ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 01:10   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2
Unite 2

1Aşağıdakilerden hangisi bir faaliyetin ticarî kazançlara tabi olmasını gerektiren unsurlardan biri değildir?
a) Personel çalıştırmak
b) Ticarî muamelenin arızî ya da sürekli olarak yapılması
c) İşyeri açmak
d) Sermaye koymak
e) Ticaret siciline kayıt olmak
Cevap B: Ticarî faaliyet arızî olarak yapılırsa diğer kazanç ve irad (arızî kazanç) kapsamında değerlendirilir. Ticarî kazanç için süreklilik esastır.

2Aşağıdakilerden hangisi sadece sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen bir gelirdir?
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ticarî kazanç
c) Ziraî kazanç
d) Serbest meslek kazancı
e) Ücret
Cevap A: Gayrimenkul sermaye iradı ile menkul sermaye iradı sermaye faktörüne bağlı olarak elde edilen gelirlerdir. Birincisi aynî sermaye (mülkiyet); ikincisi nakdî sermayedir.

3Sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilen gelir türü hangisidir?
a) Ücret
b) Diğer kazanç ve iradlar
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Ticarî, ziraî ve serbest meslek kazançları sermaye ve teşebbüs faktörüne bağlı olarak elde edilir.

4Ticarî kazancı belirleyen münhasır unsur hangisidir?
a) Sermayeden doğan gelir
b) Emekten doğan gelir
c) Teşebbüsten doğan gelir
d) Ticarî organizasyondan doğan gelir
e) Sürekli yapılan faaliyetten doğan gelir
Cevap D: Ticarî kazancı tam anlamıyla tanımlayan ve sadece ticarî kazancın özelliği olan unsur ticarî organizasyondur.

5Bir arazinin kanunda belirtilen süre içinde parsellenip satılması aşağıdaki gelir türlerinden hangisinin kapsamına girer?
a) Ziraî kazanç
b) Ticarî kazanç
c) Diğer kazanç ve iradlar
d) Gayrimenkul sermaye iradı
e) Menkul sermaye iradı
Cevap B: Gelir Vergisi Kanununda, satın alınan veya trampa sureti ile iktisap edilen arazinin, iktisap (elde etme) tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek, bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda satılmasından elde edilen kazancın ticarî kazanç olduğu belirtilmiştir.

6Kendi nam ve hesabına sürekli olarak menkul kıymet alıp satan gerçek kişinin geliri aşağıdakilerden hangisine girer?
a) Kurum kazancı
b) Arızî kazanç
c) Ticarî kazanç
d) Menkul sermaye iradı
e) Değer artışı kazancı
Cevap C: Kanun borsa spekülâsyon işleriyle uğraşanların kazancını ticarî kazanç olarak tanımlamıştır.

7Aşağıdakilerden hangisinden elde edilen gelir ticarî kazanç değildir?
a) Diş protezciliği
b) Kendi adına hukuk müşavirliği yapılması
c) Özel okul işletilmesi
d) Devamlı olarak gayrimenkul alım satımı yapılması
e) Madenlerin işletilmesi
Cevap B: Serbest meslek kazancıdır.

8Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç elde etmez?
a) Taş ocağı işletenler
b) Özel hastane işletenler
c) Coberler
d) Eczane işletenler
e) Mühendisler
Cevap E: Mühendis eğer bir işverene bağlı olarak çalışıyorsa kazancı ücret; kendi nam ve hesabına faaliyette bulunuyorsa serbest meslek kazancı elde eder.

9Aşağıdakilerden hangisi Gelir Vergisi Kanunu’na (GVK) göre ticarî kazanç değildir?
a) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirkette komandite ortakların kâr payı
b) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payı
c) Ticarî faaliyette bulunan Sermayesi paylara bölünmüş (eshamlı) komandit şirkette komanditer ortakların kâr payı
d) Ticarî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payı
e) Ticarî faaliyette bulunan Sermayesi paylara bölünmüş (eshamlı) komandit şirkette komandite ortakların kâr payı
Cevap C: Komanditer ortakların kazancı daima menkul sermaye iradıdır.

10Aşağıdaki şirket ortaklarından hangisinin kazancı GVK’na göre ticarî kazanç sayılır?
a) Adi komandit şirkette komandite ortağın kazancı.
b) Adi komandit şirkette komanditer ortağın kazancı.
c) SPBK şirkette komanditer ortağın payı.
d) Anonim şirket ortağının kazancı
e) Limited şirket ortağının kazancı
Cevap A: Diğer şıklarda geçen ortakların kazancı menkul sermaye iradıdır.

11Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç değildir?
a) Ticarî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payları
b) Ticarî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları.
c) Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit şirketin komandite ortaklarının kâr payları
d) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları
e) Ticarî faaliyette bulunan adi komandit şirkette komanditer ortakların kâr payları
Cevap E: Menkul sermaye iradıdır.

12Komandite ortağın geliri hangi kazanç türüne tabidir?
a) Menkul sermaye iradı
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Ticarî kazanç
d) Ziraî kazanç
e) Ücret
Cevap C: Komandite ortaklar ticarî kazanç elde ederler. Ancak şirket serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsa komanditenin kazancı serbest meslek kazancı olacaktır (GVK m. 65, 66).
13Kollektif şirketler şirketi meydana getiren ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olmaları nedeniyle nasıl bir vergi mükellefiyetine sahiptir?
a) Gelir vergisi mükellefiyeti
b) Kurumlar vergisi mükellefiyeti
c) Servet vergisi mükellefiyeti
d) Gider vergisi mükellefiyeti
e) Hiçbir vergi mükellefiyeti yoktur
Cevap E: Kollektif şirketler tüzel kişilikleri olduğu için gelir vergisi mükellefi sayılmazlar. Tüzel kişiliği olmasına rağmen kurumlar vergisi mükellefi de değildir. Aynı durum adi komandit şirketler için de geçerlidir. Bu şirketlerde vergileme sadece ortakları üzerinden yapılır. Her bir ortak hissesi oranında gelir vergisi mükellefidir.

14Kollektif şirket ortaklarının mükellefiyeti nasıl olmaktadır?
a) Kurumlar vergisi mükellefi
b) Gelir vergisi mükellefi
c) Servet vergisi mükellefi
d) Gider vergisi mükellefi
e) Mükellefiyeti yoktur
Cevap B: Kollektif ve adi komandit şirketlerde ortaklar gelir vergisi mükellefidir.

15Aşağıdakilerden hangisi kollektif şirketlerin bir özelliği değildir?
a) Şirketi meydana getiren ortaklarından ayrı bir tüzel kişiliğe sahiptirler
b) Şirket olarak mükellefiyeti yoktur
c) Şirket ziraî faaliyette bulunsa dahi ortakların kazancı ticarî kazanç sayılır.
d) Şahıs şirketi statüsündedir.
e) Şirket serbest meslek faaliyette bulunsa dahi ortakların kazancı ticarî kazanç sayılır
Cevap E: Bir kollektif şirket serbest meslek faaliyetinde bulunuyorsa ortaklarının gelir türü serbest meslek kazancıdır. Aynı durum adi komandit şirketin komandite ortağı için de geçerlidir.

16Aşağıdakilerden hangisi gelirin ticarî kazanç sayılması bakımından, kollektif şirket ortağına benzemektedir?
a) Anonim şirket ortağı
b) Limited şirket ortağı
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
d) Adi komandit şirketin komanditer ortağı
e) Adi komandit şirketin komandite ortağı
Cevap E: Ticarî kazancın tespitinde, adi komandit şirketin komandite ortağı, kollektif şirket ortağıyla aynı hükümlere tabidir.

17Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazanç elde eder?
a) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirkette komandite ortak
b) Ziraî faaliyette bulunan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketin komanditer ortağı
c) Ticarî faaliyette bulunan anonim şirket ortağı
d) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortağı
e) Ticarî faaliyette bulunan limited şirket ortağı
Cevap D: Kollektif şirketler ziraî faaliyette bulunsalar dahi ortakları ticarî kazanç elde ederler. Aynı durum adi komandit şirketin komandite ortağı için de geçerlidir. (a) şıkkı SMK, (b), (c) ve (e) menkul sermaye iradıdır.

18Ziraî kazanç elde eden şirket ortaklarından hangisi ziraî kazanç üzerinden vergilendirilirler?
a) Ziraî faaliyette bulunan kollektif şirket ortaklarının kâr payları
b) Ziraî faaliyette bulunan adi şirket ortaklarının kâr payları
c) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirketin komanditer ortakların kâr payları
d) Ziraî faaliyette bulunan adi komandit şirketin komandite ortakların kâr payları
e) Ziraî faaliyette bulunan limited şirket ortaklarının payları
Cevap B: Sadece adi şirketler ziraî faaliyette bulunursa ortakların geliri ziraî kazanç sayılır. (a) ve (d) ticarî kazanç, (c) ve (e) şıkları menkul sermaye iradıdır.
19Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirketin geliri, hangi gelir unsurunun kapsamına girer?
a) Ticarî kazanç
b) Kurum kazancı
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Sair kazanç
Cevap C: Kollektif şirket ticarî ve ziraî faaliyette bulunursa ortakları ticarî kazanç elde eder. Serbest meslek faaliyetinde bulunursa ortaklar SMK elde ederler. Aynı şartlar adi komandit şirketin komandite ortağı için de söz konusudur.

20Gerçek aktiften borçlar çıkartıldığında aşağıdakilerden hangisine ulaşılır?
a) Döner sermaye
b) Sermaye
c) Öz sermaye
d) Vergiye tabi kazanç
e) Ticarî kazanç
Cevap C: Vergi Usul Kanununa göre:
Öz sermaye = Gerçek aktif – Borçlar.

21Gerçek aktifi bulabilmek için aktif toplamından indirilmesi gerekmeyen hesap aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karşılıklar
b) İşletme sahibinin işletmeye olan borçları
c) Amortismanlar
d) Demirbaşlar
e) İlk tesis ve örgütlenme giderleri
Cevap D: Gerçek aktife ulaşmak için indirilmesi gereken diğer hesap “karşılıklar”dır.

22Aşağıdakilerden hangisi ticarî bilânço ile vergi bilânçosu arasında farklılık meydana getirmeyen bir unsurdur?
a) Değerleme esasları
b) Amortisman uygulaması
c) Matrahtan yapılan ekonomik ve sosyal indirimler
d) Mükellefiyetin türü
e) Muafiyet ve istisnalar
Cevap D: Mükellefin dar mükellef ya da tam mükellef olması ticarî bilânço ile vergi bilânçosu arasında bir farklılık meydana getirmez.

23Tüccar A’nın dönem başı mal mevcudu 35.000 TL dönem sonu mal mevcudu 45.000 TL’dir. Yıl içinde alışları tutarı 10.000, satışları tutarı 21.000 TL olup, kanunen kabul edilen giderleri 1.000 TL’dir.
Tüccarın vergiye tâbi kazancı kaç liradır?
a) 10.000 b) 11.000
c) 20.000 d) 21.000
e) 30.000
Cevap C: (Dönem başı mal mevcudu – Dönem sonu mal mevcudu) + Hasılat – Alışlar – Gider = Kâr. Buna göre:
(45 35) + 21 10 1 = 20.000 TL

24Tüccar B’nin 2006 yılı dönem başı öz sermayesi 50.000 TL dönem sonu öz sermayesi 70.000 TL’dir. Dönem içinde işletmeye ilâve edilen değerler 15.000 TL çekilen değerler tutarı 20.000 TL’dir.
Mükellefin 2006 yılı ticarî kazancı kaç milyar liradır?
a) 5.000 b) 15.000
c) 20.000 d) 25.000
e) 70.000
Cevap D:
(D. sonu öz sermayesi – D. başı öz sermayesi) + ÇEKİLEN – EKLENEN = Kâr.
(70 50) + 20 15 = 25.000 TL.

25Birden fazla yıl süren inşaat ve onarım işlerinde ortaklaşa kullanılan tesisat ve ulaştırma makinelerinin amortismanları aşağıdakilerden hangisine göre dağıtılır?
a) Yapılan işin türüne göre
b) Yapılan giderlere göre
c) Alınan istihkaklara göre
d) Her işte kullanıldıkları gün sayısına göre
e) Yapılan giderlere göre
Cevap D: Yapılan iş birden fazla ise ortaklaşa kullanılan araçlar bu işlerde kullanıldıkları gün sayısına göre dağıtılır.


26Birden fazla inşaat ve onarım işinin birlikte yapılması durumunda her yıla ait ortak genel giderler aşağıdakilerden hangisine göre dağıtılır?
a) Yapılan işin büyüklüğüne göre
b) Alınan istihkaklara göre
c) Genel giderlere göre
d) İşin süresine göre
e) Emsal oranlara göre
Cevap B: Ortak genel giderler alınan hak ediş (istihkak) bedellerine göre yapılır.

27Geçici kabul usulüne tâbi birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde işin bitim tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği tarih
b) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarih
c) İşin fiilen tamamlandığı tarih
d) İşin fiilen tamamlandığı takvim yılı sonu
e) İşin fiilen tamamlandığı yılı izleyen takvim yılı başı
Cevap B: Bu tür işlerde takvim yılı esası geçerli değildir. Geçici kabul tutanağının düzenlendiği tarih işin bitiş tarihidir.

28Geçici kabul usulüne tabi birden fazla yıllara sirayet eden inşaat ve onarım işlerinde kazanç ne zaman beyan edilir?
a) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılın Mart ayında
b) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılın Şubat ayında
c) Kesin kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Şubat ayında
d) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılın Mart ayında
e) Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Mart ayında
Cevap E: Geçici kabul tutanağının düzenlendiği yılı izleyen yılın Mart ayında kazanç beyan edilir.

29Tüccar A, 2006 yılı içinde 80.000 TL sattığı bir mal karşılığı müşterisinden 30.000 TL nakit 2006 vadeli 35.000 TL bir çek ve 2007 vadeli 25.000 TL bir senet almıştır.
Tüccar A’nın bu işten dolayı 2006 yılı ticarî kazancı kaç liradır?
a) 80.000 b) 65.000
c) 60.000 d) 55.000
e) 30.000
Cevap A: Ticarî kazançlarda gelirin elde edilmesinde tahakkuk esası geçerli olduğu için tüccar A’nın 2006 yılı vergiye tâbi kazancı 80.000 TL’dir.

30Aşağıdakilerden hangisi ilk tesis ve taazzuv (örgütlenme) giderlerinden değildir?
a) Noterlik ücreti
b) Pul bedelleri
c) Sözleşme giderleri
d) Avukatlık bedeli
e) Karşılıklar
Cevap E: Ayrılan karşılıklar ilk tesis giderleri arasında yer almaz

31Müteşebbisin işe başladığı zaman işletmeye koyduğu ekonomik değerler toplamına ne ad verilir?
a) Ödenmemiş sermaye
b) Ödenmiş sermaye
c) Sermaye
d) Öz sermaye
e) Döner sermaye
Cevap C: Öz sermaye dinamik, sermaye statik bir kavramdır. Öz sermaye, gerçek aktiften borçların çıkarılması ile bulunduğundan, borçlarda meydana gelecek artış veya azalışlar öz sermayenin tutarını da değiştirecektir. Bu bakımdan işe başlarken konulan değer öz sermaye olamaz. Doğru cevap durağan olan sermayedir.

32Vergi bilânçosu hazırlanırken hangisi dikkate alınmaz?
a) Matrahtan yapılan indirimler
b) Yapılan değerlemeler
c) Sermaye
d) Öz sermaye
e) Ayrılan amortismanlar
Cevap C: Sermaye durağan karakterli bir kalemdir. Bu bakımdan vergi bilânçosu hazırlanırken dikkate alınmaz.

33Ticarî kazancın işletme hesabına göre tespitinde aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin sol tarafına yazılmaz?
a) Dönem başı mal mevcudu
b) Dönem içi mal alışları
c) Amortisman karşılıkları
d) Dönem içinde ödenen kira bedelleri
e) Dönem sonunda mevcut malların maliyet bedelleri
Cevap E: Dönem sonu mal mevcutları (ve dönem içi iş hasılatı) işletme defterinin sağ tarafına kaydedilir.

34Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançlarda gider olarak indirilebilir?
a) İşletme ilgili olan belediye vergileri
b) Teşebbüs sahibinin suçundan doğan tazminatlar
c) Müteşebbisin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen bileşik faizler
d) Eş ve çocukların işletmeden çektikleri paralar
e) Trafik cezaları
Cevap A: Belediyeye ödenen vergi resim ve harçlar gider kaydedilir.

35Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
a) İşle ilgili seyahat giderleri
b) Fabrika kira giderleri
c) Mükellefin işinde çalışanlar için ödediği sigorta giderleri
d) Vergiden istisna kazançlar için yapılan giderler
e) Amortismanlar
Cevap D: Kazanç istisna ise, bu kazanca ilişkin giderler dikkate alınmaz. Örneğin, ihracat istisnasından yararlanan bir dar mükellefin Türkiye’de sürdürdüğü bir başka ticarî faaliyetten elde ettiği kazançlar vergilendirilirken, istisna kapsamına giren ihracat işleri için yaptığı giderler indirime konu olmaz.

36Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta gider olarak indirilemez?
a) Ticarî kazancın devamı için yapılan giderler
b) İşçilerin yiyecek, tedavi ve ilâç giderleri
c) İşveren tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine göre ödenen katkı payları
d) İşle ilgili seyahat harcamaları
e) Aktife kayıtlı olmayan özel otonun benzin masrafları
Cevap E: Envantere kayıtlı olmayan araçların masrafları ve amortismanları gider olarak düşülemez.

37İşletmeyle ilgili olarak ödenen aşağıdaki malî yükümlülüklerden hangisi gerçek usulde ticarî kazancın tespitinde gider olarak indirilemez?
a) Bina vergisi
b) Arazi vergisi
c) Gelir vergisi
d) Damga vergisi
e) Çevre temizlik vergisi
Cevap C: Ödenen gelir vergisi gider yazılmaz. Diğer vergiler belediye vergileridir, kanunen gider yazılması kabul edilmiştir.

38Bir harcamanın gider olarak yazılabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
a) Harcamanın parasal olarak yapılması
b) Harcamanın belgeye bağlanması
c) Harcamanın mal satışıyla ilgili olması
d) Harcamanın aynî olarak yapılması
e) Harcamanın reel olması
Cevap B: Harcamanın gider yazılabilmesinin ön şartı belgeye dayandırılmasıdır.

39Aşağıdakilerden hangisi kanunen kabul edilen giderlerden biridir?
a) (I) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
b) (II) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
c) (III) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
d) (IV) sayılı tarifeye göre ödenen motorlu taşıtlar vergisi
e) Motorlu taşıtlar vergisine ilişkin cezalar
Cevap B: Sadece (II) sayılı tarifeye tâbi araçlar (kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs ve çekiciler) için ödenen MTV gider yazılabilir.

40Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta indirilebilecek giderlerden biri değildir?
a) İşle ilgili ilâma dayalı tazminat
b) İşle ilgili sözleşmeye dayalı tazminat
c) Kıdem tazminatları
d) Elektrik, su faturası gecikme bedelleri
e) Gecikme zamları
Cevap E: Gecikme zamları, gecikme faizleri kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir. Elektrik, su, doğal gaz faturalarının gecikme bedelleri sözleşmeye dayalı olarak ödendiği için gider yazılabilir.

41Bir işletmenin satın aldığı bir binek otomobili için ödediği 224.600 TL motorlu taşıtlar vergisinin kaç TL’si gelir vergisi matrahı hesaplanırken gider olarak indirilebilir?
a) 224.600
b) 112.300
c) 56.150
d) 28.075
e) Motorlu taşıtlar vergisi gider olarak indirilemez.
Cevap E: Otomobiller (I) sayılı tarifeye girdiği için ödenen MTV gider yazılamaz.

42Aşağıdakilerden hangisi için amortisman ayrılamaz?
a) Değeri 520.000 TL’yi aşan iktisadî değerler
b) İşletmenin aktifinde kayıtlı boş arsa
c) İşletmenin aktifinde kayıtlı makine
d) İşletmenin aktifinde kayıtlı araç
e) İşletmede 1 yıldan uzun süre kullanılan iktisadî değerler
Cevap B: Boş arsalar ve araziler için amortisman ayrılmaz.

43Aşağıdakilerden hangisi basit usulün gerçek usulden farkını ortaya koyar?
a) Defter tutmazlar
b) Vergi ödemezler
c) Fatura alıp vermezler
d) Beyanname vermezler
e) Belge saklamazlar
Cevap A: Basit usul mükellefler, beyanname verirler ve vergi öderler, fatura alıp verirler. Belgeleri saklamakla yükümlüdürler. Defter tutmak hariç ikinci sınıf mükelleflerin tâbi oldukları hükümlere tâbidirler.

44Aşağıdakilerden hangisi basit usule tabi olmanın genel şartlarından biridir?
a) Mükellefin küçük hacimli işler yapması
b) Mükellefin küçük sanat işleriyle uğraşması
c) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması
d) Mükellefin kırsal bölgelerde oturması
e) Mükellefin nakil vasıtası kullanmaması
Cevap: C: Diğer şartlar şunlardır: İşyerinin emsal kira bedeli yasada belirlenen hadleri aşmamalıdır; başka bir işten dolayı gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamalıdır; sermayeden ziyade emeğin ön plâna çıktığı işler olmalıdır.

452006 yılında basit usule tabi olmanın şartlarından birini kaybeden mükellef ne zamandan itibaren gerçek usulde vergilendirilir?
a) 2006 yılının başından itibaren
b) Özel şartı yitirdiği aydan itibaren
c) 2006 yılının ikinci yarısından itibaren
d) 2007 yılı başından itibaren
e) 2008 yılı başından itibaren
Cevap D: Basit usule tâbi olmanın şartlarından birini kaybeden mükellefler izleyen takvim yılı başından itibaren gerçek usule (ikinci sınıf mükellefiyete) geçiş yaparlar.

46Nakil vasıtası işletenlerin basit usulde vergilendirilmeden yararlanabilmeleri için
I. Araç sayısı
II. Araç büyüklüğü
III. Elde edilen toplam taşıma ücreti tutarı
IV. Personele ödenen ücret tutarı
ölçülerinden hangilerinin aşılmaması gerekir?
a) Yalnız I d) I, III, IV
b) Yalnız II e) I, II, III ve IV
c) I, II, III
Cevap B: Koltuk sayısı şoför hariç 14 kişiyi aşmayan şehir içi ulaşım taşıtları basit usulde vergilendirilir. Bu bakımdan tek ölçü araç büyüklüğüdür.

47Aşağıdakilerden hangisi basit usulden yararlanabilir?
a) Kollektif şirket ortakları
b) Komandit şirketlerin komandite ortakları
c) Gayrimenkul alım satım işi ile uğraşanlar
d) Komisyoncular
e) Taksiciler
Cevap E: Şehir içi yolcu taşıyan araçlardan koltuk sayısı şoför hariç 14’ü aşmayanlar basit usulden yararlanabilirler.

48Aşağıdakilerden hangisi basit usulde vergilendirilmenin genel ve özel şartlarını taşıdığında bu usulden faydalanabilir?
a) Sarraflar
b) Müteahhitler
c) Reklâm ve ilân işleriyle uğraşanlar
d) Perakendeciler
e) Şehirlerarası yük/yolcu taşımacılığı yapanlar
Cevap D: Diğer şıklarda sayılanların basit usulden yararlanamayacakları kanunda belirtilmektedir.

49Dar mükelleflerin Türkiye’de sağlanan hangi tür gelirlerine ortalama emsal oranlar uygulanarak safi kazançları tespit edilir?
a) Sigorta prodüktörleri
b) Ulaştırma işleri
c) Gemi alım satımı işleri
d) İhracat işleri
e) İthalât işleri
Cevap B: Dar mükelleflerin kara, deniz ve hava ulaştırma işlerine uygulanır ve yarı götürü usul olarak adlandırılır.

50Dar mükellefiyete tabi ve deniz ulaşımı ile uğraşan A’nın 2006 yılı içinde Türkiye’de elde ettiği hasılatı 300.000 liradır.
A’nın vergiye tâbi yıllık geliri kaç liradır?
a) 45.000
b) 36.000
c) 15.000
d) 60.000
e) 51.000
Cevap A: Deniz ulaştırmada emsal oran %15’dir. Hasılat x Oran = Vergiye tâbi kazançtır. 300 .000 TL x %15 = 45.000 liradır.

51Dar mükellefiyete tabi hava ulaştırma işi ile uğraşan mükellef B’nin 2006 yılında Türkiye’de elde ettiği hasılatı 100.000 liradır.
Bu mükellefin kanunen kabul edilen gideri kaç milyar liradır?
a) 5 .000 b) 12.000
c) 15.000 d) 88.000
e) 95.000
Cevap E: Mükellefin vergiye tabi kazancı hasılatının %5’i, kalan %95’i ise kanunen kabul edilen gideridir: (100.000 x %95 = 95.000).

52Dar mükellef kara ulaştırma işlerinde ortalama emsal oranı yüzde kaçtır?
a) 5 b) 12
c) 15 d) 20
e) 25
Cevap B: Oranlar: Hava ulaştırmada %5, deniz ulaştırmada %15’dir. Kara ulaştırmada ise % 12’dir.

53Esnaf muaflığı, hangi tür kazançlar için tanınan bir muaflıktır?
a) Arızî kazançlar
b) Ziraî kazançlar
c) Ticarî kazançlar
d) Ücretler
e) Serbest meslek kazançları
Cevap C: Sadece ticarî kazançlarda tanınmış bir istisnadır.

54Aşağıdakilerden hangisi Esnaf tanımının unsurlarından biri değildir?
a) Nakdî sermaye ikinci plândadır
b) Bedenî gücü ile çalışmalıdır
c) Ancak geçimini sağlayan kişidir
d) Sanat ve ticaret erbabıdır
e) İşyeri olmalıdır
Cevap E: Esnaf işyeri açmaksızın çalışan kişidir.

55I. Gezici olarak değeri yüksek eşyalar satanlar
II. Pazarlarda gıda ürünleri satanlar
III. Gezici olarak millî piyango satanlar
IV. Pazarlarda temizlik ürünleri satanlar
V. Motorlu nakil aracı ile gezici çalışanlar
VI. Köylerde işyeri açarak sanat işleriyle uğraşanlar
VII.Gezici giyim eşyası satanlar
Yukarıda sayılanlardan hangileri esnaf muaflığından yararlanamaz?
a) III, V, VI
b) II, V, VII
c) I, III, IV, VI
d) I, II, IV, V, VII
e) I, II, III, IV, V, VI, VII
Cevap D: Yukarıdaki şıklarda sadece gezici olarak millî piyango satanlar esnaf muaflığında yararlanır.

56Aşağıdakilerden hangisi, motorlu nakil aracı kullanmaksızın ve işyeri açmaksızın, gezici olarak perakende ticaret yaptığında esnaf muaflığından yararlanamaz?
a) Meyve sebze satanlar
b) Yağ satanlar
c) Süt satanlar
d) Simit satanlar
e) Saat satanlar
Cevap E: Kıymetli maden, mücevherat ve değeri yüksek ev eşyaları satanlar esnaf muaflığından yararlanamazlar.

57İhracat istisnasından hangi tür mükellefler faydalanabilir?
a) Sadece dar mükellefler
b) Sadece tam mükellefler
c) Ticarî kazanç erbabı
d) Kurumlar vergisi mükellefleri
e) Serbest meslek erbabı
Cevap A: İhracat istisnası uygulaması sadece dar mükelleflere tanınmış bir haktır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 23.04.11, 20:49   #2 (permalink)
Yeni Tayfa
 
merve78888 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Apr 2011
Mesaj Sayısı: 1
Konu Sayısı: 0
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 10
Rep Derecesi : merve78888 0-250000
Standart Cevap: Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2
İkinci sınıf tüccarlar aşağıdaki defterlerden hangisini tutarak kazançlarını tespit ederler


merve78888 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08
Türk Vergi Sistemi - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:05
Türk Vergi Sistemi - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:04
Türk Vergi Sistemi - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:02
Türk Vergi Sistemi - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:01


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:39.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.