ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 01:08   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1
Ünite 1
1Aşağıdakilerden hangisi, geliri tanımlayan teorilerden kaynak teorisine göre gelir olarak kabul edilmektedir?
a) Bağış
b) Piyango ikramiyesi
c) Miras
d) Ücret
e) Bir gayrimenkulün alınıp satılması
Cevap D: Bir üretim faktöründen (emekücret) sürekli sağlanan kazanç, kaynak teorisine göre gelir olarak tanımlanır.

2Mükellef A’nın dönem başı servet değeri 50.000 TL dönem sonu servet değeri 200.000 TL’dir. Yıl içinde 100.000 TL ticarî kazanç elde eden mükellefin kaynak teorisine göre vergiye tâbi kazancı kaç liradır?
a) 300 .000 b) 250.000
c) 200 .000 d) 150.000
e) 100.000
Cevap E: Kaynak teorisine göre servetteki artışlar gelir kabul edilmez. Net artış teorisine göre gelir sorulsa idi: Servette meydana gelen artış ile yıl içinde elde ettiği kazanç ve iradlar toplanıp 250.000 TL bulunacaktı.

3Diğer kazanç ve iradlar hangi vergi teorisiyle açıklanmaktadır?
a) Kaynak teorisi
b) Teşebbüs teorisi
c) Net artış teorisi
d) Elde etme teorisi
e) Bölüşüm teorisi
Cevap C: Gelir Vergisi Kanununda 7’nci gelir unsuru olan diğer kazanç ve iradlarda net artış teorisinin dikkate alındığı görülmektedir.

4Üretim faktörlerine bağlı olarak sürekli faaliyetler sonucu elde edilen gelirler hangi teoriye göre gelir sayılır?
a) Biriktirme teorisi
b) Elde etme teorisi
c) Safi artış teorisi
d) Teşebbüs teorisi
e) Kaynak teorisi
Cevap E: Emek, sermaye, doğal kaynaklar ve müteşebbisin üretimden aldıkları pay sırasıyla ücret, faiz, rant (kira) ve kârdır. Bu sayılanlar kaynak teorisine göre gelirdir.

5Gelir vergisinin genel olarak gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınması gelirin hangi özelliğinin bir gereğidir?
a) Kişisel olma b) Yıllık olma
c) Gerçek olma d) Safi olma
e) Genel olma
Cevap A: Gelir vergisi sadece gerçek kişilerin (şahısların) gelirlerini vergilendirir: Gelirin kişiselliği ilkesi.

6Gelir Vergisi Kanunu’na göre gelirin hangi özelliği muhasebe denetimini gerekli kılar?
a) Kişisellik b) Yıllık
c) Gerçeklik d) Basitlik
e) Safilik
Cevap C: Gelirin vergilendirilmesinde elde etme esastır. Elde etme ise gelirin gerçek usulde yani kayıt ve belgelere veya muhasebe denetimine bağlı olarak tespit edilmesidir.

7"Vergilendirilecek gelirin elde edilmesi için yapılan giderlerin brüt gelirden düşülmesi" gelirin hangi özelliği ile ilgilidir?
a) Basit olması
b) Gerçek olması
c) Kişisel olması
d) Yıllık olması
e) Safi olması
Cevap: E: Vergi brüt gelir üzerine salınmaz. Bu geliri elde etmek için yapılan masraflar brütten düşülür ve net (safi) gelire ulaşılır. Vergi net gelir üzerinden alınır.

8Aşağıdakilerden hangisi gelirin özelliklerinden değildir?
a) Gelir gayri safidir
b) Gelir yıllıktır
c) Gelir safidir
d) Gelir kişiseldir
e) Gelir gerçektir
Cevap A: Gelir gayri safi (brüt) değil nettir.

9Gelir vergisinin konusu nedir?
a) Tüzel kişilerin geliri
b) Gerçek kişilerin geliri
c) Gerçek ve tüzel kişilerin geliri
d) Anonim şirketin geliri
e) Tam mükelleflerin geliri
Cevap B: Gelir vergisinin konusu sadece gerçek kişilerin (şahısların) gelirleridir.

10Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanununda belirtilen gelir unsurlarından biri değildir?
a) Kurum kazancı
b) Diğer kazanç ve iradlar
c) Serbest meslek kazancı
d) Ticarî kazanç
e) Menkul sermaye iradı
Cevap A: Kurum kazancı gelir vergisinin değil kurumlar vergisinin konusuna girer.

11Gelir Vergisi Kanunu’na göre “gelirin nakden veya hesaben gelir sahibinin patrimuanına geçmesi” aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
a) Gelirin şahsî olması
b) Gelirin safi olması
c) Gelirin gerçek olması
d) Gelirin kesinleşmesi
e) Gelirin tasarrufu
Cevap E: Paranın alacaklı adına bankaya yatması veya ödemenin parayla yapılması, gelirin kişinin patrimuanına geçmesi yani tasarruf edilmesi demektir.

12Aşağıdaki yabancı uyruklulardan hangisi bir takvim yılı içinde Türkiye’de sürekli olarak altı aydan fazla bulunduğunda tam mükellef sayılır?
a) Tutuklu olarak Türkiye’de bulunan kişi
b) Tedavi amacıyla gelen kişi
c) Misafir öğretim üyesi
d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan kişi
e) Arkeolojik kazı için gelen bilim adamı
Cevap D: Türkiye’de gelir elde etmek kaydiyle sürekli olarak 6 aydan fazla kalanlar tam mükelleftirler. Bir kişinin tam mükellef olduğunu sorgularken öncelikle Türkiye’de gelir elde edip etmediğini araştırmamız gerekir. Yukarıda (d) şıkkında sayılan kişi Türkiye’de gelir de elde ettiği için mükellef; 6 aydan fazla kaldığı için de tam mükelleftir. Diğerleri Türkiye’de gelir vergisi mükellefi değildir.

13Aşağıdakilerden hangisi dar mükelleflerin yararlandığı muafiyet ve istisnalardan biri değildir?
a) Sigorta primi indirimi
b) Sergi ve panayır istisnası
c) Ücret istisnası
d) İhracat istisnası
e) Diplomat muaflığı
Cevap A: Sigorta primi indirimi ile sakatlık indirimi sadece tam mükelleflerin yararlanacağı bir istisnadır.

14İkametgâhı Türkiye’de olmayan veya bir takvim yılında Türkiye’ de altı aydan az oturanların Gelir Vergisi Kanunu açısından niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunî temsilci
b) Dar mükellef
c) Daimi temsilci
d) Vergi sorumlusu
e) Tam mükellef
Cevap B: Bu kişiler Türkiye’de yerleşmiş sayılmayacağından dar mükelleftirler.

15Dar mükelleflerin vergilendirilmesinde aşağıdaki kurallardan hangisi benimsenmiştir?
a) Şahsilik kuralı
b) Ayırma kuralı
c) Mülkilik kuralı
d) İkametgâh kuralı
e) Ödeme gücü kuralı
Cevap C: Dar mükellefler mülkilik (yersellik) ilkesine göre vergilendirilirler. Bu ilkeye göre sadece Türkiye’de elde edilen gelir üzerinden vergi alınır.

16Aşağıdakilerden hangisi, Gelir Vergisi Kanununun mükelleflerini vergilendirmede şahsilik kuralının benimsenmesinin sonucudur?
a) Yalnızca Türkiye’de elde edilen kazançlar vergilendirilir
b) Yalnızca Türkiye dışında elde edilen kazançlar vergilendirilir
c) Türkiye’de elde edilen tüm kazançlar ve yurt dışında elde edilen ticarî kazançlar vergilendirilir
d) Yalnızca Türkiye’de elde edilen ticarî kazançlar ve yurt dışında elde edilen tüm kazançlar vergilendirilir
e) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen kazanç ve iradlar vergilendirilir
Cevap E: Şahsilik (kişisellik) ilkesine göre vergiye tâbi olmak tam mükelleflere mahsus bir uygulamadır. Bu ilkeye göre kişinin Türkiye’de ve yurt dışında elde ettiği bütün kazanç ve iradlar vergilendirilir. (a) şıkkı mülkilik ilkesidir ve dar mükelleflerin vergilendirilme yöntemidir.

17İkametgâhı Türkiye’de bulunanların kazanç ve iradları aşağıdaki esaslardan hangisine göre vergiye tâbi tutulur?
a) Yalnız Türkiye’de elde edilen ticarî kazançlar
b) Yalnız Türkiye’de elde ettikleri ticarî kazançlar
c) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen tüm kazanç ve iradlar
d) Yalnız yurt dışında elde edilen kazanç ve iradlar
e) Türkiye’de ve yurt dışında elde edilen bağış gelirleri
Cevap C: İkametgâhı Türkiye’de bulunanlar Türkiye’de yerleşmiş sayılır ve tam mükelleftir. Vergilendirilmesinde şahsilik ilkesi geçerlidir.

18Dar mükellefiyette ziraî kazancın Türkiye’de elde edilmesindeki ölçüt, aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ziraî faaliyetin Türkiye’de yapılması
b) Yıllık olması
c) Türkiye’de daimi temsilcisinin bulunması
d) Defter tutulması
e) Hizmetin Türkiye’de değerlendirilmesi
Cevap A: Ziraî faaliyetin Türkiye’de gerçekleştirilmesi gerekir.

19Aşağıdakilerden hangisi dar mükellefiyette serbest meslek kazancının Türkiye’de elde edildiğini gösteren unsurlardan biri değildir?
a) Faaliyetinin Türkiye’de icra edilmesi
b) Faaliyetin Türkiye’de değerlendirilmesi
c) Serbest meslek erbabına ödemenin Türkiye’de yapılması
d) Yapılan ödemenin Türkiye’deki bir işletmenin giderlerinde yer alması
e) Kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması
Cevap E: Dar mükellefiyette, kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması, serbest meslek kazancının değil, ticarî kazancın Türkiye’de elde edildiğini gösteren bir unsurdur.

20Aşağıdakilerden hangisi tam mükellef sayılmaz?
a) İkametgâhları Türkiye’de olanlar
b) Gerekli veya zorunlu olarak Türkiye’ye gelip bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla oturanlar
c) Yabancı bir uyruklunun, ticarî amaçla gelip 10.1.2006 6.8.2006 tarihleri arasında Türkiye’de oturması
d) Resmî daireleri veya kanunî iş merkezleri Türkiye’de bulunup yurt dışında oturan Türk vatandaşları
e) Yabancı uyruklu bir doktorun 2.3.2006 6.11.2006 tarihleri arasında Türkiye’de doktorluk faaliyetini icra etmesi
Cevap B: Kazanç sahibi olmadığı için tam ya da dar mükellef olması bir yana mükellef sayılmaz.

2101.08.2006 30.04.2007 tarihleri arasında sürekli olarak ülkemizde kalan İngiliz vatandaşı A, 2006 yılında Türkiye’de 500.000 TL., İngiltere’de ise 200.000 TL. ticarî kazanç elde etmiştir.
Mükellefin Türkiye’deki vergiye tâbi kazancı kaç milyar TL’dir?
a) 200 .000 b) 300.000
c) 350 .000 d) 500.000
e) 700.000
Cevap D: Mükellef, 8’inci ay dahil toplam 9 ay Türkiye’de kalmıştır. Fakat tam mükellefiyet için toplam süreye değil bir takvim yılı içinde kaç ay kaldığına bakılır. 2006 yılında Türkiye’de 5 ay kalmıştır (Süre hesaplarken parmak hesabı yapmanız hata yapmanızı engeller). Dar mükelleftir, Mülkilik İlkesi geçerlidir.

22Dar mükellefiyette ticarî kazancın Türkiye’de elde edilmiş sayılması için aşağıdakilerden hangisi yeterli bir ölçüdür?
a) Faaliyetin Türkiye’de değerlenmesi
b) Kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması
c) Faaliyetten Türkiye’de faydalanılması
d) Yıllık olması
e) Safi olması
Cevap B: Dar mükellefiyette, kazanç sahibinin Türkiye’de bir işyerinin veya daimi temsilcisinin olması ve kazancın daimi temsilciler aracılığı ile sağlanması ticarî kazancın Türkiye’de elde edildiğini gösteren unsurlardır.

23İngiliz vatandaşı A 01.4.2006 ve 16.11.2006 tarihleri arasında sürekli olarak Türkiye’de kalmış ve 2004 yılı içinde Türkiye’de 5.000 TL, İngiltere’de ise 3.000 TL lira ziraî kazanç elde etmiştir. Bu Mükellefin 2006 yılında Türkiye’de vergilendirilecek kazancı kaç milyar liradır?
a) 2.000 b) 3.000
c) 4.000 d) 5.000
e) 8.000
Cevap E: 2006 yılı içinde (4’üncü ay dahil) Türkiye’de toplam 7 ay 16 gün kalmıştır. 6 aydan fazla kaldığı için tam mükelleftir ve şahsilik ilkesi geçerlidir.

24Aşağıdakilerden hangi gelir türünde elde etme tahsil esasına bağlı değildir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Menkul sermaye iradı
c) Gayrimenkul sermaye iradı
d) Ücret
e) Diğer kazanç ve iradlar
Cevap B: Menkul sermaye iradı, ticarî ve ziraî kazançlarda gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası geçerlidir.

25Türk hukukunda vergi alacağının doğumu için, hangi ögenin meydana gelmesi yeterlidir?
a) Verginin tahakkuku
b) Tarh işlemi
c) Vergiyi doğuran olay
d) Hem vergiyi doğuran olay hem de tarh işlemi
e) Hem tarh işlemi hem de tahakkuk işlemi
Cevap C: Vergi Usul Kanunu “vergi alacağı, vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu (meydana gelmesi) veya hukukî durumun tekemmülü (olgunlaşması) ile doğar” demektedir. Demek ki, devlet için vergi alacağının ortaya çıkması için vergiyi doğuran olay tek başına kâfi gelecektir.

26Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olaya ne ad verilir?
a) Vergiyi doğuran olay
b) Verginin tarhı
c) Verginin tebliği
d) Verginin tahakkuku
e) Verginin tahsili
Cevap A: Vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesine vergiyi doğuran olay adı verilir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:09
Türk Vergi Sistemi - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:06
Türk Vergi Sistemi - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:05
Türk Vergi Sistemi - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:02
Türk Vergi Sistemi - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:01


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.