ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Gündem > Serbest Kürsü

Serbest Kürsü Fikirlerimizi özgürce paylaşabileceğimiz bölüm... Hakaret ve Bölücülük yasaktır...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 06.01.14, 10:29   #1 (permalink)
Bilgili Tayfa
 
andremedo - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Sep 2010
Nereden: Nerden: SYDNEY-AUS
Mesaj Sayısı: 1.603
Konu Sayısı: 857
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 359923
Rep Puanı: 35991299
Rep Derecesi : andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000andremedo 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Suikastı kim yaptı?..
Sev*gi*li okur*la*rım…
De*mok*ra*tik hu*kuk dev*le*tiy*le yö*ne*til*di*ği söy*le*ni*len bir ül*ke*de ya*sa*ma gö*re*vi*ni yü*rü*ten Mec*li*s’*in Baş*ka*nı çı*kar da “A*na*ya*sa*’nın 138’in*ci mad*de*si öl*müş*tür. Mah*ke*me*ler ba*ğım*sız de*ğil*dir!” der mi?
Eğer o ül*ke*de ger*çek*ten de*mok*ra*tik hu*kuk dev*le*ti var*sa, as*la de*me*me*si ge*re*kir.
Ama de*di!
TBMM Baş*ka*nı Ce*mil Çi*çek ka*me*ra*la*rın kar*şı*sı*na ge*çip, Ana*ya*sa*’nın ayak*lar al*tı*na alın*dı*ğı*nı söy*le*di.
Hu*kuk dü*ze*ni*nin kal*ma*dı*ğı*nı ilan et*ti.
Böy*le*ce SÖZ*CÜ*’nün “Dev*let
TI*R’*lat*tı!” man*şe*ti*ni doğ*ru*la*mış ve bir ba*kı*ma “k*ral çıp*la*k” de*miş ol*du.
* * * * *
Şu ina*nıl*ma*sı zor du*ru*ma ba*kar mı*sı*nız?
Yol*suz*luk ve rüş*vet so*ruş*tur*ma*sı*nın 2’n*ci dal*ga*sı*nı yü*rü*ten Sav*cı Mu*am*mer Ak*kaş, ope*ras*yon ya*pıl*ma*sı*nı is*ti*yor ve sor*gu*la*na*cak şüp*he*li*le*rin lis*te*si*ni em*ni*ye*te ve*ri*yor.
Ama em*ni*yet, sav*cı*yı tak*mı*yor!
Ope*ras*yon yap*mı*yor!
Sav*cı ba*zı şüp*he*li*le*rin mal var*lık*la*rı*na ted*bir ko*nul*ma*sı için il*gi*li ma*kam*la*ra ya*zı gön*de*ri*yor.
Kim*se ip*le*mi*yor!
Atı alan Üs*kü*da*r’*ı geç*tik*ten, ya*ni pa*ra*lar ka*çı*rıl*dık*tan son*ra yet*ki*li*ler lüt*fe*dip iş*lem ya*pı*yor. Bo*şal*tı*lan he*sap*lar don*du*ru*lu*yor!
Du*run da*ha bit*me*di!
Sav*cı Baş*ba*kan Er*do*ğa*n’*ın oğ*lu*nu ifa*de*ye ça*ğı*rı*yor.
Ama Bi*lal git*mi*yor!
Ba*ba*sı*nın evi*ne sak*la*nıp, “sı*kıy*sa gel de al!” de*me*ye ge*ti*ri*yor.
Şim*di ina*nıl*maz olay*la*rın in*san*da ka*ra mi*zah et*ki*si ya*ra*tan ya*nı*na ge*li*yo*ruz.
Ge*zi Par*kı ey*lem*le*ri*ni so*ruş*tu*ran ay*nı sav*cı, ha*zır*la*dı*ğı id*di*ana*mey*le 36 ki*şi*nin “te*rör ör*gü*tü kur*ma*” su*çun*dan 56 yı*la ka*dar ha*pis*le ce*za*lan*dı*rıl*ma*sı*nı is*ti*yor.
Ve id*di*ana*me ka*bul edi*li*yor!
Ser*gi*le*nen bu ina*nıl*maz çif*te stan*dart in*sa*na “Gel de tır*lat*ma!” de*dir*ti*yor.
* * * * *
Du*run du*run…
İn*sa*nın ak*lıy*la, ze*ka*sıy*la dal*ga ge*çer*ce*si*ne sah*ne*le*nen olay*lar bi*te*cek gi*bi gö*rün*mü*yor.
Ör*ne*ğin Ha*ta*y’*da bir TIR, Su*ri*ye*’ye si*lah ta*şı*dı*ğı şüp*he*siy*le gü*ven*lik güç*le*rin*ce dur*du*ru*lu*yor.
An*cak TI*R’*da*ki Mİ*T’*çi*ler, jan*dar*ma*ya ara*ma yap*tır*mı*yor.
Bu*nun üze*ri*ne du*ru*ma Özel Yet*ki*li Sav*cı Öz*can Şiş*man el ko*yu*yor ve ara*ma em*ri ve*ri*yor.
An*cak Va*li Ce*la*let*tin Le*ke*siz, “MİT per*so*ne*li*nin doğ*ru*dan Baş*ba*kan*lı*k’*a bağ*lı ça*lış*tık*la*rı*nı ve alı*kon*ma*la*rı*nın ce*za ge*rek*ti*re*ce*ği*ni*” söy*le*ye*rek sav*cı*nın em*ri*ni uy*gu*lat*mı*yor.
İçiş*le*ri Ba*ka*nı Ef*kan Ala da TI*R’*ın Türk*men*le*re yar*dım gö*tür*dü*ğü*nü ve bu ne*den*le ara*ma yap*tı*rıl*ma*dı*ğı*nı be*lir*ti*yor.
Türk*men*ler ise TI*R’*ın ken*di*le*ri*ne yar*dım mal*ze*me*si ge*tir*me*di*ği*ni açık*la*yıp İçiş*le*ri Ba*ka*nı*’nı ya*lan*lı*yor*lar.
Bu*nun üze*ri*ne Sav*cı Şiş*man yar*gı*nın gö*rev yap*ma*sı*nı en*gel*le*yen tüm dev*let yet*ki*li*le*ri hak*kın*da suç du*yu*ru*sun*da bu*lu*nu*yor.
Ana*ya*sa*’yı çiğ*ne*ye*rek yar*gı*yı va*li*le*rin ve em*ni*yet mü*dür*le*ri*nin em*ri*ne ve*ren Baş*ba*kan Er*do*ğan ise çı*kıp “17 Ara*lı*k’*tan bu ya*na ya*şa*dık*la*rı*mız, ulus*la*ra*ra*sı bir sui*kast*tır!” di*ye*bi*li*yor.
Gö*zü öy*le*si*ne ka*rar*mış ki, hu*kuk dev*le*ti*ne sui*kast ya*pa*nın ken*di*si ol*du*ğu*nu gö*re*mi*yor!
* * * * * *
Dün sev*gi*li Müj*dat Ge*ze*n’*e “Sen Aziz Ne*si*n’*in çok ya*kın dos*tuy*dun. Ya*şa*dık*la*rı*mı*za ben*zer bir hi*ka*ye*yi sağ*lı*ğın*da yaz*mış ol*sa, na*sıl yo*rum*la*nır*dı?” di*ye sor*dum.
Hiç dü*şün*me*den ce*vap ver*di:
“A*ziz Bey, gü*zel yaz*mış*sı*nız ama çok abart*mış*sı*nız der*ler*di!”
Son*ra da “Sa*na bir şey söy*le*ye*yim mi Uğur!” de*di.
“Söy*le…” de*dim.
“Val*la*hi Aziz Ağa*bey bi*le, böy*le*si*ne ga*rip ama ger*çek olay*la*rın gün ge*lip Tür*ki*ye*’de ya*şa*na*bi*le*ce*ği*ni dü*şü*ne*mez*di!..”
Uğur Dündar


andremedo isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Marsilya Suikastı alayına_gider Genel Kültür 0 18.09.07 03:44
Troçki Suikastı alayına_gider Genel Kültür 0 18.09.07 03:43
İzmir suikastı alayına_gider Genel Kültür 1 17.01.07 20:19
Hz.Ömer suikastı alayına_gider Genel Kültür 0 16.01.07 23:22
Jul Sezar suikastı alayına_gider Genel Kültür 0 16.01.07 23:21


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 18:27.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.