ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:15   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 11
Ünite 11
1-Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi kural olarak aşağıdakilerden hangisidir?
a) Takvim yılı
b) Kesim dönemi
c) Hesap dönemi
d) Kesin hesap dönemi
e) Özel hesap dönemi
Cevap C: Kurumlar vergisi mükelleflerinin vergilendirme dönemi hesap dönemidir. Gelir vergisinde hatırlanacağı üzere takvim yılı idi.

2-Kurumlar vergisinde normal dönemlerde hesap dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 2 yıl b) 9 ay
c) 6 ay d) 4 ay
e) Takvim yılı
Cevap E: DİKKAT! Kurumlar vergisinde vergilendirme dönemi hesap dönemidir; normal hesap dönemi ise 12 aylık bir süreçtir ve takvim yılı olarak belirlenir. Ancak, özel hesap dönemi belirlemek isteyen kurumlar, 12 aydan az olmamak koşuluyla takvim yılından farklı bir dönem talep edebilirler. Bunun için Maliye Bakanlığı’nın izni gereklidir.

3-Kurumlar vergisinde yıllık beyanname ne zaman verilir?
a) Hesap döneminin sonunda
b) Hesap döneminin bitişini izleyen üçüncü ayın sonunda
c) Hesap döneminin bitişini izleyen üçüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar
d) Hesap döneminin bitişini izleyen dördüncü ay içinde
e) Hesap döneminin bitişini izleyen dördüncü ayın 25’inci günü akşamına kadar
Cevap E: Hesap dönemi hangi ay kapanmışsa o ayı izleyen dördüncü ayın 25’inci günü akşamına değin beyanname verilir.

4-Hesap dönemi takvim yılı olarak belirlenen bir kurumun 2006 yılına ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilir?
a) 25 Şubat 2007
b) 25 Mart 2007
c) 25 Nisan 2007
d) 25 Mayıs 2007
e) 25 Haziran 2007
Cevap C: Hesap dönemi takvim yılı ise 31.12. 2006’de kapanmış demektir. Bu tarihi izleyen dördüncü ay Nisan 2007’dir ve 25’inci günü akşamına değin beyanda bulunulur.

5-Özel hesap dönemi 1 Ağustos 2006 31 Temmuz 2007 olarak belirlenen bir kurum, kurumlar vergisi beyannamesini ne zaman verir?
a) 25 Nisan 2007
b) 25 Eylül 2007
c) 25 Ekim 2007
d) 25 Kasım 2007
e) 25 Aralık 2007
Cevap D: Hesap dönemi Temmuz ayında kapandığı için, bu ayın üzerine 4 ay sayarız. DİKKAT! Hata yapmamak için parmak hesabı yapın. Temmuz ayını saymıyoruz; üzerine dört ay ekliyoruz: 1.ay Ağustos, 2. ay Eylül, 3, ay Ekim, 4. ay Kasım.

6-Kurumlar vergisinde vergi ne zaman ödenir?
a) Beyanname verme süresi içinde tek taksitte
b) Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında üç taksitte
c) Beyannamenin verildiği ay içinde tek taksitte
d) Birinci taksit beyannamenin verildiği ayda; ikinci taksit izleyen ay içinde
e) Birinci taksit beyannamenin verildiği ay içinde; ikinci taksit izleyen 6’ncı ayda
Cevap C: Kurumlar vergisinde, bilindiği üzere, beyanname hesap döneminin kapanışını izleyen 4’üncü ayın 25’inci günü akşamına değin veriliyordu. Vergi ise, beyannamenin verildiği ayın son gününe kadar yapılabilir. Tek taksitte ödenir.

7-Dar mükellefiyete tabi bir kurumun aşağıdaki kazanç ve iradlarının hangisinden vergi kesintisi yapılmaz?
a) Gayrimenkul sermaye iradı
b) Serbest meslek kazancı
c) Menkul sermaye iradı
d) Ücret
e) Ziraî kazanç
Cevap E: Dar mükellef kurumların ticarî ve ziraî faaliyetten elde ettikleri kurum kazançlarına vergi kesintisi yapılmaz. Dar mükellef kurumların bu kazançları için yıllık beyanname vermesi gerekir.

8-Kurumlar vergisinde vergi kesintilerinin bildirilmesine yarayan beyanname türü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yıllık beyanname
b) Muhtasar beyanname
c) Münferit beyanname
d) Özel beyanname
e) Servet beyannamesi
Cevap B: Kurumlar vergisinde üç tür beyanname kullanılır: Yıllık beyanname, muhtasar beyanname ve özel beyanname. Vergi kesintileri muhtasar beyanname ile bildirilir.

9-Vergi kesintisinde vergilendirme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Bir ay b) İki ay
c) Üç ay d) Altı ay
e) Takvim yılı
Cevap A: Vergi kesintisinde vergilendirme dönemi bir aydır. Bir ay içinde kaynakta kesilen vergiler muhtasar beyanname ile ertesi ayın 20’inci günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine bildirilir ve aynı ayın 26’ncı günü akşamına kadar ödenir.

10-2006 yılında safi kurum kazancı 100.000 TL olan bir kurumun ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir?
a) 20.000 b) 30.000
c) 33.000 d) 35.000
e) 45.000
Cevap A: 2006 yılından itibaren kurumlar vergisi oranı %20’dir. Ödenecek vergi 20.000 TL’dir.

11-(Z) Anonim şirketinin ilk üç hesap dönemine göre safi bilânço kârı 40.000 TL’dir.
Ödenecek geçici vergi kaç TL’dir?
a) 20.000 b) 18.000
c) 16.000 d) 13.200
e) 8.000
Cevap D: Kurumlar yıl içinde 3’er aylık bilânçolarına göre hesaplanan kârları üzerinden %20 oranında geçici vergi öderler. Geçici vergi oranı kurumlar vergisi oranı ile aynıdır. Doğru cevap (40.000 x %20=) 8.000 TL olacaktır.

12-Tam mükellef kurumlar yıllık beyannamelerini hangi vergi dairesine verirler?
a) Şirketin en çok şubesi bulunan ilin vergi dairesine
b) En fazla paya sahip ortağın ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesine
c) Maliye Bakanlığının belirleyeceği vergi dairesine
d) Her şube için şubelerin bulunduğu yerlerdeki vergi dairelerine
e) Kurumun kanunî veya iş merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine
Cevap E: Kurumlar kanunî veya iş merkezlerinin bulunduğu yerdeki vergi dairesine yıllık beyannamelerini verirler.

13-Aşağıdakilerden hangisi kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek belgelerden biridir?
a) Kurumun ortaklık sözleşmesi
b) Kurumun karar defteri
c) Kurumun pay defteri
d) Geçen yılki beyannamenin örneği
e) Kurumun kâr zarar cetveli
Cevap E: Kâr zarar cetveli eklenmek zorundadır.

14-Aşağıdakilerden hangisi muhtasar beyanname vermek zorunda değildir?
a) Kooperatifler
b) Vakıflar
c) İktisadî kamu müesseseleri
d) Genel bütçeye dahil idareler
e) Dernekler
Cevap D: Genel bütçeli idareler muhtasar beyanname vermezler. Ancak bu kaynakta kesinti yapmadıkları anlamına gelmez. Kesintiler bütçe içinde kaldığı için ayrıca bildirimde bulunmaya gerek yoktur.

15-2006 yılı safî kazancı 70.000 TL olan bir AŞ’nin bu kazancı içinde 20.000 TL iştirak kazancı bulunmaktadır.
Önceden kesilmiş vergileri 2.000 TL, yabancı ülkelerde ödediği vergiler ise 5.000 TL olan bu şirketin 2006 yılına ilişkin ödeyeceği kurumlar vergisi kaç TL’dir?
a) 3.000 d) 10.000
b) 15.000 e) 16.500
c) 17.000
Cevap A: İştirak kazancı safi kazançtan düşülür. Vergiye tabi kazanç 50.000 TL olarak bulunur. Hesaplanan vergi, (50.000 x %20=) 10.000 TL’dir. Bu tutardan önceden kesilmiş vergiler ile yabancı ülkelerde ödenen vergiler mahsup edilir ve ödenecek vergi (10.000 – 7.000=) 3.000 TL olarak bulunur.

16-Kurumların faaliyetlerinin durdurulup tasfiye hâline girmeleri durumunda, tasfiyeden önceki vergilendirme dönemine ne ad verilir?
a) Hesap dönemi
b) Kesim dönemi
c) Kıst hesap dönemi
d) Özel hesap dönemi
e) Kesin hesap dönemi
Cevap C: Tasfiye başladığı anda, o takvim yılının başından tasfiyenin başladığı tarihe kadar geçen süre kıst hesap dönemi olarak adlandırılır.

17-Sermaye şirketleri dışındaki kurumlar vergisi mükellefleri için beyanname verme süresini uzatma yetkisi kime aittir?
a) Maliye Bakanlığı
b) Bakanlar Kurulu
c) Defterdarlık
d) Vergi dairesi
e) Valilik
Cevap A: Yetki Maliye Bakanlığı’ ndadır.

18-Yıllık beyanname ile beyanı gerekmeyen bir kazanç veya iradı elde eden dar mükellef kurum bunu hangi beyanname ile beyan eder?
a) Yıllık gelir vergisi beyannamesi
b) Yıllık kurumlar vergisi beyannamesi
c) Geçici vergi beyannamesi
d) Muhtasar beyanname
e) Özel beyanname
Cevap E: Dar mükellef kurum yıllık beyanname ile bildirmesi gerekmeyen kazançlarını özel beyanname ile bildirir.

19-Değer artışı kazancı veya arızî kazanç elde eden dar mükellef kurumlar bu kazançlarını hangi beyanname ile bildirirler?
a) Münferit beyanname
b) Özel beyanname
c) Yıllık beyanname
d) Muhtasar beyanname
e) Servet beyanı
Cevap B: Bu tür kazançları elde eden dar mükellef kurumlar kazançlarını özel beyanname ile bildirirler.

20-Özel beyanname ne zaman verilir?
a) İzleyen takvim yılının Nisan ayında
b) İçinde bulunulan yılın sonuna kadar
c) Kazancın elde edildiği ay içinde
d) Kazancın iktisabından itibaren 15 gün içinde
e) Kazancın iktisabından itibaren 1 ay içinde
Cevap D: Bu kazançların iktisap tarihinden itibaren 15 gün içinde kanunun belirttiği vergi dairelerine bildirilmesi gerekmektedir.

21-Özel beyanname verilmesi durumunda vergi ne zaman ödenir?
a) Beyannamenin verildiği ay içinde
b) Beyannamenin verildikten sonra 15 gün içinde
c) Beyanname verme süresi içinde ödenir
d) Beyanname verildikten sonra 1 ay içinde
e) Beyanname verildikten sonra 4 ay içinde
Cevap C: Beyanname verme süresi içinde tek seferde vergi ödenir.

22-Aşağıdakilerden hangisi, dar mükellef kurumların kaynakta vergi kesintisinin yapıldığı kazanç ve iratlarından biri değildir?
a) Serbest meslek kazancı
b) Ticarî kazanç
c) Ücret
d) Gayrimenkul sermaye iradı
e) Menkul sermaye iradı
Cevap B: Dar mükellef kurumların ticarî ve ziraî kazançlarına kesinti yapılmaz.

23-İndirilmesi gereken vergi miktarı, hesaplanan kurumlar vergisinden fazla olduğu takdirde bu fazlalık mükellefin müracaatı üzerine ne kadar sürede iade edilir?
a) Bir ay b) İki ay
c) Altı ay d) Bir yıl
e) İki yıl
Cevap D: Mükellefin 1 yıl içinde yapacağı müracaat üzerine verginin iadesi gerçekleştirilir.

24-Kurumlar vergisi posta ile gönderildiği takdirde kaç gün içinde tarh edilir?
a) 1 b) 3
c) 7 d) 15
e) 30
Cevap B: Kurumlar vergisinde 3 gün olan bu süre gelir vergisinde 7 gündür.

25-Kurumlar vergisi kaç taksitte ödenir?
a) 1 b) 2
c) 3 d) 4
e) 5
Cevap A: Mükellefler beyannameyi verdikleri ayın sonuna kadar tek taksitte vergiyi öderler.

26-I. Tertip kâr payı aşağıdakilerden hangisi üzerinden ayrılır?
a) İstisnalar toplamı
b) Vergi sonrası kâr
c) Ödenmiş sermaye
d) Ödenmemiş sermaye
e) Öz sermaye
Cevap C: Ödenmiş sermaye üzerinden ayrılır.

27-I. Tertip kâr payı ödenmiş sermayenin yüzde kaçıdır?
a) 3 b) 5
c) 7 d) 10
e) 12
Cevap B: Şirketler, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, safi kârın %5’ini I. Tertip yedek akçe olarak ayırmak zorundadırlar.

28-Kurumlar vergisi düşüldükten ve I. Tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kârın ne kadarı
II.Tertip yedek akçe olarak ayrılır?
a) 1/8 b) 1/9
c) 1/10 d) 1/12
e) 1/15
Cevap C: 1/10 nisbetinde II. Tertip yedek akçe ayrılır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 8 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:11
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 6 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:22
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:19
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:16
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 03:20.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.