ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 22.05.10, 14:25   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 11
Ünite 11
Roma antlaşması 1957 yılında imzalanmıştır.
AVRUPA TOPLULUKLARINDAKİ DÜZENLEMELER
Avrupa toplulukları, temel de sosyal değil ekonomik bir bütünleşme amacıyla kurulmuştur.

PARİS ANTLAŞMASI (1951)

Avrupa Birliklerinin ilki olan AKÇT yi kuran bu anlaşma, topluluğun sorumluluk alanına giren sanayi dallarının her birindeki işçilerin çalışma koşulları ve yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlamaktadır.
AT Antlaşması

1 ocak 1958 tarihinde yürürlüğe giren AET kuran ant.nın (Roma antlaşması ya da AT antlaşması) başlangıç kısmında, kurucu 6 ülkenin Avrupa hakları arasında gittikçe daha sıkı bir birliğin temellerini oluşturmaya ve ortak bir eylemle ülkelerinin ekonomik ve sosyal ilerlemesini sağlamaya kararlı oldukları belirtilmiştir.

Antlaşmanın temel hedefi, ekonomik bütünleşme ve özellikle ortak pazarın işleyişini kolaylaştırmak olmuştur.

Başarılı bir ekonomik bütünleşme,çalışma ve yaşam koşullarında uyum ile sosyal bütünleşmeyi de beraberinde getirecektir. Bu nedenle sosyal hukuk oluşturma yoluyla, ulusal sosyal mevzuatları “birleştirme” değil, “ yakınlaştırma” amaçlanmıştır.

Sosyal politika hedefi bulunan AT antlaşmasında sosyal politikayla ilgili;
- işçilerin serbest dolaşım haklarının sağlanması,

- genç işçilerin değişiminin teşvik edilmesi,
- sosyal konularda üye ülkeler arasında işbirliğinin arttırılması,
- kadın ve erkek arasında ayrımcılığın önlenmesi
- göçmen işçilerin sosyal güvenlik hakları,
- Avrupa sosyal fonunun kurulması,
- Mesleki eğitime ilişkin uygulanacak ortak politika ilkelerinin belirlenmesi konularına hükümler bulunmaktadır.

Sosyal eylem programı
1972 yılında Paris te gerçekleşen Avrupa zirvesinde sosyal politika alanında ortak adımlar atmanın gerekliliği vurgulanmıştır ve “ sosyal alanda ciddi bir eylemin ekonomik ve parasal birliği gerçekleştirmekle aynı önemi taşıdığı” onaylanmıştır.

Avrupa tek senedi
1985 de kabul edilen ve 1987 de yürürlüğe girmiştir.

Topluluklar için ihtiyaç duyulan hedef yenilemesi gerçekleşirken, diğer yandan da bu yeniliğin gerektirdiği kurumsal değişiklikler yapılmıştır.

Temel amacı ekonomik olmakla birlikte bu belge ile sosyal politika alanında da bazı gelişmeler sağlanabilmiştir.
İşçilerin Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartı
Topluluk sosyal politikalarının evrimindeki önemli aşamalardan birisi de işçilerin Temel Sosyal Hakları Topluluk Şartıdır.

1989 yılında İngiltere dışında tüm üye devletler tarafından kabul edilen Topluluk Şartı ile Avrupa nın sosyal boyutuna siyasal bir ivme kazandırmak amaçlanmış ve İngiltere dışındaki 11 AB üyesi ülke açısından ortak bir sosyal politika zemini oluşturmuştur.

Topluluk Şartı, AT üyesi ülke yurttaşları için 12 temel hak:

- serbest dolaşım hakkı
- çalışma ve eşit ücret hakkı
- daha iyi yaşam ve çalışma koşullarına sahip olma hakkı
- sosyal koruma hakkı
- örgütlenme ve toplu sözleşme hakkı
- mesleki eğitim hakkı
- kadın-erkek arasında eşitlik hakkı
- çalışanların bilgi edinme ve yönetime katılma hakkı
- işçi sağlığı ve iş güvenliği hakkı
- çocuklar ve gençler için yasalarla korunma hakkı
- yaşlılar için temel haklar
- engellilerin hakları

AVRUPA BİRLİĞİNDEKİ DÜZENLEMELER

Maastricht Antlaşması
1922 de imzalanan ve 1993 yılında yürürlüğe giren, siyasi, ekonomik ve parasal birlik hedefini somut olarak ortaya koyan Maastricht Antlaşması, “sosyal” bir içerik taşımamasına rağmen daha önceki metinlerle karşılaştırıldığında “sosyal” e daha çok vurgu yapmıştır.

Maastricht Antlaşmasına İngiltere nin olumsuz tutumu nedeniyle sosyal politikaya ilişkin hükümler konulamadığı için sosyal politikaya ilişkin anlaşma imzalanmıştır.

Sosyal Politika Anlaşması
Birlik ve üye devletler, istihdamı ve sosyal diyalogu geliştirmek, yaşam ve çalışma koşullarını iyileştirmek, yeterli sosyal koruma sağlamak, sürekli ve yüksek bir istihdam düzeyine erişmek amacıyla insan kaynaklarını geliştirmek ve dışlamalara karşı mücadele için gerekli önlemleri almakla yükümlüdürler.
1994 yılına gelindiğinde ise ortaya konulan Beyaz Belge ile sosyal politika alanında AB nin hedefleşmiştir. Buna göre AB için;

- İstihdamın arttırılması
- Niteliğe dayalı üretim yapısının geliştirilmesi
- Dayanışma ve bütünleşmenin teşvik edilmesi öncelikli sayılan konular olmuştur.
Amsterdam Antlaşmalar
Amsterdam antlaşması 1997 yılında kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir. Antlaşmanın 4 temel hedefi:

- İstihdamı arttırmak ve AB yurttaşlarının haklarını Birlik’ in merkezine yerleştirmek,
- Serbest dolaşımın önündeki son engelleri kaldırmak ve güvenliği güçlendirmek,
- Avrupa’nın dünyada daha güçlü konuma gelmesini sağlamak,

- Birlik’ in kurumsal yapısını daha etkin kılmak.
İstihdam politikasının ilk defa ortak bir Avrupa görevi olduğu Amsterdam Antlaşması ile kabul edilmiştir.

Antlaşma ile “Birlik; özgürlük, demokrasi, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygı ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulmuştur.” İlkesi temel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Bu ilkeden hareketle, bir Birlik vatandaşı, kendi temel hak ve özgürlüklerinin bir ihlali olarak gördüğü bir eyleme maruz kalırsa, üye devletleri ve AB kurumlarını Adalet divanı önünde dava edebilir.

Avrupa İstihdam Stratejisinin 4 temel dayanağı vardır.

a- istihdam edilebilirlik
b- girişimcilik
c- uyum sağlayabilme
d- fırsat eşitliği

Lizbon Avrupa Zirve toplantısında gerçekleştirilmiştir. Zirve de 2010 yılında AB nin dünya da dinamizmi ve rekabet gücü en yüksek bilgi toplumu olma hedefini sağlayacak, ekonomik ve sosyal reformları gerçekleştirme kararı alınmıştır.

Zirve de bakanlar konsey ve komisyon 4 temel alanda çalışmaya davet edilmiştir:
- istihdam edilebilirliğin geliştirilmesi ve işsiz kişilerin iş bulmalarını kolaylaştıracak bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesine yönelik özel programların teşvik edilmesi

- Avrupa sosyal modelinin önemli bir parçası olarak yaşam boyu öğrenmeye, sosyal tarafları bu alanda cesaretlendirmek suretiyle, öncelik verilmesi

- Hizmetler sektöründe istihdamın artırılması
- Fırsat eşitliğinin geliştirilmesi, özellikle mesleki ayrımcılığın azaltılması ve çalışma hayatı ile aile hayatının bağdaşlaştırılması
Avrupa temel haklar şartı 7 aralık 2000 tarihlerinde, AB Nice Zirvesi’ nde kabul edilmiştir.

AB ANAYASASI

2004 yılında AB liderleri tarafından kabul edilen AB Anayasası onay sürecinin (ulusal parlamentolarca ya da referandum yoluyla) tamamlanmasının ardından yürürlüğe girecektir.
Anayasanın sosyal politika açısından en önemli yönlerinden biri Temel Haklar Şartının, anayasanın ikinci bölümüne olduğu gibi aktartılmış olmasıdır. Bu şekilde, Temel Haklar Şartının hukuksal statüsüne ilişkin tartışma da sona ermiştir.

AVRUPA BİRLİĞİNİN SOSYAL POLİTİKALAR

1) işsizlik
2) sosyal diyalog
3) ücretliler ve serbest çalışanlar için Avrupa birliği politikası
4) AB nin işçi sağlığı ve güvenliği politikaları
5) AB nin yaşlılara yönelik politikaları
6) Kadınlar ve erkekler arasında eşitlik için AB politikası
7) Ayrımcılığa ve dışlanmaya karşı politikalar
8) Avrupa sosyal fonu (ASF)
ASF 5 değişik öncelikli alanda üye devletlerin tedbirleri için finansman desteği vermektedir
- bir aktif etmek piyasası politikasının geliştirilmesi

- sosyal dışlanma riskiyle karşı karşıya olan insanlara yardım edilmesi
- emek piyasasında istenilen becerilerin kazanılması ve yaşam boyu öğrenim amacıyla, genel eğitim ve meslek eğitimin iyileştirilmesi

- araştırma, bilim ve teknoloji alanlarında, personel intibak yeteneğinin, girişimciliğin ve işgücü becerilerinin arttırılması
- kadınların serbest istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin güçlendirilmesi ve emek piyasasında cinsler arası eşitsizliklere karşı savaşmak için tedbirler

TÜRKİYENİN ÇALIŞMA MEVZUATINDA AB NE UYUM KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER

Türkiye ulusal programının birincisi 19 mart 2001 tarihinde hükümet tarafından kabul edilmiştir. 24 temmuz 2003 tarihinde ise ikinci ulusal program yayımlanmıştır.
Türkiye nin çalışma yaşamında AB mevzuatına uyum kapsamında belirlemiş olduğu diğer öncelikler:

- bireysel ve toplu iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal diyalog, kadın erkek eşitliği, ayrımcılığın önlenmesi konularındaki AB mevzuatının Türk iş hukukuna yansıtılması
- halk sağlığı alanındaki AB mevzuatına uyum ve Halk Sağlığı Eylem Programına katılım

- sosyal koruma ve sosyal katılımın gerçekleştirilmesidir
AB ve üye ülkeler için sosyal politika açısından en temel sorun: istihdamdır.

AB de 2010 yılı itibarıyla genel istihdam oranının %70 e, kadın istihdam oranının ise %60 çıkarılması hedeflenmiştir. Türkiye de ise genel istihdam oranı yaklaşık %45 seviyesindedir ve bu oran AB nin çok gerisindedir. Bu durumun temel nedeni: Türkiye de kadın istihdam oranın oldukça düşük seviyede gerçekleşmesidir.

AB de hizmetler sektörü istihdama en çok katkısı olan (%67) sektörüdür. Buna karşılık tarım sektörü toplam istihdam içerisinde %4 ve sanayi sektörü ise %29 paya sahiptir.

Ülkemizdeki tarımsal istihdam, düşme eğiliminde olmasına rağmen hala çok yüksek bir seviyededir. Türkiye de istihdam yapısının tarım dışı sektörler lehine değiştirilmesi gerekliliği ortaya çıkarmaktadır.

TÜRKİYE NİN AVRUPA BİRLİĞİ İLE UYUMSUZLUKLARI

Serbest değişim: T.C nin Anayasasının 48. maddesi “herkes dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.” Hükmüne yer vermiş ve kural olarak eşitlik prensibini getirmiştiri

Avrupa Birliği iş hukuku: Türkiye, 4857 sayılı iş kanunu ile AB direktiflerinin önemli bir kısmına uyum sağlamıştır.

Yeni iş kanunu ile birlikte toplu işten çıkarmalar alanında işçi temsilcilerinin bilgilendirilmesi ve danışma süreci konularında AB müktesebatına uyum sağlamış, toplu işten çıkarma kavramının tanımı değiştirilmiştir.

Çalışma saatleri ve izinler: Türkiye de haftalık çalışma süresi en fazla 45 saattir. Bu süre, haftada 6 iş günü çalışılan işlerde günde 7,5 saati geçemez.

AB de çalışma süresi, fazla mesai de dahil olmak üzere 48 saat ile sınırlandırılmıştır. Türkiye de yılda 270 saat fazla mesaiye izin verilirken, AB de bu en fazla 156 saattir. Türkiye de ücretli izin süreleri AB uyumsuzdur.

İş sağlığı ve güvenliği: mevzuat 50 den az sayıda işçi çalıştıran iş yerlerini kapsam dışı bırakmış olması nedeniyle, küçük ve orta ölçekli işyerlerinde çalışanlar işyeri hekimliği, iş hemşireliği ve iş konseyleri oluşturma gibi imkanlardan yararlanamamaktadır.

Sosyal güvenlik sistemlerinin uyumları: Türkiye’de, AB deki uygulamanın aksine oturma ve çalışma izni almış tüm yabancılar işçilerin sosyal güvenlik hakları düzenleyen kanunun kapsamı dışındadır.

Kadın-erkek eşitliği ve ayrımcılıkla mücadele: AB de sektör ve faaliyet alanı ne olursa olsun, tüm işçiler açısından, tüm pozisyonlara ve mesleki hiyerarşinin tüm basamaklarına ulaşmada uygulanabilecek ırk, etnik köken, din, ideoloji veya cinsiyet temelli ayrımcı uygulamaların ortadan kaldırılması hedef alınmıştır.


Sosyal diyalog: Türkiye de işletme/işyeri ölçeğindeki en önemli sosyal diyalog mekanizması, AB ülkelerinde de olduğu gibi, toplu iş sözleşmeleridir.

Türkiye de katılımcı sosyal diyaloğun mekanizmaları arasında çalışma meclisi, ekonomik ve sosyal konsey, asgari ücret tespit komisyonları, yüksek hakem kurulu, idari para cezalarının kullanımı kurulu, il istihdam kurulları, işgücü piyasası bilgi danışma kurulu, özürlüler yüksek kurulu sayılabilir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 10 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:24
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:18
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:17
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:16
Uluslararası Çalışma Normları Ders Notları - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 22.05.10 14:16


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.