PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kimya


 1. Gaz Basıncının Günlük Hayattaki Kullanım Alanları
 2. Katalizörler
 3. Korozyon
 4. Polimerler
 5. Radyoaktİflİk
 6. Pil Ve Akümülatör?
 7. Amonyak gazının sudaki çözünürlüğü
 8. Seçimli çöktürme
 9. Nükleer Enerji
 10. Yeni Atom Teorisi
 11. Çözeltilerin Özellikleri
 12. Gazlarla ilgili öss de çıkmış sorular
 13. Molarite
 14. Analitik Kimya - Asitler ve Bazlar - Tampon Çözeltiler
 15. Atom modellerinin tarihi gelişimi
 16. Kimyasal Tepkimeler
 17. Mute Muharebesi
 18. Özel Görelililik Kuramı
 19. Albert Abraham Michelson Hayatı ve Çalışmaları
 20. Kaynama sıcaklığına etki eden faktörler
 21. Elektron İlgisi
 22. Bohr Atom Modelinin Yetersizliği
 23. Lyman Serisi
 24. Siyah Cisim Işıması
 25. Planck Kuantum Kuramı
 26. Birleşen Hacim Oranları Kanunu
 27. Karboksilli Asitler
 28. Hidrofil
 29. Hidrofobik Etki
 30. Kondenzasyon Polimerleşmesi
 31. Aerosol
 32. Santrifüjleme
 33. Doğal Dengenin Bozulması [Avustralya Tavşan İstilası]
 34. Polimer Malzemeler
 35. Antifiriz suyun donmasını nasıl engeller?
 36. İdeal gaz yasası
 37. Atom Spektrumları
 38. Gazların Kinetik Teorisi
 39. Ornatık
 40. Oleik asit
 41. Dublet Kuralı
 42. Nitroselüloz
 43. Kopolimer Cesitleri
 44. Gazoz Yapımı
 45. Luminol
 46. Yer Çekimi Potansiyel Enerjisi
 47. Esneklik Potansiyel Enerjisi
 48. Ozmoz
 49. Homojenizasyon
 50. Kolloitler
 51. Plazma Ekranın Çalışma Prensibi
 52. Viskozite
 53. Charles yasası
 54. Boyle yasası
 55. Graham Difüzyon Yasası
 56. Heisenberg Belirsizlik İlkesi
 57. Dimitri Mendeleyev Hayatı ve Çalışmaları
 58. Amedeo Avagadro Hayatı ve Çalışmaları
 59. Rydberg Formülü
 60. Fotoelektrik Olay
 61. Milikan Yağ Damlası Deneyi
 62. William Crooks Hayatı ve Çalışmaları
 63. Humphry Davy Hayatı ve Çalışmaları
 64. Kirli Güç - Hasan Taşkın
 65. Robert Brown Hayatı ve Çalışmaları
 66. Hund Kuralı
 67. Pauli Dışlama İlkesi
 68. BCS Teorisi
 69. Organik Süperiletkenler
 70. Süperiletken nedir?
 71. İletken Polimerlerin Tarihsel Gelişimi
 72. Piller
 73. Asit Yağmurları
 74. Fizyon,Füzyon
 75. Arsenik Hakkında Bilgi
 76. Maddenin 4.Hali : Plasma
 77. Karışımları Ayırma Teknikleri
 78. Radyoatkif Işımalar
 79. Atom , Molekül , Mol Kütlesi
 80. Suyla Başlayan Bir Yanma Tepkimesi
 81. Fiziko Kimya - Kimyasal Kinetik - Reaksiyon Hızı
 82. Nükleer Enerji Nedir?
 83. Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Kimya Videolu Konu Anlatımları [ İndex ]
 84. Aromatik Kimya Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 85. Aldehit, Keton, Asit, Ester Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 86. Alkoller Ve Eterler Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 87. Hidrokarbonlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 88. Elektrokimya Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 89. Asitler Ve Bazlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 90. Çözünürlük Dengesi Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 91. Kimyasal Denge Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 92. Kimyasal Tepkimelerde Hız Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 93. Kimyasal Enerji Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 94. Çözeltiler Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 95. Gazlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 96. Kimyasal Tepkimeler Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 97. Temel Yasalar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 98. Mol Kavramı Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 99. Radyoaktivite Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 100. Kimyasal Bağlar Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 101. Periyodik Cetvel Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 102. Atom Yapısı Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 103. Madde Yapısı ve Hal Değişimi Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Konu Anlatımı [ Videolu Kimya Ders Anlatımı ]
 104. Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler
 105. Katı ve Gazların Çözünürlüğünü Etkiyen Maddeler
 106. Bir Gazın Kütle l Hacim Oranının Karşılaştırılması (Deney)
 107. temel kimya yasaları
 108. Katlı oranlar kanunu
 109. 10.snf kimya konuları ile ilgili çözümlü sorular
 110. fizyon ve füsyon
 111. Titanyum
 112. Alkenler
 113. Alaşımlar
 114. Amino Asitler
 115. Nitrozaminler ve Kanser
 116. Makro İnceleme Deneyi
 117. Sabun Üretimi
 118. İlaç nedir ?
 119. Mineralminlerin Fiziksel Özellikleri
 120. Barut
 121. Limon Kolonyası
 122. Maddenin Görülebilir Ve Hissedilebilir Özellikleri
 123. RadyoAktif ElementLer
 124. Organik Kimya
 125. Organik reaksiyonlar
 126. Polimer Maddelerin Özellikleri
 127. radyasyonun canlılara etkisi
 128. Radyoaktivitenin yararları
 129. Cözeltilerin Buhar BasıncLarı
 130. SentezLer
 131. sogutucu akıskanlar
 132. bilesiklerin ayrılma yöntemleri
 133. radyoaktif mermi nedir ?
 134. Indikatörler
 135. Radyasyon Nedir?
 136. Gaz Yasaları
 137. Katli Oranlar Kanunu
 138. trona madeni ve kullanım alanları
 139. karbonmonoksit nasıl zehirler ??
 140. molekül orbital teorisi nedir ?
 141. nükleer manyatik rezonans spektroskopisi
 142. Periyodik cetvelin özellikleri
 143. Çekirdek Reaksiyonları
 144. Elektroliz Nedir?
 145. Madde Döngüsü
 146. Maddenin Ayriştirilmasi
 147. Kimya Bölüm İndexi
 148. Trona Madeni ve Kullanım Alanları
 149. Talk/Pudra
 150. Katli Oranlar Kanunu
 151. Vertical(Dogrudan) ve Adiabatik(en düşük enerjili)
 152. Amfoterik, Amfiprotik, Amfipatik
 153. Descriptive Kimya`ya descriptive bir bakis acisi
 154. Polimorf ne demektir?
 155. Sertlik-Yumuşaklık (Hard-soft)
 156. Organik olmayan Kimya
 157. Kristal Yapılar
 158. İ.E. ve E.İ'nin HOMO ve LUMO ile Hesaplanması
 159. Öncü (Frontier) Orbitaller
 160. Molekül Orbital Teorisi Nedir?
 161. Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) ve Lowest Unoccupied Molecular Orbital (LUM
 162. Necker Kübü ve Düzgün Dörtyüzlü
 163. Th
 164. Grup
 165. Karbonmonoksit Nasil Zehirler?
 166. Bağlanma İzomerisi
 167. DSC(Differential Scanning Calorimeter)
 168. DMA Analiz Çeşitleri
 169. DSA('Drop Shape Analyzer' )
 170. X-ışını Fotoelektron Spektroskopisi (XPS)
 171. Elektron Spektroskopisi
 172. SEC(Size exclusion chromatography)
 173. Tlc(thin layer chromatography)
 174. Nükleer Manyetik Rezonans
 175. Bragg Eşitliği
 176. XRD metodları
 177. Kısaca XRD
 178. Monoprotik ve Poliprotik
 179. Zayif ve Kuvvetli
 180. Lewis Asit-Baz Tanimi
 181. Bronsted-Lowry Asit-Baz Tanimi
 182. Arrhenius Asit-Baz Tanimi
 183. Nicel ve Nitel Analiz
 184. Ayrıştırma ve Saflaştırma Yöntemi
 185. Çözünürlük çözünürlüğü etkileyen faktörler..
 186. İndikatörler - Redoks İndikatörler
 187. Ağir Metallerin Sudaki Toksik Etkileri
 188. Polimer Maddelerin Özellikleri
 189. Dalton Atom Kuramı
 190. Karişimlar
 191. Kimyasal Bağlar
 192. Kimyasal Bağlar (Dönem Ödevi Olanlar İçin)
 193. Reaksiyon Hızı
 194. Atom Modelleri
 195. Vurgun Olayi Ve Tedavİsİ
 196. camın yapılışı
 197. Piller
 198. Halojenler - halojenler ve özellikleri
 199. Suyun Elektrolizi Ile Ayrişmasi
 200. Asitler Bazlar Tuzlar
 201. Organİk Reaksİyonlar
 202. Akrilik Asit Ureten Isletme Tasarimi
 203. Kimya Sanayii
 204. METAL ve AMETALLERİN ÖZELLİKLERİ
 205. Mol kavramı ile ilgili sorular
 206. Nükleer Enerji Nedir?
 207. Fiziko Kimya - Termodinamik - Termodinamiğin Üçüncü Kanunu
 208. Mol Kavrami
 209. Alüminyum ve Alaşımlarda Isıl İşlemler
 210. Kütle Çekimi:::::(Yerçekimi) (Geniş Anlatımlı)
 211. Buhar Kazanlari
 212. labarutuar camı
 213. Atomaltı Parçacıklar
 214. maddelerin esnekliği
 215. mineraloji
 216. Reaksiyon Hizi
 217. Klorofil
 218. Sodyum Ve Sodyumun özellikleri
 219. Nitrit
 220. Elementler - Arsenik
 221. Elektrokimya
 222. simya
 223. Titanyum
 224. Yaglar
 225. Yakıt Pilleri
 226. Büyük Kimya Deposu---Sizler İçin Burada
 227. Çözünürlük Dengesi
 228. Asit Yağmurları
 229. Maddenİn İÇ Yapisina Yolculuk
 230. Kİmyasal Hesaplamalar ve Kimyasal Tepkimeler
 231. Ödev-Tez İstekleri Sadece Bu Başlıktan...
 232. Karısımların Bilesenlerine Ayrılması
 233. çözeltiler
 234. Nükleer Rektörler
 235. Radyoaktiflik
 236. Radyoaktivite
 237. Kimya Sözlüğü
 238. Kimya'nın Tarihçesi
 239. Kimyasal Bağlar ve Hibritleşme
 240. Asitlerin Yapısı ve Özellikleri
 241. Periyodik Sistem