ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Her Telden > İslam ve İnsan > Peygamberimiz (Sav)

Peygamberimiz (Sav) Son peygamber Hz.Muhammed (sav) ile ilgili herşey

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 25.04.12, 14:48   #1 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Thumbs up Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlari
"Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed"
(S.A.V.) 'in doğumu şerefine... !!!
PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED’İN (SAV) İSİMLERİ VE İSİMLERİNİN ANLAMLARI

Kur'ân-ı Kerim'deki isimleri: Ahmed, Emin, Beşîr, Burhan, Hâtem, Dâî, Rauf, Rahim, Rasûlu'r-Rahme, Sirâc, Münîr, Sırât-ı Müstakim, Tâ-Hâ, Yâ-Sîn, Hâ-Mîm, Abd, Urvetü'l-Vüskâ, Kademü's-Sıdk, Muhammed, Müddesir, Müzzemmil, Mustafa, Müctebâ, Nebiyyü'l-Ümmî, Nezîr, Nimetullah, Hâdî.

Diğer kitap ve sayfalardaki isimleri: İncil'de; Ahmed, Baraklit, (veya Faraklit), Hanbatâ, Rûhu'l-Hâk, Rûhu'l-Kuds, Sâhîbü'l-Kâdîb, Sâhîbü'n-Naleyn. Tevrat'ta; Ahyed, Bidbid, Dahûk, Mütevekkil, Muhtar. Zebur'da; İklîl, Cebbar, Hamyâtâ, Hâthât, Kayyim, Mukîmü's-Sünne. Diğer peygamberlere indirilen suhufta; Ehûnâh, Tâbtâb, Müşeffih, Ecîr, Hâtem, Mâzmâz, Munhaminnâ'.

Hadislerde belirtilen isimleri: Ahmed, Ahyed, Emîn, İmâmü'l Muttakîn, Haşir, Habîbullâh, Râkibül-Burak, Rasulü'r-Rahme, Rasûlü'r-Râhe, Rasûlu'l-Melâhim, Seyyidü'l-Mürselîn, Seyyid-i Veled-i Adem, Sabık, Şeff, Şâfı', Müşeffa', Sâhîbü'l-Hâtem, Tâ-Hâ, Zahir, Âkıb, Abdullah, Kâidü'l Gurri'l-Muhaccelîn, Kuşem, Mâhî, Muhammed, Müddessir, Müzzemmil, Muktefî, Mukaffa, Nebiyyü't-Tevbe, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü'l-Melhame, Yâ-Sîn.

Esmâ-i Hüsna ile ortak olan isimleri: Evvel, Âhir, Cebbar, Hâmid, Hamîd, Hâk, Habîr, Ra'ûf, Rahim, Şâhid, Şehîd, Şekûr, Sâdık, Azız, Azîm, Afüvv, Alîm, Fettâh, Kuddûs, Kavı, Zû-Kuvve, Kerim, Ekrem, Mübeşşir, Mübîn, Mahmûd, Mümin, Müheymin, Nûr, Velî, Mevlâ, Hâdî, Yâ-Sîn.

Hz. Peygamber'in diğer Peygamber ve Din büyükleriyle ortak olan isimleri: Yüce Peygamber'in Ahmed, Muhammed, Âkıb, Haşir, Mukaffa, Nebiyyü'l-Melhame gibi isimleri yalnızca kendisine hastır. Ancak Rasûlullah, Nebiyyullah, Abdullah, Şâhid, Mübeşşir, Nezîr, Nebiyyü'r-Rahme, Nebiyyü't-Tevbe gibi isimleri diğer peygamberlere de verilmiştir. Bu arada Hz. Adem'in Safıyyullâh, Hz. İbrahim'in Halîlullâh, Hz. Musa'nın Kelîmullâh, Hz. İsa'nın Rûhu'l-Kuds, Hz. Ali'nin Murtezâ ve Müctebâ, İmam Gazzali'nin Hüccetü'l-İslam isimleri aynı zamanda Hz. Peygamber'in de ismidir.

Yalnızca Hz. Peygamber için kullanılan tabirler: Dinî ve edebî metinlerde geçen Fahr-i Kainat, Fahr-i Adem, Mefhar-ı Âlem, Ebü'l-Müminîn, Hayru'l-Mürselin, Kân-ı Şefaat, Mahbûb-ı Hâk, Muîn-i Beşer, Rasûlü's-Sakaleyn, Seyyidü's-Sâdât, Seyyidü'l-Mürselîn, Sultânı Enbiyâ gibi terkipler doğrudan Hz. Peygamber'e işaret eden tabirlerdir. Bu sebeple kültürümüzde ve edebiyatımızda Yüce Peygamber için kullanılan bu tabirlerin, sıfat manası dikkate alınmadan birer özel isim olarak telakki edilmeleri ve imlada da büyük harflerle yazılmasının daha doğru olacağı kanaatindeyiz.

Hz. Peygamber'in edebî mahiyetteki isimleri: Edebî metinlerde, özellikle naatlarda Hz. Peygamber için sultan, ay, güneş, deniz, inci, gül, bülbül, servi, çerağ, tabib gibi motifler ele alınırken; bu teşbih ve istiarelere bağlı terkipler çoğu zaman birer isim olarak kullanılmıştır. Bunlardan bazıları: Meh-i Burc-i Fezâyil, Bedr-i Dücâ, Mâh-ı Münîr, Sadr-ı Bedr-i Kâinat, Âyîne-i Ezel, Mir'ât-ı Huda, Cevheri Zât, Dürre-i Beyzâ, Dürr-i Yetîm, Şems-i Kevneyn, Şems-i Sübhân, Âfitâb-ı Evc-i Dîn, Neyyir-i A'zam, Sehâb-ı Rahmet, Tabîb-i Marîz-i İsyân, Menba-ı Âb-ı Hayât, Nizâmü'l-Âlemîn, Rûh-i-A'zam, Ser-Çeşme-i Kerem, Serv-i Bostanı Dîn, Şâhenşâh-ı Asfiyâ, Ukde-Güşâ gibi.

Hz. Peygamber'in isimleriyle ilgili bütün bu tasniflerin dışında: O'nun değişik zaman, mekan ve topluluklara göre aldığı adlar da ayrı bir kategori teşkil eder. Buna göre Hz. Peygamber'e; Ahmed isminin dünyaya gelmeden önce, Muhammed'in hayatta iken, Mahmud adının da kendisinden sonra verildiği konu edilir.

Ayrıca Ka'bu'l-Ahbâr'dan nakledilen bilgilere göre Hz. Peygamber: "ehl-i cennet meyanında ABDÜ'L-KERÎM, ehli berzah indinde ABDÜ'L-CEBBÂR, melaike-i arş lisanında ABDÜ'L-HAMÎD, şair fıriştegân beyninde ABDÜ'L-MECÎD, peygamberân arasında ABDÜ'L-VEHHÂB, cinniyân içinde ABDÜ'R-RAHİM, şeyâtînde ABDÜ'L-KAHHÂR, cibâlde ABDÜ'L-HALLÂK, bahrde ABDÜ'L-KÂDÎR, balıklarda ABDÜ'L-KUDDÛS, haşerâtta ABDÜ'L-MUGÎS, vahşilerde ABDÜ'R-REZZÂK, sibâ yani yırtıcı hayvanlarda ABDÜ'S-SELÂM, dört ayaklı hayvanlar indinde ABDÜ'L-MÜ'MİN, kuşlar indinde ABDÜ'L-GAFFAR" isimleriyle bilinmektedir.

Prof. Dr. Emine YENİTERZİ


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 14:49   #2 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlari


Abdullah: Allah (cc)' ın kulu (SAV)

Âbid: Kulluk eden, ibadet eden (SAV)

Âdil: Adaletli (SAV)

Ahmed: En çok övülmiş, sevilmiş (SAV)

Ahsen: En güzel (SAV)

Alî: Çok yüce (SAV)

Âlim: Bilgin, bilen (SAV)

Allâme: Çok bilen (SAV)

Âmil: İşleyici, iş ve aksiyon sahibi (SAV)

Aziz: Çok yüce, çok şerefli olan (SAV)

Beşir: Müjdeleyici (SAV)

Burhan: Sağlam delil (SAV)

Cebbâr: Kahredici, gâlip (SAV)

Cevâd: Cömert (SAV)

Ecved: En iyi, en cömert (SAV)

Ekrem: En şerefli (SAV)

Emin: Doğru ve güvenilir kimse (SAV)

Fadlullah: Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan (SAV)

Fâruk: Hakkı ve bâtılı ayıran (SAV)

Fettâh: Yoldaki engelleri kaldıran (SAV)


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 14:49   #3 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlariGâlip: Hâkim ve üstün olan (SAV)

Ganî: Zengin (SAV)

Habib: Sevgili, çok sevilen (SAV)

Hâdi: Doğru yola götüren (SAV)

Hâfız: Muhafaza edici (SAV)

Halîl: Dost (SAV)

Halîm: Yumuşak huylu (SAV)

Hâlis: saf, temiz (SAV)

Hâmid: Hamd edici, övücü (SAV)

Hammâd: Çok hamdeden (SAV)

Hanîf: Hakikate sımsıkı sarılan (SAV)

Kamer: Ay (SAV)

Kayyim: Görüp, gözeten (SAV)

Kerîm: Çok cömert, çok şerefli (SAV)

Mâcid: Yüce ve şerefli (SAV)

Mahmûd: Övülen (SAV)

Mansûr: Zafere kavuşturulmuş (SAV)

Mâsum: Suçsuz, günahsız (SAV)

Medenî: Şehirli, bilgilive görgülü (SAV)

Mehdî: Hidayet eden, doğru yola erdiren (SAV)


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 14:49   #4 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlariMekkî: Mekkeli (SAV)

Merhûm: Rahmetle bezenmiş (SAV)

Mes'ûd: Mutlu (SAV)

Metîn: Çok sağlam ve güçlü (SAV)

Muallim: Öğretici (SAV)

Muktedâ: Peşinden gidilen (SAV)

Mübârek: Uğurlu, hayırlı, bereketli (SAV)

Müctebâ: Seçilmiş (SAV)

Mükerrem: Şerefli, yüce (SAV)

Müktefî: İktifâ eden, yetinen (SAV)

Münîr: Nurlandıran, aydınlatan (SAV)

Mürsel: Elçilikle görevlendirilmiş (SAV)

Mürtezâ: Beğenilmiş, seçilmiş (SAV)

Muslih: Islah edeci, düzene koyucu (SAV)

Mustafa: Çok arınmış (SAV)

Müstakîm: Doğru yolda olan (SAV)

Mutî: Hakka itaat eden (SAV)

Mu'tî: Veren ihsân eden (SAV)

Muzaffer: Zafer kazanan, üstün olan (SAV)

Müşâvir: Kendisine danışılan (SAV)En sevgiliye yüzlerce salat güllerce selam olsun...!!!


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 14:51   #5 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlari


PEYGAMBERİMİZ HZ. MUHAMMED (SAV)’İN MÜBÂREK İSİMLERİ VE MÂNÂLARI

Nakî: Çok temiz (SAV)

Nakîb: Halkın iyisi, kavmin en seçkini (SAV)

Nâsih: Öğüt veren (SAV)

Nâtık: Konuşan, nutuk veren (SAV)

Nebî: Peygamber (SAV)

Neciyullah: Allah' ın sırdaşı (SAV)

Necm(i): Yıldız (SAV)

Nesîb: Asil, temiz soydan gelen (SAV)

Nezîr: Uyarıcı, korkutucu (SAV)

Nimet: İyilik, dirlik ve mutluluk (SAV)

Nûr: Işık, aydınlık (SAV)

Râfi: Yükselten (SAV)

Râgıb: Rağbet eden, isteyen (SAV)

Rahîm: Mü'minleri çok seven (SAV)

Râzî: Kabul eden, hoşnut olan (SAV)

Resûl: Elçi (SAV)

Reşîd: akıllı, olgun, iyi yola götürücü (SAV)

Saîd: Mutlu (SAV)

Sâbir: Sabreden, güçlüklere dayanan (SAV)

Sâdullah: Allah' ın mübârek kulu (SAV)


"Bu dünyadan Gül kokusuyla ve Gül'e hasret gidenlere selâm olsun!..."


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 14:51   #6 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Vav HaL-i - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Nereden: .
Mesaj Sayısı: 5.510
Konu Sayısı: 1901
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 804175
Rep Puanı: 80415748
Rep Derecesi : Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000Vav HaL-i 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Hz. Muhammed (sav)’in mübârek isimleri ve mânâlari


Sâdık: Doğru olan, gerçekci (SAV)

Saffet: Arınmış, seçkin kişi (SAV)

Sâhib: Mâlik, arkadaş, sohbet edici (SAV)

Sâlih: iyi ve güzel huylu (SAV)

Selâm: Noksan ve ayıptan emin olan (SAV)

Seyfullah: Allah' ın kılıcı (SAV)

Seyyid: Efendi (SAV)

Şâfi: Şefaat edici (SAV)

Şâkir: Şükredici (SAV)

Tâhâ: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi (SAV)

Tâhir: Çok temiz (SAV)

Takî: Haramlardan kaçınan (SAV)

Tayyib: Helal, temiz, güzel, hoş (SAV)

Vâfi: Sözünde duran, sözünün eri (SAV)

Vâiz: Nasihat eden (SAV)

Vâsıl: Kulu Rabb'ine ulaştıran (SAV)

Yâsîn: Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, gerçek insan, insan-ı kâmil (SAV)

Zâhid: Mâsivadan yüz çeviren (SAV)

Zâkir: Allah' ı çok anan (SAV)


Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır.

Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz


Onun halini hal edinmek,Onun lisanını dil edinmek,Onun sevdiklerini yar edinmek temennisiyle...


__________________
Vav HaL-i isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Mübarek’e git dedin, Esad’a niçin susuyorsun? andremedo Serbest Kürsü 2 26.04.11 06:09
Şanlıurfa’da güldüren ve utandıran köy isimleri blackjaack Genel 6 01.12.07 14:53
Muhammed’ten sonra Batuhan da Beşiktaş’ta kaldı yildiz Beşiktaş 2 13.04.07 01:10


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:55.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.