ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler

Ödevler - Dersler - Tezler Ödevler, Dersler ve Tezlerle ilgili istek ve paylaşım yaptığımız bölüm

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 24.05.10, 02:17   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507884
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 13
Ünite 13

1-Ölüm dolayısıyla mirasçılara intikal eden miras paylarının vergilendirildiği sübjektif nitelikli servet vergisine ne ad verilir
a) Miras payı vergisi
b) İntikal vergisi
c) Tereke vergisi
d) Ölüm vergisi
e) Veraset vergisi
Cevap A: Miras payı vergisinde, mirasçıların ölen kişiye hısımlık dereceleri, kişisel ve ailevî özellikleri göz önünde tutulur, sübjektif nitelikli bir vergidir.

2-Ölen kişinin terekesi henüz mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden genellikle artan oranlı olarak alınan servet vergisine ne ad verilir?
a) İntikal vergisi
b) Ölüm vergisi
c) Veraset vergisi
d) Miras payı vergisi
e) Tereke vergisi
Cevap E: Bu tip vergilere tereke vergisi adı verilir. Tereke vergisinde mirasçıların ölen kişiye hısımlık dereceleri, kişisel ve ailevî özellikleri göz önünde tutulmaz. Bu nedenle objektif nitelikli bir vergidir.

3-Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Tereke vergisi
b) İntikal vergisi
c) Miras payı vergisi
d) Veraset vergisi
e) Ölüm vergisi
Cevap C: Ülkemizde uygulanan veraset ve intikâl vergisi miras payı vergisi niteliğindedir.

4-Veraset ve intikal vergisinde geçen mal kavramı sadece,
a) Gayrimenkulleri kapsar.
b) Menkul malları kapsar.
c) Gayrimenkullerle hisse senedi ve tahvilleri kapsar.
d) Arazi ve arsayı kapsar.
e) Mülkiyet konusu olabilen bütün menkul, gayrimenkul mallar, alacak ve hakları kapsar.
Cevap E: Mülkiyet konusu her şey veraset ve intikal vergisinin konusuna girer.

5-Veraset ve intikal vergisinin konusu nedir?
a) Satın alınan menkul ve gayrimenkul mallar
b) Bir kısım hizmetlerdir
c) Karşılıksız olarak intikal eden gayrimenkul ve menkul mallardır
d) Bedel karşılığında intikal eden gayrimenkul ve menkul mallardır
e) Bazı hukukî işlemlerdir
Cevap C: Ölen kişiden kalan miras ile sağlar arasındaki her türlü ivazsız (karşılıksız/ bedelsiz) intikal bu verginin konusudur.

6-Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi matrahından indirilir?
a) Murisin belgeye bağlanmış vergi ve borçları
b) Bankadaki mevduat
c) Gayrimenkullerin değerinin yarısı
d) Mevduat faizi
e) Tahvil faizleri
Cevap A: Murisin (miras bırakan) kişinin belgeli bütün borçları gider olarak indirilir. Ayrıca miras kalan malın kendisine ait borçları ve vergi borçları; yabancı ülkede ödenen veraset ve intikâl vergileri ve miras bırakanın cenaze masrafları gider olarak indirilebilir.

7-Veraset ve intikal vergisinde hibe yoluyla veya herhangi bir biçimde karşılıksız iktisap, bu verginin hangi unsurunu oluşturur?
a) Mükellef
b) Vergiyi Doğuran olay
c) Matrah
d) Tarh
e) Oran
Cevap B: Hibe ya da bağış yoluyla gerçekleşen ivazsız intikal, veraset ve intikal vergisinde vergiyi doğuran olaydır.

8-Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinden istisna edilmemiştir?
a) Tablo, kılıç gibi eşyalar
b) Tahviller
c) Drahomalar
d) Emekli aylıkları
e) Vergi muafiyeti tanınan vakıflara tahsis olunan mallar
Cevap B: Gayrimenkul ve menkul mallar istisna kapsamında yer almaz.

9-Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisinde ilk tarhiyatta dikkate alınmaz?
a) Sınaî mülkiyet hakları
b) Menkul mallar
c) Hisse senedi
d) Bina
e) Arazî
Cevap A: Tapu sicilinde bedeli gösterilmeyen haklarla, sınaî ve edebî mülkiyet hakları ve imtiyaz haklarının değerini mükellef tesbit edemez; mükellef bunları değerlemiş olsa dahi vergi dairesi bu değerlemeleri ilk tarhiyatta dikkate almaz.

10-Veraset ve intikal vergisinde miras yoluyla gerçekleşen intikaller için değerleme günü aşağıdakilerden hangisidir?
a) Mirasın açıldığı gün
b) Malların iktisap edildiği gün
c) Ölümü takip eden 40. gün
d) Beyannamenin verildiği gün
e) İdarenin belirlediği gün
Cevap A: Mirasın mahkeme tarafından açıldığı gün değerleme günüdür.

11-Veraset ve intikal vergisinde, veraset yoluyla intikallerde vergi hangi vergi dairesince tarh olunur?
a) Ölüm olayının vaki olduğu yerdeki vergi dairesinde
b) Defterdarlığın belirleyeceği yer vergi dairesinde
c) Ölen kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki vergi dairesi
d) Varislerin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesi
e) Ölenin nüfusa kayıtlı olduğu yerdeki vergi dairesi
Cevap C: Murisin ikametgâhının bulunduğu yer vergi dairesince vergi tarh olunur. Muris veya tasarrufu yapan kişinin bu ikametgâhı yabancı bir ülkede ise, beyanname Türkiye’deki son ikametgâhının bulunduğu yere verilir. Son ikametgâhı belirlenememiş ya da bu kişi Türkiye’de hiç ikamet etmemiş ise Maliye Bakanlığı’nca belirlenen bir vergi dairesince vergi tarh olunur.

12-Yabancı paralar ilk tarhiyatta hangi esasa göre değerlendirilir?
a) Borsa rayici
b) Emsal bedel
c) Takdir komisyonlarınca belirlenen değer
d) Son üç aylık ortalama değer
e) Son üç yıl içindeki ortalama değer
Cevap A: Borsa rayici ile değerlenir. Eğer yabancı paranın borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığı kuru belirler.

13-Aşağıdakilerden hangisi veraset ve intikal vergisi muafiyetinden yararlanamaz?
a) Kamu idareleri
b) Emekli ve yardım sandıkları
c) Kamu yararına çalışan dernekler
d) Siyasî partiler
e) Anonim şirketler
Cevap E: Anonim şirketlerin istisna hakkı yoktur.

14-Ölüm bir yabancı ülkede meydana gelmişse ve mükellef de Türkiye’de bulunuyorsa, beyanname ne kadar sürede verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap C: Biri Türkiye’de diğeri yurt dışında ise beyanname 6 ay içinde verilmelidir

15-Ölüm Türkiye’de meydana gelmişse ve mükellef de yabancı ülkede bulunuyorsa, beyanname ne kadar sürede verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap C: Cevap bir önceki soruyla aynıdır. Biri Türkiye’de diğeri yurt dışında ise beyanname 6 ayda verilmelidir. Hangisinin Türkiye’de olduğu önemli değildir.

16-Ölüm Türkiye’de meydana gelmişse ve mükellef de Türkiye’de bulunuyorsa, beyanname ne kadar sürede verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap B: Her ikisi de aynı ülkede ise beyanname 4 ay içinde verilmelidir.

17-Ölüm İtalya’da meydana gelmişse ve mükellef de İtalya’da bulunuyorsa, beyanname ne kadar sürede verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap B: Her ikisi de aynı ülkede bulunuyorsa beyanname 4 ayda verilir. Türkiye’de veya yurt dışında olmaları süreyi değiştirmez; yeter ki, aynı ülkede bulunsunlar.

18-Ölüm İtalya’da meydana gelmişse ve mükellef de Hollanda’ da bulunuyorsa, beyanname ne kadar sürede verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap D: Her ikisi de yurt dışında ve farklı ülkelerde bulunuyorsa beyanname 8 ay içinde verilmelidir.

19-15 Mart 2006 tarihinde Türkiye’ de gerçekleşen ölüm dolayısıyla Türkiye’de ikamet eden mirasçıların veraset ve intikal vergisi beyannamesini en geç hangi tarihe kadar vermeleri gerekir?
a) 15. 4. 2006
b) 15. 5. 2006
c) 31. 5. 2006
d) 15. 6. 2006
e) 15. 7. 2006
Cevap E: 4 ay içinde beyan gerekeceğinden, en geç 15. 7. 2006 tarihine kadar beyannamenin ilgili vergi dairesine verilmesi gerekir.

20-Diğer intikallerde beyanname, malların hukuken iktisap edildiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde verilmelidir?
a) 1 ay b) 4 ay
c) 6 ay d) 8 ay
e) 1 yıl
Cevap E: Sağlar arası ivazsız intikallerde beyan süresi 1 yıldır.

21-Veraset ve intikal vergisi nasıl bir oran yapısına sahiptir?
a) Düz oranlı
b) Artan oranlı
c) Çifte artan oranlı
d) Sabit oranlı
e) Azalan oranlı
Cevap C: Veraset ve intikal vergisi matrah arttıkça ve akrabalık derecesi uzaklaştıkça artan bir oran yapısına sahiptir. Bu yüzden çifte artan oranlı bir vergi görünümündedir.

22-Bir kimseye annesi, babası, eşi ya da çocukları tarafından gayrimenkul bağışlanması durumunda uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a) Veraset yoluyla intikallere ilişkin oranlar uygulanır
b) Veraset yoluyla intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır
c) İvazsız intikallere ilişkin oranlar uygulanır
d) İvazsız intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır
e) İvazsız intikallere ilişkin en küçük oran uygulanır
Cevap D: İvazsız intikallere ilişkin oranların yarısı uygulanır.

23-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nda öngörülmüş ölçülere göre miras yoluyla intikal eden menkul mallar aşağıdaki değerleme ölçülerinden hangisine göre değerlenir?
a) Tasarruf değeri
b) Maliyet bedeli
c) Vergi değeri
d) Rayiç bedeli
e) Emsal bedeli
Cevap D: Menkul mallar rayiç bedelle değerlenir.

24-Yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerden veraset ve intikal vergisine ilişkin olarak yapılması gereken kesinti oranı yüzde kaçtır?
a) 1 b) 5
c) 10 d) 15
e) 20
Cevap C: Oran %10’dur.
25-Veraset ve intikal vergisi hangi aylarda ödenir?
a) OcakTemmuz
b) MartEylül
c) MayısKasım
d) MayısHaziran
e) Ocak MayısKasım
Cevap C: Mayıs ve Kasım aylarında ödenir.

26-Veraset ve intikal vergisinin ödenmesi süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1 yıl b) 3 yıl
c) 5 yıl d) 6 yıl
e) 10 yıl
Cevap B: Veraset ve intikal vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 3 yılda 6 eşit taksitte ödenir.

27-Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
a) 1/5 b) 1/4
c) 1/2 d) 2/3
e) 3/4
Cevap B: Sağ kalan eş miras bırakanın alt soyu ile mirasçı olursa, mirastan 1/4 oranında pay alır.

28-Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba zümresi ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
a) 1/5 b) 1/4
c) 1/2 d) 2/3
e) 3/4
Cevap C’dir. Mirasın yarısını alır.

29-Sağ kalan eş miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirastan ne oranda pay alır?
a) 1/5 b) 1/4
c) 1/2 d) 2/3
e) 3/4
Cevap E: Bu şekilde eş, mirasın dörtte üçünü alır. Bunlar da yoksa mirasın tamamı eşe kalır.


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 2 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 1 23.04.11 20:49
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 7 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 02:10
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 5 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:19
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 4 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:16
Türk Vergi Sistemi Soru ve Cevaplar - Ünite 3 Miss Alone Ödevler - Dersler - Tezler 0 24.05.10 01:13


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:42.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.