ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Gündem > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Fikirlerimizi özgürce paylaşabileceğimiz bölüm... Hakaret ve Bölücülük yasaktır...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 02.08.10, 20:15   #1 (permalink)
Yeni Tayfa
 
akkasugur - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Nov 2009
Nereden: Balıkesir -Burhaniye
Mesaj Sayısı: 56
Konu Sayısı: 48
Takım: Fenerbahçe
Rep Gücü: 20360
Rep Puanı: 2034949
Rep Derecesi : akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000akkasugur 0-3000000
Ruh Hali:

Standart Rederanduma doĞru anayasa
19:39
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASININ BAZI MADDELERİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TASLAK METİN

MADDE 1- 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10

uncu maddesinin ikinci fıkrasının sonuna “Bu maksatla alınacak tedbirler esitlik ilkesine

aykırı olarak yorumlanamaz.” cümlesi ve aynı maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere

asagıdaki fıkra eklenmis, devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmistir.

“Çocuklar, yaslılar ve engelliler gibi özel surette korunması gerekenler için alınacak

tedbirler esitlik ilkesine aykırı sayılamaz.”

MADDE 2- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 20 nci maddesine asagıdaki fıkra

eklenmistir.

“Herkes, kendisiyle ilgili kisisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bu

hak; kisinin kendisiyle ilgili kisisel veriler hakkında bilgilendirilme, bu verilere erisme,

bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçları dogrultusunda kullanılıp

kullanılmadıgını ögrenmeyi de kapsar. Kisisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya

kisinin açık rızasıyla islenebilir. Kisisel verilerin korunmasına iliskin esas ve usuller kanunla

düzenlenir.”

MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Vatandasın yurt dısına çıkma hürriyeti, ancak suç sorusturması veya kovusturması

sebebiyle hâkim kararına baglı olarak sınırlanabilir.”

MADDE 4- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci maddesinin kenar baslıgı “I.

Ailenin korunması ve çocuk hakları” seklinde degistirilmis ve maddeye asagıdaki fıkralar

eklenmistir.

“Her çocuk, yeterli himaye ve bakımdan yararlanma, yüksek yararına açıkça aykırı

olmadıkça, ana ve babasıyla kisisel ve dogrudan iliski kurma ve sürdürme hakkına sahiptir.

Devlet, çocuk istismarı, cinsellik ve siddete karsı çocukları koruyucu tedbirleri alır.”

MADDE 5- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 53 üncü maddesinin kenar baslıgı “A.

Toplu is sözlesmesi ve toplu sözlesme hakkı” seklinde degistirilmis, üçüncü fıkrası

yürürlükten kaldırılmıs ve maddeye asagıdaki fıkralar eklenmistir.

“Memurlar ve diger kamu görevlileri, toplu sözlesme yapma hakkına sahiptirler.

Toplu sözlesme yapılması sırasında uyusmazlık çıkması halinde taraflar Uzlastırma

Kuruluna basvurabilir. Uzlastırma Kurulu kararları kesindir ve toplu sözlesme hükmündedir.

Toplu sözlesme hakkının kapsamı, istisnaları, toplu sözlesmeden yararlanacaklar,

toplu sözlesmenin yapılma sekli, usulü ve yürürlügü, Uzlastırma Kurulunun teskili, çalısma

usul ve esasları ile diger hususlar kanunla düzenlenir.”

2 / 9

MADDE 6- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 69 uncu maddesinin üçüncü,

dördüncü, yedinci fıkraları asagıdaki sekilde degistirilmis, altıncı fıkrasının sonuna “Meclis

çalısmalarındaki oy ve sözler, Mecliste ileri sürülen düsünceler ve Meclisçe baska bir karar

alınmadıkça bunların Meclis dısında tekrarı veya açıga vurulması ile idarenin eylem ve

islemleri, odaklasmanın tespitinde gözetilemez.” cümlesi eklenmis, dokuzuncu fıkrasındaki

“bes yıl” ibaresi “üç yıl” seklinde degistirilmis, dokuzuncu fıkrasındaki “temelli” sözcükleri,

onuncu fıkrasındaki “temelli olarak” ibaresi ile besinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten

kaldırılmıstır.

“Siyasî partilerin gelir ve giderlerinin amaçlarına uygun olması gereklidir. Bu kuralın

uygulanması kanunla düzenlenir. Siyasî partilerin malî denetimi Sayıstay tarafından yapılır.

Sayıstayca siyasî partilerin mal edinimleri ile gelir ve giderlerinin kanuna uygunlugunun

tespiti, bu hususun denetim yöntemleri ve aykırılık halinde uygulanacak yaptırımlar kanunda

gösterilir. Sayıstayın bu denetim sonunda verecegi kararlar kesindir.

Siyasî partilerin kapatılması, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısının talebi üzerine,

Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan her bir siyasî partinin beser üye ile temsil

edildigi ve Meclis Baskanının baskanlıgında olusturulacak Komisyonun üye tam sayısının

üçte iki çogunlugu ve gizli oyla verecegi izin üzerine açılacak dava, Anayasa Mahkemesince

kesin olarak karara baglanır. Komisyonun bu kararı, yargı denetimi dısındadır. Reddedilen

izin basvurusunda ileri sürülen sebepler, hiçbir sekilde yeni bir basvuruya konu olamaz.

Siyasî parti gruplarında ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde izin konusunda görüsme

yapılamaz ve karar alınamaz.”

“Anayasa Mahkemesi, yukarıdaki fıkraya göre kapatma yerine, dava konusu fiillerin

agırlıgına göre ilgili siyasî partinin Devlet yardımından kısmen veya tamamen yoksun

bırakılmasına karar verebilir. Devlet yardımından yoksun bırakılma, baglı oldugu kapatma

davasının ve kararının usulüne tabi olup tek basına dava konusu kılınamaz.”

MADDE 7- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 74 üncü maddesinin kenar baslıgı

“VII. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine basvurma hakkı” seklinde degistirilmis,

üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıs ve maddeye asagıdaki fıkralar eklenmistir.

“Herkes bilgi edinme ve kamu denetçisine basvurma hakkına sahiptir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Baskanlıgına baglı olarak kurulan Kamu Denetçiligi

Kurumu idarenin isleyisiyle ilgili sikâyetleri inceler.

Kamu Basdenetçisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gizli oyla dört yıl için

seçilir. _lk iki oylamada üye tamsayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tamsayısının salt

çogunlugu aranır. Üçüncü oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan

iki aday için dördüncü oylama yapılır; dördüncü oylamada en fazla oy alan aday seçilmis

olur.

Bu maddede sayılan hakların kullanılma biçimi, Kamu Denetçiligi Kurumunun

kurulusu, görevi, çalısması, inceleme sonucunda yapacagı islemler ile Kamu Basdenetçisi ve

kamu denetçilerinin nitelikleri, seçimi ve özlük haklarına iliskin usul ve esaslar kanunla

düzenlenir.”

MADDE 8 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 84 üncü maddesinin son fıkrası

yürürlükten kaldırılmıstır.

3 / 9

MADDE 9- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 94 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının

ikinci cümlesi asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“_lk seçilenlerin görev süresi iki yıldır, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise o yasama

döneminin sonuna kadar devam eder.”

MADDE 10- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 125 inci maddesinin ikinci fıkrasına

“Ancak, Yüksek Askeri Suranın Silahlı Kuvvetlerden her türlü ilisik kesme kararlarına karsı

yargı yolu açıktır.” cümlesi eklenmis, dördüncü fıkrasının birinci cümlesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“Yargı yetkisi, idarî eylem ve islemlerin hukuka uygunlugunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir

surette yerindelik denetimi seklinde kullanılamaz.”

MADDE 11- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 128 inci maddesinin ikinci fıkrasına

asagıdaki cümle eklenmistir.

“Ancak, malî ve sosyal haklara iliskin toplu sözlesme hükümleri saklıdır.”

MADDE 12- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 129 uncu maddesinin üçüncü fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Disiplin kararları yargı denetimi dısında bırakılamaz.”

MADDE 13- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 144 üncü maddesi kenar baslıgıyla

birlikte asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“G. Adalet hizmetlerinin denetimi

MADDE 144- Adalet hizmetleri ile savcıların idarî görevleri yönünden Adalet

Bakanlıgınca denetimi, adalet müfettisleri eliyle yapılır. Buna iliskin usul ve esaslar kanunla

düzenlenir.”

MADDE 14 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 145 inci maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 145- Askerî yargı, askerî mahkemeler ve disiplin mahkemeleri tarafından

yürütülür. Bu mahkemeler; asker kisilerin, sadece askerlik hizmet ve görevleriyle ilgili olarak

isledikleri askerî suçlara ait davalara bakmakla görevlidirler. Devletin güvenligine, anayasal

düzene ve bu düzenin isleyisine karsı suçlara ait davalar her halde adliye mahkemelerinde

görülür.

Savas hali haricinde, asker olmayan kisiler askerî mahkemelerde yargılanamaz.

Askerî mahkemelerin savas halinde hangi suçlar ve hangi kisiler bakımından yetkili

oldukları; kurulusları ve gerektiginde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının

görevlendirilmeleri kanunla düzenlenir.

Askerî yargı organlarının kurulusu, isleyisi, askerî hâkimlerin özlük isleri, askerî

savcılık görevlerini yapan askerî hâkimlerin görevli bulundukları komutanlıkla iliskileri,

mahkemelerin bagımsızlıgı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”

4 / 9

MADDE 15- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146 ncı maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 146. – Anayasa Mahkemesi ondokuz üyeden kurulur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıstay Genel Kurulunun kendi baskan ve

üyeleri arasından, her bos yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro

baskanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üçer aday içinden yapacagı gizli oylamayla

seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her bos üyelik için ilk

oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çogunlugu

aranır. _kinci oylamada salt çogunluk saglanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için

üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmis olur.

Cumhurbaskanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıstay, bir üyeyi Askeri Yüksek _dare

Mahkemesi genel kurullarınca kendi baskan ve üyeleri arasından her bos yer için

gösterecekleri üçer aday içinden; üç üyeyi Yüksekögretim Kurulunun kendi üyesi olmayan

yüksekögretim kurumları ögretim üyeleri arasından gösterecegi üçer aday içinden; bes üyeyi

üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar veya Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından;

iki üyeyi ise yüksek ögrenim görmüs Türkiye Cumhuriyeti vatandasları arasından seçer.

Yargıtay, Danıstay, Askerî Yüksek _dare Mahkemesi ve Sayıstay genel kurullarından,

Anayasa Mahkemesi üyeligine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her bos üyelik için,

bir üye ancak bir aday için oy kullanabilir; en fazla oy alan üç kisi aday gösterilmis sayılır.

Baro baskanlarının avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde de her

bir baro baskanı ancak bir aday için oy kullanabilir ve en fazla oy alan üç kisi aday

gösterilmis sayılır.

Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbes yasın doldurulmus olması

kaydıyla; yüksekögretim kurumları ögretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını

kazanmıs, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmıs, üst kademe yöneticilerinin

yüksekögrenim görmüs ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalısmıs olması sarttır.

Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çogunlugu

ile dört yıl için bir Baskan ve üç daire baskanı seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler.

Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dısında resmi veya özel hiçbir görev

alamazlar.”

MADDE 16 – Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 147 nci maddesinin kenar baslıgı

“2. Üyelerin görev süresi ve üyeligin sona ermesi” seklinde, birinci fıkrası ise asagıdaki

sekilde degistirilmistir.

“Anayasa Mahkemesi üyeleri oniki yıl için seçilirler. Bir kimse iki defa Anayasa

Mahkemesi üyesi seçilemez. Anayasa Mahkemesi üyeleri altmısbes yasını doldurunca

emekliye ayrılırlar. Zorunlu emeklilik yasından önce görev süresi dolan üyelerin baska bir

görevde çalısmaları ve özlük isleri kanunla düzenlenir.”

MADDE 17- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148 inci maddesinin birinci

fıkrasının birinci cümlesinin sonuna “ve anayasa sikâyeti basvurularını karara baglar” ibaresi

eklenmis, aynı maddenin altıncı fıkrası “Yüce Divan kararlarına yeniden inceleme basvurusu

yapılabilir. Genel Kurulun yeniden inceleme sonucunda verdigi kararlar kesindir.” seklinde

degistirilmis, maddeye ikinci fıkradan sonra gelmek üzere asagıdaki fıkralar eklenmis ve

devamındaki fıkralar buna göre teselsül ettirilmistir.

5 / 9

“Herkes, Avrupa _nsan Hakları Sözlesmesi kapsamındaki anayasal hak ve

özgürlüklerden birinin kamu gücü tarafından ihlal edildigi iddiasıyla ve kanun yollarının

tüketilmis olması sartıyla Anayasa Mahkemesine basvurabilir.

Anayasa sikâyetinde kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme

yapılamaz.

Anayasa sikâyetine iliskin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.”

MADDE 18- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 149 uncu maddesi asagıdaki sekilde

degistirilmistir.

“MADDE 149. – Anayasa Mahkemesi, üç daire ve Genel Kurul halinde çalısır.

Daireler, daire baskanının baskanlıgında dört üyenin katılımıyla toplanır. Genel Kurul,

Mahkeme Baskanının baskanlıgında en az ondört üye ile toplanır. Daireler ve Genel Kurul

kararlarını salt çogunlukla alır. Anayasa sikâyetlerinin kabul edilebilirlik incelemesi için ön

komisyonlar olusturulabilir.

Siyasî partilere iliskin dava ve basvurulara, iptal ve itiraz davaları ile Yüce Divan

sıfatıyla yürütülecek yargılamalara Genel Kurulca bakılır.

Anayasa degisikliginde iptale, siyasî partilerin kapatılmasına ya da Devlet

yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için üye tamsayısının üçte iki oy

çoklugu sarttır.

Sekil bozukluguna dayalı iptal davaları Anayasa Mahkemesince öncelikle incelenip

karara baglanır.

Anayasa Mahkemesinin kurulusu, Genel Kurul ve dairelerin yargılama usulleri

kanunla; Mahkemenin çalısma esasları, daire ve komisyonların olusumu ve isbölümü kendi

yapacagı _çtüzükle düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan sıfatıyla baktıgı davalar dısında kalan isleri dosya

üzerinde inceler. Ancak, anayasa sikayeti basvurularında durusma yapılmasına karar

verilebilir. Mahkeme ayrıca gerekli gördügü hallerde sözlü açıklamalarını dinlemek üzere

ilgilileri ve konu üzerinde bilgisi olanları çagırabilir ve siyasî partilerin kapatılmasına iliskin

davalarda, Yargıtay Cumhuriyet Bassavcısından sonra kapatılması istenen siyasî partinin

genel baskanlıgının veya tayin edecegi bir vekilin savunmasını dinler.”

MADDE 19- Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 156 ncı maddesinin son fıkrası

asagıdaki sekilde degistirilmistir.

“Askerî Yargıtayın kurulusu, isleyisi, mensuplarının disiplin ve özlük isleri,

mahkemelerin bagımsızlıgı ve hâkimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir.”


akkasugur isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Anayasa değişikliği Architect Türkiye Gündemi 0 28.05.10 13:48
Doğru Adam Doğru Kadını Yaratır.... HerA Genel 2 08.02.10 14:48
Doğru kadın VE Doğru erkek gerçekten var mı? Kızıla Boyalı Saçlar Muhabbet Bölümü 37 26.01.09 14:14
Doğru SanıLan BiLgiLeR Ne KadaR DoğRu ? smartcube Genel 0 25.06.08 12:11
Doğru Zamanda Doğru Kişi !! NeoJima Magazin 0 10.06.07 14:20


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 02:53.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.