ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 01:22   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 6
Ünite 6
1Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinin özelliklerinden biri değildir?
a) Sübjektif bir vergidir
b) Ödeme gücü ilkesine göre vergileme yapar
c) Esas itibarıyla beyan usulüne tâbidir
d) Gelir vergisi daima vergi sorumlusu tarafından yatırılır
e) Toplama kuralı esas itibarıyla benimsenmiştir
Cevap D: Eğer yıllık beyanname ile bildiriliyorsa, vergi asıl mükellef tarafından yatırılır.

2Tam mükellefler kesinti yoluyla vergilendirilmemiş kazançlarını hangi beyanname ile bildirirler?
a) Münferit beyanname
b) Özel beyanname
c) Yıllık beyanname
d) Muhtasar beyanname
e) Katma değer vergisi beyannamesi
Cevap C: Tam mükelleflerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iradlarını toplayarak bildirdikleri beyannameye yıllık beyanname adı verilir.

3Tam mükellef yılık beyannamesini işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine verebilmesi için hangisinden izin alması gerekir?
a) Vali
b) Bakanlar Kurulu
c) Defterdar
d) Vergi dairesi
e) Maliye Bakanlığı
Cevap E: Tam mükellefler beyannamelerini, ikametgâhlarının bulunduğu yerin vergi dairelerine verirler. Eğer işyeri ile ikametgâh ayrı yerlerde ise ve Maliye Bakanlığı uygun görürse, mükellefin isteği üzerine işyerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine beyanname verilebilir.

4İşyeri kirası ödeyen tüccar A’nın ödeyeceği kira bedeli üzerinden tevkif yoluyla kestiği vergiyi matrahıyla beraber bildireceği beyannameye ne ad verilir?
a) Muhtasar beyanname
b) Yıllık beyanname
c) Katma değer vergisi beyannamesi
d) Münferit beyanname
e) Özel beyanname
Cevap A: Vergi kesintisi yapan kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak bildirilmesine yarayan beyannameye muhtasar beyanname adı verilir.

52006 yılı içinde serbest meslek kazancı elde eden mükellef kazancını ne zaman beyan edecektir?
a) 15 Ocak 2007
b) 20 Ocak 2007
c) 31 Ocak 2007
d) 15 Mart 2007
e) 31 Mart 2007
Cevap D: Tam mükellefler 2006 yılı içinde elde ettikleri kazançlarını yıllık beyanname ile izleyen yılın Mart ayının 15’inci gününe kadar bağlı bulundukları vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.

6Aşağıdaki gelir vergisi mükelleflerinden hangisi yıllık kazancını 15 Mart’ta bildirmek ve vergisini Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödemekle yükümlü değildir?
a) Ticarî kazanç elde edenler
b) Ziraî kazanç elde edenler
c) Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler
d) Basit usulde ticarî kazanç elde edenler
e) Serbest meslek kazancı elde edenler
Cevap D: Ticarî kazancı basit usulde tespit edilen mükellef, yıllık beyannamesini 15 Şubat’a değin verir; vergisini Şubat ve Haziran aylarının son gününe kadar iki taksitte öder.

7Münferit beyannameyi aşağıdakilerden hangisi kullanır?
a) Tam mükellefler
b) Dar mükellefler
c) Kurumlar
d) Çiftçiler
e) Basit usul mükellefler
Cevap B: Münferit beyanname sadece dar mükelleflere mahsus bir beyannamedir. Ancak, kazanç ve iradları arasında , ticarî ve ziraî kazanç ile gayrimenkul sermaye iradı bulunan dar mükellefler yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

8Dar mükellefler münferit beyannameyi gelirin iktisap edilmesinden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?
a) 7 b) 10
c) 15 d) 30
e) 45
Cevap C: Münferit beyanname kazancın iktisap edilmesinden itibaren 15 gün içinde verilmelidir.

9Mükellef ferdî teşebbüs hâlinde ticarî faaliyet yapmakta iken 5.5.2006 tarihinde ölmüştür.
Mirasçıları hangi tarihe kadar yıllık beyannameyi vermek zorundadır?
a) 5.6.2006 b) 5.9.2006
c) 30.9.2006 d) 31.12.2006
e) 15.3.2007
Cevap B: Ölüm hâlinde, beyanname, ölüm tarihinden itibaren 4 ay içinde verilmesi gerekir. Bu mükellefin, 1.1.2006 – 5.5.2006 devresinde elde ettiği gelirlere ait vergi beyannamesi 5.9.2006 tarihine kadar mirasçıları tarafından verilir.

10Münferit beyanname veya ölüm hâlinde mirasçılar tarafından verilen beyannameler üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi ne zaman ödenir?
a) Beyanname verme süresi içinde
b) Beyandan itibaren 1 ay içinde
c) Beyandan itibaren 2 ay içinde
d) Beyandan itibaren 3 ay içinde
e) Beyandan itibaren 4 ay içinde
Cevap A: Tahakkuk eden vergi tek seferde beyanname verme süresi içinde ödenmelidir.

11Aşağıdakilerden hangisi ticarî kazançta beyan edilen gelirden indirilemez?
a) Eğitim ve sağlık giderleri
b) Sakatlık indirimi
c) Yurtdışı faaliyetler sonucu doğan zararlar
d) Diğer faaliyetlerden doğan zararlar
e) Yabancı ülkelerde ödenen vergiler
Cevap E: Yabancı ülkelerde ödenen vergiler, geçici vergi ve vergi kesintisi (stopajlar) beyan edilen gelirden değil, hesaplanan vergiden mahsup edilir.

12Aşağıdakilerden hangisi sigorta primlerinin gelirden indirilebilmesi için gerekli şartlardan biri değildir?
a) Primlerin gelirin elde edildiği yıl ödenmiş olması
b) Ücretin hesaplanmasında primlerin ayrıca beyannamede gelirden indirilmiş olması
c) Primi ödeyenin tam mükellef olması
d) Sigorta şirketinin merkezî Türkiye’de olması
e) Prim tutarının beyan edilen gelirin %5’ini aşmaması
Cevap B: Mükellefin ücret gelirinin yanı sıra ayrıca beyan edilmesi gereken geliri varsa ve net ücreti hesaplanırken sigorta primi indirilmişse, gelirin beyanında sigorta primlerinin ikinci kez indirilmesine izin verilmez.
DİKKAT! Sigorta primi ödemesi bireysel emeklilik sistemine ilişkinse, beyan edilen gelirin %10’una tekabül eden kısmı indirebilir.

13Sakatlık indiriminden aşağıdakilerden hangisi yararlanamaz?
a) İmalât işleriyle uğraşanlar
b) Tamirat işleriyle uğraşanlar
c) Basit usulde vergilendirilenler
d) Tüccarlar
e) Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretliler ve serbest meslek erbabı
Cevap D: Ticarî kazancı gerçek usulde vergilendirilenler (birinci ve ikinci sınıf tacirler) sakatlık indiriminden yararlanamazlar. Diğer şıklarda sayılanların yanı sıra, küçük sanat işleriyle uğraşanlar ile ücretliler de ayrıca sakatlık indiriminden yararlanırlar.

14Gelirden yapılacak mahsup ve indirimlerde, mahsup edilecek geçmiş yıl zararları kaç yıl ile sınırlandırılmıştır?
a) 5 b) 4
c) 3 d) 2
e) 1
Cevap A: Zararların mahsubu 5 yıl ile sınırlandırılmıştır. Örneğin 2004 yılına ilişkin bir zarar en son 2009 yılının kazancından indirilebilir.

15Ticarî kazanç erbabının beyan ettiği yıllık safi kazancı 3.000 liradır.
En fazla kaç liralık bağışı beyan ettiği gelirinden mahsup edebilir?
a) 750 b) 600
c) 450 d) 150
e) 100
Cevap D: Gelirden mahsup edilecek (indirilecek) bağış ve yardımın tutarı gelirin %5’inden fazla olamaz. Mükellein gelirinin %5’i (3.000 x %5=) 150 TL’dir.

16Bağış ve yardımların kanunda öngörülen kurum ve kuruluşlara yapılması hâlinde kalkınmada öncelikli bölgede beyan edilen gelirin yüzde kaçı indirim konusu yapılabilir?
a) 5 b) 10
c) 15 d) 20
e) 25
Cevap B: Kalkınmada öncelikli yörelerde kazançların toplamından mahsup edilecek bağış ve yardım tutarı, beyan edilen gelirin %10’ unu aşamaz. Aşan kısım indirilemez.

17Kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul, sağlık tesisi ve 100 yatak kapasitesinden az olmamak koşuluyla öğrenci yurdu inşası için yapılan her türlü bağış ve yardımların ne kadarı yıllık beyanname ile bildirilen gelirden indirilebilir?
a) %10 b) %25
c) %30 d) %50
e) Tamamı
Cevap E: Eğitim ve sağlığa yapılan bağış ve yardımların tamamı beyan edilen gelirden indirilebilir.

18Bağış ve yardımın nakden yapılmaması hâlinde, yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın indirilebilecek tutara esas olan değeri neye göre belirlenir?
a) Mukayyet değer
b) Rayiç bedel
c) Emsal bedel
d) Borsa değeri
e) İtibarî değer
Cevap A: Eğer mukayyet (kayıtlı) değeri de mevcut değilse takdir komisyonunca tespit edilen değer esas alınır.

19Aşağıdakilerden hangisi gelirlerini toplayıp yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda değildir?
a) Adi komandit şirketin komandite ortağı
b) Eshamlı komandit şirketin komandite ortağı
c) Kollektif şirket ortağı
d) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazanç erbabı
e) Ticarî kazancı basit usulde vergilendirilen ticarî kazanç erbabı
Cevap D: Vergiden muaf esnaflar, gerçek usul dışı vergilendirilen çiftçiler ve belirli koşullar altında sadece ücret geliri elde edenler yıllık beyanname vermezler.

20Aşağıdakilerden hangisi 2 yılında yapılan değişiklik ile kazançlarını yıllık beyanname ile bildirmek zorundadır?
a) Arızî kazanç elde edenler
b) Serbest meslek erbabı
c) Birden sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 18.000 lirayı aşanlar
d) Menkul kıymet alım satımı yapanlar
e) Çiftçiler
Cevap C: Tek işverenden alınan ücretler için yıllık beyanname verilmez. 2 yılında yapılan değişiklik ile birden fazla işverenden ücret alanların birden sonraki işverenden aldıkları ücret toplamı 2006 yılı için 18.000 lirayı aşanlar ücret gelirleri için yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

21Mükellef A 2006 yılı içinde birinci işverenden 80.000 lira, ikinci işverenden 8.000 lira, üçüncü işverenden 5.000 lira ücret elde etmiştir.
Beyan edilecek geliri kaç liradır?
a) 93.000 b) 88.000
c) 80.000 d) 13.000
e) Beyan edilecek gelir yoktur.
Cevap E: Birden sonraki işverenden elde edilen ücret toplamı (8.000 + 5.000=) 13.000 lira olup, 18.000 liralık haddi aşmadığı için yıllık beyanname ile bildirilecek gelir bulunmamaktadır.

22Mükellef A 2006 yılı içinde birinci işverenden 14.000, ikinci işverenden 12.000, üçüncü işverenden 7.000 lira ücret elde etmiştir.
Beyan edilecek geliri kaç liradır?
a) 31.000 b) 21.000
c) 16.000 d) 12.000
e) Beyan edilecek gelir yoktur.
Cevap A: Birden sonraki işverenden elde edilen ücret toplamı (12.000 + 7.000=) 19.000 liradır. 18.000 liralık haddi aştığı için ücretlerinin tamamı için yıllık beyan zorunludur.

23Aşağıdaki kazanç ve iradlardan hangisi için beyanname verilmesi gerekir?
a) Tek işverenden alınan ücret
b) Mesken (konut) kiraları
c) Kazançların istisna haddi altında kalan kısmı
d) Kanunda belirtilen haddin altındaki stopaja tâbi işyeri kirası
e) Gerçek usulde vergilendirilmeyen ziraî kazanç
Cevap B: (a), (d) ve (e) şıkkında sayılı olanlar kaynakta kesinti yoluyla vergilendirildikleri için, (c) şıkkı ise istisna kapsamında olduğu için yıllık beyanname ile bildirilme zorunluluğu yoktur. Mesken kiraları kaynakta kesinti yoluyla vergilendirilmediği için yıllık beyanname ile bildirilmesi zarurîdir.

24Aşağıdaki gelirlerden hangisinin, yıllık gayri safi tutarına bakılmaksızın bütünüyle beyan dışı bırakılması ve başka gelirler dolayısıyla yıllık beyanname verilmesi gerekse bile beyannameye dahil edilmemesi öngörülmüştür?
a) Gerçek usul dışı ziraî kazançlar
b) Serbest meslek kazançları
c) Ticarî kazançlar
d) Ücretler
e) Diğer kazanç ve iradlar
Cevap A: Gerçek usul dışı ziraî kazançlar hiçbir suretle beyannameye dahil edilmez. Serbest meslek kazancı ile ticarî kazanç ve gerçek usulde ziraî kazanç zarar dahi söz konusu olsa yıllık beyanname ile bildirilmesi zorunludur. Ücretler belirli koşullar altında (Bkz. Soru 20, 21 ve 22) yıllık beyannameye dahil edilebilir. Diğer kazanç ve iradlar da kanunda belirtilen 12 milyar liralık istisnayı aşması hâlinde aşan kısmının beyan edilmesi zorunludur.

25Aşağıdakilerden hangisi, kazanç elde etmediği takdirde beyanname vermek zorunda değildir?
a) Adi komandit şirkette komandite ortak
b) Gayrimenkul malikleri (sahipleri)
c) Kollektif şirket ortakları
d) Basit usulde ticarî kazanç elde edenler
e) Serbest meslek erbabı
Cevap B: Tacirlerle çiftçiler ve serbest meslek erbabı ticarî, ziraî ve meslekî faaliyetlerinden kazanç temin etmemiş olsalar bile, yıllık beyanname verirler.
26Kaynakta kesintiye tâbi tutulan vergiler, aşağıdakilerin hangisi tarafından vergi dairesine yatırılır?
a) Vergi sorumlusu
b) Kanunî mükellef
c) Vergi taşıyıcısı
d) Serbest muhasebeci
e) Umumî vekil
Cevap A: Vergi sorumlusu kaynakta kestiği vergileri muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirir.

27Aşağıdakilerden hangisi kaynakta kesinti yapmanın avantajlarından biri değildir?
a) Mükellef vergi yükünü kendi beyanı ile yapacağı ödemeye oranla daha az duyar
b) İdarenin yükü azalır
c) Vergi yükünde adalet sağlanır
d) Vergiyi doğuran olay ile verginin ödenmesi arasındaki geçen süre kısalır
e) Vergi güvenliği sağlanır
Cevap C: Kaynakta kesinti usulü vergi yükünde adalet sağlamanın bir yolu değildir.

28Aşağıda sayılanların hangisi kaynakta kesinti yapmak zorunda değildir?
a) Kamu idareleri
b) Kamu müesseseleri
c) Ticaret şirketleri
d) Serbest meslek erbabı
e) Gelir vergisinden muaf olanlar
Cevap E: Gelir vergisinden muaf olanlar kaynakta kesinti yapmazlar.

29Aşağıdakilerden hangisi vergiyi kaynakta kesmek zorunda değildir?
a) İş ortaklıkları
b) Yatırım fonu yönetenler
c) Ziraî kazançlarını bilânço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler
d) Dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri
e) İşverene bağımlı olarak çalışanlar
Cevap E: İşverene bağımlı olarak çalışanlar kaynakta kesinti yapmak zorunda olan değil aksine kendisine kesinti yapılmak zorunda olanlardır. Diğerleri ise, birer vergi sorumlusu olarak, kesinti yapmak zorunda olanlardır.

30Aşağıdaki kazanç ve iradlardan hangisi vergi kesintisine tâbi değildir?
a) Ücretler
b) İnşaat ve onarma işleri
c) Serbest meslek erbabına yapılan ödemeler
d) Notere yapılan ödemeler
e) Tahvil faizleri
Cevap D: Notere yapılan ödemelerde kaynakta kesinti söz konusu değildir.

31Aşağıdakilerden hangisi kaynakta vergi kesintisine tâbidir?
a) A.Ş. kâr payı
b) Konut kiraları
c) Notere yapılan ödemeler
d) Yabancı elçilik ve konsoloslukların istisnadan yararlanmayan memur ve hizmetlilerine yapılan ödemeler
e) İstisna kapsamındaki kazançlar
Cevap A: A.Ş. kâr payları kaynakta kesinti (tevkifat) usulüne göre vergilendirilir.

32Muhtasar beyanname ne zaman verilir?
a) Kesintinin yapıldığı ayın 20’si akşamına kadar
b) Kesintinin yapıldığı ayın 23’ü akşamına kadar
c) Ertesi ayın 20’si akşamına kadar
d) Ertesi ayın 23’ü akşamına kadar
e) Ertesi ayın sonuna kadar
Cevap C: İzleyen ayın 20’sine değin bildirimde bulunan mükellef 26’ sına kadar vergiyi öder.

33Kaynakta kesilen vergiler en fazla kaç gün içinde vergi dairesine ödenir?
a) 6 b) 15
c) 26 d) 50
e) 56
Cevap E: Kesinti ayın birinde yapılmışsa izleyen ayın 26’sına değin 56 gün geçmiş olacaktır.

34Kaynakta kesilen vergiler en az kaç gün içinde vergi dairesine ödenir?
a) 6 b) 15
c) 26 d) 50
e) 56
Cevap C: Kesinti ayın sonunda yapılmışsa izleyen ayın 26’sına değin 26 gün geçmiş olacaktır.

35Dar mükellef aşağıdaki gelirlerinden hangisi nedeniyle yıllık beyanname vermek zorundadır?
a) Ücret
b) Gayrimenkul sermaye iradı
c) Serbest meslek kazancı
d) Arızî kazanç
e) Değer artışı kazancı
Cevap B: Kazanç ve iradları arasında ticarî ve ziraî kazanç ile gayrimenkul sermaye iradı bulunan dar mükellefler yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

36Arızî olarak ticarî faaliyette bulunan dar mükellef bu faaliyetine ilişkin kazancını 13 Haziran 2006’de elde etmiştir.
Kazancını hangi beyanname ile ne zaman bildirmelidir?
a) Ülkeyi terkten önce 15 gün içinde yıllık beyanname ile
b) Ülkeyi terkten önce 15 gün içinde münferit beyanname ile
c) 28 Haziran 2006, yıllık beyanname
d) 28 Haziran 2006, münferit beyanname
e) 15 Mart 2007, yıllık beyanname
Cevap D: Dar mükelleflerin arızî ticarî kazançları münferit beyanname ile bildirilir. Kazancın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde beyan zorunludur. Eğer ticarî faaliyet arızî olmasaydı, yıllık beyanname ile ülkeyi terkten evvel 15 gün içinde bildirilmesi gerekecekti.

37Sahip olduğu işyerini aylık 1.000 liraya kiraya veren mükellefin kaynakta vergi kesildikten sonra eline geçen miktar kaç liradır?
a) 800 b) 780
c) 750 d) 740
e) 720
Cevap B: Gayrimenkul sermaye iradlarında kaynakta kesinti oranı %22’ dir. Kesinti sonrası kalan tutar: 1.000– 220 = 780 liradır.

38Bir kişinin faizsiz kredi veren kuruluşlardan kâr zarar ortaklığı belgesi karşılığında elde ettiği brüt 600 liralık kazançtan kesilecek vergi miktarı kaç liradır?
a) 200 b) 190
c) 108 d) 90
e) Kesinti yoktur
Cevap C: Mevduat faizlerinde ve kâr zarar ortaklığı belgesi karşılığında elde edilen kâr paylarında kesinti oranı %18’dir. 600 x %18= 108 lira

3965 kişi çalıştıran işveren 2006 Mart ayında ücretlerden kestiği gelir vergisini en geç hangi vergi döneminde beyan eder?
a) 31 Mart 2006
b) 10 Nisan 2006
c) 20 Nisan 2006
d) 26 Nisan 2006
e) 30 Nisan 2006
Cevap C: En geç 20 Nisan 2006 tarihine kadar muhtasar beyanname ile bildirilir. 26 Nisan 2006’e kadar ödenir.

40Bir ticarî işletme, dar mükellef gerçek kişiden 100.000 liraya patent hakkını satın almışsa bu işlem için kaç lira vergi tevkifatı yapılacaktır?
a) 5.000 b) 15.000
c) 20.000 d) 25.000
e) 27.000
Cevap D: Dar mükelleflerin patent ve lisans hakları satışında stopaj (kesinti) oranı %25’dir. Yapılacak kesinti 25.000 lira olacaktır.

41Çiftçi A, 3.000 lira tutarındaki küçükbaş hayvanı ile 1.000 lira tutarındaki ziraî mahsulünü, ziraî ürün pazarlaması ile uğraşan bir kollektif şirkete satmıştır. (Borsaya tescil ettirilmeksizin yapılan satış).
Kaynakta kesinti sonrası eline geçen tutar kaç liradır?
a) 3.900
b) 3.880
c) 3.870
d) 3.850
e) 3.840
Cevap A: Büyükbaş, küçükbaş hayvanlar ve bunların ürünleri ile kara ve su avcılığında stopaj oranı %2’dir. Diğer ziraî mahsulde stopaj oranı %4’dür. Çiftçiye yapılan kesinti [(3.000 x %2) + (1.000 x %4)=] 100 liradır. Çiftçinin kesinti sonrası eline geçen tutar (4.000 – 100 =) 3.900 liradır.

42Yukarıdaki soruda çiftçinin yaptığı satış borsaya tescil ettirilmiş satış olsa idi yapılan kesinti tutarı kaç lira olacaktı?
a) 40 b) 50
c) 60 d) 80
e) 90
Cevap B: Borsaya tescil ettirilmiş satışlarda oranların yarısı uygulanacağından, kesinti tutarı 50 lira olacaktır.

43Mükellefin devlet tahvilinden elde ettiği faiz geliri 2.000 liradır.
Kaynakta kesinti yoluyla ödenecek vergi kaç liradır?
a) 360 b) 320
c) 200 d) 100
e) Kesinti yoktur
Cevap E: Devlet Tahvili, Hazine Bonosu ve Toplu Konut İdaresince Kamu Ortaklığı İdaresi ve Özelleştirme İdaresince menkul kıymetlere sağlanan gelirlere yapılacak kesinti oranı %0’dır.

44Mükellefin 2006 yılı kazanç ve iradları şöyledir:
Tek işveren ücret: 30.000
SMK: 15.000
İşyeri kirası: 7.000
Beyan edilecek geliri kaç liradır?
a) 15.000 b) 22.000
c) 45.000 d) 52.000
e) Beyan edilecek gelir yoktur.
Cevap B: Tek işverenden alınan ücretler beyan edilmez. Serbest meslek kazancı zarar dahi olsa beyan edilmesi gerekir. İşyeri kirası 18.000 liralık haddi aşmadığı için beyana konu olmayacağı düşünülebilir; fakat ücret dışındaki gelirleri toplamı 18.000 lirayı aştığı için işyeri kirasının da serbest meslek kazancı ile birlikte beyan edilmesi zorunludur.

452006 yılında aşağıdakilerden hangisinden elde edilen kazançlar için beyanname verilir?
a) Bir işyerinden alınan yıllık 10.000 lira ücret
b) Ayrı işverenden alınan yıllık 8.000 lira ücret
c) İki işyerinden alınan 5.000 lira kira geliri
d) Üç işverenden alınan 6.000 lira ücret
e) Mesken kirası olarak alınan 3.000 lira
Cevap E: Mesken kirası kesinti yoluyla vergilendirilmediği için beyan edilmesi zorunludur.

46Mükellefin 2006 yılı kazanç ve iradları şöyledir:
Ticarî kazanç: 5.000
Mesken kirası: 2.000
Dükkân kirası: 3.000
Bu mükellefin beyan edilecek kazancı kaç liradır? (Götürü gider ve istisna dikkate alınacaktır).
a) 2.000 b) 3.000
c) 6.500 d) 7.000
e) 10.000
Cevap C: Ticarî kazanç ile mesken kirası için beyan zorunluluğu vardır. Kesinti yoluyla vergilendirilen işyeri kirası gelir toplamı 18.000 lirayı aşmadığı için beyan edilmeyecektir. Şu durumda beyana konu olan gelir toplamı 7.000 liradır. Mükellefin ticarî kazancı olduğundan mesken kira geliri için istisna hakkı bulunmamaktadır. Götürü gider uygulandığında (2.000 liralık mesken kirasının %25’i götürü gider olarak düşülür) safi mesken kirası 1.500 lira olarak hesaplanır. Ticarî kazancı (5.000 lira) ile kira geliri (1.500 lira) toplanarak beyan edilir.

47Mükellefin 2006 yılı kazanç ve iradları şöyledir:
Ticarî kazanç: 5.000
Mesken kirası: 2.000
Dükkân kirası: 12.000
Bu mükellefin beyan edilecek kazancı kaç liradır? (Götürü gider ve istisna dikkate alınacaktır).
a) 19.000 b) 18.500
c) 15.500 d) 7.000
e) 5.000
Cevap C: Ticarî kazanç ile mesken kirası için beyan zorunludur. İşyeri kirası da gelir toplamı 18.000 lirayı aştığı için beyan edilecektir. Şu durumda beyana konu olan gelir toplamı 19.000 liradır. Mükellefin ticarî kazancı olduğu için mesken kira gelirine ilişkin istisna hakkı yoktur. Kira toplamına götürü gider uygulandığında kira geliri 10.500 lira olacaktır. Ticarî kazancı (5.000) ile safi kira geliri olan 10.500 lira toplanarak beyan edilir.

48Mükellefin 2006 yılı kazanç ve iradları şöyledir:
Ticarî kazanç: 3.000
Ziraî kazanç: 4.000
AŞ kâr payı: 40.000
Mükellefin beyan edilecek kazancı kaç liradır? (istisnalar dikkate alınacak)
a) 27 b) 17
c) 14 d) 7
e) Beyan edilecek gelir yoktur
Cevap A: Yüzde 50 istisna sonrası AŞ kâr payı 20.000 liradır. Gelirleri toplamı 18.000 TL’yi aştığı için bütün gelirleri beyan edilir.
49Mükellefin 2006 yılı kazanç ve iradları şöyledir:
Ticarî kazanç: 3.000
Ziraî kazanç: 4.000
AŞ kâr payı: 10.000
Mükellefin beyan edilecek kazancı kaç liradır? (istisnalar dikkate alınacak)
a) 17
b) 12
c) 10
d) 7
e) Beyan edilecek gelir yoktur
Cevap D: Ticarî kazanç ile ziraî kazançlarda beyan zorunluluğu vardır. Acaba A.Ş. kâr payı beyan edilecek mi? Gelir toplamı 18.000 liralık haddi aşıyorsa beyan edilecektir. A.Ş. Kâr payı 18.000 liralık haddi aşmamıştır. Bütün gelirleri toplamı da 18.000 lirayı aşmadığı için mükellef sadece ticari ve zirai kazancını beyan edecektir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:19
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:16
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 04:38.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.