ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22.05.10, 14:17   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 3
ÜNİTE 3

ILO nun tarihsel gelişimi üç dönemde incelenmiştir:
1-1919 öncesi dönem: örgütün resmi kuruluşu öncesi
2-1919-1946 arası dönem: kuruluş ve büyüme yılları
3- 1946 sonrası dönem: gelişme ve olgunlaşma yılları

1919-1946 ARASI DÖNEM

ILO, 1919 da imzalanan Versay Barış Antlaşması ile Birinci Dünya Savaşı ndan sonra giderek büyüyen sorunlara yönelik sosyal reform niteliğinde çözümler bulmak ve reformların uluslar arası düzeyde uygulamasını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Almanya, Finlandiya ve Avusturya, milletler cemiyeti üyesi olmamakla birlikte ILO üyesi olabilmişlerdir.

Konferans ilk toplantısını, 29 ekim-29 kasım 1919 tarihleri arasında Washington da yapmıştır. Bu toplantı da 6 sözleşme ve 6 tavsiye kararı kabul edilmiş, Fransız politikacı Albert THOMAS ise merkezi Cenevre de bulunan ILO nun ilk genel müdürü olmuştur.

İkinci dünya savaşı sırasında ILO, daha rahat hareket edebilmek amacıyla merkezini Kanada Monreal e taşımıştır.

1944 yılında Filadelfiya da Konferansında düzenlenebilmiştir.

FİLADELFİYA KONFERANS PHİLADELPHİA BİLDİRİSİ İLKELERİ:

1- Emek ticari bir mal değildir.
2- Sürdürülebilir bir gelişme için ifade ve örgütlenme özgürlüğü esastır.
3- Dünyanın herhangi bir yerindeki yoksulluk, dünyanın her yerindeki refahı tehdit etmektedir.
4- Bütün insanlar, ırk, inanç ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin özgürlük ve saygınlık, ekonomi güvenlik ve eşit fırsat koşullarında maddi ve manevi gelişimlerini sürdürme hakkına sahiptirler.

Bildiri aynı zamanda “ düşünce ve cemiyet kurma hürriyetinin sürekli bir ilerlemenin kaçınılmaz şartı olduğu” kaydını da koymaktaydı.
Filadelfiya bildirgesi, bugün de ILO nun temel yasa metni durumundadır.

1946 SONRASI DÖNEM

ABD ILO nun faaliyetlerini Sovyet Rusya’ ya yakınlaştığını iddia ederek örgütten ayrılmış fakat daha sonra tekrar örgüte üye olmuştur.
İkinci dünya savaşından sonra bağımsızlığını ilan eden ülkeler uluslar arası topluluğa katılmanın en önemli göstergelerinden birisi olarak kabul edilen ILO ya katılmıştır.


ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN KURULUŞ AMAÇLARI VE TEMEL HEDEFLERİ

ILO nun kuruluş amaçları üç temel başlık altında toplanır. Bunlar:

1- sosyal adalet ve evrensel barışın sağlanması amacı: ILO Anayasası nın Giriş Bölümünde “ evrensel ve sürekli bir bakışın ancak sosyal adalet temeli üzerine kurulabileceği belirtilmektedir.

2- Çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacı: “ Adaletsizlik, sefalet ve ayrıcalıklar ” içeren çalışma koşullarının yarattığı rahatsızlıklar evrensel barışı tehlikeye düşürmektedir. ILO çalışma koşullarının düzeltilmesinin gerekli olduğu alanları: çalışma sürelerinin düzenlenmesi; çalışma sürelerinin , işçilere işe alınma konularının düzenlenmesi; işsizlikle mücadele; asgari bir yaşam düzeyi sağlayacak ücretin güvence altına alınması; iş kazaları ve meslek hastalıklarından doğabilecek zararların etkilerinin azaltılması; kadınların, gençlerin ve çocukların korunması; sosyal güvenliğin yaygınlaştırılması; sendikal ücretlerin güvence altına alınması; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi; göçmen işçilerin haklarının korunması; eşit işe eşit ücret ilkesinin sağlanması vb önlemler olarak belirlemiştir.


ILO GÜNÜMÜZDE DÖRT TEMEL STRATEJİK HEDEF ÜZERİNDE YOĞUNLAŞMIŞTIR. BUNLAR;

a) çalışma yaşamında standartlar, temel ilke ve haklar geliştirmek ve gerçekleştirmek
b) kadın ve erkeklerin insana yakışır işlere sahip olabilmeleri için daha fazla fırsat yaratmak
c) sosyal koruma programlarının kapsamını ve etkinliğini arttırmak
d) üçlü yapıyı ve sosyal diyaloğu güçlendirmek olarak sınırlanabilir.


ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN KURUMSAL YAPISI
Üçlü Temel Esasına Dayanan Yöntem Yapısı
ILO yu diğer uluslar arası kuruluşlardan ayıran en önemli özellik, üye ülkelerin yalnız hükümetleri ile değil aynı zaman da işçi ve iş veren kesimleri ile de temsil edilmesidir.

ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜNÜN ORGANLARI

A) Uluslar arası Çalışma Örgütünün Temel Organları
1) Uluslar arası Çalışma Konferansı
2) Uluslar arası Çalışma Örgütü Yönetim Kurulu
3) Uluslar arası Çalışma Bürosu
4)

B) Uluslar arası Örgütünün Diğer Organları
1) konferans komisyonları
2) ortak komite ve komisyonlar
3) sanayi komiteleri
4) teknik toplantılar
5) bölgesel konferanslar
6) temsilcilikler bölgesel bürolar
7) inceleme ve öğretim kuruluşları

A- Uluslar arası Çalışma Örgütünün Temel Organları

1) Uluslar arası Çalışma Konferansı: Uluslar arası çalışma örgütünün en üst karar organıdır. Konferans yılda en az 1 kez ve haziran ayının ilk üç haftasında toplanır. Konferans toplantıları ilke olarak yönetim kurulunca belirlenen yerde (1919 yılından beri sürekli olarak Cenevre de) yapılır.

Örgüte üye olan devlet konferansta dört kişilik bir delegasyon ile temsil edilir. Delegasyonun, iki üyesi hükümet, bir üyesi işçi, bir üyesi iş veren temsilidir. Konferansa katılan her delegenin hangi kesimden ya da hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın bir ve eşit oy hakkı vardır.

Konferansın görev ve yetkileri:

- örgüt anayasasından değişiklikler yapmak
- yönetim kurulunu seçmek ve yönetim kurulu tarafından atanan genel müdürü onaylamak

- büronun yıllık faaliyetlerini tartışmak ve izlemesi gereken politikaları belirlemek
- sözleşme ve tavsiye kanallarını görüşmek ve kabul etmek
- sözleşme ve tavsiye kararlarının uygulanmasını oluşturduğu denetim organlarıyla izlemek
- yeni üye olacak ülkelerin üyeliğine karar vermek
- örgüt bütçesini incelemek ve onaylamak
- konferansa katılan ülke delegelerinin yetki belgelerini incelemek ve onaylamak

2) ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ YÖNETİM KURULU
- Örgütün yürütme organıdır.
- 56 üyesi bulunur.
- bu üyeler konferans tarafından 3 yılda bir 14 ü işçi 14 ü iş veren 28 i hükümet kesimini temsil eden delegelerden seçilir.
- Guvernörler kurulu olarak da adlandırılır.

Yönetim kurulunun görevleri:

- kararları uygulamak
- konferansın yapılacağı yeri günü ve gündemini belirlemek

- konferans gündemi ile ilgili her türlü hazırlığı yapmak

- örgüt kararlarının uygulanması konusunda sendikal örgütler ve üye devletlerden gelen yakınmaları ilgili hükümetlere iletmek, gerektiğinde soruşturma komisyonu oluşturarak sorunu incelemek ve konuyu gündeme taşımak

- genel müdürü atamak
- büro çalışmalarını yöneterek ana çizgileriyle çalışma programlarını belirlemek
- örgüt bütçesini hazırlayarak konferansa sunmak
- örgütün teknik iş birliği politikasını belirlemek
-
3) ULUSLAR ARASI ÇALIŞMA BÜROSU

Örgütün sekretar yası olup yönetim kurulu tarafından 5 yıllık bir süre için atanan bir genel müdür tarafından yönetilmektedir.

Büronun görevleri:

- konferans toplantılarının gündemi ile hazırlık yapmak

- yönetim kurulunun uygun göreceği dillerde araştırma ve yayınlar yapmak
- genel olarak konferans ve yönetim kurulunun vereceği diğer görevleri yerine getirmek
- hükümetleri istek üzerine konferans kararları çerçevesinde mevzuat hazırlanması ve denetim sistemlerinin iyileştirilmesi konusunda olanaklar ölçüsünde yardımcı olmak

B)Uluslar arası Çalışma Örgütünün Diğer Organları
1- Konferans komisyonları:
a- Öneri komisyonu
b- Yetkileri denetleme komisyonu
c- Konferans redaksiyon komitesi
d- Uygulama komisyonu

2- Ortak komite ve komisyonlar

3- Sanayi komiteleri: 2. dünya savaşını izleyen dönemde 3 temsil ilkesine göre oluşturulan sürekli komitelerdir.

4- Teknik toplantılar: Yönetim kuruluna; ayrımcılık, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma istatistikleri, işçi eğitimi gibi belirli teknik konularda uzman görüşü vermek için düzenlenen toplantılardır.

5- Bölgesel konferanslar: Örgütün evrensel etkinliğini güçlendirmek ve bölgesel düzeyde tamamlamak için oluşturulan konferanslardır.
İlk bölgesel konferans 1936 yılında sentiago du chılı de örgüt üyesi Amerika ülkeleri arasında yapılmıştır.

6- Temsilcilikler ve Bölgesel Bürolar: Üye sayısının artması ve faaliyet alanının genişlemesi ile birlikte hissedilen ihtiyaç neticesinde örgüt bölgesel bir örgütlenme ağı kurmaya yönelmiş. Afrika bölgesi için Addisabeba da Asya ve pasifik bölgesi için Bangkok ta, Arap devletleri için Beyrut ta, Latin Amerika bölgesi için Lima da ve Avrupa bölgesi için de Cenevre de bölgesel bürolar oluşturulmuştur.

7- İnceleme ve Öğretim Kuruluşları: Merkezi Cenevre de bulunan uluslar arası sosyal araştırmalar enstitüsü ile Torino da bulunan uluslar arası mesleki ve teknik eğitim merkezi kuruluşlarıdır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:16
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:16
Örgütsel Davranış Ders Notları - Ünite 7 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 18.05.10 19:35
Örgütsel Davranış Ders Notları - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 18.05.10 19:18
Siyaset Bilimi Ders Notları - Ünite 8 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 18.05.10 19:02


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:15.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.