ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:10   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 7
Ünite 7

1Vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak bu alacağı miktar itibariyle tespit eden idarî muameleye ne ad verilir?
a) Tarh b) Tebliğ
c) Tahakkuk d) Tahsil
e) Terkin
Cevap A: Tarh işlemi verginin idarece hesaplanmasıdır.

2Tarh ve tebliğ edilen bir verginin ödenmesi gereken bir safhaya gelmesine ne ad verilir?
a) Tarh b) Tebliğ
c) Tahakkuk d) Tahsil
e) Terkin
Cevap C: Vergileme sürecinde tarh ve tebliğ (mükellefe vergi borcunun bildirimi) işleminden sonra gelen işlemdir. Tahakkuk, vergi borcunun gerçekleşmesi yani ödenecek aşamaya gelmesidir.

3Aşağıdakilerden hangisi bir tarhiyat türü değildir?
a) Münferit usul b) İkmalen
c) Basit usul d) Re’sen
e) Beyan esası
Cevap A: Münferit usul diye bir tarhiyat (tarh işlemi) yoktur. Yukarıda yer almayan bir diğer tarh türü verginin “idarece tarh”dır.
4Aşağıdakilerden hangisi vergiyi tarh eder?
a) Mükellef
b) Vergi dairesi
c) Vergi sorumlusu
d) Komisyonlar
e) Muhasebe müdürü
Cevap B: Vergiyi tarh eden vergi idaresidir. Tarh idarî bir işlemdir. Verginin idarece hesaplanmasıdır.

5Yıllık gelir vergisi beyannamesini zamanında vermeyen mükellefe yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?
a) İkmalen tarhiyat
b) Re’sen tarhiyat
c) İdarece tarhiyat
d) Beyan esasına göre tarhiyat
e) Yapılacak bir işlem yoktur
Cevap B: Beyan yoksa, vergi re’sen tarh olunur.

6Aşağıdakilerden hangisi re’sen vergi tarhını gerektiren hâllerden biri değildir?
a) Beyannamede vergi matrahına ilişkin bilgilerin gösterilmemesi
b) Tutulması zorunlu olan defterlerin tutulmaması
c) Defterlerin tasdik ettirilmemesi
d) Defterlerin yetkililere ibraz edilmemesi
e) İnceleme sonucu kanunî ölçülere göre bir matrah farkının tespit edilmesi

Cevap E: DİKKAT! Şu iki şarttan birinin bulunması hâlinde vergi re’sen tarh olunur: (1). Beyanın yokluğu; (2). Defter, kayıt ve belgelerinin incelenmesi sonucu kanunî ölçülere göre bir matrah veya matrah farkının bulunamaması.
(a) şıkkında beyanname verilmekle birlikte matrah bildirilmemiştir; yani beyanın yokluğu söz konusudur. (b), (c) ve (d) şıklarında ise kanunî ölçülere göre matrah tespiti yapma imkânı bulunmamaktadır. Şu durumda ilk dört şık re’sen tarhiyatı gerektirir. (e) şıkkı ise ikmalen tarhiyatı gerektirir.

7Aşağıdakilerden hangisi re’sen vergi tarhını gerektiren hâllerden biri değildir?
a) Bir vergi tarh edildikten sonra defter, kayıt ve belgelere dayanılarak miktarı tespit olunan bir matrah farkının bulunması
b) Tutulması zorunlu olan defterlerin bir kısmının tutulmaması veya tasdik ettirilmemesi
c) Verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması
d) Tutulması zorunlu defterlerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması
e) Vergi beyannamesinin kanunî süresi geçtiği hâlde verilmemesi
Cevap A: (e) Şıkkında beyanın yokluğu söz konusudur. Beyan yoksa vergi re’sen tarh olunur. (b), (c) ve (d) şıklarında deftere belgeye veya kanunî ölçülere dayanılarak matrah tespitinde bulunma olanağı yoktur; vergi yine re’sen tarh olunur. (a) şıkkında ise deftere ve belgeye dayanılarak matrah tespit etme imkânı olduğu için vergi ikmalen tarh olunur.

8Defter kayıtları ve belgeleri vergi matrahının tespit edilmesine imkân vermeyecek derecede noksan, usulsüz ve karışık olması nedeniyle incelemeye uygun bulunmaması ne tür tarh işlemi gerektirir?
a) İdarece b) İkmalen
c) Basit usul d) Re’sen
e) Beyan esası
Cevap D: Defterlerin incelemeye uygun görülmemesi, kanunî ölçülere göre matrahın ya da matrah farkının tespitine imkân bulunmadığı anlamına gelir. Burada kanunî ölçü defter nizamıdır. Defterler bu nizama uygun değilse incelenmez ve vergi re’sen tarh olunur.

9Yetki almış meslek mensuplarınca imzalattırma mecburiyeti getirilen beyanname ve ekleri imzalattırılmazsa veya tasdik kapsamına alınan konularda yeminli malî müşavir tasdik raporu zamanında ibraz edilmezse vergi nasıl tarh olunur?
a) Re’sen b) Basit usul
c) Beyan esası d) İdarece
e) İkmalen
Cevap A: Yetkili meslek mensuplarına imzalatılması gerektiği hâlde bu kişilerin tasdikinden geçmemiş bir beyanname hiç verilmemiş sayılır. Bu durum beyanın yokluğu hükmündedir; vergi re’sen tarh olunur.

10Mükelleflerin verginin tarhı için vergi kanunlarında belirlenen zamanlarda müracaat etmemeleri veya aynı kanunlarda kendilerine yüklenilen mükellefiyetleri yerine getirmemeleri nedeniyle zamanında tarh edilmeyen verginin kanunen belli matrahlar üzerinden tarh edilmesine ne ad verilir?
a) Beyan esasına göre tarhiyat
b) Basit usulde tarhiyat
c) İkmalen tarhiyat
d) Re’sen tarhiyat
e) İdarece tarhiyat
Cevap E: Eğer vergi kanunen belli matrahlar üzerinden tarh olunuyorsa buna idarece tarhiyat adı verilir.

11Diğer (basit) ücret geliri elde edenlerin vergi karnesi almak için zamanında vergi dairesine müracaat etmemeleri hâlinde, vergi nasıl tarh olunur?
a) İkmalen b) İdarece
c) Basit usul d) Re’sen
e) Beyan esası
Cevap B: Diğer ücretlilerin vergi matrahı asgarî ücrete bağlı olarak tespit edilir. Asgarî ücretin yıllık brüt tutarının %25’i bu ücretlilerin vergi matrahıdır. Demek ki diğer ücretli vergi karnesini tasdik ettirmemişse, matrah tespiti için takdir komisyonunun toplanmasına lüzum bulunmayacaktır. Çünkü bu mükellefin matrahı zaten bellidir. Şu hâlde mükellefin vergisi kanunen belli matrahlar üzerinden tarh olunacağından bu tip bir tarhiyata verginin idarece tarhı adı verilecektir.

12Tevkif yoluyla alınan vergilerde, tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Daimi temsilci
b) Kanunî temsilci
c) Kesinti yapmaya zorunlu olanlar
d) Mükellef
e) Vasi
Cevap C: Kesinti yapmakla yükümlü olanlar, vergi sorumlusu olarak verginin asıl mükellefi yerine tarhiyatın muhatabıdırlar. Tarhiyatın muhatabı olan vergi sorumlusu kaynakta kestiği vergileri muhtasar beyanname ile bildirmek ve ödemek zorundadır.

13Dar mükellefiyette tarhiyatın muhatabı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Kanunî temsilci
b) Vergi sorumlusu
c) Mükellef
d) Kayyım
e) Daimi temsilci
Cevap E: Dar mükellefiyette verginin muhatabı mükellefin daimi temsilcisidir. Daimi temsilci mevcut değilse, kazanç ve iratları yabancı kişiye sağlayanlar tarhiyatın muhatabı olurlar. Kanunî temsilciler ise, küçüklerle kısıtlıların namına, gelir vergisinde tarhiyatın muhatabı olurlar.

14Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisinde tarhiyatın muhatabı olamaz?
a) Gerçek kişiler
b) Anonim şirket
c) Kanunî temsilciler
d) Mükellef
e) Vergi sorumlusu
Cevap B: Anonim şirket kurumlar vergisi mükellefidir; kurumlar vergisinde tarhiyatın muhatabıdır.

15Gelir vergisinde vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) İçinde bulunulan takvim yılı
b) Geçmiş takvim yılı
c) İçinde bulunulan hesap dönemi
d) Geçmiş hesap dönemi
e) İzleyen takvim yılı
Cevap B: Gelir vergisinde, gelir, elde edildiği takvim yılı içinde vergilendirilmez. Bir takvim yılında elde edilen gelirin vergisi, ertesi takvim yılında tarh edilir ve ödenir. Bu nedenle vergilendirme dönemi geçmiş takvim yılıdır. Örneğin, 1 Ocak 2006 – 31 Aralık 2006 arasında gelir elde mükellefin 2006 yılı kazancına ilişkin vergilendirme işlemi 2007 yılı Mart ayı içinde gerçekleştirilir. Beyan: 15 Mart 2007’e kadar yapılacaktır.

16Diğer ücretlerde vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Hizmetin ifa olunduğu takvim yılı
b) Geçmiş takvim yılı
c) Hizmetin ifa olunduğu hesap dönemi
d) Geçmiş hesap dönemi
e) İzleyen takvim yılı
Cevap A: Diğer ücretliler, öteki mükelleflerin aksine hizmeti ifa ettiği yılın vergisini öderler. Vergi hizmetin ifa edildiği bütçe yılının ikinci ayında (Şubat) tarh edilir.

1730 Aralık 2006 tarihinde işe başlamış bir serbest meslek erbabının vergilendirme dönemi ne zaman sona erer?
a) 31 Aralık 2006
b) 30 Aralık 2007
c) 31 Aralık 2007
d) 15 Mart 2007
e) İşe başlamak için yeni takvim yılının başlangıcını beklemesi gerekir
Cevap A: Takvim yılının sonunda vergilendirme dönemi sona erer.
187 Temmuz 2006 tarihinde faaliyetini sona erdiren ticarî kazanç erbabının vergilendirme dönemi hangi tarihleri kapsar?
a) 1 Ocak 2006 31 Aralık 2006
b) 7 Temmuz 2006 31 Aralık 2006
c) 1 Ocak 2006 7 Temmuz 2006
d) 1 Ocak 2006 15 Mart 2007
e) 1 Ocak 2007 15 Mart 2007
Cevap C: Takvim yılının başından faaliyetine son verdiği güne kadar geçen süre, vergilendirme dönemidir.

19Mükellef beyannamesini elden vermişse vergi ne zaman tarh edilir?
a) 3 gün içinde
b) 7 gün içinde
c) 10 gün içinde
d) 15 gün içinde
e) Beyannamenin verildiği gün
Cevap E: Beyannamenin verildiği gün vergi tarh edilmek zorundadır.

20Gelir Vergisinde, beyanname posta ile gönderilmişse vergi en geç ne zaman tarh olunur?
a) Vergi dairesinin beyannameyi aldığı tarihten itibaren 1 ay içinde
b) Vergi dairesinin beyannameyi aldığı tarihten itibaren 7 gün içinde
c) Beyannamenin postaya verilmesinden itibaren 1 ay içinde
d) Beyannamenin postaya verilmesinden itibaren 15 gün içinde
e) Beyannamenin postaya verilmesinden itibaren 10 gün içinde
Cevap B: Vergi dairesi beyanname eline geçtikten sonra 7 gün içinde tarh işlemini gerçekleştirmek zorundadır. Bu süre kurumlar vergisinde 3 gündür.

21I. ZARARLAR
II. SİGORTA PRİMLERİ
III. KESİNTİ YOLUYLA ÖDENEN VERGİLER
IV. YABANCI ÜLKELERDE ÖDENEN VERGİLER
V. BAĞIŞ ve YARDIMLAR
VI. GEÇİCİ VERGİ
VII. EĞİTİM/ SAĞLIK HARCAMALARI
VIII. BASİT ÜCRET VERGİSİ
IX. SAKATLIK İNDİRİMİ
Yukarıda sayılanların hangisi hesaplanan vergiden mahsup edilebilir?
a) III, IV, VI, VIII
b) I, II, III, V, VII
c) II, IV, VI, VIII
d) III, V, VII, IX
e) IV, VI, VIII, IX
Cevap A: Diğerleri gelirden yapılan mahsuplardır.

22Türk vergi sisteminde gelir vergisi mükelleflerinin tâbi oldukları ilk ve son matrah diliminin vergi oranları yüzde kaçtır?
a) 20 45
b) 15 35
c) 20 50
d) 15 45
e) 15 50
Cevap B: Gelir vergisi tarifesine göre ücret geliri de dahil olmak üzere en düşük oran %15, en yüksek oran %35’dir.

23Aşağıdaki gelir türlerinden hangisini elde eden mükellefler geçici vergi ödemekle yükümlüdür?
a) Menkul sermaye iradı
b) Ticarî kazanç
c) Ücret
d) Gayrimenkul sermaye iradı
e) Ziraî kazanç
Cevap B: Ticarî kazanç erbabı ile serbest meslek erbabı geçici vergi ödemekle yükümlüdür.

24Gelir vergisi mükelleflerine uygulanan geçici vergi oranı yüzde kaçtır?
a) 10
b) 15
c) 20
d) 22
e) 25
Cevap D: İlk gelir dilimine uygulanan oran, gelir vergisi mükellefi için geçerli geçici olan vergi oranıdır.

25Diğer ücretliler (asgarî ücrete bağlı olarak vergilendirilenler) vergilerini hangi aylarda öderler?
a) Şubat, Ağustos
b) Şubat, Eylül
c) Ocak, Temmuz
d) Mart, Haziran
e) Ocak, Haziran
Cevap A: Diğer ücretliler hizmeti ifa ettikleri (içinde bulundukları) yılın vergisini öderler. Bu kimselerin vergilendirme dönemi hizmetin ifa olunduğu takvim yılıdır. Hesaplanan vergilerini Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere iki taksitte öderler.

26Vergi kanunda gösterilen sürelerde ödenmez ise hangi işlem yapılır?
a) Vergi re’sen tarh olunur
b) Gecikme faizi hesaplanır
c) Gecikme zammı hesaplanır
d) Vergi ikmalen tarh olunur
e) Vergi idarece tarh olunur
Cevap C: Vadesinde ödenmeyen vergiler için her ay ayrı ayrı %4 gecikme zammı alınır. Kesirli aylar tam ay sayılır.

27Mükellef A, 31 Mart 2006 tarihinde ödemesi gereken 12.000 lira tutarındaki gelir vergisi birinci taksidini 4 ay gecikmeli ödemiştir.
Mükellefe hesaplanacak gecikme zammı miktarı kaç liradır?
a) 1.920
b) 1.820
c) 1.472
d) 1.200
e) 480
Cevap A: Geciken her ay için %2.5 gecikme zammı hesaplanır.
1 Aylık gecikme zammı (12.000 x %2.5=) 300 liradır.
Ödenecek gecikme zammı (300 x 4 ay=) 1.200 liradır.

282 Şubat 2006’da işe başlayıp, 7 Haziran 2006’da işi terk eden ticarî kazanç erbabı faaliyette bulunduğu döneme ilişkin yıllık beyannamesini ne zaman verecektir?
a) 22 Haziran 2006
b) 30 Haziran 2006
c) 7 Temmuz 2006
d) 7 Ekim 2006
e) 15 Mart 2007
Cevap E: Yıl içinde işi bırakan mükellef beyannamesini izleyen yıl 15 Mart’a kadar vermek durumundadır.

29Re’sen vergi tarhını gerektiren bir sebeb yanında ikmalen vergi tarhını da lüzumlu kılan bir durum mevcut ise aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Vergi re’sen takdir edilir.
b) Re’sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır.
c) Vergi idarece tarh edilir.
d) Vergi önce re’sen tarh edilir sonra ikmalen tarh işlemi gerçekleştirilir.
e) İnceleme raporları dikkate alınarak vergi tarh edilir.
Cevap B: Re’sen takdir sonucu beklenmeksizin gerekli ikmal tarhiyatı yapılır. Daha sonra gerçekleştirilen re’sen takdir sırasında, ikmalen tarhiyata konu olan tutar re’sen takdir edilen miktardan indirilir.

30Basit usule tabi ticaret erbabından, sahte belge düzenlediği veya kullandığı tespit edilenler hangi tarihten itibaren ikinci sınıf tüccarlara ilişkin hükümlere tâbi olurlar?
a) Tespitin yapıldığı tarihten itibaren
b) Tespitin yapıldığı tarihi takip eden 15 gün sonra
c) Bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren
d) Bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden aybaşından itibaren
e) Bu durumun kendilerine tebliğ edildiği tarihi takip eden yılbaşından itibaren
Cevap D: Kendisine tebliğini izleyen aybaşından itibaren ikinci sınıf mükellefiyete geçiş yaparlar.

31Aşağıdakilerden hangisi vergi güvenlik önlemlerinden biri değildir?
a) Vergi incelemesi
b) Vergilerin açıklanması
c) Vergilerin oto kontrolü
d) Vergi ilânı
e) Gecikme zammı
Cevap E: Gecikme zammı bir güvenlik önlemi değil; zamanında tahsil edilemeyen kamu alacağının üzerine yürütülen, hazinenin zararını tazmin eden bir gecikme bedelidir.

32Ülkemizde beyannamelerin yüzde kaçı incelenebilmektedir?
a) 5 b) 10
c) 15 d) 20
e) 25
Cevap A: Türkiye’de inceleme elemanlarının sayıca yetersiz olması sebebiyle beyannamelerin ancak %45’i incelenebilmektedir.

33Gelir vergisinde oto kontrolü sağlamaya yardımcı vergi türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Motorlu taşıtlar vergisi
b) Veraset ve intikal vergisi
c) Taşıt alım vergisi
d) Katma değer vergisi
e) Emlâk vergisi
Cevap D: Katma değer vergisindeki vergi indirimi mekanizması alıcı ile satıcı arasındaki bir çıkar çelişkisi yaratır; böylece bir oto kontrol mekanizması oluşur.

34Aşağıdakilerden hangisi Gelir ve Kurumlar vergisinde oto kontrolü sağlamayı amaçlamaktadır?
a) Vergi Usul Kanunu
b) Ücretlilerde Vergi İadesi Hakkındaki Kanun
c) Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
d) Danıştay Kanunu
e) Bütçe Kanunu
Cevap B: KDV’de olduğu gibi ücretlilere vergi iadesi uygulaması da bir oto kontrol mekanizması sağlar.

35Aşağıdakilerden hangisi gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinin bünyesinde var olan oto kontrol mekanizmasını zedeler?
a) Götürü usul kazanç tespiti
b) Vergi incelemesi
c) Vergilerin açıklanması
d) Beyan esası
e) KDV’de mahsup yöntemi
Cevap A: Kazanç tespitinde uygulanan götürü usul ile istisna ve muafiyetler oto kontrol mekanizmasını olumsuz yönde etkiler.

36Aşağıdaki vergi güvenlik önlemlerinden hangisi gelir vergisi mükellefleri açısından hâlen uygulanmaktadır?
a) Hayat standardı esası
b) Servet beyanı
c) Asgarî ziraî kazanç
d) Asgarî ziraî vergi
e) Vergilerin açıklanması
Cevap E: Diğerleri uygulamadan kaldırılmıştır.

37Aşağıdakilerden hangisi görevleri sebebiyle öğrendikleri, mükelleflerin vergi bilgilerini açıklaması durumunda vergi mahremiyetini ihlâl etmiş sayılmaz?
a) Vergi muameleleri ve incelemeleri ile uğraşan memurlar
b) Vergi mahkemeleri, bölge idare mahkemeleri ve Danıştay’da görevli olanlar
c) Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre basın ve TRT yoluyla açıklanması
d) Vergi kanunlarına göre kurulan komisyonlara iştirak edenler
e) Vergi işlerinde kullanılan bilirkişiler
Cevap C: Bu yetki sadece Maliye Bakanlığı’nca kullanılabilir.

38Aşağıda sayılanların hangisi hâlen uygulamada olan vergi güvenlik önlemlerinden biridir?
a) Ortalama kâr haddi
b) Asgarî gayrî safi hasılat esası
c) Servet beyanı
d) Vergi incelemesi
e) Hayat standardı esası
Cevap D: Vergi incelemesi en etkin vergi güvenlik önlemi olarak hâlen uygulamadadır. Diğerlerinin yanı sıra, asgarî ziraî kazanç esası, asgarî ziraî vergi ve gider esası uygulamadan kaldırılmıştır.

39Gelir vergisi mükellefleri ile sermaye şirketleri her yıl hangi ayın sonuna kadar vergi tarhına esas olan kazançları ile bunlara isabet eden vergi tutarlarını gösteren levhayı merkezleri veya şubelerine asmak zorundadırlar?
a) Ocak b) Şubat
c) Mart d) Nisan
e) Mayıs
Cevap E: Vergi levhası Mayıs ayının sonuna kadar bağlı bulunan vergi dairesine tasdik ettirilip asılması gerekir.

40Aşağıdakilerden hangisi vergi levhasında bulunması gerekmeyen bir bilgidir?
a) Yapılan mahsuplar
b) Matrah veya zarar
c) Tahakkuk eden vergi
d) İlgili yıl
e) Verginin türü
Cevap A: Ayrıca ad ve unvanın ve bağlı olunan vergi dairesinin de yer alması gerekir.

41I. Limited şirket ortakları
II. Kollektif şirket
III. Adi komandit şirket
IV. Kurumlar vergisi mükellefleri
V. Basit usul ticaret erbabı
Yukarıda sayılanlardan hangisi vergi levhası asmak zorundadır?
a) Sadece V
b) IV ve V
c) III, IV ve V
d) II, III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V
Cevap A: Limited şirket ortakları değil limited şirket vergi levhası asar. Kollektif şirkette ise (bunun tersi) tüzel kişilik adına değil ortakları adına vergi levhası asılır. Benzer bir durum da adi komandit şirket için geçerlidir; sadece komandite ortağın böyle bir sorumluluğu vardır; şirketin tüzel kişiliğinin değil. Kurumlar vergisi mükelleflerinden ise sadece sermaye şirketleri levha asar; örneğin kooperatiflerin böyle bir yükümlülüğü yoktur.

4210 oyun masası bulunan bir talih oyunları işletmesinin aylık ödeyeceği asgarî vergi kaç liradır?
a) 7.800
b) 7.200
c) 6.400
d) 6.000
e) 4.800
Cevap B: İlk 6 masanın her biri için aylık 800 lira, sonra gelen her bir masa için aylık 600 lira vergi ödenir. Şu durumda: [(800 x 6) + (600 x 4)=] 7.200 liradır.

4370 oyun makinesinin olduğu bir talih oyunları işletmesinin aylık ödeyeceği asgarî vergi kaç liradır?
a) 6.800
b) 6.000
c) 5.400
d) 4.600
e) 3.500
Cevap C: İlk 60 makinenin her biri için aylık 80 lira sonra gelen her bir makine için aylık 60 lira vergi ödenir. Şu durumda: [(80x 60) + (60 x 10)=] 5.400 liradır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:19
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:16
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:47.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.