ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 17.05.10, 00:22   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türkiye Ekonomisi - Ünite 7
TÜRKİYE EKONOMİSİ ÜNİTE -7

II.Dünya savaşından sonra 1970’lere kadar Bretten Woods sistemi geçerli olmuştur.

Bretten Woods para sistemi basitçe doların altın karşılığını sabit kabul eden /bir ons yani 28 gram altın 35 dolar)ve diğer ulusların paralarının değerlerini dünya parası olan dolar üzerinden altına bağlayan bir sistemdir.


15 Ağustos 1971 yılında Bretten Woods sistemi çökmüştür.

Bretten Woods sisteminin çökmesiyle Keynesyen politikalar terk edilip ,giderek piyasaya kurallarını öne çıkaran neoliberal politikalara geçiş yaşanmıştır.

Neo liberal sistemin temel örgüsü ulusal paranın değerinin piyasalardan döviz arz ve talebince otomatik olarak belirlenmesidir.

Döviz kurunun piyasaya terk edilmesiyle sermayenin uluslar arası hareketi üzerindeki temel sınırları kaldırılmış ve böylelikle faizde sermaye hareketlerini belirleyen en önemli değişken olarak tüm iktisat politikalarının merkezine yerleşmiştir.


Petrol fiyatlarındaki artış birincil mal ihracatçısı çevre ülkelerinin ticaret hadlerini bozarak bu ülkelerin ödemeler dengesi açıklarını arttırmıştır.

1970’ler sonrasında dünyada gelir ve dış ticarette yaşanan düşüşün nedenleri;

Hızla büyüyen özel mali sermaye eşliğinde dünyanın giderek parasallaşması

Uluslar arası sermaye piyasalarındaki büyümenin dünya reel gelir ve ihracat artışlarından çok daha büyük olması

Dünya ticaret hacminin azalması

Mali piyasalardaki genişlemenin faiz ve döviz kurlarında yol açtığı dalgalanmalar.

ABD’nin artan enflasyon ve cari açıklarına müdahale etmek amacıyla faizlerini arttırması ,çevre ülkelerini de yüksek faizle borçlanmak zorunda bırakmış ve ekonomik dengelerini sarsmıştır.

1980’li yıllarda uygulanan istikrar politikalarının temel özellikleri;

Mal ve sermaye piyasalarının serbestleştirilmesi

Kamu harcamalarının kısılması ,

Üretimin ihracata yönlendirilmesi

Sıkı para politikalarının yürürlüğe girmesi
Ekonomilerin giderek daha fazla dışarıya açılmasını hedefleyen bu tür istikrar politikalarının temel hedefi yurt içi talebin daraltılarak üretimin daha fazla ihracata yönlendirilmesi oluşturmaktadır.

1980’leri izleyen finansal gelişmenin ayırt edici özelliği “Doğrudan finans” yani menkul kıymetlere (tahvil ,hisse senetleri ve türevleri)dayalı finansman tırmanışıdır.

Faiz ve kur arbitrajlarından faydalanarak süresi bir yıldan az olan spekülatif sıcak para akımları diğer kısa ve uzun vadeli net yatırımlar içerisinde değerlendirilir.

Net özel sermaye akımları 1996’da en yüksek seviyeye ulaşmıştır.

1982-1989 arasında yıllık ortalama 14.1 milyar $ düzeyinde net özel sermaye akımları 1996 yılında en yüksek seviyesi olan 228.8 milyar $ düzeyine ulaşmıştır.1997 -98 asya krizi ile birlikte azalmıştır.
1970’ler ve 1980’lerin başında toplam ihracat içindeki payı %20’ler düzeyinde olan imalat sanayi payı 1990’larda %70’lere çıkmıştır.

Birinci nesil yeni sanayileşen ülkeler ;Güney Kore , Hong Kong , Singapur , Tayvan’dır.

Asya’nın en önemli sanayi temeline ulaşmış birinci nesil ülkelerin dışındaki çevre ülkelerin büyük çoğunluğu halen doğal kaynak ve vasıfsız işçi kullanımına dayalı sanayilerde yoğunlaşmaktadırlar.

Çevre ülkelerde imalat sanayi ihracatı sadece bazı ülkelerde yoğunlaşmıştır.Bunların içinde en hızlı gelişmeyi ÇİN göstermiştir.

Çevre ülkelerin dünya imalat sanayi içindeki payı artmış ancak katma değer içindeki payları azalmıştır.

Çin çevre ülkelere yapılan yabancı sermaye yatırımlarının dörtte birini almaktadır.

İmalat sanayi içinde ihracatları hızla artan dinamik ürünler , teknoloji yoğun ,yüksek araştırma ve geliştirme gerektiren mallardır.Türkiye bu ürün kategorisinde dünya ihracatındaki %6’lık payla örülmüş iç çamaşırı ürünüyle yer almaktadır.

Gelişmiş ülkeler çevre ülkelerini serbest dış ticarete yönlendirirken kendi pazarlarını bazı ürünlere ya kısmen yada tamamen kapatmaktadırlar.Özellikle tarımsal ürünler ,dokuma ve giyim gibi emek yoğun imalat sanayi sektörlerinde korumacılık uygulamaktadırlar.

Türkiye’de 1930’lardan 1970’lerin sonuna kadar ithal ikameci sanayileşme programı uygulanmıştır.Hindistan ve Çin dışındaki tüm ülkelerin dokuma ve giyim sanayindeki reel ücretleri Türkiye’den yüksektir.

Çevre ülkeler arasında dünya imalat sanayinde gelir payını arttıran ülke gurubu Doğu Asya’nın birinci kuşak yeni sanayileşen ekonomileridir.


1960 ve 1980 arası Türkiye’de uygulanan ithal ikameci sanayi politikalarının temel özellikleri:

Yerli sanayi belli bir olgunluğa ulaşıncaya kadar gümrük vergisi ve kotalarla korunmaya çalışılmıştır.

Sanayi sektörü korumacı dış ticaret politikaları ile dış rekabetten korunmaya çalışılmıştır.

Üretim önceliği yurt içi pazarlara verilmiştir.

Devlet gelir ve istihdam politikaları ile ekonomideki talep arışını teşvik etmiştir.


1960 ve 1980 yılları arasında dört adet beş yıllık kalkınma planının hazırlandığı bu dönemde iktisadi açıdan temel öncelik sanayileşmeye verilmiş sırasıyla tüketim , ara ve yatırım malları sanayilerinin kurulması hedeflenmiştir.

1963-77 döneminde imalat sanayi yatırımları yıllık ortalama %11’lik artışla toplam yatırımlardan daha hızlı artmış ve imalat sanayinin toplam yatırımlar içindeki payı 1963’te %33’ten 1977’de %37’ye yükselmiştir.

Birinci beş yıllık kalkınma programı 1963-1967 yılları arasında uygulanmıştır.Birinci beş yıllık kalkınma planının finansmanında büyük ölçüde iç kaynak kullanılmıştır.

Dış kaynak kullanımı tüketime ve yatırım taleplerini arttırırken diğer yandanda yurt içi tasarrufları azaltmış ve ithalatın hızla artmasına neden olmuştur.

Türkiye 1973-1977’i döneminde hızla borçlanmıştır.Özellikle bu dönemde kısa vadeli borçların toplam dış borçlara oranının hızla artması 1977 yılında ithal ikameci politikaların tıkanmasına neden olmuştur.

1977 yılına gelindiğinde merkez bankasının döviz rezervlerinin tükenmesi ve net dış borçlanma olanağının kalmaması Türkiye’yi borç servislerini yerine getiremeyen ülke konumuna sokmuştur.

1968-1972 yılarında ikinci beş yıllık kalkınma programı uygulanmıştır.

1980-88 yılları arasında Türkiye’de daraltıcı para ve maliye politikası uygulanmıştır.

1980’lerin başında ihracatı teşvik etmek amacıyla mini devalüasyonlarla birlikte döviz kurlarına kontrollü bir esneklik kazandırılmıştır.

1989 yılında yürürlüğe giren ve Türk parasının kıymetini koruma konusunda değişiklik yapan 32 sayılı karar ile sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sağlanmıştır.

1929 yılındaki dünya buhranı ve buhranla birlikte dünya ticaret sisteminin çökmesi bizim dış ticaretimizi olumlu etkilemiştir.

1980’leri izleyen dönemde toplam ihracat içerisindeki sanayi mal grubunun payı hızla yükselmiştir.1990’larda toplam ihracatımız içinde sanayi ürünlerinin payı %90’dır.

1990’ların toplam ihracatımız içerisinde tarımsal ürünlerin oranı %6’dır.1970’lerde %70’lerde olan tarımsal ihracatımız 1990’larda %6’lara gerilemiştir.

Madencilik sektörünün toplam ihracat içerisindeki oranı %5’tir.hiçbir zaman %5’i aşmamıştır.(1990’lara kadar)

Türkiye’nin en çok ithal ettiği mal gurubu sermaye ve aramalıdır.1970’lerin ortasında toplam ithalatın %50-60’ını ara malları oluştururken günümüzde bu oran %70’leri aşmıştır.

Toplam ihracatımızın yaklaşık %32-37 ‘sini tekstil ve konfeksiyon sanayi üretmektedir. Türkiye’nin ihracatında en büyük paya sahiptir.

Avrupa ekonomik topluluğu 1 Ocak 1958 tarihli Roma anlaşması ile kurulmuştur.

Türkiye ile AB arasındaki ilk hukuksal anlaşma 12 eylül 1963 yılında Ankara anlaşması ile olmuştur.

Türkiye ile AB arasında geçiş döneminin şartlarını belirleyen anlaşma katma protokoldür.23 Kasım 1970’de imzalanıp 1 Ocak 1973 ‘te yürürlüğe giren katma protokol ile geçiş dönemi başlamıştır.

1978 yılında ekonomide yoğunlaşan krizle birlikte askıya alınan AB Türkiye ilişkileri 1986 yılında tekrar başlamıştır.

Türkiye –AB arasında gümrük birliği anlaşması 1995 yılında imzalanmıştır.Bu anlaşmaya göre Türkiye ,AB üyesi ülkelere gümrük vergileri uygulamamakta , topluluk dışı ülkelere ise topluluğun uyguladığı ortak gümrük vergilerini uygulamaktadır.


Türkiye’nin dış ticaretinde AB’nin payı %50 ile en fazla paya sahiptir.


Önerge dengesinde yer alan temel hesaplar :

Cari işlemler hesabı

Sermaye hesabı

Rezerv varlıklar

Üç temel hesabın dışında ekonomilerin dış dünya ile muhasebelendiremedikleri kontrol dışı işlemleri mevcutsa bu tür akımlar “net hata ve noksan “ olarak ödemeler dengesinde temsil edilir.

Bir toplumun dış dünya ile kurduğu tüm mal hizmetler ve sermaye hareketleri sonucunda oluşan parasal akımların muhasebeleştirildiği tabloya ödemeler dengesi denir.

Türkiye’de cari denge 1975 yılından 2003 yılına kadar tüm ödemelerde açık vermiştir.

Cari denge dört temel kalemden oluşmaktadır:

mal ticareti ---hizmet ticareti
yatırım dengesi ve cari transferler olmak üzere …….

Yatırım dengesi doğrudan ve mali yatırımların kar ve faiz şeklinde ortaya çıkan kazanç hareketlerini gözlemektedir.

Yatırım dengesinin negatif değerde oluşu yurt dışına kar ve faiz şeklinde bir gelir transferi yapıldığı anlamına gelmektedir.

İlk kez 1986 yılında mali sermaye girişi ile başlayan portföy hesabı kısa sürede doğrudan yatırımların üstünde değer almıştır.

1970’lerde %2-3 düzeylerinde seyreden tüketim malları ithalatı 1980’lerin ikinci yarısından sonra % 8-14 olarak tespit edilmiştir.

Gelir dağılımının bozulması lüks tüketimi arttırmaktadır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türkiye Ekonomisi - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:21
Türkiye Ekonomisi - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:19
Türkiye Ekonomisi - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:18
Türkiye Ekonomisi - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:17
Türkiye Ekonomisi - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 17.05.10 00:16


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 00:31.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.