PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Türk Dili ve Edebiyatı


 1. Tanzimat Edebiyatı ve Tanzimat Edebiyatının Özellikleri
 2. Halk Hikayeleri
 3. 9.Sınıf Edebiyat Çalışma Notları
 4. Doğu Türkistan edebiyatçıları - Abdurrahim Ötkür
 5. Deneme Nedir?
 6. Türk Edebiyatında İlkler
 7. Türk Edebiyatı (1923'ten Günümüze)
 8. İmparatorluk Dilleri
 9. Türk Yazı Dilinin Tarihî Gelişmesi
 10. Türk Dili
 11. Seyirlik Türk Oyunları
 12. Fabl Ve Fabl Örnekleri - Fabl Özellikleri
 13. Tedric (Dereceleme) Sanatı
 14. Monte Kristo Kontu - Alexandre Dumas-Pére
 15. Halk Edebiyatı’nda Nazım Biçimleri
 16. Yedi Meşaleciler
 17. Hisarcılar
 18. İkinci Yeni Şiiri ve İkinci Yeniciler
 19. Türk Halk Edebiyatı ve Özellikleri
 20. Anonim Türk Halk Edebiyatı
 21. Tekke Edebiyatı - Tasavvuf Edebiyatı
 22. Tekke Edebiyatı Nazım Türleri-Biçimleri
 23. Alevi-Bektaşi Edebiyatı
 24. Anadolu'da Aşıklık Geleneği ve Aşıklarda Müzik
 25. Eleştiri Sözlüğü...
 26. Şair Evlenmesi - Şinasi
 27. Halk Şiiri ve Özellikleri
 28. Divan Edebiyat'ında "Güzellik" İdeali
 29. Divan Edebiyat'ında Nesir
 30. Su Kasidesi - Fuzuli
 31. Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı | Milli Mücadele Dönemi Edebiyatı Yazarları
 32. Tonyukuk Yazıtı - Bain Tsokto Yazıtı
 33. Bilge Kağan Yazıtı - Bilge Kağan Kitâbesi
 34. Kül Tigin Yazıtı - Kül Tigin Kitabesi
 35. Redif Nedir? | Redif Çeşitleri – Açıklamalı Redif Örnekleri
 36. [Edebi Akımlar] Anakreontizm "Özentili, Yapmacıklı Şiir Akımı
 37. [Edebi Akımlar] Dandizm "Yapmacıklı Üslup"
 38. [Edebi Akımlar] Postmodernizm ve Roman
 39. Aforizma Nedir ?
 40. Aforizma Dizelerden
 41. Siyasetname Nedir - Siyasetname Nizamülmülk
 42. Kasidenin Nazım Birimi - Kasidenin Nazım Birimi Nedir?
 43. Tanzimat Döneminde Nesir ve Özellikleri
 44. Tanzimat Dönemi Tiyatrosunun Özellikleri
 45. Türk Dil Bilgisi ve Kuralları
 46. Müşakele Nedir?
 47. Saga Nedir?
 48. Fabl Hikaye Örnekleri
 49. Bağlam , Bağlam Nedir ?
 50. Musarra Nedir?
 51. Karahanlı Edebiyatı
 52. Sümerce ve Türkçe Arasındaki Benzerlikler
 53. Dilimize İtalyancadan Geçmiş Sözcükler
 54. Türkçe'deki Farsça Kökenli Kelimeler
 55. Dilin İnsan Hayatındaki Yeri ve Önemi
 56. Karstik Göller
 57. Muhammes
 58. Hoca Denhani
 59. Taşlama
 60. Güzelleme
 61. Yaratılış Efsaneleri
 62. Türklerin Yuğ Töreni
 63. Edebiyat tarihinin diğer bilimlerle ilişkisi
 64. Uygur Metinleri
 65. Panel ve Özellikleri
 66. Sempozyum ve Özellikleri
 67. Münazara ve Özellikleri
 68. Edebi Yazınsal Türler ve Özellikleri
 69. Yaratılış Efsaneleri
 70. Hoca Dehhani
 71. Muhammes
 72. Otuz Beş Yaş Şiiri ve Açıklaması..
 73. Yer Altı Edebiyatı
 74. ödevvv acil kompozisyon
 75. Osmanlı Türkçesi Edebiyatı - 17. Yüzyıl
 76. Türkçe Giderse Türkiye Gider!
 77. Bektaşi Fıkrası Nedir?
 78. Türkçe Argo Terimler Sözlüğü
 79. Mevlana demiş ki:
 80. Akıl ve Dil
 81. Biyografi Yazı Türü
 82. Bir Filmin Bize anlatmak istedikleri , yazarın senaristin bize yaşatmak istedikleri
 83. Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Edebiyat Videolu Konu Anlatımları [ İndex ]
 84. Batı Edebiyatında Yazar Eser Eşleşmeleri Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 85. Türk Edebiyatında Yazar Eser Eşleşmeleri Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 86. Batı Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 87. Edebi Akımlar Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 88. Cumhuriyet Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 89. Milli Edebiyat Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 90. Servet-i Fünun ve Fecr-i Ati Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 91. Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 92. Divan Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 93. Halk Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 94. İslam Öncesi Türk Edebiyatı Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 95. Edebi Sanatlar Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 96. Düz Yazı Türleri Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 97. Nazım Biçimleri Konu Anlatımı [ Videolu Edebiyat Ders Anlatımı ]
 98. Yeni Öss Sistemi YGS-LYS Türkçe Videolu Konu Anlatımları [ İndex ]
 99. Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı Noktalama İşaretleri Test [ Videolu Anlatım ]
 100. Ses Bilgisi Konu Anlatımı Ses Bilgisi Ve Yazım Kuralları Test [ Videolu Anlatım ]
 101. Anlatım Bozuklukları Konu Anlatımı Anlatım Bozuklukları Test [ Videolu Anlatım ]
 102. Cümle Türleri Konu Anlatımı Cümle Türleri Test [ Videolu Anlatım ]
 103. Ekeylem Fiilimsi Konu Anlatımı Ekeylem Fiilimsi Test [ Videolu Anlatım ]
 104. Fiilde Çatı Konu Anlatımı Fiilde Çatı Test [ Videolu Anlatım ]
 105. Edat Bağlaç Ünlem Eylem Konu Anlatımı Edat Bağlaç Ünlem Eylem Test [ Videolu Anlatım ]
 106. Zarflar Konu Anlatımı Zarflar Test [ Videolu Anlatım ]
 107. Zamirler Konu Anlatımı Zamirler Test [ Videolu Anlatım ]
 108. Sıfatlar Konu Anlatımı Sıfatlar Test [ Videolu Anlatım ]
 109. Sözcükte Yapı Konusu Anlatımı Sözcükte Yapı Test [ Videolu Anlatım ]
 110. Paragraf Konu Anlatımı Paragraf Konusu Test [ Videolu Anlatım ]
 111. Anlatım Biçimleri Konu Anlatımı Anlatım Biçimleri Test [ Videolu Anlatım ]
 112. Sözcükte Anlam Konu Anlatımı Sözcükte Anlam Test [ Videolu Anlatım ]
 113. Cümlede Anlam Konu Anlatımı Cümlede Anlam Test [ Videolu Anlatım ]
 114. Anlatım Çeşitleri (yardım)
 115. Dilin İnsan ve Toplum Hayatındaki Yeri
 116. Olay Çevresinde Oluşan Edebi Metinler
 117. Öğretici Metinler ve Özellikleri
 118. Konu ile Tema arasında Farklar
 119. Meşrutiyet Döneminde Türkçe
 120. Terkib-i Bent
 121. Diksiyon ve Güzel Konuşma
 122. AtatÜrk'Ün Edebİyatla İlgİlİ GÖrÜŞlerİ
 123. Atatürkün Sanatla ilgili Özdeyişleri
 124. Bati Etkisinde Gelişen Türk Edebiyati
 125. tarihi olayların dil ve edebiyat üzerindeki etkileri
 126. Türkçe Dilbilgisi Ve Kuralları
 127. Dünya Destanları
 128. Fiil Çatısı
 129. …Ses Bilgisi…
 130. Söz Sanatları (Edebi Sanatlar)
 131. Fiilimsiler(eylemsiler)
 132. Uyak ve Ölçü
 133. Cümle Türleri
 134. Anlamla İlgili Anlatım Bozuklukları
 135. Mesnevi - Açıklama
 136. İstiklal Marşımızın Anlam VE Önemi
 137. ziya paşanın sanat anlayışı
 138. Milli birlik ve beraberliğin güçlenmesinde dilin rolü
 139. Cümlenin öğeleri
 140. Birleşik ve Ayrı Yazılan Sözcükler
 141. Orhun (Göktürk) Abideleri
 142. Edebi Metin Nedir ? Ne Gibi Özellikleri Vardır ?
 143. Atasözü Nedir?
 144. Türk Edebiyatında Mektup ve Tarihsel Gelişimi
 145. Edebiyat Yazarları
 146. Dil ve Anlatım Araştırma Ödevim Yardım Lütfen
 147. Tanzimat Dönemi.. Herşey var..
 148. Kafiye Redif
 149. Dil ve Anlatım Dersi Ders Notları
 150. Ödev-Tez İstekleri Sadece Bu Başlıktan...
 151. Adlar (İsİmler)
 152. Sözcükte Anlam
 153. Edebiyat Nedir?
 154. Cinas
 155. İştikak
 156. Akis
 157. Kompozisyon Nasıl Yazılır?
 158. Alfabemiz
 159. İrsal-i Mesel
 160. Seci (İç Kafiye)
 161. Aliterasyon (Ses Yinelemesi)
 162. İstifham (Soru Sorma)
 163. Tekrir (Yineleme)
 164. Leff ü Neşr
 165. Tenasüp
 166. Tevriye
 167. Telmih (Hatırlatma)
 168. Tezat (Karşıtlık)
 169. Mübalağa (Abartma)
 170. Tecâhül - I ârif
 171. Hüsn-i Talil
 172. Tariz (İğneleme)
 173. Kinaye (Değinmece)
 174. İntak (Konuşturma)
 175. Teşhis (Kişileştirme)
 176. İstiare (Eğretileme)
 177. Teşbih (Benzetme)
 178. Mecaz-i Mürsel
 179. 100 Temel Eser
 180. Kompozisyon Bilgileri
 181. Anlatim Bozukluklari
 182. Hisarcilar
 183. Beş Hececiler
 184. Aşık Edebiyatı ve Gelişimi
 185. Yeni Türk Edebiyatı'nda Garip Akımı
 186. Halk Edebiyatının Nazım Biçimleri
 187. Halk Edebiyatının Dönemleri
 188. Halk Edebiyatı (Genel Özellikleri ve Önemli Temsilcileri)
 189. Edebi Sanatlar-2 (Anlam Sanatları)
 190. Edebi Sanatlar-1
 191. Atasözleri Sözlüğü ( Alfabetik )
 192. Edebiyat Terimleri Sözlüğü
 193. Deyimler sözlüğü(A-Z)
 194. Divan Edebiyatı Nazım Biçimleri
 195. Divan Edebiyatı Genel Özellikleri ve Önemli Temsilcileri
 196. Divan Edebiyatı Tarihi Gelişimi
 197. Türk Edebiyatı Dönemleri
 198. Sözlü Edebiyat
 199. Yazılı Edebiyat
 200. Tanzimat Edebiyatı
 201. Servet-i Fünûn Edebiyatı
 202. Fecr-i Ati Edebiyatı
 203. Milli Edebiyat Dönemi
 204. Cumhuriyet Dönemi
 205. 1940 Sonrası Türk Edebiyatı
 206. Edebiyatımızda İlkler
 207. Pratik Edebiyat Bilgileri
 208. Tanzimat Dönemi Tiyatrosu
 209. Tanzimat Gazeteciliği
 210. ArkadaşLar yardımcı oLun
 211. Edebiyat hakkında her sey Kacırmayın !!!