Tablosunda yapılacak düzeltmeler:

1. Gelir ve giderler tahakkuk ettikleri tarihler esas alınarak düzeltilir. Ancak döneme yaygın
olarak yapılan gelir ve giderler , dönem sonu endeksi rakamının dönemin ortalama fiyat
endeksine bölünmesiyle bulunan katsayıya göre düzeltilir.

2. Amortismanlar ve itfa payları, varlıkların düzeltilmiş değerleri üzerinden hesap edilir.

3. Satışların maliyeti, stokların ve diğer maliyet unsurlarının düzeltilmiş tutarları dikkate alınarak
hesaplanır.

4.Parasal olmayan varlıkların satışından doğan kar veya zararlar (Maddi duran varlık satış karı/ zararı gibi) yeniden hesaplanır. Satışa konu olan parasal olmayan varlığın düzeltilmiş değeri ile satış tutarının düzeltilmiş değeri arasındaki fark düzeltilmiş satış karı veya zararını oluşturur.

5.Dönemde ayrılan kıdem tazminatı karşılığı veya vergi karşılığı gibi kalemler dönem sonunda nihai tutarları itibariyle dikkate alındığı için, herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmazlar. Düzeltme katsayısı "1" olarak dikkate alınır.

6. Net parasal kalemlerin neden olduğu satın alma gücü kazancı veya kaybı (net parasal pozisyon karı veya zararı) hesap edilir ve dönemin gelir tablosunda gösterilir.
Satın alma Gücü Kazanç ve Kayıplarının

Hesaplanması:
Enflasyon muhasebesinin amaçlarında biri de; dönem içinde parasal varlık ve yükümlülüklerden ortaya çıkan kazanç yada kayıpların muhasebeleştirilmesidir.

Parasal Varlıklar = Parasal Borçlar + Öz Sermaye
Parasal Olmayan Varlıklar = Parasal Olmayan Borçlar + Öz Sermaye
Enflasyon muhasebesine göre düzeltilmiş mali tabloların sunuluşu
İşletmenin gerçek durumunun görülüp değerlendirilmesi ve analizi için yönetime verilecek tabloların çift sütunlu hazırlanması gerekir. Birinci sütun tarihi değerleri ikinci sütun ise genel fiyat düzeyine göre düzeltilmiş değerleri içerir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 11 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:14
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 9 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:12
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 7 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:10
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:10
Muhasebe Denetimi Mali Analiz - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.04.10 22:38


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:33.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.