ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Gündem > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Fikirlerimizi özgürce paylaşabileceğimiz bölüm... Hakaret ve Bölücülük yasaktır...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 19.04.09, 21:44   #1 (permalink)
Banned
 
SunShine* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Apr 2009
Nereden: Ya kapitalist barbarlık içinde yok oluş ya SOSYALİZM!!// EdİrNe :)
Mesaj Sayısı: 1.125
Konu Sayısı: 47
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 3734670
Rep Derecesi : SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000SunShine* 0-4000000
Ruh Hali:

Exclamation Tuncay Özkan ve Ergenekon!!
DEMOKRASİ GİDİYOR

Ergenekon’un ikinci iddianamesi açıldı.Aralarında bizim de olduğumuz; Murat Ağırel, Utku Gümrükçü, Evrim Baykara, Merdan Yanardağ, bir hukuk garabeti 2. Ergenekon iddianamesi artık biliniyor ve tartışılacak.Soruşturma ve kovuşturmanın birlikte yürütüldüğü, durmadan gözaltı ve tutuklamaların olduğu bu süreç, Türkiye’nin nasıl bir anti demokratik döneme götürüldüğünün kanıtıdır.Tam 6 aydır suçumu bilmeden, iddianame bekledim.İddianame diyor ki :

1- Tuncay Özkan CHP’yi ele geçirmek istedi

2- Tuncay Özkan Sivil Toplum Örgütlerini örgütledi

3- Tuncay Özkan Cumhuriyet Mitinglerini yaptı ve konuştu

4- AKP hükümetini yıkmaya çalıştı

5- Yeni Parti’yi kurma çalışmaları yaptı

6- Tuncay Özkan küfretti.

Arkadaşları da ona yardımcı oldu.Tabi bunun daha ayrıntılı ve eleştirel analizini sonra yapacağım. Ama bunlar şimdilik 2.000 sayfalık ana iddianamenin ve arkadaşlarıma dönük suç isnatları.

Merdan Yanardağ’ın suçunu da ben Fethullah Gülen ile mücadele olarak algılamaktayım. Onun da ayrıntısına sonra gireceğim.Demokratik hak ve sorumluluklarımdan dolayı suçlanıyorum :1- CHP ile ilgili açıklamamı yaptım. Bu nasıl bir suç?

2- Sivil Toplum Örgütü üyesi, kurucusu olmak nasıl suç?

3- Cumhuriyet Mitingleri demokrasi abidesi. Suç nerede?

4- AKP’den kurtulunmadan kurtuluş yok Türkiye için dedim, haklıydım. Demeye devam edeceğim. AKP’yi yıkıp, ilk seçimde iktidara gelmek istiyorum. Başbakan olmak istiyorum. Suç nerede?

5- Bunun için parti kurmayıp ne kuracaktım?

6- Küfür yürek yelpazesi. Sistem ve düzen için ettiklerimden pişman değilim. İki kişi arasındaki konuşmaları, yasalara aykırı olarak, hukukun siyasallaşmasının sonucu olarak iddianameye koymanın anlamı ne? Kime ne?

Özellikle Deniz Baykal’dan tekrar tekrar özür dilerim. Ama bunu siyasal bir çaba için kullanan savcıların da özür dilemesi gerekmiyor mu?Bu iddianame savcıların kendilerini siyasi bir makam ve güç merkezi ile iç içe geçirerek düzenledikleri bir iddianamedir. Amaç; yıpratmak, itibar zedelemek. Dedikodu malzemesi yaratmaktır.İddianame demokrasinin temel değerlerini yargılıyor.· Anayasanın 10. Maddesi çiğnendi. İddianame kamu önünde eşitlik ilkesini ayaklar altına aldı.

· Anayasanın 12. Maddesi temel hak ve hürriyetleri düzenliyor. İddianame, bu ilkeyi ayaklar altına aldı.

· Anayasanın 20. Maddesi ile teminat altına alınan özel hayatın gizliliği ilkesi iddianameyle yok sayıldı.

· Anayasanın 22. Maddesi ile güvence altına alınan haberleşme hürriyetini bu iddianame ortadan kaldırdı

· Anayasanın 25. 26. 28. Maddesi ile güvence altına alınan düşünce ve kanaat hürriyeti ile açıklama ve yayma hürriyeti iddianameyle yok edildi. İddianame basın hürriyetini ortadan kaldırdı, gazetecilik suç sayılıyor.

· Anayasanın 33. Maddesiyle güvence altına alınan Dernek Kurma Hürriyeti, 34. Maddeyle sağlanan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme hakkı özgürlükleri iddianameyle suç sayıldı.

· Anayasanın 36. Maddesiyle teminat altına alınan Hak Arama Hürriyeti iddianameyle terörizm suçu sayılıyor.

· Anayasanın 38. Maddesiyle tanımlanan suç ve cezalara ilişkin esaslar iddianamede ayaklar altına alındı. Suçlu ilan edildik. Tutukluluk cezaya dönüştürüldü. Kanunun suç saymadığı fikirlerden dolayı hakkımızda politik dava açıldı. Kanuna aykırı elde edilen deliller dosyalara konuldu. Annem, kardeşim, avukatımla telefon konuşmalarım yasa dışı olmasına rağmen delil sayıldı.

· Anayasanın 40. Maddesiyle teminat altına alınan hukuksuz işlemlerle ilgili dava açma haklarımız, Ergenekon soruşturmasında, kovuşturmasında yok edildi. Savcılara dokunulmazlık zırhı tanındı. İddia ile savunma arasında hükümet duruyor.

· Anayasanın 67. Maddesiyle teminat altında olan seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkımız iddianameyle suç haline getirildi.

· Anayasamızın 68. Maddesiyle düzenlenen parti kurma, partilere girme ve ayrılma haklarımızın kullanımı iddianamede suç olarak söz ediliyor.

· Anayasamızın 90. Maddesiyle kabul ettiği Milletlerarası Antlaşmaların, kanun hükmünde olduğu kuralı iddianamede yok sayıldı. Oysa bu iddianamede insanlar AB ve ABD karşıtı olmakla suçlanıyordu. Yanlısı olan savcılar onları hiç tanımıyor.Şimdi soruyorum :1- Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasal nizamını, anayasasının bir kısmını, hatta en demokratik bölümlerini suç sayan, bunlara uygun davranan insanları suçlu sayanlar, anayasayı hiçe sayarak iddianameyi hazırlayanlar ne suçu işlemiş oluyorlar?

2- Anayasal özgürlüklerin kullanımının suç olduğuna 13. Ağır Ceza Mahkemesi ve diğer Beşiktaş Adliyesi’nin Ağır Ceza Yargıçları nasıl karar verebiliyorlar?

3- Tecrübeli yargıçlarımız nasıl oluyor da böylesi bir iddianameyi kabul edebiliyorlar?Ergenekon iddianamesi 1948 yılında BM Genel Kurulu’nda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin;

Madde 6
Adil yargılanma hakkı

1. Herkes, gerek medeni hak ve yükümlülükleriyle ilgili nizalar, gerek cezai alanda kendisine yöneltilen suçlamalar konusunda karar verecek olan, yasayla kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir mahkeme tarafından davasının makul bir süre içinde, hakkaniyete uygun ve açık olarak görülmesini istemek hakkına sahiptir. Hüküm açık oturumda verilir; ancak, demokratik bir toplumda genel ahlak, kamu düzeni ve ulusal güvenlik yararına, küçüklerin korunması veya davaya taraf olanların özel hayatlarının gizliliği gerektirdiğinde, veya davanın açık oturumda görülmesinin adaletin selametine zarar verebileceği bazı özel durumlarda, mahkemenin zorunlu göreceği ölçüde, duruşmalar dava süresince tamamen veya kısmen basına ve dinleyicilere kapalı olarak sürdürülebilir.


2. Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır.


3. Her sanık en azından aşağıdaki haklara sahiptir:
a) Kendisine yöneltilen suçlamanın niteliği ve nedeninden en kısa zamanda, anladığı bir dille ve ayrıntılı olarak haberdar edilmek;
b) Savunmasını hazırlamak için gerekli zamana ve kolaylıklara sahip olmak;
c) Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilmek;
d) İddia tanıklarını sorguya çekmek veya çektirmek, savunma tanıklarının da iddia tanıklarıyla aynı koşullar altında çağırılmasının ve dinlenmesinin sağlanmasını istemek;
e) Duruşmada kullanılan dili anlama dışı veya konuşma dışı takdirde bir tercümanın yardımından para ödemeksizin yararlanmak.

Madde 7
Cezaların yasallığı

1. Hiç kimse, işlendiği zaman ulusal ve uluslararası hukuka göre bir suç sayılmayan bir fiil veya ihmalden dolayı mahkum edilemez. Yine hiç kimseye, suçun işlendiği sırada uygulanabilecek olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.


2. Bu madde, işlendiği zaman uygar uluslar tarafından tanınan genel hukuk ilkelerine göre suç sayılan bir fiil veya ihmal ile suçlanan bir kimsenin yargılanmasına ve cezalandırılmasına engel değildir.

Madde 10
İfade özgürlüğü

1. Herkes görüşlerini açıklama ve anlatım özgürlüğüne sahiptir. Bu hak, kanaat özgürlüğü ile kamu otoritelerinin müdahalesi ve ülke sınırları söz konusu olmaksızın haber veya fikir almak ve vermek özgürlüğünü de içerir. Bu madde, devletlerin radyo, televizyon ve sinema işletmelerini bir izin rejimine bağlı tutmalarına engel değildir.


2. Kullanılması görev ve sorumluluk yükleyen bu özgürlükler, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının korunması, veya yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması için yasayla öngörülen bazı biçim koşullarına, sınırlamalara ve yaptırımlara bağlanabilir.

Madde 11
Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü

1. Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak, ayrıca çıkarlarını korumak için başkalarıyla birlikte sendikalar kurmak ve sendikalara katılmak haklarına sahiptir.


2. Bu hakların kullanılması, demokratik bir toplumda, zorunlu tedbirler niteliğinde olarak, ulusal güvenliğin, kamu emniyetinin korunması, kamu düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlarıyla ve ancak yasayla sınırlanabilir. Bu madde, bu hakların kullanılmasında silahlı kuvvetler, kolluk mensupları veya devletin idare mekanizmasında görevli olanlar hakkında meşru sınırlamalar konmasına engel değildir.

Madde 20
Yargıç sayısı

Mahkeme, Yüksek Sözleşmeci Taraflar sayısına eşit sayıda yargıçtan oluşur.

Madde 21
Görev için aranan koşullar

1. Yargıçlar üstün ahlaki vasıflara ve yüksek bir hukuki göreve atanmak için gerekli niteliklere sahip veya ehliyetleriyle tanınmış hukukçu olmalıdırlar.


2. Yargıçlar Mahkemeye kendi adlarına katılırlar.


3. Görev süreleri içerisinde, yargıçlar bağımsızlıkları, tarafsızlıkları ve daimi görevin gerekleri ile bağdaşmayan herhangi bir görev üstlenemezler; bu fıkranın uygulanmasından doğan sorunlar Mahkeme tarafından karara bağlanır.

Madde 29
Dairelerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararları

1. 28. madde çerçevesinde karar verilmediği takdirde, bir Daire, 34. madde uyarınca yapılan kişisel başvuruların kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir.


2. Bir Daire, 33. madde uyarınca yapılan devlet başvurularının kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir.


3. Mahkeme'nin istisnai hallerde, aksine kararları hariç, kabul edilebilirlik konusundaki kararları ayrı olarak alınır.Nasıl aykırılık taşıyabiliyor? Siyaset, demokrasi talebi, yaşam biçimi, hak arama, örgütlenme temel hakları nasıl suç oluyor?İddianame zorla suç ve suçlu yaratmaktadır.Demokrasi ve özgürlükler dışlanmış, torba dava yoluyla akıllar karıştırılmış, hukuk dışına çıkılmıştır.Anayasamızın 90. Maddesine göre kanunlarımızın yerine geçen İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi 1950 yılında imzalandı. Türkiye Cumhuriyeti yasaları gibi işlem görmek durumunda.Ergenekon iddianamesi sözleşmenin :· Özgürlük ve güvenlik hakkı başlıklı 5. Maddesinin 2. Fıkrasına,

· Adil Yargılama hakkı başlıklı 6. Maddesinin 1-2-3. Fıkralarına,

· Özel hayatın ve Aile hayatının korunması başlıklı 8. Maddesinin 1-2. Fıkralarına,

· İfade özgürlüğü başlıklı 10. Maddesinin 1.ve 2. Fıkralarına,

· Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü başlıklı 11. Maddesinin 1-2. Fıkralarına aykırıdır.Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu uyuyor mu?Ben ve arkadaşlarım, bu hakları kullandığımız için terörist olmakla itham ediliyoruz.Telefonda özel konuşmalarımda küfür etmişim. Savcılara ne?Ağzımıza acı biber mi sürecekler? Bu infaz ayıptır.Şimdi soruyorum :· Kendi konuşmalarının 6 aylık bölümünü yayınlasınlar. Görelim mi; küfürü, suçu?

· Cumhuriyet mitinglerinin neresi suç? Hangi cebir, hangi şiddet var?

· Siyasi parti, dernek, sivil toplum örgütü kurmanın neresi suç? Hani örgütlü toplum? Ne oldu AB standardına? İlla onların STK’sı olmak mı lazım? Muhalefet ne zamandır suç sayılıyor?

· AKP iktidarını devirip yerine yeni bir partinin gelmesini savunmanın neresi suç? Kim kalkışmış? Nerede kalkışmış? Kime cebir ve şiddet uygulanmış?

· Başbakan olmak istemek suçsa Tayyip Erdoğan neden suçlu değil? Niye Tuncay Özkan suçlu? Bu suç nerede yazıyor?Sorun şudur : Ergenekon iddianamesi demokrasiye karşı, Anayasa ve evrensel hukuka, insan haklarına karşı suçtur.İddianame politik bir tercihtir. Savcılar kendilerini siyasetçi yerine koyarak beğenmedikleri siyasi düşünceleri cezalandırmaya kalkmışlardır.AKP muhalifi olmam terörist sayılmam anlamındadır.Reddederim, iade ederim.Yargılanan demokratik, laik, sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’dir.İddianame siyasi manifestodur, hukuk metni değildir.

Tuncay ÖzkanŞimdi soruyorum:
Gerçekten VATAN HAİNİ olarak gösterilen kişiler vatan haini mi?
Delil olarak gösterilen şeyler kişilerin özel hayatını kısıtlamaktan başka hiç bir işe yaramaz
Tamam yargıya güveniyoruz...Elbet suçlularsa veya suçsuzlarsa ortaya çıkacak?
Peki ne zaman?
Ben size söyliim ergenekon suçlusu diyerek susturulmaya çalışanlardan tek bir kişi kalmadıktan sonra...
Peki ne dicekler?
Kusura bakmayın biz suçluyuz bu adamlar masum ruhuna elfatiha...
Lütfen düşüncelerimize ve Cumhuriyetimize sahip çıkalım...


SunShine* isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Tuncay Özkan gözaltında hepaestus Türkiye Gündemi 5 27.09.08 12:27
Tuncay Özkan Gerçekleri ! VeyseL Yavas Türkiye Gündemi 0 26.09.08 22:38
Tuncay Özkan Kimdir? Kızıla Boyalı Saçlar Türkiye Gündemi 11 04.04.08 23:28
Tuncay Özkan Mart ayına tarih verdi KuzenLiwe Türkiye Gündemi 0 15.12.07 08:48
Tuncay Özkan hakkında soruşturma blackjaack Türkiye Gündemi 4 24.04.07 14:14


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 11:59.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.