ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Ödevler - Dersler - Tezler > Yabancı Diller

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 25.09.08, 14:28   #1 (permalink)
Deneyimli Tayfa
 
ksklee - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Jun 2007
Nereden: _karsiyaka_
Mesaj Sayısı: 3.795
Konu Sayısı: 948
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 160502
Rep Puanı: 16048606
Rep Derecesi : ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000ksklee 0-10000000
Ruh Hali:

Arrow Tenses (zamanlar)
TENSES (ZAMANLAR)
PRESENT CONTİNUOUS TENSE
Form:
I + am + V ing + Zaman Zarfı
Fonksiyonları:
1-) Konuşma anında olan olaylar
2-) Geçici durumlar
3-) Bu sıralarda meydana gelen olaylar için kullanılır.
"Now, at the moment, today, the time being" gibi bağlaçlarla kullanılabilir.
Non Continuous Verbs
İngilizcede bir grup fiil içinde continuous kelimesi geçen hiçbir tens'te kullanılamaz.Bunun yerine simple tensleri tercih ederiz.
Bu fiillerin kategorileri şunlardır:
1-) Akıl ve mantıkla ilgili fiiller
"believe, know, remember, forget" gibi fiillerdir.
2-) istek ve beğeni ifade eden fiiller
"want, wish, like, love" gibi fiilerdir
3-) Sahiplik ifade eden fiiller
"have, belong to, own" gibi fiillerdir
NOT:
Yukarıdaki kural bu fiillerin yalnızca birinci anlamları için geçerlidir. Bazı fiillerin birden fazla anlamı vardır ve budurumda continuous tenslerde kullanılabilirler.
Örnek:
have: Birinci anlamı sahip olmaktır.
Fakat " I'm having breakfast " cümlesi doğrudur.

PRESENT SİMPLE TENSE
Geniş zaman anlamına gelir.
Soru Yapısı:
Soru kelimesi + yardımcı fiil + özne + esas fiil + nesne.
Örnek:
What does she do in school.
Dikkat
Soru oluştururken soru kelimesi veya özne kullanılmayabilir.
Örnek:
Do you work
NOT:
Who ve What ile sorulabilen soruların söz dizimi diğerlerinden farklıdır.
Who play in the garden

Frequency Adverbs Kullanımı
Always, usually gibi kelimeler esas fiilden önce gelir.
Am, is are gibi yardımcı fiillerden ise sonra gelir. Cümledeki varlığı fiil çekimini etkilemez.
He usually comes late.
I don't usually watch news program
You can never answer this.
Do you sometimes drink coffee?


How Often / When
How often ne sıklıkta anlamına gelir, when ise ne zaman anlamına gelir. Bu nedenle kullanım alnları farklıdır.
I leave at home 7:00
When do you leave at home?
He sometimes cames to visit me.
How often does he came to visit you?

SİMPLE PAST TENSE
1-) Geçmişte belirli bir zamanda olmuş bitmiş olayları anlatır.
2-) Geçmişte kalan alışkanlıklar veya tekrarlı olayları anlatır.
3-) Sıklık bildiren zarflar past simple'da da kullanılır. Ancak present simple'la karıştırmamak için past simple'da last ago veya geçmiş yıllar gibi geçmiş zaman ifadeleri kullanılır.
He never comes to work late. (come)
He never came to work late when he was o clerk. (come)
PAST CONTİNUOUS TENSE
Form:
I + was + V ing
You + were + V ing
I was working / I wasn't working / Was I working?
You were working / You weren't working / Were you working?
Fonkisyonları:
1-) Present Continuous tens'in geçmiş xamanı gibi düşünülebilir.
We are studing English now. / We were studing English at 02:00 pm yesterday.
2-) Past continuous tens daha çok "while, when" gibi bağlaçlı cümlelerde past simple ile birlikte kullanılır.
I heard a noise while I was watching TV
NOT:
Birbiri ardına virgülle veya and bağlacıyla sıralanmış, geçmişi anlatan fiiller simple past olur.
Örnek:
He got up 7:00, had breakfast, got dressed and went out.
PRESENT PERFECT TENSE
Form:
I + have + V3
He + has V3
Fonksiyonları:
1-) Bu yapı içinde bulunduğumuz zamanla bağı kopmamış geçmiş olayları anlatır. Yani geçmişte başlayıp halen devam eden olaylar için kullanılır.
She has lived in Tokat for 20 years.
2-) Kesin zaman ifade edilmeyen geçmiş olaylar Present perfect ile anlatılır.
I have seen ghost.( Bir hayalet gördüm)
3-) Just ile henüz bitmemiş olaylar ifade edilir.
He has just gone out. (Şimdi dışarı çıktı)
4-) Yet olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır.
Has the postman come yet?
No, he hasn't come yet.
5-) Already (zaten anlamına gelir)
Would you like to eat something?
No, thanks. I have already had lunch.
6-) Ever- Never (hiç anlamına gelir)
Ever sorularda, never ise olumsuzlarda kullanılır.
Have you ever seen a film star?
No, I have never seen.
7-) So far (şimdiye kadar)
Recently/ Latetly (son zamanlarda)
I haven't seen him recently.
I have written two pages so far.
8-) When / How long
When soruları persent perfect olamaz. Present perfect'in zaman sorusu how long'tur.
When did you have it.( O ne zaman senin oldu)
How long have you have it. (Ona ne zamandan beri sahipsin)
9-) Olmüş insanların yaptıkları işler present perfect ile anlatılmaz. Past simple ile anlatılır.
·Today, this weak, this year gibi içinde bulunduğumuz zamanla ilgili cümleler P. Perfect simple olabilir.
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE
Form:
I, We, They, You
have / haven’t
been
V3
He, She, It
has / hasn’t
Have / Has
you
been
V3
he
Fonksiyonları:
·Geçmişte başlayıp aralıksız olarak günümüze kadar devam eden olayları anlatır.
Present perfect gibidir. Fakat ikisini birbirinden ayıran birkaç özellik vardır.
·Bir işin miktarı ifade edilmemiş ise present perfect simple olur. Present perfect contınuous olamaz.
I have read two books, since last month. (Geçen aydan beri iki kitap okudum)
Fakat:
“I have been reedinig two books, since last month” olamaz.

·Non continuous fiiller söz konusu olduğunda Presen perfect Simple olur, Present perfect Continuous olamaz.
I have known him for a long time.
·Bunun dışındaki durumlarda Present Perfect Siple veya Present perfect Continuous kullanılabilir. Fakat genelde Present Perfect Continuous seçilir.
I have lived Tokat for 20 years.
I have been living Tokat for 20 years.
How much / How many

How much
sayılamayan isim
.............................. ..................?
How many
sayılabilen isim

How much tea did Aysun drink?
How many apples did Aysun eat?
A lot of:
“A lot of + isim” bu bir tamlamadır.
Ancak isimsiz kullanılırsa a lot haline gelir.
What did Aysun drink a lot at the party?

COMPARATİVE SIFATLAR
Conparative sıfatlar dereceli ilerleyen olaylarda present perfect continuous ile birlikte kullanılır.
Örnek:
Hava gittikçe kararıyor;
It is getting darker
Gittikçe kilo alıyorsun;
You are getting fatter.
PAST PERFECT TENSE

Form:
I, you, they, we, she, he, it


had

V3
I, you, they, we, she, he, it


hadn’t

V3
Had


I, you, they, we, she, he, it

V3

Fonksiyonları:
·Past perfect’de bir geçmiş zamandır (mişli geçmiş zaman ). Ancak past siple gibi tekbir olayı anlatmak için kullanılmaz. Past perect özellikle when, after, before gibi bağlaçlı cümlelerde önce meydana gelmiş bitmiş olayı anlatmak için kullanılır.
·Bir when bağlaçlı cümlede, iki cümlede past simple ile anlatılmışsa; bağlacı alan cümledeki olay: I. Olay, diğer cümledeki ise II. meydana gelen olaydır. Eğer biz bağlaçsız cümledeki olayın birinci olay olduğunu anlatmak istiyorsak bağlaçsız cümleyi past perfect yaparız.
Örnek:
When I arrived at the station, the train left.
I. olay II. olay

Ben istasyona vardığımda tren ayrıldı.
Eğer bizim anlatmak istediğimiz şey;
“Ben istastona vardığımda tren ayrılmıştı.” ise (yani ben istasyona varmadan tren ayrılmışsa) trenin ayrılması birinci olaydır. Bu nedenle “the train left” cümlesini past perfect yaparız.
“When I arrived at the station, the train had left” olur.
·Olayların sıralamasını ifade edebilmek için önce meydana gelen ve sona eren olayı past perfec ile, daha sonra meydana gelen olayı simple past tense ile anlatırız.
Eğer simple past tense ile anlatmaya başladığımız olayın öncesinde bir olay meydana gelmiş ise önceki olay Past perfect olur.
Örnek:
I studied lesson and I went to bed. But I had read a book before I went to bed.

PAST PERFECT CONTİNUOUS TENSE

Form:
Bütün sahıslar

Had

Been

V ing


Bütün sahıslar

Hadn’t

Been

V ing

Had

Bütün sahıslar

Been

V ing

Fonksiyonları:

Bütün perfect continuous tensler iki nokta (zaman) arasında aralıksız devam eden olayları anlatmak için kullanılır. Eğer bu iki nokta geçmiş ile günümüz arasında ise Present perfect continuous olur. Ancak bu aralıksız devam eden olay geçmişte iki nokta arasında olmuş ise Past perfect continuous olur.
He had been working for 20 years when he retired in 1995.
O 1995 te emekli olduğunda 20 yıl boyunca çalışmıştı.


FUTURE TENSES

3 Tane gelecek zaman vardır:


1.Presen continuous tense ile tomorrow, next weak gibi kelimelerle gelecek ifade etmek üzere kullanılır. Bu planlı geleceği anlatır.
A: What are you doing tomorrow?
B: We are going on a picnic tomorrow.
2.Be going to
Form:

Am, is are

going to

verb

I hope i will be doctor. ( Doktor olacağım)
Fonksitonları:
·Geleceğe ait kişisel plan ve niyetleri anlatır.
I am going to visit my family tomorrow.
·Bir delile bağlı olarak güçlü tahmin ifade eder.
Look at those black clouds. It is going to rain.
3.Will future
Form:
Bütün şahıslar


will

Verb

Bütün şahıslar

will not / won’t

Verb

Will

bütün sahıslar

Verb

Fonksiyonları:
1.Konuşma anında verilen kararları anlatır.
A: There is no bread at home!
B: Ok. I will go and buy bread.
2.Kesin olmayan ama tahmin edilen olaylar için kullanılır.
I think, I hope, I’m sure, I’m afraid, I believe, Probably

wiil
I think he will come tomorrow.
I will probably go to Ankara tomorrow. ( Yarın muhtemelen Ankaraya gideceğim)


ZAMAN CÜMLECİKLERİNDE FUTURE TENSE


When, before, after, until, till, as soon as

Present Simple
Will


Present Perfect Simple

When I go home, I will have a big dinner.
NOT:
Yukarıdaki bağlaçlardan sonra (bağlaç cümlesinde) asla future tense kullanılmaz.
Kural 1:
S V O
Esas fiil S V O
Bu yapıda esas fiil bir past tense ise object in yerindeki cümlenin esas fiilide bir past tense’dir.(Genellikle past perfect)
Past Simple Gerektiren Zaman Zarfları:
Yesterday, Last............. , ................ ago, in “geçmiş yıl”, ...................... when S V O
Simple past

Bu ifadeler past simple gerektirir.
Kural 2:
S V O
Esas Fiil S V O
Eğer bu yapıda esas fiil present simple ise object yerindeki cümle birinci dereceden will future olur.
He insists that he will do it.


ksklee isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Jeolojik Zamanlar ksklee Coğrafya 0 23.09.08 21:22
Bir Zamanlar İSTANBUL hepaestus Türkiyeden Fotoğraflar 3 11.09.08 04:52
DonduruLmu$ zaManLar -[RaP]uNzeL- Diğer Fotoğraflar ve Fotoğrafçılık 0 16.02.08 15:25
Bir zamanlar Türkiye tito2000 Genel Kültür 1 18.04.07 00:24
bir zamanlar meleq Şiirler 0 05.03.07 18:18


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:03.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.