ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler > Yabancı Diller

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 14.11.10, 14:37   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Small'O - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Jul 2009
Mesaj Sayısı: 11.468
Konu Sayısı: 1135
Rep Gücü: 771758
Rep Puanı: 77173621
Rep Derecesi : Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000Small'O 0-10000000
Standart GÜnlÜk konuŞmalar/fransizca
Merhaba . Salut . Salü.
Günaydın. Bonjour. Bonjur.
İyi akşamlar. Bonsoir. Bonsuar.
İyi geceler. Bonne nuit. Bonnüi.
Teşekkür ederim. Merci. Mersi.
Birşey değil. C'est pas grave. Se pa grav
Sağolun, iyiyim. Merci, Bien . Mersi , Biyen
Evet. Oui. Vıy.
Hayır. Non. No.
Hanım. Madame. Madam.
Bey. Monsieur. Mösyö.
Lütfen. Sil vous plait. Silvuple.
Affedersiniz. Excusez-moi. Eksküze mua.
Acıktım. Jai faim. Je fem.
Susadım. Jai soif. Je suaf.
Kayboldum. Je suis perdu. Jösüi perdu.
Tamam, Anlastik. Daccord. Dakkor.
Önemli. Cest important. SeT emportan.
Acele. Cest urgent. SeT ürjan.
İmdat. Au secours. Osökur.
Hoşgeldiniz. Bienvenue. bienvönü.
Hoşbulduk. Merci. Mersi.
Güle güle. Au revoir. Orövuar.
Anlıyorum. Je comprends. Jö kompran.
Anlamıyorum. Je ne comprends pas. Jönö kompran pa.
Biliyorum. Je sais. Jö se.
Bilmiyorum. Je ne sais pas. Jönö sepa.
İstiyorum. Je veux. Jö vö.
İstemiyorum. Je ne veux pas. Jönö vöpa.
Lütfen bana... Svp.pouvez-vous me... Silvupile Puvevu mö ...
Yardım edin. Aidez-moi. Ede mua.
Dün. Hier. İer.
Bugün. Aujourdhui. Ojurdui.
Yarın. Demain. Dömen.
Sabah. Matin. Maten.
Öğle. Midi. Midi.
Akşam. Soir. Suar.
Gece. Nuit. Nüi.
Burada.Ici. İsi.
Şurada. Là - . La
Orada. Là - bas. Laba.
Sağda. À droite. Adruat.
Solda. À gauche. Agoş.
Önde. Devant. Dövan.
Arkada. Derrière. Deriyer.
İlerde. En face. Enfas.
Dosdoğru. Tout droit. Tu drua.
Var. Il y a. Ilya.
Yok. Il n y a pas. İlniyapa.
Nasılsınız? Comment allez -vous? Koman talevu?
Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Merci, je vais bien et vous? Mersi jö ve biyen e vu?
Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Merci, je vais bien moi aussi. Mersi jö ve biyen mua ossi.
Adınız ne? Comment vous appelez vous? Koman vuzaple vu?
Adım Ekrem. Sizin adınız ne? Je mappelle Ekrem et vous? Jö mapel Ekrem e vu?
Nerelisiniz? Vous êtes de quelle nationalité? Vuzet dö kel nasyonalite?
Türküm. Je suis Turc. Jösüi Türk.
Nerede oturuyorsunuz ? Où est - ce que vous habite? U eskö vuzabit
Istanbulda oturuyorum.j'habitte à Istanbul. Jabit a Istanbul
X otelde kalıyorum. Je reste à hôtel X. Jörest a otel X
Tanıştığımıza memnun oldum. Enchanté de faire votre connaissance Anşante dö fer votr konesans
Ben de memnun oldum. Je suis enchanté moi aussi. Jösüizanşante mua ossi.
Almanyadan geliyorum. Je viens dAllemagne. Jö viyen dalmayn.
İtalyanım. Je suis İtalien. Jösüi İtaliyen.
Bir evde kalıyorum. Je reste dans une maison. Jörest danzün mezon.
Bir pansiyonda kalıyorum. Je reste dans un pansion. Jörest danzön pansiyon.
Arkadaşımın yanında kalıyorum. Je reste chez mon ami. Jörest şe mon ami.
Mesleğiniz nedir? Quel est votre métier? Kel e votr metiye?
Doktorum. Je suis médecin. Jö sui medsen.
Ne iş yapıyorsunuz? Quel est votre profession? Kele votr profesyon?
Öğretmenim. Je suis professeur. Jö sui profesör.
Bunun adı ne? Comment sappelle-t-il? Koman sapel til?
Bu bir anahtardır. Cest un clé. Se tön kle.
Bu kim? Qui est-ce? Ki es?
Bu Ayşe hanım. Cest madame Ayşe. Se madam Ayşe.
Tuvelet nerede? Où sont les toilettes? U son le tualet?
Nereye gidiyorsunuz? Où allez-vous? U alle vu?
Otele gidiyorum. Je vais à lhôtel. Jö ve a lotel.
Nereden geliyorsunuz? Doù venez - vous? Du vöne vu?
İstanbuldan geliyorum. Je viens distanbul. Jö vien distanbul.
Yakında bir lokanta var mı? Est-ce quil ya un restaurant près dici? Eskilya ön restoran pre disi?
Evet karşıda bir tane var. Oui, il yen a un en face. Viy ilyana ön anfas
Burda ucuz bir otel var mı? Y a-t-il ici un hotel qui nest pas tres chèr? Yatil ön otel kine pa tre şer isi?
Tren ne zaman kalkıyor? A quelle heure le train part-t-il Akelör lö tren parttil?
Şehir merkezine nasıl gidebilirim? Comment puis-je aller au centre ville? Koman püij alle o santr vil?
Dosdoğru gidiniz. Continuez tout droit. Kontinüye tu drua.
Hangi otobüs Taksime gider? Quel bus va à Taksim? Kel büs va a Taksim?
87 nolu otobüs Taksime gider. Le bus numero 87 va à Taksim. Le bus nümero katr venset va a Taksim.
Biraz italyanca biliyorum. Je parle un peu litalien. Jö parl ön pö litalyen.
Lütfen kelimeyi sözlükte gösterin. Svp. Montrez ce mot dans le dictionaire. Sil vuple montre sö mo dan lö diksiyoner.
Lütfen daha yavaş konuşun. İyi anlamıyorum. Je ne vous comprends pas très bien, parlez plus lentement svp.
Jö nö vu kompran pa trebiyen ,parle plülantman silvuple.
Bir dakika, sözlüğe bakayım. Une minute, laissez moi consulter le dictionnaire.
Ün sögont, lese mua konsülte lö diksiyoner.
Lütfen bana yardım edebilir misiniz? Pourriez vous maider, Svp? Puriyevu mede, Sil vuple?
Lütfen bana istasyonu tarif edebilirmisiniz? Pourriez vous mindiquer la gare? Puriyevu mendike la gar?
İstanbul yolu açık mı? Est - ce que la route distanbul est ouverte? Es kö la rut distanbul etuvert?
Hayır kar yüzünden kapalı. Non,elle est fermée à cause de la neige. No ele ferme akoz döla nej.
Dolu yağıyor. Il grèle. Il grel.
Kar zincirleri gerekli. Il faut les chaines de neige. Ilfo leşen dönej.
Yollar buz tutmuş. la route est glacé. larut e glase.
Yağmur yağacak. Il va pleuvoir. ilva plövuar.
Pasaportunuz lütfen! Votre passeport svp? Votr paspor silvuple?
Buyrun pasaportum. Tenez mon passeport. Töne mon paspor.
Vizeniz var mı? Avez-vous le visa? Ave vu löviza?
Evet var. Oui, je lai Vıy, jöle.
Fransaya niçin geldiniz? Pourquoi êtes-vous venu en France? Purkua et vu vönü an Frans ?
Tatilimi burada geçirmek için. Pour passer mes vacances Pur passe me vakans
Vizem yok. Non, je nai pas de visa. No jö nepa dö viza.
Vizemi buradan alabilirmiyim? Est-ce que je peux obtenir mon visa, ici? Es kö jö pö obtönir mon viza , isi?
Konsolosluğumuza telefon edebilirmiyim? Est ce que je peux appeler notre consulat? Es kö jö pö aple notr konsulat?
Transit yolcuyum. Je suis un passager transit. Jösviz ön pasaje transit.
Burada bir gün kalacağım. Je vais rester un jour ici. Jöve reste un jur isi.
Gümrüğe tabi eşyanız var mı? Avez-vous quelque chose à declarer à la douane? Ave vu kelköşoz adeklare pur la duan?
Nerede para bozdurabilirim? Où puis-je échanger mon argent? U püij eşanje mon arjan?
Burada bir exchange bürosu var. Ici, il y a un bureau d’échange. Isi ilya ön büro deşanj.
Bu adrese gitmek istiyorum. Je veux aller à cette adresse. Jö vö alle a setadres.
x hotele gitmek istiyorum. Je veux aller à lhôtel x .Jö vö alle a lotel x.
Marmarise gitmek istiyorum. Je veux aller à Marmaris. Jö vö alle a Marmaris.
Tren istasyonuna gitmek istiyorum. Je veux aller à la gare. Jö vö alle a la gar.
Kimliğiniz lütfen. Votre carte didendité svp. Votr kart didantite silvuple.
İyi yolculuklar. Bon voyage. Bon vuayaj.
Lütfen bir broşür verir misiniz? Pourriez vous me donner un brochure? Purriye vu mö done ön broşür?
Bavulumu bulamıyorum. Je narrive pas à trouver mes bagages. Jö narriv pa a truve me bagaj.
Kayıp eşya için nereye başvurmalıyım? Où est-ce que je dois madresser pour les objets perdus.
U eskö jö dua madresse pur lez obje perdü
Otobüs durağı nerede? Où est larrêt de bus? U e lare döbüs?
Otel adresim budur. Voici ladresse de mon hôtel. Vuasi ladres dö mon otel.
Sola dönünüz. Tournez à gauche. Turne a goş.
En kestirme yol burası. La route la plus raccourcie est celle-ci. La rut laplü rakkursi e selsi.
Üçüncü caddeden sola dönünüz. Prenez la troisième rue à gauche. pröne la turaziyem rü a goş.
Biraz ilerleyiniz, sağa dönünüz. Avancez un peu et tournez à droite. Avanse ön pö e turne a druat.
Köprüden geçince sağa dönünüz. Après avoir passé le pont, tournez à droite. Apre zavuar passe löpon, turne adruat.
Sonra bir daha sorunuz. Après, demandez encore une fois. Apre dömande ankor ünfua.
Oraya otobüsle gidebilirsiniz. Vous pouvez y aller avec le bus. Vu puve iyalle avek löbüs.
Karşıda. En face. Anfas.
Üçüncü sokak. La troisième rue. Laturvaziyem rü.
Birinci cadde. La première avenue. La prömiyer avnü.
Çok yakın. Tout près. Tu pre.
Meydan. La place. Laplas.
Üçüncü bina. Le troisième immeuble. Lö turvaziyem immöbl.
Biraz uzak. Un peu loin. Ön pö luan.
Lütfen bana haritada yolu gösterir misiniz? Svp pourriez-vous mindiquer la rue sur la carte?
Silvuple purriye-vu mendike la rü sür lakart?
Paris buraya ne kadar uzakta? Quelle est la distance de Paris , dici? Kel e ladistans dö,pari disi?
Affedersiniz, Ayasofyaya giden yol bu mu? Excusez-moi, est -ce que cest la bonne route pour aller à Saint Sophie?
Eksküze mua , eskö selabon rut pur alle a Sen Sofi?
Bu yol tek yönlü mü? Est-ce que la rue est sens unique? Eskö larü e sans ünik?
Doğru yolda mıyım? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Eskö jö süi sür lö bon şömen ?
Dijona giden yola nasıl çıkabilirim? Comment puis -je prendre la route deDijon? Komman püvij prandr larut dö Dijon?
Lyon’a kadar dosdoğru gidin. Jusqu’à Lyon suivez la route tout droit. Jüska Liyon süive larut tudrua.
Yüz metre ileriden sola dönün. Après cent mètres tournez à gauche. Apre sanmetr turne agoş.
Yanlış yoldasınız, sekiz kilometre kadar geri gidin. Vous êtes sur le mauvais chemin, Faites demi- tour jusqu’à 8 km.
Vuzet sürlö move şömen fet dömi tur juska vit kilometr.
Hız sınırını aştınız. Vous avez depassé la limite de vitesse. Vuzave depasse la limit dövites.
Çok hızlı sürüyorsunuz. Vous conduisez Très vite. Vu konduize tre vit.
Ehliyetiniz lütfen. Votre permis de conduire svp. Votr Permi dö konduir silvuple.
Bu bölgenin yol haritası var mı? Est ce quil y a la carte de cette region? Eskilya la kart dö set rejyon?
............... ı nerede Bulabilirim? Où puis-je trouver .............. ? U püvij truve ............... ?
Bana fazla pahalı olmayan bir .................. Önerebilir misiniz? Pouvez-vous me recommander un / une ................ pas trop cher / e? Puvevu mörökomande ön/ün .......... patro şer
Buraya ne kadar uzaklıkta? Cest à quelle distance dici? Seta keldistans disi
Oraya nasıl giderim Comment puis-je y aller? Koman püij iyalle
En yakın ................ ? Le / la... Le / la plus proche? Lö / la... lö / la plü proş?
Fotoğrafçı. Le photographe. Lö fotograf.
Kitapçı. La librairie. La libreri.
Kütüphane. La bibliotheque. La bibliyotek
Gazete bayisi. Le kiosque a journaux Lö kiosk a jur no
Seyahat acentası. Lagence de voyage. Lajans dö vuayaj
Banka. La banque. La bank
Karakol. La brigade. La brigad
Postahane. La poste. La post
Doktor. Le docteur. Lö doktör
Eczane. La pharmacie. La farmasi
Hastane. Lhospital. Lopital
Çiçekçi. Le fleuriste. Lö flörist
Kasap. La boucherie. La buşri
Balıkçı. La poisonnerie. La puasonri
Fırın. La boulangerie. La bulanjöri
Bakkal. L’épicerie. Lepisri
Süpermarket. Le supermarché. Lö süpermarşe
Kuru temizlemeci. La blanchisserie. La blanşisri
Çamaşırhane. La laverie automatiqe. La lavri otomatik
Elektrikçi. L’électricien. Lelektrisyen
Benzin istasyonu. Le pompe à essence. La pomp a esans
Sanat galerisi. La galerie dart. La galeri dar
Antikacı. Lantiquaire. Lantiker
Kuyumcu. La bijouterie Labijutri
Güzellik salonu. L’ınstitut de beauté Lenstitü dö bote
Kuaför. Le coiffeur. Lö kuafför
Mağaza. Le magasin. Lö magazen
Ayakkabı. La Chaussure. La şossür
Ayakkabı mağazası. Le cordonnerie. Lö kordonöri
Hediyelik eşya mağazası. Le magasin de souvenirs. Lö magzen dö suvnir
Yardım edebilir miyim? Puis-je vous aider Püij vuz ede?
Ne istersiniz? Que desirez-vous? Kö dezire vu?
Mobilya. Les Meubles. Le möbl
Giyecek. Le Vetement.. Le vetman
Hafif. Léger. Leje
Ağır. Lourd. Lur
Büyük. Grand. Gran
Küçük. Petit. Pöti
Bu çok dar / geniş. Cest trop etroit / large. Se tro etrua / larj
Nereye ödemeliyim? Où dois-je payer? U duaj peye?
Nakit ödeyebilir miyim? Puis-je payer en espèces? Püij peye an espes?
Bedeni uydu mu? Est-ce que cest votre taille? Eskö se votr tay?
Koyu. Foncé. Fonse
Açık. Clair. Kler
Mavi. Bleu. Blö
Beyaz. Blanc. Blank
Kırmızı. Rouge. Ruj
Sarı. Jaune. Jon
Yeşil. Vert. Ver
Turuncu. Orange. Oranj
Gri. Gris. Gri
Siyah. Noir. Nuar
Lacivert. Bleu- Foncé Blö fonse
Mor. Violet. Viyole
Kahverengi. Marron. Maron
Pembe. Rose. Roz
Bej. Beige. Bej
Fildişi. İvoire. Ivuar
En yakın kitapçı nerede? Où est la librairie la plus proche? U e la libreri la plü proş?
En yakın gazete bayi nerede? Où est le kiosque a journaux le plus proche? U e lö kiyosk a jurno lö plü proş?
Portakal. Orange. Oranj
Muz. Banane. Banan
Salatalık. Concombre. Konkombr
Limon. Citron. Sitron
Elma. Pommes. Pom
Domates. Tomate. Tomat
Patates. Pomme de terre. Pom dö ter
Yağ. Beurre. Bör
Çikolata. Chocolat. Şokola
Şekerleme. Bonbon. Bonbon
Ekmek. Pain. Pen
Sandviç. Sandwiches. Sandviç
Patates kızartması. Frites Frit
Peynir. Fromage. Fromaj
Dondurma. De la glace. Dö la glas
Kahve. Cafe. Kafe
Süt. Lait. Le
Hamburger. Hamburger. Ambörgır
Salam. Salam. Salam
Sosis. Saucisse. Sosis
Çay. The. Te
Şeker. Sucre. Sükr
Peçete. Serviette. Serviyet
Şişe. Bouteille. Butey
Bir paket sigara. Un paquet de cigarettes. Ön pake dö sigaret
Filtreli sigaralar. Cigarettes à filtre. Sigaret avek filtr.
Filtresiz. Sans filtre. San filtr.
Uzun. Long. Long.
Kısa. Court Kur.
Sakız. Chewing gum Şevinggum.


__________________
nasıl gidersin, seni onca seviyorken ben.
nasıl?
nasıl gidersin,
nasıl yaparsın.
nasıl.
nasıl, hiç bir şey olmamışcasına,
yaşanmamışcasına?

Small'O isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Konuşmalar AhMeT__ Şiirler 0 30.04.10 21:51
Fransizca: Selamlaşma - Tanişma ksklee Yabancı Diller 0 24.09.08 17:01
konuşmalar nereye kaydedilir? gooddestiny Msn, Yahoo, Skype, Icq, Messenger 1 19.03.08 18:15
Hangi konuşmalar gıybet sayılır? Canlar_Canı Dualar, Ayetler ve Dini Sohbetler 2 13.01.08 03:23
Gündeş'den cesur konuşmalar NeoJima Magazin 1 03.06.07 17:01


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 22:00.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.