ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:13   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 9
Ünite 9
1Kurumlar vergisinde kurum kazancı Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hangi kazanç türüne göre tespit edilir?
a) Ziraî kazanç
b) Diğer kazanç ve iratlar
c) Ticarî kazanç
d) Menkul sermaye iradı
e) Gayrimenkul sermaye iradı
Cevap C: Gelir Vergisi Kanunu’ndaki ticarî kazanç hükümleri dikkate alınarak vergilendirme yapılır.

2(A) Anonim şirketi, genel kurul nedeniyle yaptığı harcamalardan aşağıdakilerden hangisini indiremez?
a) Toplantı salonu kirası
b) Posta giderleri
c) Ses düzeni kirası
d) İlân giderleri
e) Kokteyl gideri
Cevap E: Genel kurul toplantılarına ilişkin olarak yapılan kokteyl, ziyafet, ikamet ve seyahat giderleri indirilemez.

3Eshamlı komandit şirketin malî kârı 400.000 TL’dir. Komanditer ortakların kâr payı oranı % 70’tir. Buna göre şirketin vergiye tâbi kazancı kaç TL’dir?
a) 400.000 b) 360.000
c) 280.000 d) 200.000
e) 120.000
Cevap C: Eshamlı (sermayesi paylara bölünmüş) komandit şirketin vergiye tâbi kurum kazancı komanditer ortağın kâr payına eşittir. (400.000 x %70=280.000 TL.)

4Bilânço esasına göre kazancını tespit eden (A) Anonim Şirketinin dönem başı öz sermayesi 105.000 TL; dönem sonu öz sermayesi ise 257.000 TL’dir. Dönem içinde işletmeden 22.000 TL çekilmiş ve 15.000 TL eklenmiştir.
(A) Anonim Şirketinin vergiye tâbi kazancı kaç TL’dir?
a) 145.000 b) 152.000
c) 155.000 d) 159.000
e) 200.000
Cevap D: Öz sermayeler arasındaki fark alınır (Ds – Db = 257 – 105= 152.000 TL). Bu tutar kurumun varlığında meydana gelen artışı gösterir. Daha sonra Çekilen değerler Eklenir (ÇE) ve Eklenenler Çıkarılır (EÇ). Şu durumda kurumun vergiye tâbi kazancı (152 + 22 – 15=) 159.000 TL olacaktır.

5İşletme hesabı esasına göre kazancını tesbit eden ve emtia alım satımı ile uğraşan (Y) işletmesinin dönem başı mal stoku 65.000 TL, dönem sonu mal stoku 135.000 TL; satış hasılatı 95.000 TL ve giderler toplamı da 35.000 TL’dir.
İşletmenin vergiye tâbi kurum kazancı kaç TL’dir?
a) 65.000 b) 135.000
c) 100.000 d) 130.000
e) 195.000
Cevap D: Şu kısa yolla hesaplamak mümkündür: (Ds – Db) + Hasılat – Alışlar – Giderler = Kâr/ Zarar (Dikkat edilirse; kasaya girişleri (+); çıkışları ise (–) kaydettik). Buna göre: (135 – 65) + 95 – 35 = 130.000 TL.

6Kurumlar vergisi mükellefleri kimden izin almak şartıyla işletme hesabı esasına tâbi olarak vergilendirilir?
a) Maliye Bakanlığı
b) Defterdarlık
c) Hazine müsteşarlığı
d) Belirli şartlar altında mükellefin isteğine bırakılmıştır
e) Kurumlar işletme hesabına tâbi olamazlar
Cevap A: Maliye Bakanlığı uygun görmesi hâlinde (sermaye şirketleri hariç) kurumlar ikinci sınıf mükellefiyete tâbi olabilirler.

7(Y) Anonim Şirketi, genel kurul sebebiyle yaptığı harcamalardan aşağıdakilerden hangisini indiremez?
a) Genel kurul kararlarının ticaret siciline kayıt giderleri
b) Faaliyet raporu, malî tablo basım giderleri
c) Hükûmet komiseri ücretleri
d) Genel kurul gündeminin ilân masrafları
e) Hissedarların toplantıya katılmak için yaptıkları seyahat giderleri
Cevap E: Ayrıca, kurumca verilen ziyafet ve kokteyl giderleri indirilemez.

8Kurumlar vergisi mükellefleri, malî tablolarında yer alan parasal olmayan kıymetlerini hangi esasa dayalı olarak düzeltmeye tâbi tutacaklardır?
a) Yeniden değerleme
b) Enflâsyon muhasebesi
c) Tahakkuk esası
d) Tahsil esası
e) Götürü gider esası
Cevap B: Enflâsyon oranı üç yıllık %100 ve son hesap döneminde %10’dan fazla olmuşsa malî tablolarda yer alan parasal olmayan değerler enflâsyon muhasebesi uygulanarak düzeltilir.

9(A) Anonim Şirketi, 2006 yılında ilk tesis ve örgüt gideri olarak 500 TL’yi aktifleştirmiştir.
2006 kurum hasılatından indirilecek olan gider tutarı kaç TL’ dir?
a) 100 b) 200
c) 250 d) 400
e) 500
Cevap A: Aktifleştirilme yolu seçilmişse ilk tesis ve örgütlenme gideri 5 yılda 5 eşit taksitle indirilebilir. (500 / 5 = 100 TL.)

10Kurumlar vergisi mükellefleri kimden izin almak şartıyla ilk tesis ve örgütlenme giderlerini aktifleştirmek suretiyle 5 yılda 5 eşit taksitte giderleştirebilir?
a) Maliye Bakanlığı
b) Defterdarlık
c) Hazine müsteşarlığı
d) Bakanlar Kurulu
e) Mükellefin tercihine bırakılmıştır
Cevap E: İlk tesis ve örgütlenme giderlerinin tek seferde veya aktifleştirme suretiyle 5 yıla yayılarak giderleştirilmesi mükellefin tercihine bırakılmıştır.

11Aşağıdakilerden hangisi kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden biridir?
a) Dar mükellefiyete tâbi kurumun ana merkeze veya Türkiye dışındaki şubelere ödedikleri faizler ve komisyonlar
b) Dar mükellefiyete tâbi kurumun ana merkezin veya Türkiye dışındaki şubelerinin giderlerine veya zararlarına iştirak etmek üzere ayırdığı hisseler.
c) İhtiyat akçeleri
d) Sermayesi Paylara Bölünmüş (Eshamlı) Komandit Şirketlerde komandite ortağın kâr payı
e) Basın yoluyla işlenen fiiller için ödenen tazminatlar
Cevap D: Eshamlı komandit şirketlerde komandite ortağın payı gider olarak indirilir. Böylece, diğer giderler de düşüldükten sonra vergiye tâbi kazanç komanditer ortağın kâr payına eşit olur. (Bkz. Soru 3)

12Aşağıdakilerden hangisi kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden biridir?
a) Öz sermaye üzerinden ödenen faizler
b) Faizsiz kredi verenlere ödenen kâr payları
c) Örtülü sermaye üzerinden ödenen faizler
d) Dağıtılan örtülü kazançlar
e) İtibarî değerin altında menkul kıymet satışından doğan zararlar
Cevap B: Faizsiz kredi verenlere ödenen kâr payları ile özel finans kurumlarınca kâr ve zarara katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları gider olarak indirilebilir.

13Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden biri değildir?
a) Gecikme zam ve faizleri
b) Hisse senetleri ve tahvil ihraç giderleri
c) Birleşme ve tasfiye giderleri
d) Sigorta teknik karşılıkları
e) Geçmiş 5 yılın zararları
Cevap A: Vergi ve cezalar ile gecikme zam ve faizleri gider olarak indirilemez.

14Aşağıdakilerden hangisi Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek giderlerden biridir?
a) Amortismanlar
b) Seyahat giderleri
c) Bağış ve yardımlar
d) İşyerinde çalışanların tedavi ve ilâç giderleri
e) İşle ilgili olmak kaydiyle ödenen zarar ziyan ve tazminatlar
Cevap C: Kurumlar vergisi mükellefleri önce Gelir Vergisi Kanunu’na göre indirilecek giderleri düşerler; daha sonra Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre giderleri indirirler. Yukarıdaki gider kalemlerinden sadece “bağış ve yardımlar” KVK’ da yer alır. Diğerleri ise GVK’da.

15Aşağıdakilerden hangisi sadece sigorta şirketleri tarafından indirilebilecek giderlerdendir?
a) Muallak Hasar Karşılıkları
b) İlk tesis ve örgütlenme giderleri
c) Fesih giderleri
d) Tasfiye giderleri
e) Bağış ve yardımlar
Cevap A: Muallak Hasar Karşılıkları; Hayat Matematik Karşılıkları ve Kazanılmamış Prim Karşılıkları Sigorta Teknik Karşılıkları olarak adlandırılır ve sadece sigorta şirketleri tarafından gider yazılabilir.

16Kurumun ödemiş olduğu vergilerden hangisi gider olarak indirilemez?
a) Emlâk vergisi
b) Çevre temizlik vergisi
c) Belediye vergileri
d) Katma değer vergisi
e) İl özel idare vergileri
Cevap D: Katma değer vergisi, kurumlar vergisi gibi merkezî idareye ödenen vergiler gider olarak indirilemez.

17Ziraî faaliyetle uğraşan kurumun ziraî kazancının tespiti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi tamamen doğrudur?
a) Tamamen ticarî kazancın tespitine ilişkin hükümlere göre tesbit edilir.
b) İndirilecek giderlerle ilgili sadece ticarî kazançtaki hükümler uygulanır.
c) İndirilemeyecek giderlerle ilgili sadece zirai kazançta yer alan hükümler geçerlidir.
d) Esas itibariyle ticarî kazancın tespitine ilişkin hükümler uygulanır, zirai kazancın tespitindeki giderlerle ilgili hükümler de dikkate alınır.
e) Tamamen zirai kazançla ilgili hükümlere göre tespit edilir.
Cevap D: Bir kurumun faaliyet türü ne olursa olsun GVK ticarî kazanç usullerine göre kazanç tesbiti yapılır. Ancak, faaliyet ziraî ise, ziraî kazanca ilişkin giderler de ayrıca dikkate alınır.

18Aşağıdaki durumların hangisinde dar mükellef kurumun kazancı ticarî kazançla ilgili hükümlere göre tespit edilir?
a) Kurum kazancı ücretten ibaretse
b) Kurum kazancı serbest meslek kazancından ibaretse
c) Kurum kazancı diğer kazanç ve irat ile ücretten ibaretse
d) Kurum kazancı ücret, serbest meslek kazancı ile diğer kazanç ve irattan ibaretse
e) Kurum kazancı ziraî kazanç ile serbest meslek kazancı, sair kazanç ve irattan ibaretse
Cevap E: Dar mükellef kurumların kazançları içinde ticarî veya ziraî kazanç bulunuyorsa, GVK ticarî kazanç hükümlerine tâbi olarak kazanç tesbitinde bulunurlar.

19Aşağıdaki durumlarda hangisinde dar mükellef kurumun kazancı ticarî kazanç hükümleri dışında ilgili kazancın G.V.K.’ daki hükümlerine göre tespit edilir?
a) Ticarî kazanç ücret
b) Ticarî kazanç zirai kazanç serbest meslek kazancı
c) Serbest meslek kazancı
d) Ziraî kazanç – GMSİ
e) Ziraî kazanç – MSİ
Cevap C: Dar mükellef kurumlar, kazançları içinde ticarî veya ziraî kazanç bulunmuyorsa, tam mükellef kurumlardan farklı olarak GVK ilgili kazanç hükümlerine göre vergilendirilir. Soruda SMK elde eden dar mükellef kurum, GVK serbest meslek kazanç hükümlerine göre vergilendirilecektir.

20Kurumun 2006 yılı zararı en son hangi yıl kazancından indirilebilir?
a) 2007 b) 2008
c) 2009 d) 2010
e) 2011
Cevap E: Zararlar 5 yıl süresince indirilebilir.

21Aşağıdakilerden hangisi kurum kazancından gider olarak indirilemez?
a) Tasfiye giderleri
b) Genel kurul toplantı giderleri
c) Sigorta teknik karşılıkları
d) Eshamlı komandit şirkette komanditer ortağın payı
e) Bankaya ödenen faizler
Cevap D: Komanditer ortağın değil, KOMANDİTE ortağın payı gider olarak indirilir.
22İşe başlamadan önce yapılan aşağıdaki harcamalardan hangisi, ilk tesis ve örgüt giderlerinden biri değildir?
a) Piyasa araştırması ve fizibilite raporları için yapılan harcamalar ile ekspertiz giderleri
b) Esas sözleşme giderleri
c) Tanıtım ve reklâm giderleri
d) Deneme aşamasında yapılan üretim giderler
e) Arsa alımı gideri
Cevap E: İlk tesis gideri, kurumun tesis olunması veya yeni bir şubesinin açılması sebebiyle yapılan ve karşılığında maddî bir kıymet elde edilmeyen giderlerdir. Arsa alımı bu nitelikte bir gider değildir.

23İşe başlamadan önce yapılan aşağıdaki harcamalardan hangisi, ilk tesis ve örgüt gideri olarak kurum kazancından indirilebilir?
a) İşçi ve personelin eğitim gideri
b) Bilgisayar alım gideri
c) Makine alım gideri
d) Demirbaş alım gideri
e) Bina alımı
Cevap A: Diğer şıklarda sayılı olanlar maddî bir kıymet ifade ettikleri için ilk tesis ve örgütlenme gideri olarak kabul edilmezler.

24Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi kanununa göre indirilecek giderlerden biri değildir?
a) Katılım bankalarınca katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları
b) Sigorta teknik karşılıkları
c) Deprem hasar karşılıkları
d) Bağış ve yardımlar
e) Amortismanlar
Cevap E: Amortismanlar Gelir Vergisi Kanunu’na göre indirilebilecek bir giderdir.

25Aşağıdaki şirketlerden hangisi hisse senedi ihraç edebilir?
a) Limited şirketler
b) Eshamlı komandit şirketler
c) Kooperatifler
d) İş ortaklıkları
e) İktisadî kamu müesseseleri
Cevap B: A.Ş.’ler ile sermayesi paylara bölünmüş (eshamlı) komandit şirketler hisse senedi ihraç edebilirler.

26Kurumlar, hisse senedi ve tahvillerin ihracında yapılan giderlerden hangisini indirim konusu yapamazlar?
a) Senetlerin kâğıt ve tâbi giderleri ile bankalara verilen komisyonlar
b) Mahkeme, noter ve diğer tasdik ve tescil giderleri
c) Kur farkından doğan zararlar
d) Damga resmi ve ihraç dolayısıyla ödenen sair harç ve resimler
e) Hisse ve tahvil senetlerinin borsaya kaydı için yapılan giderleri
Cevap C: Hisse senedi ve tahvil ihracına ilişkin meydana gelen zararlar kanunen kabul edilmeyen giderler arasında yer alır.
27Şirketler hesap dönemlerini takip eden ne kadar süre içinde genel kurul toplantılarını yapmak zorundadırlar?
a) 4’üncü ay b) 3 ay içinde
c) İlk ay d) 15 gün
e) 10 gün
Cevap B: Şirketler hesap dönemlerinin kapanışını izleyen üç ay içinde genel kurullarını yapmakla yükümlüdürler.

28Limited şirketin kurum kazancı 5.000 TL’dir. Kanunun öngördüğü bir vakfa 1.000 TL bağış yapılmıştır.
Kurumun vergiye tâbi kazancı kaç TL’dir?
a) 4.000
b) 4.150
c) 4.250
d) 4.500
e) 4.750
Cevap E: Bağış ve yardımlar kurum kazancının %5’ini aşmamak suretiyle indirilebilir. İndirilebilecek tutar (5.000 x %5=) 250 liradır. Vergiye tâbi kazanç (5.000 – 250 =) 4.750 liradır.

29(Z) Anonim Şirketinin kurum kazancı 8.000 TL’dir. Kalkınmada öncelikli yöredeki bir vakfa 1.000 TL. bağışta bulunmuştur.
Kurumun indirebileceği gideri kaç liradır?
a) 400
b) 800
c) 1.000
d) 7.200
e) 7.600
Cevap B: Kalkınmada öncelikli yörede söz konusu oran %10 olarak uygulanır. İndirilebilecek gider (8.000 x %10=) 800 TL’dir.

30Üniversiteler ile doğal afetten zarar görenlere yapılacak yardımlarda ve sağlık hizmetlerine yapılan bağışlarda, kurum kazancının yüzde kaçı indirim konusu olur?
a) 10 b) 20
c) 40 d) 50
e) 100
Cevap E: Yapılan bağış ve yardımın tamamı indirim konusu yapılabilir. Benzer şekilde, ilkokul yapımı için resmî makamlara nakden yapılan bağış ve yardımlar ile, herhangi bir sınırlama söz konusu değildir.

31Bağış nakden yapılmadığı takdirde bağışın konusunu teşkil eden mal ya da hakların hangi değeri esas alınır?
a) Emsal bedeli
b) Rayiç bedeli
c) Maliyet bedeli
d) Piyasa değeri
e) İtibarî değeri
Cevap C: Maliyet değeri veya kayıtlı değeri esas alınır.

32Bağışa konu olan mal ya da hakkın maliyet değeri veya kayıtlı değeri mevcut değil ise hangi değeri esas alınır?
a) Emsal bedeli
b) Rayiç bedeli
c) İtibarî değeri
d) Borsa rayici
e) Takdir komisyonlarınca belirlenecek değeri
Cevap E: VUK hükümleri çeçevesinde takdir komisyonlarınca tespit edilecek değeri esas alınır.

33(Z) AŞ’nin 2006 yılı safî kurum kazancı 175.000 liradır. Şirketin 2004 yılından devreden 5.000 lira zarar söz konusudur. Kurumun 2006 yılı içinde 100.000 liralık portföy işletmeciliği kazancı bulunmaktadır. Ayrıca, (Y) AŞ’ye iştirakten dolayı 45.000 TL iştirak kazancı bulunmaktadır.
(Z) AŞ’nin vergiye tâbi kazancı kaç TL’dir?
a) 25.000 b) 70.000
c) 75.000 d) 85.000
e) 130.000
Cevap A: Geçmiş 5 yıl zararları indirime konu olur. Ayrıca, portföy işletmeciliği istisnası ile iştirak kazancı istisnası da dikkate alınacaktır. Şu durumda vergiye tâbi kazanç: 175.000 – (5.000 + 100.000 + 45.000) = 25.000 TL olacaktır.

34Aşağıdakilerden hangisi, sermaye şirketlerinin örtülü kazanç dağıtma yollarından biri değildir?
a) Benzerine nazaran yüksek aylık ödeme
b) Benzerine nazaran yüksek fiyatla satın alma
c) Benzerine nazaran uzun süreli borç kullanma
d) Benzerine nazaran düşük fiyatla satma
e) Benzerine nazaran yüksek fiyatla kiralama
Cevap C: Uzun süreli borç kullanma örtülü kazanç aktarımının değil örtülü sermaye kullanımının bir unsurudur.

35(Z) AŞ’de %70 hissesi bulunan ortak D’nin oğluna genel müdürlük ücreti olarak ayda 30.000 lira ücret ödenmiştir. Benzer şirketlerde genel müdürlük ücreti 5.000 liradır. Ortaklara vergi ödenmeksizin, ücret adı altında aktarılan örtülü kazanç yıllık kaç liradır?
a) 25.000 b) 200.000
c) 250.000 d) 300.000
e) 450.000
Cevap D: Emsal bedellerin üzerinde yapılan aktarımlar örtülü kazanç olarak adlandırılır. Aktarılan örtülü kazanç aylık 25.000 lira olduğuna göre yıllık 300.000 lira olacaktır.

36Aşağıdakilerden hangisi örtülü sermaye kavramının unsurlarından biri değildir?
a) Borçlanmanın kurumun devamlı ve sıkı bir iktisadî ilişki içinde olduğu gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
b) Borçlanmanın kurumun dolaysız şirket ilişkisi bulunan gerçek veya tüzel kişilerden yapılması
c) Borçla öz sermaye arasındaki oranın emsal kurumlarınkine göre açık bir fazlalık göstermesi
d) Borçlanmanın kurumda devamlı olarak kullanılması
e) Şirket ortaklarından birine ait gayrimenkulün emsallerinden yüksek bir bedelle kiralanması
Cevap E: Örtülü kazanç aktarımı kapsamına girer.

37Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi kanununa göre örtülü kazanç dağıtımı değildir?
a) Şirket ortaklarından birinin, şirketin avukatı olan eşine aşırı ücret ödenmesi
b) Şirket ortaklarından birinin inşaatının normal fiyatla yapılması
c) Şirket ortaklarından alınan borç para karşılığında emsallerinden yüksek oranda faiz ödenmesi
d) Şirket ortaklarının gayrimenkulleri için emsallerinden yüksek kira ödenmesi
e) Şirket ortaklarına emsallerinden yüksek ücret ödenmesi
Cevap B: Ortaklardan birine iş yaptırılması veya iş yapılması karşılığı ödenen veya tahsil edilen paralar örtülü kazanç kapsamına girmez. Aslolan, işlemlerin normal (emsal) bedellerin üzerine çıkmasıdır. Örnekte normal fiyatla iş yapıldığı için örtülü kazancı gerektiren bir durum doğmamıştır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 8 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:11
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 7 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:10
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:32.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.