ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:16   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 12
Ünite 12
1-Mükellef Nisan ayı içinde mal alışları sebebiyle 35.000 TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 37.000 TL KDV tahsil etmiştir.
Mükellefin Nisan ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç TL’dir?
a) 72.000 b) 35.000
c) 37.000 d) 2.000
e) Ödenecek KDV yoktur
Cevap D: Ay içinde tahsil edilen KDV’den, ödenen KDV’ler düşülür ve aradaki fark vergi dairesine ödenir.

2-Mükellef Haziran ayı içinde mal alışları sebebiyle 47.000 TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 40.000 TL KDV tahsil etmiştir.
Mükellefin Haziran ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç TL’dir?
a) 87.000 b) 47.000
c) 40.000 d) 7.000
e) Ödenecek KDV yoktur
Cevap E: Mükellefin ödediği KDV, tahsil ettiği KDV’den fazla olduğu için, o aya ilişkin KDV yükümlülüğü yoktur; aksine 7.000 TL alacaklıdır. Bu tutar ertesi aya devreder.

3-Mükellef Temmuz ayı içinde mal alışları sebebiyle 12.000 TL KDV ödemiş; mal satışları sebebiyle 29.000 TL KDV tahsil etmiştir.
Haziran ayından 7.000 TL KDV alacağı bulunan mükellefin Temmuz ayına ilişkin olarak ödemesi gereken KDV kaç TL’dir?
a) 10.000 b) 17.000
c) 22.000 d) 19.000
e) Ödenecek KDV yoktur
Cevap A: Tahsil edilen KDV’den ödenen KDV’yi düşeriz (29.000 – 12.000 = 17.000 TL). Bulunan tutardan bir önceki aydan devreden KDV de indirildiği takdirde ödenecek KDV (17.0007.000 =) 10.000 TL olarak hesaplanır.

4-Aşağıdaki vergilerden hangisi otokontrol mekanizmasına sahiptir?
a) Gelir Vergisi
b) Kurumlar Vergisi
c) Katma Değer Vergisi
d) Veraset ve İntikâl Vergisi
e) Emlâk Vergisi
Cevap C: Karşılıklı çıkar çatışması yarattığından dolayı KDV’nin bir otokontrol mekanizması yarattığı düşünülür.

5-KDV oranı %18 olduğu takdirde 29.500 TL maç biletinin içindeki katma değer vergisi kaç TL’dir?
a) 5.310 b) 5.400
c) 4.500 d) 3.352
e) 3.052
Cevap C: İç yüzde oranı ile hesaplanabilir: 29.500 x 18/ 118 = 4.500 TL.
DİKKAT! KDV %25 olsaydı 25/125; %8 olsaydı 8/108 oranı kullanılacaktı.

6-Aşağıdakilerden hangisi KDV matrahına dahil edilmez?
a) Yükleme giderleri
b) Sigorta giderleri
c) Vade farkı
d) Kur farkı
e) Iskontolar
Cevap D: İskontolar KDV matrahına ilâve edilmez.

7-Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin konusuna girmez?
a) Mal teslimi
b) Hizmet ifası
c) İthalât
d) Boru hattı ile petrol taşınması
e) Meskenlerin kiralanması
Cevap E: Konut kiralanması KDV’nin konusuna girmez.

8-Aşağıdakilerden hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre teslim sayılmaz?
a) Alıcıya malın elden verilmesi
b) Malın ödünç verilmesi
c) Malın nakliyeciye verilmesi
d) Malın nakliyesinin başlatılması
e) Malın alıcı adına hareket edenlere verilmesi
Cevap B: Ödünç vermek teslim sayılmaz.

9-Aşağıdakilerden hangisi KDV mükellefi değildir?
a) Market sahibi
b) Oto galeri sahibi
c) Avukat
d) Spor Toto bayii
e) PTT İşletme Genel Müdürlüğü
Cevap D: Spor Toto bayii değil, Spor Toto Teşkilât Genel Müdürlüğü, KDV mükellefidir.

10-Aşağıdakilerden hangisi KDV mükelleflerinden biri değildir?
a) Mal ve hizmet ithal edenler
b) Vergi daireleri
c) Millî Piyango Genel Müdürlüğü
d) Talih oyunlarını tertipleyenler
e) Malı teslim edenler
Cevap B: Vergi daireleri hiçbir suretle vergi mükellefi olmazlar.

11-Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’nin konusu değildir?
a) Bir kez yapılan ithalât
b) Sürekli ticarî ve sınaî faaliyet
c) Sürekli ziraî faaliyet
d) Sürekli serbest meslek faaliyeti
e) Sürekli menkul sermaye iradı elde etmek
Cevap E: Sürekli olarak yapılan ticarî, sınaî, ziraî ve meslekî faaliyetler ile bir kez dahi olsa yapılan ithalât KDV’nin konusuna girer.

12-Aşağıdakilerden hangisi KDV kapsamına girmez?
a) Gümrük depolarından yapılan satış
b) Müzayede salonlarında yapılan satış
c) Piyango tertiplenmesi
d) Arızî olarak yapılan satış
e) Petrol ürünlerinin taşınması
Cevap D: Sürekli yapılan satış (ticarî faaliyet) KDV’nin konusuna girer. Arızî ticarî faaliyet KDV’nin konusuna girmez.

13-Aşağıdaki işlemlerden hangisi KDV’nin konusuna girmez?
a) Posta, telefon, telgraf hizmetleri
b) Radyo ve televizyon hizmetleri
c) Bankacılık faaliyetleri
d) Profesyonel sanatçıların yer aldığı gösteriler ve konserler
e) Futbol müsabakaları
Cevap C: Bankacılık işlemleri KDV’ nin konusuna girmez.

14-Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisini doğuran olaylardan biri değildir?
a) Kiraya verme işlemlerinde kullanıma terk etme
b) Elektrik bedelinin tahakkuk ettirilmesi
c) Mal ve hizmetin alıcıya teslimi
d) İhracatın gerçekleşmemesi
e) Nakliyatın başlatılması
Cevap D: İhracatın gerçekleşmemesi KDV’de vergiyi doğuran olay olarak kabul edilmemiştir. Bununla beraber, mal ve hizmetin tesliminden önce fatura ve benzeri belgelerin düzenlenmesi ve ithalâtta gümrük vergisinin ödenmesi KDV’ yi doğuran olaydır.

15-Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinin istisnalarından biri değildir?
a) İşyeri kiralanması
b) Gelir ortaklığı belgesi
c) Kâr ortaklığı belgesi
d) Konut kiralanması
e) Darphanede yapılan işlemler
Cevap A: İşyerlerinin ve diğer gayrimenkullerle hakların kiralanması katma değer vergisine tabidir.

16-Aşağıdakilerden hangisi KDV’ de tanınan istisnalardan biri değildir?
a) İhracat istisnası
b) Araçlar ve petrol aramalarında istisna
c) Teşvik belgeli yatırımlarda istisna
d) Diplomatik istisna
e) Otomobil alımındaki istisna
Cevap E: KDV’de böyle bir istisna yoktur. Otomobil alımları KDV’nin konusuna girer.

17-Aşağıdakilerden hangisi KDV istisnasından vazgeçme hakkına sahip değildir?
a) Konsolosluklar
b) Esnaf muaflığından yararlananlar
c) Bankalar
d) Ziraî kazancı gerçek usul dışında tesbit edilenler.
e) Yabancı taşımacılık şirketleri
Cevap C: Bankaların istisnadan vazgeçme hakları yoktur.

18-KDV’nin 1985 yılında uygulamaya başlamasıyla aşağıdaki vergilerden hangisi yürürlükten kalkmamıştır?
a) Şeker tüketim vergisi
b) Nakliyat vergisi
c) İlân ve reklâm hizmetleri vergisi
d) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
e) İşletme vergisi
Cevap D: Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi hâlen daha yürürlüktedir. KDV’nin uygulamaya başlanmasıyla kalkan diğer vergiler şunlardır: Dahilde alınan istihsal vergisi, ithalden alınan istihsal vergisi, PTT hizmetleri vergisi ile Spor Toto vergisi.

19-Katma Değer Vergisi Kanunu’ nda listelerde yer almayan mal hizmetlere aşağıdaki hangi oran uygulanır?
a) 1 b) 8
c) 10 d) 15
e) 18
Cevap E: KDV’nin yasal oranı %10’ dur. Bakanlar Kurulu bu oranı %1’e kadar indirmeye veya %40’a kadar artırmaya yetkilidir. I sayılı listede yer alan mal ve hizmetlere %1, II sayılı listede yer alanlara %8 oranı uygulanır. Bu listelerde yer almayan mal ve hizmetlere ise %18 oranı uygulanır.

20-Bay (A) 1.000 TL’lik kömür satın almıştır. Satıcı fiyattan %10 iskonto yapmıştır. Bay (A)’ nın ödeyeceği katma değer vergisi kaç TL’dir? (Vergi oranı %18’dir.)
a) 100
b) 162
c) 180
d) 150
e) 130
Cevap B: Bilindiği üzere iskontolar KDV matrahına girmez (Bkz soru: 6). Şu hâlde malın bedeli %10 iskonto dikkate alındığında 900 TL olacaktır. KDV ise, (900 x %18=) 162 TL’dir.

21-Aşağıdakilerden hangisi harcamalar üzerinden alınan bir vergi tipi değildir?
a) İstihlâk vergisi
b) Toplu muamele vergisi
c) Banka ve sigorta muameleleri vergisi
d) Yayılı muamele vergisi
e) Katma değer vergisi
Cevap C: Banka ve sigorta işlemleri vergisi ile damga vergisinin konusu işlemdir.

22-Alışlar üzerinden hesaplanan verginin satışlar üzerinden tahsil edilen vergiden düşülmesi suretiyle ödenecek katma değer vergisinin hesaplanması işlemine ne ad verilir?
a) Mahsup yöntemi
b) Birleştirme yöntemi
c) Toplama usulü
d) Vergi indirimi yöntemi
e) Vergi alacağı yöntemi
Cevap D: Bu usule vergi indirimi yöntemi adı verilir. (Bkz. Soru: 13).

23-Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisinde vergilendirme dönemidir?
a) Bir ay b) İki ay
c) Üç ay d) Dört ay
e) Bir yıl
Cevap A: KDV’de gerçek usulde vergilendirilen mükellefler için vergilendirme dönemi bir aydır. Basit usulde vergilendirilen mükellefler için bir takvim yılıdır.

24-Gerçek usulde vergilendirilen mükellefler bir aya ilişkin katma değer vergisi beyannamesini ve ödemeyi hangi tarihlerde yaparlar?
a) Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar beyanda bulunup, beyanname verme süresi içinde vergiyi öderler.
b) Ertesi ayın 20. günü akşamına kadar beyanda bulunup, 26’sına kadar öderler.
c) İçinde bulunulan ayın 20. günü akşamına kadar beyanda bulunup, bu süre içinde vergiyi öderler.
d) İçinde bulunulan ayın 20. günü akşamına kadar beyanda bulunup, 26’sına kadar öderler.
e) Gelir vergisi beyannamesi ile beraber verilip, iki taksitte ödenir.
Cevap B: Bir ay içindeki işlemlere ilişkin katma değer vergisi, ertesi ayın 20’inci günü akşamına kadar mükellefin işyerinin bulunduğu yer vergi dairesine beyan edilip, 26’ıncı günü akşamına değin ödenir.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 11 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:15
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 7 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:10
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 1 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:08


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 13:23.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.