ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Üniversiteler

Üniversiteler Üniversiteler hakkındaki sorunlarınız, ödevleriniz, tezleriniz vs konuları paylaştığımız bölüm...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 09.09.09, 06:09   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
3RSAN - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Nov 2008
Nereden: SAMSUN Slogan:Siyah......Beyaz
Mesaj Sayısı: 10.175
Konu Sayısı: 1165
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 385618
Rep Puanı: 38559367
Rep Derecesi : 3RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-100000003RSAN 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
YATAY GEÇİŞLER
Üniversitelerin bir fakülte veya bölümünden başka bir üniversitenin aynı fakülte veya bölümüne yapılan geçişlere “YATAYGEÇİŞ” denir.

Yatay geçişler aşağıdaki kurallara göre yapılır :

1. Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumlarında ders yılı başında yarıyıl sistemi uygulananlarda yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararıyla yapılır. Müracaatlar ders yılı başlangıcından 10 gün öncesine kadar yapılabilir.
2. Geçişler fakülteler ve yüksekokullarca tespit edilen kontenjanlara bağlı olarak yapılır.
3. Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz.(Tıp fakültelerinin son sınıfında, açık öğretim ve ekstern öğretimlerde geçiş yapılamaz.)
4. Geçiş yapacak adayların ayrıldığı kurumlardaki bütün sınavları başarması ve geçer not ortalamasının en az gireceği sınıf ortalamasının %60 veya eşdeğer olması. Kamu kurumlarındaki çalışanların 25 yaşını geçmemiş çocukları son sınıf hariç üniversiteye giriş puanı geçeceği eş değer programın en düşük puandan daha yüksek olmak şartı ile tayin oldukları yere geçiş yapabilirler.
5. Geçiş başvurularının kontenjanı aşması durumunda adayların başarı yüzdesine göre sırılama yapılır ve en başarılı öğrenciden başlanarak kontenjan sayısınca öğrenci alınır.
6. Aynı üniversite içinde fakülte, yüksek okul ve bölümler arasındaki geçişler üniversite yönetim kurumlarınca belirlenen esaslara göre yapılır.
7. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunca, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç enaz bir yıl okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve diğer şartları yerine getirmiş olması gerekir.

Alıntı:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDE YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
(Yatay Geçiş Yönetmeliği)
Madde 1- Öğrencilerin bir Yükseköğretim Kurumundan diğerine geçişlerinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7.Maddesinin (e) fıkrasına göre hazırlanan bu yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 2- (19.3.1989 / 20113) Yatay geçişler ancak eşdeğer eğitim programları uygulayan yükseköğretim kurumları arasında, yıl sistemi uygulayan yükseköğretim kurumlarında her yarıyıl başında ve dersler başlamadan önce geçiş için başvurulan fakülte ve yüksekokulların yönetim kurullarının kararı ile yapılır.

Madde 3- (23.9.1983 / 18170) Geçişler, fakülteler ve yüksekokullarca geçişin yapılacağı sınıfın giriş yılındaki yükseköğretim kurumuna giriş kontenjanı ile her sınıfta mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşulu ile tespit edilen ve Üniversitesince ilan edilen sayı ile bağlı olarak yapılır. Ancak, bu sayı eğitim-öğretim programını takip eden öğrenci mevcudu 50'ye kadar olanlarda 2, 50-100 arasında bulunanlarda 3, 100-150 arasında olanlarda 4, 150-200 arasında olanlarda 5 ve 200'den fazla olanlar için de 6'dan aşağı olamaz.

Madde 4- (19.3.1989 / 20113) Öğrenci geçiş başvurusunu, geçmek istediği yükseköğretim kurumuna, ders yılı veya yarıyılın başlamasından 10 gün öncesine kadar yapmak zorundadır.

(17.12.1974 / 18608) Fakülte Yönetim Kurulları, her akademik yılda, kendi kurumlarına yapılan geçiş başvurularını dikkate alarak; her sınıf için, eşdeğer çeşitli öğretim kurumlarında geçiş imkanı sağlamak üzere öğrencilerin gelebileceği kurumların öğrenci kontenjanları esas alınarak kontenjan ayırır. Geçiş yapmak isteyen öğrencilerin başvuruları, her eşdeğer yükseköğretim kurumu için ayrı ayrı olmak üzere kendi aralarında başarı oranlarına göre sıralamaya tabi tutulur ve o kuruma ayrılan kontenjana göre geçiş sağlanır. Bir kuruma ayrılan kontenjan dolmadığı takdirde, puan yüksekliği esas alınarak kalan kontenjan diğer kurumlara tahsis edilebilir.

Madde 5- (25.4.1990 / 20502) Yükseköğretim kurumlarının ilk sınıfına veya ilk yarıyılına geçiş yapılamaz. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;

Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Ancak, kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevlendirilenlerin sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları 25 yaşını geçmemiş çocukları, eşdeğer eğitim-öğretim programının son sınıf veya yarıyılına eğitim-öğretim yılının başlamasından itibaren en geç bir ay içinde bulundukları eğitim-öğretim programının puanı gidecekleri programın en düşük puanından daha yüksek olmak şartı ile nakledilebilirler.

Madde 6- (19.3.1989 / 20113) Yükseköğretim Kurumlarının son sınıfına veya son iki yarıyılı başına yapılacak geçiş için öğrencinin;

Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavlarını başarmış olması,
Son sınıfa veya son iki yarıyıla kadar sağladığı genel not ortalamasının (son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş dahil) en az % 65 veya eşdeğeri olması,
Son sınıfa veya son iki yarıyıla geçiş notunun en az % 70 veya eşdeğeri olması gereklidir.
Madde 7- Bir öğrencinin, bulunduğu yükseköğretim kurumuna girdiği yıldaki puanı, naklen gitmeyi arzuladığı kurumun taban puanından yüksek olması ve öğrenciyi alacak yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliği 3.maddedeki belirlenen sayısının dolmaması halinde ilgili yönetim kurulları bu yönetmeliği 5. ve 6. maddelerindeki başarı sınırlarını %50'ye kadar indirme kararı alabilir.

Merkez Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 8- (19.3.1989 / 20113) Geçiş başvurularının, öğrenciyi alacak olan yükseköğretim kurumunun bu yönetmeliğin 3. maddesinde belirtilen kontenjanını aşması halinde 5. maddesinin 3. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde belirtilen başarı yüzdesine göre öğrenci sıralaması yapılır. En başarılı öğrenciden başlanarak geçişi kabul edilecek öğrenciler belirlenir. Son sınıfa veya son iki yarıyılın başına geçişlerde 6. maddenin 1. fıkrasının (b) bendindeki başarı oranının eşitliği halinde (c) bendindeki başarı yüksekliği tercih sebebi olur.

(3.11.1992 / 21394) Kamu kurum ve kuruluşlarında asli ve sürekli kamu hizmetlerinde görevli bulunanların sürekli olarak bir başka yere atanmaları halinde, bakmakla yükümlü oldukları öğrenci olan eş ve çocukları, atamanın yapıldığı yerde bulunan eşdeğer yükseköğretim programına bir yıl içinde müracaat ettikleri takdirde yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerine uymak şartıyla başarı durumlarına göre değerlendirilerek 3. maddede belirlenen kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Bu öğrencilerin yatay geçişleri yapıldıktan sonra boş kontenjan bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine göre doldurulur.

Madde 9- (23.9.1983 / 18170) Merkezi Açık Yükseköğretim ve dışarıdan (extern) Yükseköğretimden, örgün Yükseköğretime geçiş yapılamaz.

Madde 10- Aynı Üniversite içinde Fakülte, Yüksekokul ve bölümler arasındaki yatay geçişler, Üniversite yönetim kurullarınca bu esaslar çerçevesinde düzenlenir.

Madde 11- (7.3.1990 / 20454) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yurdumuzdaki yükseköğretim kurumlarına geçiş için, öğrencinin yabancı ülke yükseköğretim kurumunda, yabancı dil hazırlık sınıfı hariç en az bir yıl (iki yarıyıl) okumuş, yıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş ve bu yönetmeliğin 5. ve 6. maddelerindeki diğer hususları yerine getirmiş olması şartları aranır. Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenecek kontenjanlar bu yönetmeliğin 3. maddesine göre tespit edilen kontenjanların 1/3'ünü aşamaz. İki yıl (iki yarıyıl) sonunda sınav yapılmayan yükseköğretim kurumlarından iki yıl sonunda geçiş yapılamaz. Ancak öğrencinin ana veya babasının, devlet hizmetinde görevli ise görevinin sona ermesi sebebiyle Türkiye'ye dönmesi; işçi ise kesin dönüş yapması halinde, yabancı dil sınıfı hariç en az bir yarıyıl okumuş ve yarıyıl sonu sınavlarını başarı ile vermiş olması yatay geçiş başvurusu için yeterlidir.

(16.11.1986 / 19283) Bu şartlar nakil isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için de aynen uygulanır. Ancak, Türkiye'de hizmet görmekte olan yabancı diplomatların çocuklarının intibakı, başvurduğu yükseköğretim kurumunun yönetim kurulu tarafından yapılır.

(11.7.1992 / 21281) Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ile tespit edilecek yabancı ülkelerden gelecek o ülkenin uyruğunda bulunan yabancı öğrencilerin kontenjanı, 1. fıkrada belirtilen sınırlamaya tabi değildir.

GEÇİCİ MADDE
Bu yönetmeliğin 3. maddesinde düzenlenen yatay geçiş için son başvuru tarihi 1982-1983 eğitim-öğretim yılı için bütün öğretim kurumlarında 31 Ekim 1982 olarak belirlenmiştir.

Madde 12- Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (*)

Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

(*) Bu yönetmelik 21.10.1982 tarih ve 17845 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.


__________________

Ne Mutlu Türküm Diyene......İletişim için : [email protected]

Konu 3RSAN tarafından (09.09.09 Saat 06:11 ) değiştirilmiştir.
3RSAN isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20.04.12, 14:28   #2 (permalink)
Süper Tayfa
 
RqN__ - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2009
Mesaj Sayısı: 7.779
Konu Sayısı: 301
Rep Gücü: 1390477
Rep Puanı: 139045799
Rep Derecesi : RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000RqN__ 0-10000000
Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
..............


__________________

Eğer insanlar sadece cezalandırılmaktan korktukları
ya da ödüllendirileceğini umut ettikleri için
iyi kalplilerse,
o halde gerçekten çok acınacak haldeyiz.


Konu RqN__ tarafından (02.08.12 Saat 20:04 ) değiştirilmiştir. Sebep: dikey geçişle karıştırmışım.
RqN__ isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 20.04.12, 15:04   #3 (permalink)
Uzman Tayfa
 
Kum Saati - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Nov 2008
Nereden: Üsküdar
Mesaj Sayısı: 5.208
Konu Sayısı: 210
Takım: Trabzonspor
Rep Gücü: 896070
Rep Puanı: 89605084
Rep Derecesi : Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000Kum Saati 0-10000000
Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Yatay Geçişi Bilmemde Yatarak Geçmeyi Anlatırım


Kum Saati isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 02:06   #4 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507887
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Yatay geçiş yapıp Uludağ Üniv.'den (Gıda mühendisliği) İTÜ'ye yine Gıda Mühendisliğine geçtim. Sorulara açığım (:


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 25.04.12, 10:09   #5 (permalink)
#Her yer Direniş!
 
sharmante - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Dec 2006
Nereden: Taksim Gezi Parkı
Mesaj Sayısı: 29.372
Konu Sayısı: 2178
Takım: Beşiktaş
Rep Gücü: 2041801
Rep Puanı: 204175604
Rep Derecesi : sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000sharmante 0-10000000
Ruh Hali:

Üyenin Twitter Profilini Ziyaret Et
Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Alıntı:
Miss Alone Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
Yatay geçiş yapıp Uludağ Üniv.'den (Gıda mühendisliği) İTÜ'ye yine Gıda Mühendisliğine geçtim. Sorulara açığım (:
Aöf'den İtü'ye nasıl geçebilirim acaba


__________________
.
.
sharmante isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 10.07.12, 23:44   #6 (permalink)
Yeni Tayfa
 
ata06 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Jul 2012
Mesaj Sayısı: 1
Konu Sayısı: 0
Rep Gücü: 0
Rep Puanı: 621623
Rep Derecesi : ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000ata06 0-1000000
Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
bn de yatay gecıs yapmak ıstyrm fkt ortalamalr nette tam verılmems ıtu gıda muh ıcın nedır acaba


ata06 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 11.07.12, 23:18   #7 (permalink)
Süper Tayfa
 
Miss Alone - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Aug 2009
Nereden: yeditepe istanbul
Mesaj Sayısı: 6.380
Konu Sayısı: 787
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1507887
Rep Puanı: 150786700
Rep Derecesi : Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000Miss Alone 0-10000000
Ruh Hali:

Standart Cevap: Yatay Geçiş Nedir ? Nasıl Yapılır ?
Alıntı:
ata06 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
bn de yatay gecıs yapmak ıstyrm fkt ortalamalr nette tam verılmems ıtu gıda muh ıcın nedır acaba

Gıda mühendisi misin? Öyle isen hangi üniversite?


Miss Alone isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Kök Hücre Nedir ? Nasıl Yapılır ? BonCuK Sağlık 1 12.02.10 12:51
yatay geçiş nedir nasıl olur? helierle Üniversiteler 4 10.09.09 09:13
çocuk nasıl yapılır..:) asi_angel Komik Yazılar ve Fıkralar 3 18.04.09 02:37
İslâm'da "bîat" nedir, nasıl yapılır? Atlas Dualar, Ayetler ve Dini Sohbetler 1 07.01.08 22:50
Bios Nedir / Güncelleme (update) nasıl yapılır ? KiBeLe Donanım 0 23.12.06 01:29


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 10:48.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2022 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.