ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 01:13   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3
Ünite 3

1Denizde balık avlayarak gelir elde eden balıkçının geliri hangi gelir türüne girmektedir?
a) Ticarî kazanç
b) Serbest meslek kazancı
c) Ziraî kazanç
d) Arızî kazanç
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Arazide, denizde, göl ve nehirlerde hayvancılıkla ilgili yapılan her türlü faaliyet ziraîdir.

2Aşağıdakilerden hangisi ziraî faaliyet konusu içerisinde yer almaz?
a) Serada çiçek yetiştirmek
b) Başka çiftçilerin ürünlerini kendi işletmesinde değerlendirmek
c) Arıcılık
d) Damızlık beslemek
e) Mantar toplamak
Cevap B: Ticarî faaliyet sayılır. Ürün değerlendirmek (üründen ürün elde etmek), Örn. Çeltikten pirinç, ipekböceğinden ipek, sütten yoğurt vb. ziraî faaliyettir. Fakat, çiftlik çiftlik dolaşıp ürün toplandığı takdirde ölçek büyür ve yapılan iş ticarî niteliğe bürünür.

3Üründen pay almak hangi gelir türüne girer?
a) Ziraî kazanç
b) Ticarî kazanç
c) Menkul sermaye iradı
d) Gayrimenkul sermaye iradı
e) Arızî kazanç
Cevap D: Üründen pay almak (yarıcılık) üretime katılmaksızın arazî sahibinin hasılattan pay almasıdır. Bir tür kira geliri olduğu için gayrimenkul sermaye iradıdır.

4Aşağıdakilerden hangisi ziraî işletme olarak nitelendirilemez?
a) Çiftlik
b) Mandıra
c) Kasap dükkânı
d) Hara
e) Dalyan
Cevap C: Çiftlik, mandıra, hara ve dalyan gibi yerler ziraî ürünlerin üretildiği veya işlendiği yerlerdir ve ziraî işletme olarak kabul edilmektedir. Kasap dükkânı ticarî işletme olarak kabul görür. Ürünler dükkâna gelinceye kadar faaliyet ziraî; dükkâna girdiği andan itibaren faaliyet ticarîdir.

5Aşağıdakilerden hangisinin ziraî faaliyetten elde ettiği kazanç, ortaklar bakımından ziraî kazançtır?
a) Limited şirket
b) Anonim şirket
c) Adi şirket
d) Kollektif şirket
e) Adi komandit şirket

Cevap C: Adi şirket hangi faaliyette bulunursa ortakları da o kazancı elde ederler. (a) ve (b) şıklarında ortakların kazancı menkul sermaye iradıdır. (d) şıkkı ticarî kazançtır. Adi komandit şirketin ise iki tür ortağı vardır: Komandite ortağın geliri ticarî kazanç, komanditerin geliri menkul sermaye iradıdır.

6I. İşletme büyüklüğü ölçüsü
II. Gayri safi iş hasılatı
III. Yıllık alışlar
IV. Biçerdövere sahip olmak
V. İkiden fazla araca sahip olmak
VI. On yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olmak
Yukarıda sayılan kıstaslardan hangileri ziraî kazançta gerçek usule tabî olmanın ölçüsüdür?
a) I ve III
b) II ve VI
c) II, IV ve V
d) I, IV ve VI
e) II, III ve V
Cevap D: Kanunda belirtilen işletme büyüklüklerini aşanlar, bir adet biçerdövere veya aynı mahiyette bir araca sahip olanlar ile 10 yaşına kadar 2’den fazla traktörü olanlar gerçek usulde vergilendirilirler. Ölçülerden birini aşmak gerçek usule geçmek için yeterlidir.

7Gerçek usule tabî olmayan ziraî kazanç nasıl vergilendirilir?
a) Kesinti yoluyla
b) Öz sermaye karşılaştırması yoluyla
c) Götürü gider usulüyle
d) Ziraî işletme hesabına tabî tutulmak suretiyle
e) Vergi dışıdır
Cevap A: Vergi kesintisine=vergi tevkifatına (stopaja) tabî olmak suretiyle vergilendirilir.

8Bir adet biçerdöver ve bir traktörü olan çiftçi A, 2006 yılında 35 dönüm araziden 30.000 lira buğday satış hasılatı elde etmiştir.
Bu çiftçinin gerçek usulde vergilendirilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir adet biçerdöverinin olması
b) Bir adet traktörünün olması
c) Hububat ziraatı yapması
d) Gayri safi iş hasılatının kanunda belirtilen hadleri aşması
e) Ziraî kazançta sadece gerçek usul vardır
Cevap A: Bir adet biçerdöveri olanlar gerçek usulde vergilendirilir.

9Kanunda işletme büyüklüğü gösterilmeyen ziraî faaliyetlerde, işletme büyüklüğü ölçüsü aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit olunur?
a) Defterdarlık
b) Bakanlar Kurulu
c) Vergi dairesi
d) Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıkları
e) Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonu
Cevap D: İşletme büyüklüğü gösterilmeyen hâllerde, işletme büyüklüğü ölçüsü Tarım, Orman ve Maliye Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur. Kanunda gösterilen işletme büyüklüğü ölçüleri ise, Ziraî Kazançlar Merkez Komisyonunun önerisi üzerine, Bakanlar Kurulunca 5 katına kadar artırılabilir.

10Ziraî üretime bağlı olarak kurulan işletmelerden elde edilen gelirler, aşağıdaki hangi gelir unsuruna girmektedir?
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Ziraî kazanç
c) Ticarî kazanç
d) Diğer kazanç ve irad
e) Menkul sermaye iradı
Cevap B: Üretim ölçeği sınaî niteliğe bürünmediği sürece faaliyet ziraîdir. Çiftçinin ziraî işletmesinde ürünleri işlemek suretiyle zeytinden zeytinyağı, sütten peynir vb. şekillerde üründen ürün elde etmesi (ürün değerlendirme) ziraî faaliyet olarak kabul edilir.

11Ziraî kazançta bilânço usulünü seçenler, ne kadar süreyle bu usulden vazgeçemezler?
a) O yıl içinde vazgeçebilir
b) Ancak ertesi yıl vazgeçebilir
c) 2 yıl geçmedikçe
d) 3 yıl geçmedikçe
e) İsteğe bağlı değildir
Cevap C: Ziraî kazançta bilânço usulünü veya ziraî işletme hesabı esasından birini uygulamak mükellefin tercihine bırakılmıştır. Ancak, bilânço esasını seçenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden geri dönemezler.

12Ziraî kazancın ziraî işletme hesabı esasına göre tespitinde, hangisinin bilinmesine gerek yoktur?
a) Öz sermaye
b) Hasılat
c) Dönem başı ürün mevcudu
d) Dönem sonu ürün mevcudu
e) Giderler
Cevap A: Öz sermaye sadece bilânço esasına tabî olanların kullanacağı bir hesaptır.

13Dönem başı öz sermayesi 110.000 lira, dönem sonu öz sermayesi 195.000 lira olan çiftçi yıl içinde ziraî işletmesine 75.000 lira değerinde bir makine ilâve etmiş ve 40.000 lira çekmiştir. Ziraî kazanç kaç milyar liradır?
a) 50.000 b) 65.000
c) 70.000 d) 85.000
e) 90.000
Cevap A: İlk olarak öz sermaye karşılaştırması yapılır (Dönem sonu öz sermayesi – Dönem başı öz sermayesi). Daha sonra Çekilen Eklenir (ÇE), Eklenen Çekilir (EÇ).
(195 – 110) + 40 – 75 = 50.000 lira.
14Aşağıdakilerden hangisi hasılattan gider olarak indirilemez?
a) Tohum harcamaları
b) Çalışanların sigorta primleri
c) İşletme için alınan paraların faizleri
d) Ziraî araçların amortismanları
e) Çiftçinin işletmeden çektiği paralar
Cevap E: Çekilen değerler hasılata eklenir, gider yazılamaz.

15Ziraî kazancın gerçek usule göre tespitinde aşağıdaki giderlerden hangisi hasılattan indirilemez?
a) İşçilerin tedavi ve ilâç giderleri
b) Kiralanan ziraî aletler için yapılan ödemeler
c) Envantere kayıtlı olup, aynı zamanda şahsî ve ailevî ihtiyaçlar için kullanılan taşıtların amortismanlarının ve giderlerinin tamamı
d) Kullanılmayan tohumların elden çıkarılması karşılığı elde edilenler
e) İşletme ile ilgili belediye harçları
Cevap D: Gider değildir, hasılat olarak kaydedilir.

16Aşağıdakilerden hangisi ziraî hasılat değildir?
a) İstihsal olunan ziraî ürünün satış değeri
b) Önceki yıllardan devredilen ziraî ürünlerin satış bedelleri
c) Ziraî araçların çiftçilerin ziraî üretim dışında çalıştırılması sonucu elde edilen bedel
d) Amortismana tabî iktisadî değerlerin satılması ile sağlanan hasılat
e) Yarıcılıktan alınan payın bedeli
Cevap E: Gayrimenkul sermaye iradıdır.

17Aşağıdaki amortismana tabî iktisadî değerlerden hangisinin satılması hâlinde hesaplanan zararlar gider olarak indirilemez?
a) Envantere kayıtlı traktör
b) Envantere kayıtlı biçerdöver
c) Envantere kayıtlı araçlar
d) Envantere kayıtlı ziraî makineler
e) Envantere kayıtlı gayrimenkuller
Cevap E: Gayrimenkullerin satılması durumunda ortaya çıkabilecek zararlar gider kaydedilmez.

18Çiftçi A 300 lira tutarındaki bakliyatı toptancıya satmıştır. Kesilen vergi tutarı kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilmeksizin yapılan satış)
a) 3 b) 6
c) 12 d) 30
e) 95
Cevap C: Toptancı çiftçiye ödeme yapmadan önce ödeyeceği tutar üzerinden vergi kesintisi (stopaj) yapacaktır. Ziraî faaliyette stopaj oranı %4, hayvancılıkta %2’dir. Yapılacak stopaj 300 lira x %4 = 12 liradır. Eğer işlem borsaya tescil ettirilmişse oranların yarısı uygulanır. (kaynakta kesinti/ vergi tevkifatı/ stopaj aynı anlama gelen kavramlardır)
19Çiftçi B 900 lira tutarındaki küçükbaş hayvanı et ticareti yapan tüccara satmıştır. Kesintisi sonrası çiftçinin eline geçen para kaç liradır? (Borsaya tescil ettirilerek yapılan satış)
a) 9 b) 180
c) 864 d) 882
e) 891
Cevap E: Hayvancılıkta stopaj oranı %2’dir. İşlem borsaya tescil ettirildiği için yarısı (%1) uygulanır. 900 lira x % 1 = 9 lira tevkifat (stopaj) yapılacaktır. Tevkifat sonrası çiftçinin eline geçen para 891 liradır.

20Ziraî işletmeye kayıtlı biçerdöverin kiraya verilmesinden kazanç hangi gelir unsuruna girer?
a) Diğer kazanç ve irad
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Ziraî kazanç
d) Ticarî kazanç
e) Ücret
Cevap C: Kira geliri gayrimenkul sermaye iradıdır. Ancak, envantere kayıtlı bir iktisadî değer kiraya verilirse buradan sağlanan gelir o envanterin geliri sayılacağından, söz konusu kira bedeli ziraî kazanç olacaktır.

21Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek faaliyetinin sürekli olarak yapıldığını gösteren unsurlardan biri değildir?
a) İşyeri açmak
b) Tabela levha asmak
c) Meslekî faaliyete ilişkin ilânlar yapmak
d) Sermaye yatırmak
e) Meslekî kuruluşlara kaydolmak
Cevap D: Serbest meslek kazançlarında sermaye ikinci plândadır. Bu bakımdan sermaye yatırmak serbest meslek faaliyetinin varolduğunu gösteren unsurlardan biri değildir. Ticarî faaliyetin varlığını gösteren bir belirtidir.

22I. Müteahhit
II. Borsa acenteleri
III. İş takipçileri
IV. Müşavirler
V. Hastanede çalışan doktor
VI. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif şirket ortağı
VII. Serbest meslek faaliyetinde bulunan anonim şirket ortağı
Yukarıda sayılanların hangisi serbest meslek erbabıdır?
a) I, II, III, IV
b) II, III, IV, V
c) II, III, IV, VI
d) I, IV, V, VII
e) III, V, VI, VII
Cevap C: Müteahhit ticarî kazanç, hastanede çalışan doktor ücret, anonim şirket ortağı ise menkul sermaye iradı elde eder.

23 I. Vergi cezaları
II. Para cezaları
III. Sözleşmeye dayalı, işle ilgili tazminatlar
IV. Serbest meslek erbabının suçlarından doğan tazminatlar
V. Meslekî seyahat giderleri
Yukarıdakilerden hangileri serbest meslek kazançları bakımından kanunen kabul edilmeyen giderlerdendir?
a) I, II ve IV
b) I, II ve V
c) I, II, III ve IV
d) I, II, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
Cevap A: Her türlü cezalar ve kazanç sahibinin suçundan doğan şahsî tazminatlar gider yazılamaz.

24Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek erbabı sayılır?
a) Berberler
b) Diş protezcileri
c) Serbest meslek faaliyetinde bulunan limited şirket ortağı
d) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi komandit şirketin komanditer ortağı
e) Serbest meslek faaliyetinde bulunan adi şirket ortağı
Cevap E: (a) ve (b) şıkları ticarî kazanç, (c) ve (d) şıkları menkul sermaye iradıdır.

25Herhangi bir bilimsel eseri yazan kişinin mirasçısı bu eserin basım hakkını başkasına kiralarsa elde ettiği gelire ne ad verilir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Ticarî kazanç
d) Diğer kazanç ve irad
e) Ücret
Cevap A: Mirasçılar eserin telif hakkını ister satsınlar, ister kirâlasınlar kazançları serbest meslektir.

26Eser sahibi eserinin telif haklarını devrettiği (sattığı) takdirde elde ettiği gelir türü ne olacaktır?
a) Arızî kazanç
b) Ücret
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Değer artışı kazancı
Cevap C: Eser sahibinin telif eserler üzerinden elde ettiği her türlü kazanç (satış veya kiralama) serbest meslek kazancıdır.

27Telif haklarının eser sahibi ve mirasçılar dışındaki üçüncü kişiler tarafından satılması karşılığında elde edilen gelir türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Menkul sermaye iradı
c) Gayrimenkul sermaye iradı
d) Değer artışı kazancı
e) Ticarî kazanç
Cevap D: Değer artışı kazancıdır (diğer kazanç ve irad olarak da adlandırılabilir). DİKKAT: Üçüncü kişiler eğer kiralarsa kazançları gayrimenkul sermaye iradıdır.
28Kendi muayenehanesinde diş doktorluğu faaliyetini sürdüren A’nın tutması gereken defter aşağıdakilerden hangisidir?
a) İşletme hesabı defteri
b) Serbest meslek kazanç defteri
c) Envanter defteri
d) Yevmiye defteri
e) Kasa defteri
Cevap B: Serbest meslek erbabı serbest meslek kazanç defteri tutar. Bu defter işletme hesabı defterine benzer. Doktorların protokol defterleri onların SMK defteri yerine geçer. DİKKAT: Diş protezciliği ticarî kazançtır.

29Bir üniversite hocasının ders kitabının karşılığında yayınevinden elde ettiği kazanç aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticarî kazanç
b) Ücret
c) Serbest meslek kazancı
d) Menkul sermaye iradı
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Eser sahibinin eserinin telif hakları üzerinden sağladığı her türlü gelir SMK’dır.

30Serbest meslek kazancında götürü usul hangi tarihten itibaren kaldırılmıştır?
a) 1. 1. 1997
b) 1. 1. 1998
c) 1. 1. 1999
d) 1. 1. 2000
e) 1. 1. 2001
Cevap C: SMK’nın tespitinde sadece gerçek usul uygulanır.

31Bir televizyon filminin telif haklarını yapımcıdan bedel karşılığı kiralayan kişinin, bu filmi bir televizyon kanalına kiraya vermesi hâlinde elde ettiği gelir aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Menkul sermaye iradı
c) Gayrimenkul sermaye iradı
d) Değer artışı kazancı
e) Ücret
Cevap C: Eser sahibi ile mirasçılar dışında kalan (üçüncü) kişilerin telif haklarını kiralaması karşılığında elde ettikleri gelir gayrimenkul sermaye iradıdır. Eğer satış yapsalardı, kazançları diğer kazanç ve irad (değer artışı kazancı) olacaktı.

32Aşağıdakilerden hangisi serbest meslek kazançlarında tahsil hükmünde değildir?
a) SMK adına tahakkuk eden alacak
b) Müşterisine olan borcu ile takası
c) SMK namına kamu müessesesine yatırılan paralar
d) SMK olarak doğan alacağın bir başka şahsa temliki
e) SMK namına notere para yatırılması
Cevap A: Serbest meslek kazançlarında tahsil esası geçerli olduğu için tahakkuk eden alacaklar elde edilmiş sayılmaz, hasılat yazılmaz.
33Telif haklarının devri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinden elde edilen kazanç, değer artışı kazancına konu olur?
a) Eser sahibi ve kanunî mirasçıları dışındaki bir kişinin eseri satması
b) Eser sahibinin eserini kiraya vermesi
c) Eser sahibinin eserini satması
d) Eser sahibi ve kanunî mirasçıları dışındaki bir kişinin eseri kiraya vermesi
e) Eser sahibinin mirasçısının eseri satması
Cevap A: (b), (c) ve (e) şıkları serbest meslek kazancıdır, (d) şıkkı gayrimenkul sermaye iradıdır.

34Avukat A, müvekkilinden 5.000 lira avukatlık ücreti, 1.000 lira gider karşılığı ve 1.000 lira şahitlik ve bilirkişilik bedeli tahsil etmiştir. Şahitlik ve bilirkişilik için tahsil ettiği bedelin 200 lirasını ise harcamamıştır.
Avukat A’nın bu işten dolayı vergiye tabî kazancı kaç liradır?
a) 7.000
b) 6.200
c) 6.000
d) 5.200
e) 5.000
Cevap B: Müvekkilden alınan avukatlık bedeli ve gider karşılıkları hasılat sayılır. Bilirkişilik, ekspertiz, vergi ve benzeri karşılıklar için alınan paralar hasılat sayılmaz. Fakat bu amaçla alınan paraların harcanmayan kısımları hasılat defterine işlenmek zorundadır. (5.000 + 1.000+ 200=) 6.200 lira.

35Bir diş doktoru kiralamış olduğu işyerinin bir kısmını konut olarak kullanmakta ve yılda 6.000 lira kira ödemektedir. Yıllık ısınma ve aydınlatma masrafı 2.000 lira olup, 1.000 lira vergi cezası ödemiştir.
Gayri safi yıllık kazancı 30.000 lira olan doktorun beyan edeceği kazancı kaç liradır?
a) 21.000
b) 22.000
c) 23.000
d) 25.000
e) 30.000
Cevap C: Hem işyeri hem de konut olarak kullanmasına rağmen kira bedelinin tamamını indirebilir; ısınma ve aydınlatmanın ise sadece yarısını indirebilecek, vergi cezasını ise indiremeyecektir. Giderleri toplamı (6 + 1=) 7.000 lira. Beyan ise: Kazanç – Gider (30 – 7=) 23.000 lira olacaktır.

36Sahip olduğu meskeninin bir kısmını işyeri olarak kullanan serbest meslek erbabı yıllık 4.000 lira amortisman ayırmaktadır.
İndirebileceği gider kaç liradır?
a) 1.000
b) 2.000
c) 3.000
d) 4.000
e) Gider yazamaz
Cevap B: Meskenin bir kısmını işyeri olarak kullananlar, amortismanın yarısını; kira bedelinin tamamını gider yazabilirler.

37Serbest meslek faaliyetinde bulunan aşağıdaki şirketlerden hangisinin bu işten elde ettiği gelir serbest meslek kazancı olarak tanımlanır?
a) Anonim şirket
b) Limited şirket
c) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
d) Adi komandit şirket
e) İş ortaklığı
Cevap D: Gelir Vergisi Kanununa (65/3) göre, adi komandit şirketler ile kollektif şirketler serbest meslek faaliyetinde bulundukları takdirde, şirket kazancı serbest meslek kazancı sayılır. Diğerleri kurumlar vergisi mükellefidir ve kurum kazancı elde ederler.

38Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnasından yararlanamaz?
a) Kanunî mirasçı
b) Eş
c) Mansup mirasçı
d) Mahfuz mirasçı
e) Müellif (eser sahibi)
Cevap C: Mansup mirasçı atanmış mirasçıdır. Kanun bu kişilerin telif kazançları istisnasından yararlanmasına izin vermemiştir.

39Aşağıdakilerden hangisi telif kazançları istisnası kapsamına giren eserlerden biri değildir?
a) Röportaj, karikatür, heykel
b) Şiir, hikâye, roman, resim
c) Beste, güfte, nota, icad
d) Radyo televizyon senaryosu ve oyunu
e) Tercüme, gazete köşe yazarının makalesi
Cevap E: Bir işverene bağlı olarak ve belirli bir ücret mukabilinde yapıldığı için telif eser olarak nitelendirilmez, istisnadan yararlanmaz.

40Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhâlci ve rehberlerin muafiyetten yararlanma şartı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Serbest meslek faaliyetinin süreklilik şartlarından en az ikisini taşımıyor olmak
b) Yıllık iş hasılatı kanunun belirttiği sınırı aşmamak
c) Serbest meslek faaliyetinin süreklilik şartlarından en az üçünü taşıyor olmak
d) Personel çalıştırmamak
e) Belediye sınırlarları içinde faaliyette bulunmamak
Cevap A: Süreklilik şartlarından (bkz soru 21) en az ikisini taşımayanlar ile belediye içi nüfusu 5000’i aşmayan yerlerde ve köylerde faaliyette bulunanlar muafiyetten yararlanırlar.

41Ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhâlci ve rehberler muaflıktan yararlanamıyorlarsa ne şekilde vergilendirilirler?
a) Basit usulde
b) Götürü usulde
c) Yarı götürü usulde
d) Gerçek usulde
e) Vergi karnesi yoluyla
Cevap D: SMK’nın vergilendirilmesinde sadece gerçek usul geçerli olduğu için muafiyetten yararlanamayanlar gerçek usule tabî olurlar.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08
Türk Vergi Sistemi - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:04
Türk Vergi Sistemi - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:02
Türk Vergi Sistemi - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 10.03.10 02:01


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 19:19.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.