ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:14   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 10
Ünite 10
1Yabancı ulaştırma kurumlarının matrahı oluşturacak safi kurum kazancı aşağıdakilerden hangisine göre hesaplanır?
a) Gerçek usule
b) Dış belirtiler usulüne
c) Türkiye’de elde edilen hasılata ortalama emsal oranların uygulanması ile
d) Kurumlar vergisinden istisna edilmiştir
e) Bilânço esasına
Cevap C: Yabancı ulaştırma kurumlarının vergiye tâbi kazançları, hasılatlarına ortalama emsal oranların uygulanması yoluyla hesaplanır.

2Bir yabancı hava ulaştırma kurumu 2006 yılında 500.000 TL. gayri safi hasılat elde etmiştir.
Kurumun vergiye tâbi kazancı kaç TL’dir?
a) 25.000 b) 60.000
c) 75.000 d) 95.000
e) 120.000
Cevap A: Hava ulaştırmada ortalama emsal oran %5’dir. Şu durumda vergiye tâbi kazanç (500.000 x %5=) 25.000 TL olacaktır.

3Bir yabancı kara ulaştırma kurumu 2006 yılında 700.000 TL. gayri safi hasılat elde etmiştir.
Kurumun kanunen kabul edilen gideri kaç TL’dir?
a) 35.000 b) 60.000
c) 84.000 d) 105.000
e) 616.000
Cevap E: Kara ulaştırmada ortalama emsal oran %12’dir. Vergiye tâbi kazanç (700.000 x %12=) 84.000 TL olacaktır. Ancak bizden istenen kanunen kabul edilen gideridir. Şu hâlde cevap:
700 – 84 = 616.000 TL’dir.

4Yabancı kurumların deniz ulaştırma işlerinde ortalama emsal oran yüzde kaçtır?
a) 5 b) 12
c) 15 d) 25
e) 27
Cevap C: Hava %5, kara %12, deniz %15.

5Dar mükelleflerin yapmış oldukları kara ulaştırma işlerinde Türkiye’de elde edilen hasılat aşağıdakilerden hangisidir?
a) Toplam taşıma bedeli
b) Taşımanın Türkiye sınırları içinde kalan kısmı
c) Toplam taşıma bedelinin %12’si
d) Toplam taşıma bedelinin yarısı
e) Yüklemenin yapıldığı ülke vergiyi alır
Cevap B: Taşımacılık bedelinin Türkiye
Türkiye içinde geçen yolculuğa isabet eden kısmı Türkiye’de elde edilmiş hasılat sayılır. Bu hasılatın %12’si vergiye tâbi kazançtır. Hava ve deniz taşımacılığında ise kalkış (yükleme) limanı hasılatın elde edildiği yer olarak kabul edilir.

6İflâs nedeniyle infisah eden şirketlerde tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ticaret Mahkemesi’nde iflâsın açılma tarihi
b) İnfisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarih
c) Yönetim kurulunun tasfiye kararını aldığı tarih
d) Genel kurulun tasfiyeyi onayladığı tarih
e) Tasfiye kararının mahallî gazetelerde yayınlandığı tarih
Cevap A: İflâs durumunda tasfiyenin başlangıç tarihi Ticaret Mahkemesi’nde iflâsın açılma anıdır.

7İnfisah, iflâstan başka nedenlerden ileri gelmişse tasfiyenin başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Genel kurulun tasfiyeyi onayladığı tarih
b) İnfisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarih
c) Yönetim kurulunun tasfiye kararını aldığı tarih
d) Tasfiye kararının resmî gazetelerde yayınlandığı tarih
e) Tasfiye kararının mahallî gazetelerde yayınlandığı tarih
Cevap B: İflâs dışındaki tasfiye hâllerinde, tasfiyenin başlangıç tarihi infisahın Ticaret Sicili’ne tescil ettirildiği tarihtir.

8Aşağıdakilerden hangisi tasfiyenin bittiği tarih olarak kabil edilir?
a) Tasfiye sonu bilânçosunun genel kurulda onaylandığı tarih
b) Alacakların ve borçların tamamının ödendiği tarih
c) Tasfiye sonu bilânçosunun çıkarıldığı tarih
d) Mevcutların paraya dönüştürüldüğü tarih
e) Genel kurulda bilânçonun onaylandığı yılın son günü
Cevap A: Son bilânçonun genel kurulda ya da yetkili organlarca onaylandığı tarih tasfiyenin bitiş tarihidir.

9Aşağıdakilerden hangisi tasfiye hâlinde bulunan bir kurumda vergi matrahını oluşturur?
a) Gelir gider farkı
b) Servet değeri
c) Satış hasılatı – amortisman
d) Öz sermaye
e) Tasfiye kârı
Cevap E: Tasfiye kârı kurum matrahını oluşturur.

10Tasfiye durumunda aşağıdakilerden hangisi “Servet Değeri” kavramına dönüşür?
a) Öz sermaye
b) Gerçek aktif
c) Aktif toplamı
d) Mevcutlar
e) Amortisman
Cevap A: Öz sermaye yerine servet değeri kavramı kullanılır.

11Tasfiye eğer zararla kapanmış ise, daha önce verilmiş bulunan tasfiye beyannamelerine göre tahsil edilmiş vergiler ne yapılır?
a) İade edilmez
b) Tasfiye memuruna iade edilir
c) Bir kısmı iade edilir
d) Kamuya yararlı derneklere verilir
e) İhtiyat akçesi olarak muhafaza edilir
Cevap B: Tasfiye eğer zararla kapanmış ise, daha önce verilmiş tasfiye beyannamesine göre tahsil edilen vergiler tasfiye memuruna iade edilir.

12Kurumlar vergisine tâbi bir kurum şekil değiştirirse aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Tasfiye ile ilgili hükümler
b) İflâs ile ilgili hükümler
c) Devir ile ilgili hükümler
d) Sermaye artırımı ile ilgili hükümler
e) Medenî Kanun hükümleri
Cevap C: Şekil değiştirme devir ile ilgili hükümler uygulanır.

13Bilânço esasına göre tasfiye kârı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi tasfiye sonundaki servet değerine eklenir?
a) Vergi kanunlarına göre ayrılmış amortismanlar
b) Ortaklara ve kurum sahiplerine tasfiye sırasında yapılan ödemeler
c) Sigorta şirketlerinin teknik ihtiyatları
d) Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak kazanç kısmı
e) Riyazi ihtiyatlar
Cevap B: Bilânço esasına göre tasfiye kârı hesaplanırken, ortaklara veya kurum sahiplerine tasfiye sırasında yapılan ödemeler veya verilen avanslar tasfiye sonundaki servet değerine eklenir.

14Bilânço esasına göre tasfiye kârı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi tasfiye başındaki servet değerine eklenir?
a) Hissedar veya sahip olmayan kimselere dağıtılacak kazanç kısmı
b) Ortaklara ve kurum sahiplerine yapılan ödemeler
c) Mevcut sermayeye ek olarak ortaklar ve kurum sahipler tarafından yapılan ödemeler
d) Amortismanlar
e) Sigorta teknik karşılıkları
Cevap C: Tasfiye kârı hesaplanırken ortaklara yapılan ödemeler, tasfiye başındaki servet değerine eklenir.

15Anonim şirketlerin tasfiyesinde aşağıdakilerden hangisi tasfiye dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesini vermekle yükümlüdür?
a) Şirketin yönetim kurulu
b) Şirketin genel müdürü
c) Şirketin tasfiye memuru
d) Şirketin denetim kurulu
e) Şirketin genel kurulu
Cevap C: Şirketin tasfiye işlerini yürütmekle yükümlü olan kişi tasfiye memurudur. Tasfiye beyannamesi de tasfiye memurları tarafından verilir.

16A Anonim Şirketi ve B anonim Şirketi birleşerek C Anonim Şirketini kurmuşlardır. Kurumlar Vergisi Kanunu’na göre hangisine tasfiye hükümleri uygulanır?
a) A Anonim Şirketi
b) B Anonim Şirketi
c) C Anonim Şirketi
d) A ve C Anonim Şirketleri
e) A ve B Anonim Şirketleri
Cevap E: Her iki şirket de (A) ve (B) faaliyetini sona erdirip yeni bir şirket bünyesinde (C) toplandığı için, söz konusu birleşme (A) ve (B) şirketleri için tasfiye hükmündedir.

17Aşağıdakilerden hangisi birleşmenin doğurduğu sonuçlardan biri değildir?
a) Doğan kurumun yeni bir tüzel kişilik kazanması
b) Birleşilen kurum veya kurumların infisah etmiş sayılması
c) Birleşilen kurum veya kurumların ortaklarına verilen değerlerin vergi dışı tutulması
d) Birleşilen kurum veya kurumlara tasfiye hükümlerinin uygulanması
e) Birleşme kârının vergi matrahı olması
Cevap C: Birleşilen kurum veya kurumların ortaklarına kendi şirketlerindeki paylarının üzerinde bir değer verilirse, vergiye tâbi bir kazanç elde edilmiş olur ve gelir vergisi mükellefiyeti doğar.

18-Tasfiye beyannamesi tasfiyenin sonuçlanmasından itibaren ne kadarlık bir sürede vergi dairesine verilmelidir?
a) 15 gün b) 30 gün
c) 45 gün d) 90 gün
e) 1 yıl
Cevap A: Tasfiye kapanış beyannamesi tasfiyenin şirket genel kurulunda onaylandığı tarihi izleyen 15 gün içerisinde verilmelidir.

19-Birleşme veya şekil değiştirme hâlinde birleşme veya şekil değiştirme beyannamesi ne zaman verilir?
a) 7 gün b) 10 gün
c) 15 gün d) 30 gün
e) 3 ay
Cevap C: Tasfiye ve devirde olduğu gibi birleşme ve şekil değiştirmede de 15 gün içinde beyannamenin verilmesi gerekir.

20-Tam mükellef bir kurumun tasfiyesiz infisah etmek suretiyle mal varlığı, alacak ve borçları ile mevcut veya yeni kurulacak bir şirkete aktarılması işlemine ne ad verilir?
a) İnfisah
b) Birleşme
c) Devir
d) Bölünme
e) Kapanma
Cevap D: Bölünme olarak adlandırılır.

21-İki şirketin birleşmesi hâlinde birleşen şirkete aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
a) Birleşme b) Tasfiye
c) Devir d) Bölünme
e) Şekil değiştirme
Cevap B: Birleşen şirket faaliyetine son verdiği için tasfiye hükümleri uygulanır.

22-Aşağıdakilerden hangisine tasfiye hükümleri uygulanmak zorundadır?
a) Birleşme
b) Şekil değiştirme
c) Devir
d) Bölünme
e) Yönetim kurulu değişikliği
Cevap A: Birleşme durumunda tasfiye zorunludur. Diğerlerine tasfiye hükümleri uygulanmaz.

23-Genel kurul tarafından tasfiye memuru atanmamış ve esas sözleşmede tasfiye memurları belirlenmemiş ise tasfiye işlemleri aşağıdakilerden hangisi tarafından yürütülür?
a) Genel kurul
b) Mahkemenin atadığı tasfiye memuru
c) Yönetim kurulu
d) Vergi dairesinin atadığı tasfiye memuru
e) Herhangi bir üçüncü kişi
Cevap C: Esas sözleşmede tasfiye memuru belirlenmemiş ve genel kurul tarafından tasfiye memuru atanmamışsa, tasfiye işlemleri yönetim kurulu tarafından yürütülür.

24-Tasfiye hâline giren kurumların vergilendirilmesinde aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?
a) Özel hesap dönemi
b) Normal hesap dönemi
c) Birleşme dönemi
d) Takvim yılı
e) Tasfiye dönemi
Cevap E: Tasfiye sürecine giren kurumlarda hesap dönemi yerine tasfiye dönemi geçerli olur.

25-Aşağıdakilerden hangisi bir birleşmenin devir hükmünde olması için gerekli şartlardan biri değildir?
a) Fesholan (infisah eden) şirket ile birleşilen şirketin kanunî veya iş merkezlerinin Türkiye’de olması gerekir
b) Fesholan şirketin bilânço değerleri devrolunan şirketin bilânçosuna aynen geçirilmelidir
c) Müşterek imzalanan bir devir beyannamesi 15 gün içinde fesholunan şirketin vergi dairesine verilmelidir
d) Birleşilen (devrolunan) şirket, fesholunan (devrolan) şirketin sadece aktiflerini kendi bilânçosuna aktarmalıdır.
e) Birleşilen şirket fesholunan şirketin tüm vergi borçlarını ödeyeceğini taahhüt etmelidir
Cevap D: Devralan şirket fesholan şirketin bütün bilânçosunu bir kül hâlinde aktifiyle pasifiyle kendi bilânçosuna aktarmak zorundadır.

26-Kurum kazancı aşağıdakilerden hangisine göre hesaplanır?
a) İşletme hesabı esası
b) Götürü usul
c) Yarı götürü usul
d) Bilânço esası
e) Kesim usulü
Cevap D: Kurumlar vergisi mükellefleri bilânço esasına tâbidir.

27-Tasfiye, birleşme ve bölünme durumunda, tasfiye edilen, birleşen ve bölünen kurumlar namına tasfiye, birleşme veya bölünme kârı üzerinden tarh edilen vergiler, ne kadar sürede ödenir?
a) Üç ay içinde
b) İki ay içinde
c) Altı ay içinde
d) Beyannamesini verme süresi içinde
e) Tasfiyenin kapanışını izleyen dördüncü ay içinde
Cevap D: Beyanname verme süresi olan 15 gün içinde vergi ödenmelidir.

28-Kurum 16.03.2003 tarihinde tasfiye kararı almış ve bu karar 05.05.2003 tarihinde tescil edilerek ilân edilmiştir. Kurumun son bilânçosu 07.06.2005 tarihinde düzenlenmiş ve bu bilânço 12.07.2005 tarihinde toplanan şirket genel kurulunca kabul edilmiştir.
Kurumun tasfiye başlangıç ve bitiş tarihleri aşağıdakilerden hangisidir?
a) 05.05.2003 – 12.07.2005
b) 16.03.2003 – 12.07.2005
c) 16.03.2003 – 07.06.2005
d) 05.05.2003 – 07.06.2005
e) 01.01.2003 – 07.06.2005
Cevap A: Tasfiye, infisahın ticaret siciline tescil ettirildiği tarihte başlar; son bilânçonun şirket genel kurulunda (yetkili organlarında) onaylandığı tarihte sona erer.

29-Yukarıdaki soruda şirketin kaç tasfiye dönemi vardır?
a) 1 b) 3
c) 4 d) 5
e) 6
Cevap B: Her takvim yılı bir tasfiye dönemi olarak kabul edilir:
5.5.200331.12.2003 1. tasfiye dönemi
1.1.2004 31.12.2004 2. tasfiye dönemi
1.1.2005 12.7.2005 3. tasfiye dönemi

30-Yukarıdaki soruda şirketin tasfiye kapanış beyannamesi hangi tarihte verilecektir?
a) 12.07.2005
b) 27.07.2005
c) 31.07.2005
d) 12.11.2005
e) 30.11.2005
Cevap B: Nihaî bilânçonun genel kurulda onaylandığı tarihi takip eden 15 gün içinde beyanname verilir ve vergi bu 15 günlük süre içinde ödenir.

31-Kurumların tasfiye döneminde her tasfiye dönemi için tasfiye beyannamesi ne zaman verilir?
a) Her tasfiye döneminin son ayı içinde
b) Bir sonraki dönemin Nisan ayı içinde
c) Bir sonraki dönemin Mart ayı içinde
d) İçinde bulunulan tasfiye döneminin Mart ayı içinde
e) İçinde bulunulan tasfiye döneminin Nisan ayı içinde
Cevap B: Her bir takvim yılı bir tasfiye dönemi olarak kabul edilir. Takvim yılını (tasfiye dönemini) takip eden Nisan ayının 15’inci günü akşamına kadar ilgili tasfiye dönemine ait beyannamenin verilmesi gerekmektedir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:22
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:19
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:16
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 12:46.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.