ForumTayfa  

Go Back   ForumTayfa > Eğitim > Sınavlar ve Hazırlık

Sınavlar ve Hazırlık LYS , ÖSYS (ÖSS) , KPSS , TUS , LES , ÜDS , YDS , KPDS , DGS , OKS, SBS , AÖF sınavları hakkında duyurular, bilgi alışverişi...

Yeni Konu aç  Cevapla
 
LinkBack Seçenekler Stil
Alt 09.08.09, 15:46   #1 (permalink)
Süper Tayfa
 
Dr.TaKa - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
 
Üyelik Tarihi: Mar 2007
Mesaj Sayısı: 14.233
Konu Sayısı: 3005
Takım: Galatasaray
Rep Gücü: 1082424
Rep Puanı: 108239595
Rep Derecesi : Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000Dr.TaKa 0-10000000
Ruh Hali:

Arrow TUS - Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı - Temel Bilgiler
Temel İlkeler ve Koşullar

Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (SB) eğitim hastanelerinde (TUS Kılavuzunda verilen Tablo-3'teki kurumlar) ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.12.1986 tarih ve 86.50.1164 sayılı kararına, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında ve Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokollere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (TUS) birinci basamağı olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 Sayılı Kanun 27.03.2002 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, aşağıda belirtilen alanlar adaylarca dikkatle incelenmelidir.

Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve giriş koşulları ile birlikte her dönem için ayrı ayrı yayımlanan TUS Kılavuzu içindeki Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilmiştir. Bu tablolarda bir önceki sınav döneminde her programa merkezi yerleştirme işlemi sonucunda yerleştirilen en küçük puanlı adayın puanı da verilmiştir. Uzmanlık eğitim programlarının asgari eğitim süreleri ve bu programların toplam kontenjanları aynı kılavuz içindeki Tablo-5'te verilmiştir.

Kılavuzda Tablo-2'de yer alan tıp fakültesi programlarına yalnız tıp fakültesi mezunları yerleştirilecektir (GATA'dan mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahil). Kılavuzdaki Tablo-3'te yer alan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde açık bulunan asistanlık kadrolarına ise tıp doktorları ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendi uyarınca diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleştirilebileceklerdir. Kılavuzdaki Tablo-4'te yer alan programlara yalnız askeri sağlık personeli yerleştirilecektir. Adaylar, Başvurma Belgesindeki Aday Bilgi Formuna, girmek istedikleri kurum, dal veya programları bu tablolardan yararlanarak tercih sırasına göre yazıp kodlayacaklardır.

19.06.2002 tarih ve 24790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Asistanlık başlıklı 3.Bölümünün "Asistanlık Giriş Sınavlarının Sonuçları ve Asistanlığa Başlama" ile ilgili 17.maddesinin 5.paragrafı "asistanlığa başladıktan sonra kurum veya dal değişikliği için yeniden asistanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülür." hükmünü getirmiştir. Buna göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) başvuran adaylardan, halen asistan olanların bu durumlarını başvurma belgesinde belirtmiş olmaları gereklidir. Halen asistan olanlardan başvurma belgesinde doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Yabancı uyruklu adayların tıpta uzmanlık eğitimi için Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine ve üniversite tıp fakültelerine kabulleri için açıklamalar aşağıdadır.
Adayların, tıpta uzmanlık eğitimi için merkezi sistemle seçiminde aşağıda belirtilen yol izlenecektir:

a) Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan Yabancı Dil Sınavını başaran veya önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarından en az birinde başarı göstererek yabancı dilden muaf olan adaylar, eğitim programlarına TUS-Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 16. maddesinde Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerektiği hükmü yer almaktadır. Önceki dönemlerdeki TUS'lardan muafiyetleri bulunan adayların bu hakları korunacaktır. Yabancı Dil Sınavına yeni girenlerin veya önceki TUS'lardan muafiyetleri bulunmayan adayların bilim sınavına girebilmeleri için Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan yabancı dil sınavını başaran adaylar iki yıl süre ile yabancı dilden muaf olacaklardır.

b) Bakanlar Kurulunun 05.04.1973 tarih ve 7/6229 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü yürürlükten kaldırıldığından Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği dallarında da, adayların TUS'ta yabancı dil ve bilim sınavına girmeleri gerekir.

c) TUS sonuçlarına göre seçilen askeri sağlık personeli dışındaki bütün adayların, sınav sonuçları ÖSYM tarafından internet ile Sağlık Bakanlığı tarafından da listelerin asılması yoluyla ilan tarihinden itibaren yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek, ancak, adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek şartı ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Üniversite programlarına seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine seçilen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, yukarıda belirtilen tarihe kadar başvurmadıkları takdirde yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Sağlık Bakanlığı kadrolarını kazanan adayların hazırlamaları gerekli belgeler şunlardır:

Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar:
Dilekçe, Mezuniyet belgesi, Nüfus cüzdanı sureti, Askerlik terhis veya tecil belgesi, İkametgâh belgesi
Savcılıktan alınacak iyihal belgesi
Tıp fakülteleri veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu
Fotoğraf (6 adet) (Fotoğrafların son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir.)
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar:
Dilekçe
Askerlik terhis veya tecil belgesi
Tıp fakülteleri veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu

Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilen adaylar, eğitimleri sırasında, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Bir programa seçildikleri Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması halinde, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki asistanlık kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır.

Adayların seçildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

Halen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilmiş olma, adaylara, asistan kadrolarına atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.

Atama yapıldıktan sonra, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, uzmanlık eğitimi programları tercih listesinde gösterilirken adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.
TUS, Kılavuzda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.
TUS-Yabancı Dil Sınavı ilk gün yapılacak ve sınav saat 09.30'da başlayacaktır. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. İspanyolca, İtalyanca ve Rusça için yapılacak sınavda ise, yaklaşık 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir.

Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM'ce bir sonraki gün saat 11.00'de, listeler halinde sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
Yabancı Dil Sınavından muaf olma konusunda şu kural uygulanacaktır: Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde başarı göstermiş olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulacaklardır.

TUS-Bilim Sınavı, ikinci gün yapılacak; sınav saat 13.30'da başlayacaktır. Bilim Sınavında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorulara yer verilir.

TUS-Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Tıp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanılacaktır. TTBT-1 ve KTBT tıp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktır. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; TTBT-2 histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylar testlerdeki soruların cevaplarını kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.

Tıpta Uzmanlık Sınavına başvurabilmek için mezun olmak şarttır. Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları gerekmektedir.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için,
kopya eylemine karışmamış olması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve diğer belgeleri eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi,
diğer sınav kurallarına uyması
zorunludur.

Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.

Adayların doldurdukları cevap kâğıtları hiçbir müdahale yapılmadan optik okuyucular tarafından okutulmakta, bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmakta ve sonuçlar bilgisayarla değerlendirilmektedir. Cevap kâğıtları farklı zamanlarda ve farklı optik okuyucularda iki defa okutulup sonuçlar karşılaştırılarak okumalarda herhangi bir hatanın oluşması engellenmektedir. Bununla birlikte adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Bölümünün teslim alma tarihi esas alınacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı Kılavuzda belirtilen bankaya ait hesaba yine kılavuzda belirtilen miktarı yatırdıklarını gösteren bir makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

ÖSYM'nin askerlik işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adayların bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvurmaları gerekir.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 19. maddesine göre üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar. TC vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerindeki programlarda yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Kılavuzdaki Tablo-2 ve Tablo-3'de gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. TC uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.
Yabancı uyruklu adaylar, Kılavuzda Tablo-2 ve Tablo-3'de yabancı uyruklu adaylar için kontenjan ayrılan programlardan en çok 8 tanesini tercih edebilecekler ve tercihlerini Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki ilgili alana yazıp kodlayacaklardır.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Başvurma Belgesi ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yabancı uyruklu adayların Türkiye içinden veya dışından başvurma işlemlerinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

Halen ülkemizde bulunan yabancı uyruklu adaylar TC uyruklu adaylar gibi Başvurma Belgelerini başvuru evrakı ücretini ödeyerek Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden alarak TUS'a başvurabilirler. Yurt dışında bulunan yabancı uyruklu adaylar Kılavuz ve Başvurma Belgelerini ücret ödemeden ÖSYM'den yazılı olarak isteyebilirler. Bu adayların sınava girebilmeleri için başvuru evrakı ve sınav ücreti olarak "ÖSYM-TUS-3615856-2 Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesi Ankara/Türkiye" hesabına 30 ABD doları yatırmaları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen, 30 ABD doları karşılığı yabancı para olabilir) ve bu parayı yatırdıkları bankadan alacakları yurt dışından başvuruyorlarsa banka çekini yurt içinden başvuruyorlarsa banka dekontunu (Yurt dışından başvuranlar için teleks, havale kâğıdı, dekont vb. kabul edilmez.) Başvurma Belgesine ekleyerek süresi içinde ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermeleri gerekir.

TUS sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki tıpta uzmanlık programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.
a) Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi
b) Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayı alacak kadar Türkçe bilmeyen adayların kayıt işlemleri yapılır ve bu adaylara Türkçe öğrenmeleri için üniversite yönetimince bir yıl süre ile izin verilir, bir yıl sonunda sertifika getirmeyen adayın kaydı silinir.)
c) Vize alınmış geçerli pasaport (Adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağının belgelendirilmesi gerekir.)

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından internetle, Sağlık Bakanlığı tarafından da listelerin asılması yoluyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden itibaren adayların yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilecek, ancak, adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek şartı ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
TUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, ilgili döneme ait Ek Yerleştirme Boş Kontenjan Listesini Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden ve KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden hangi tarihler arasında alabileceklerini Sınav Sonuç Belgesinde göreceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.
a) Kılavuzda belirtilen tarihlerde yapılmış olan, ilgili döneme ait TUS sınavlarına girmiş olmak.
b) Aynı dönem TUS sınavı sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak.
c) Ek yerleştirmede tercih edilen programın o dönemde yapılan merkezi yerleştirme sonunda oluşan aynı puan türünde en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmak.
Ek Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen adayların Sınav Sonuç Belgesinde belirtilecek tarihe kadar, yerleştirildikleri kurumlara kayıt veya atanma için başvurmaları zorunludur.

Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan tıp doktorlarının TUS'a başvurabilmeleri için; yurtdışından almış oldukları diplomalarının denklik işlemini Yükseköğretim Kurulundan yaptırarak denklik belgesini almaları ve bu belgenin fotokopisini Başvurma Belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

TUS'a ilişkin olarak ilgili döneme ait Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.

Sınav sonuçlarının incelenmesi, yanlış bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, değişen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çıkarılması amacıyla ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, Kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" kullanılmalıdır.
Başvurma Koşulları
Tıp fakültelerinden ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendinde belirtilen diğer fakülte veya yüksekokullardan (diş hekimliği fakültesi veya diş hekimliği yüksekokulu hariç) başvuru tarihinden önce mezun olan veya bu tarihe kadar mezun olacak adaylar, TUS sınavına (sınavın bir dönemine) başvurabilirler.
Bu koşulu karşılayan adaylardan durumları aşağıdaki maddelere uyanlar da ilgili dönemin TUS sınavına başvurabilirler.
a) Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde veya tıp fakültelerinde asistan kadrosunda olanlardan TUS sistemi içinde yer alan yeni bir eğitim dalına girmek isteyenler (aşağıda belirtilenler hariç).
b) Burstan doğan mecburi hizmetlerini sınav gününden en çok üç ay sonraya kadar bitirecek olanlar.
c) 3281 sayılı Kanunun değişik 6. maddesine göre devlet hizmeti yükümlüsü tüm tıp doktorları (devlet hizmeti yükümlülüğü bulunan uzman tıp doktorları hariç).
d) Askerlik hizmetlerini sınav tarihinden en geç üç ay sonra bitirecek durumda olanlar.
e) Kılavuzda, madde 1.19'da sözü edilen yabancı uyruklu olanlar.
İlgili dönemin TUS sınavına, sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamış teğmen, üsteğmen ve yüzbaşı rütbesindeki askeri sağlık personeli başvurabilecektir (Kılavuzdaki Tablo-4).
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 Sayılı Kanun 27.03.2002 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, bu tarihten sonra tıp fakültelerinden mezun olup halen, Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı, Anatomi, Histoloji(Embriyoloji ve Histoloji), Fizyoloji, Biyofizik, Patoloji(Tıbbi Patoloji), Farmakoloji, Tıbbi Farmakoloji, Radyoloji(Teşhis ve Tedavi) (Radyoloji ve Radyasyon Onkolojisi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Mikrobiyoloji (Tıbbi Mikrobiyoloji), Adli Tıp, Enfeksiyon Hastalıkları, Biyokimya (Tıbbi Biyokimya) ve Nükleer Tıp dallarında asistanlık eğitimi yapmakta olanlar, uzmanlık eğitimleri sırasında ve uzman olduktan sonra Devlet Hizmeti Yükümlülüklerini tamamlamadan başka bir uzmanlık dalına müracaat edemeyeceklerdir.
Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı uzmanlık dallarında uzmanlık eğitiminde başarılı olanların uzmanlık eğitiminde geçen hizmet süreleri üç yıllık devlet hizmeti yükümlülüğüne sayılır.
Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki asistan veya 2547 sayılı Kanunun 33. maddesi ve 50. maddesinin d fıkrası hükümlerine göre üniversitelerin tıp fakültelerindeki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabilmek için başlıca şartlar şunlardır:
a) TC vatandaşı olmak ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve işyerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflâs gibi yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak, bir kamu kuruluşunda çalışıyorsa son iki yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak.
c) Askerliğini yapmamış olanlardan; üç yıllık eğitim yapacakların 30, dört yıllık eğitim yapacakların 29, beş yıllık eğitim yapacakların 28 yaşında ya da daha küçük olmaları. (Askerliğini yapmamış adayların 3031 sayılı Kanunun 2. maddesinin e fıkrası gereğince 34 yaşından gün almadan ihtisaslarını bitirmeleri gerekmektedir. Askerliğini yapmış olanlarda bu şartlar aranmaz.)
d) TUS'a başvuru veya kadroya atanma sırasında bağlı bulunulan meslek odalarınca geçici süreyle de olsa meslekten uzaklaştırılmış bulunmamak.
e) Meslek ve sanatını uygulamasına ve uzman olmak istediği dalda çalışmasına sağlık yönünden engel bulunmamak, tercih ettiği kurum ve dalların öngördüğü giriş koşullarını karşılamak.
Adayların, atanmak için yukarıda sayılan şartlara ek olarak ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin öngördüğü başka koşullar varsa bunları da karşılamaları gerekir.
Bir dönemdeki TUS sınavına başvuracak adaylar, bu dönemle ilgili TUS Kılavuzu, Başvurma Belgesini kılavuzda belirtilen ücret karşılığında, Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden, yine kılavuzda belirtilen tarihler arasında alacaklardır.
Adayların, sınav ücretinin yatırmaları için ilgili banka şubesine gidip TC. Kimlik numaralarını ve Başvurma Belgesinde yazılı belge numarasını vermeleri yeterli olacaktır. Kılavuzda belirtilen kurallara göre doldurdukları Başvurma Belgesi ve yine Kılavuzda belirtilen miktardaki ücretin ödendiğini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontunu en geç ilan edilen tarihe kadar kendilerine en yakın Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüğüne, KKTC'de oturanlar ise yukarıda adresi verilen ÖSYM Temsilciliğine teslim edeceklerdir.
Askeri sağlık personeli başvurma ile ilgili belgelerini birlik komutanlıklarına veya kurum amirliğine teslim edeceklerdir


Başvurma Belgesinin Doldurulması
Başvurma Belgesi; Aday Bilgi Formu, Kayıt Kartı ve Aday Fişi olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı yumuşak uçlu siyah bir kurşunkalemle, diğer kısımları ise dolmakalem veya tükenmezkalemle doldurulacaktır.
Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmı ÖSYM'de optik okuyucularla okunacaktır. Bu nedenle bu kısmın yumuşak uçlu siyah bir kurşunkalemle doldurulması gerekir. Aday Bilgi Formunun doldurulmasında iki ayrı işlem bulunmaktadır. Birinci işlem istenen bilgilerin yazılması, ikinci işlem ise yazılan bilgilerin kodlanmasıdır. Kodlamada yapılacak iş, kutulara yazılan harf veya rakamların her kutunun altında bir sütun halinde sıralanmış olan kutucuklarda bulunması ve bu kutucukların kurşunkalemle dışarıya taşırılmadan karalanmasıdır. Aday Bilgi Formunda her sütunda sadece bir kutucuğun karalanmış olmasına dikkat edilecektir. Optik okuyucular yazılan yazı ve rakamları değil, kodlama işaretlerini kayıtlara aktarabilen araçlardır. Bu nedenle, Aday Bilgi Formuna yazılan fakat kodlanmayan bilgiler bilgiişlem kayıtlarına geçmeyeceğinden geçersiz sayılır ve işlem görmez. Yazma işlemi, kodlamanın kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için gereklidir. Yapılan kodlama yanlışlarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu adaylara aittir.
Başvurma Belgesine adı, soyadı, baba adı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi kimlikle ilgili bilgiler yazılırken nüfus cüzdanlarındaki kayıtlara uyulması gerekir.
Başvurma Belgesi teslim edildikten sonra, bu belgedeki kimlik bilgilerine ilişkin değişiklik isteği dilekçelerine, ilgili resmi makamlardan alınacak belgelerin eklenmesi zorunludur.


Başvuruların Geçersiz Sayılacağı Durumlar
Başvuru tarihine kadar mezun olunmamışsa (askeri sağlık personeli sınav tarihine kadar stajyerliğini tamamlamamışsa),
Askeri sağlık personeli başvurusunu bağlı bulunduğu komutanlık ve GATA kanalıyla yapmamışsa,
Aday Bilgi Formu kısmındaki bilgiler tam olarak, kurşunkalemle yazılıp kodlanmamışsa,
T.C. Kimlik Numarası Başvurma Belgesinde ayrılan yerlere doğru olarak yazılıp kodlanmamışsa,
Başvurma Belgesinin çeşitli kısımlarına yazılan ve kodlanan kimlikle ilgili bilgilerde eksiklik ya da tutarsızlık varsa,
Kayıt Kartının arka yüzünde ayrılan yere açık adres yazılmamışsa,
Kayıt Kartı aday tarafından imzalanmamışsa,
Kayıt Kartına son altı ay içinde başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş bir fotoğraf yapıştırılmamışsa,
Sınav ücretinin ödendiğini gösteren Sınav Ücreti Banka Dekontu (yabancı uyruklu adaylar için banka dekontu/banka çeki) eksikse,
Başvurma Belgesi başvurma için tanınan süre içinde teslim edilmemişse,
Başvurma Belgesi aday tarafından ÖSYM'ye posta ile gönderilmişse (Yurt dışından müracaat eden yabancı uyruklu adaylar hariç),
Birden fazla Başvurma Belgesi doldurulmuş veya Başvurma Belgesinin fotokopisi ile başvurulmuşsa
başvurular geçersiz sayılacak ve belgeler işleme konmayacaktır.
Dolduruluşunda bir eksiklik ya da kural dışı bir durum görülmeyen belgeler işleme konur. Başvurma Belgesine bilgilerin gerçeğe uygun olarak yazılması ve kodlanmasından aday sorumludur. Eksik ya da yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı ve kodladığı bilgilerdeki eksik ve yanlışlardan doğacak sonuçlara itiraz etmeye hakkı yoktur.Başvurusu Geçerli Sayılan Adaylara Gönderilecek Belgeler
Sınava girilecek bina ve salonu gösteren TUS Sınava Giriş ve Kimlik Belgeleri Kılavuzda belirtilen tarihlerde, adayların adreslerine postalanmış olacaktır.
TUS'a başvuran adaylardan belgeleri Kılavuzda belirtilen tarihe kadar ellerine geçmeyenler, en geç sınavdan bir gün önce ÖSYM Ankara Bürosuna (Karyağdı Sokak No: 28, Aşağıayrancı/Ankara) başvurarak TUS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yeniden çıkartabileceklerdir. Sınava Giriş ve Kimlik Belgesindeki fotoğrafta sorun olan adayların bu sorunlarını ÖSYM'ye başvurmak suretiyle çözmeleri gerekir. Adayların yenisini çıkartmak istedikleri her belge için (Sınav Sonuç Belgesi de dahil) Kılavuzda belirtilen ücreti yine Kılavuzda belirtilen bankaya ait hesaba veya posta çeki hesabına yatırmaları gerekmektedir. Belgelerin kendilerine posta ile gönderilmesini isteyen adaylar banka dekontlarını dilekçelerine eklemek zorundadırlar.
Sınava bir hafta kalıncaya kadar Merkezimize ulaşan dilekçeler işleme konur. Sınava bir haftadan daha az bir süre kaldığında bu belgeler posta ile gönderilmez, sadece şahsen başvurularak alınabilir. Dilekçeyle başvurma yoluna gidecek adayların zamanı iyi hesaplamaları, cevabın kendilerine sınavdan önce ulaşıp ulaşmayacağını iyice düşünmeleri ve buna göre hareket etmeleri yararlarına olacaktır.Sınava Girerken Adayın Yanında Bulundurması Gereken Belgeler
a) İlgili Dönem için SINAVA GİRİŞ VE KİMLİK BELGESİ: Bu belge her aday için bilgisayarca doldurulacak ve üzerinde adayın bilgisayarca basılmış fotoğrafı bulunacaktır. Belgenin üzerinde sınava girilecek bina ve salon yazılı olacaktır. Sınavın her iki basamağında da, TUS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesini yanında bulundurmayan bir aday ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacaktır. (Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinin fotokopi veya faks metni olsa dahi kabul edilmez.)

b) FOTOĞRAFLI VE ONAYLI ÖZEL KİMLİK BELGESİ: Sınava girebilmek için ilgili TUS dönemi Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinden başka, kimliği açıkça gösteren fotoğraflı ve onaylı, özel bir kimlik belgesi de gerekmektedir.
Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve pasaport özel kimlik belgesi olarak kabul edilecek belgelerdir. Fotoğrafın üzerinde soğuk damga bulunan ve resmi bir kuruluştan alınan kimlik belgeleri de kabul edilebilir. Resmi bir kuruluştan alınmış olsa bile üzerinde soğuk damga bulunmayan kimlik belgeleri kabul edilmez. Kimlik belgesi üzerindeki fotoğrafınız eski yıllara ait ise bu kimlik belgesinin de geçerli olmayacağını göz önünde tutunuz. Daha önceki yıllarda sınavlara başvuran adaylara Merkezimizce verilmiş kimlik kartları özel kimlik belgesi olarak kullanılamaz.

c) BİR FOTOĞRAF: Sınavda salon görevlileri, Sınava Giriş ve Kimlik Belgenizdeki fotoğrafınızın sizi tanımada zorluk çıkardığı kanısına varabilirler. Bu durumda sınav görevlileri sizden, sizi kolaylıkla tanıtabilecek bir fotoğraf isteyebilirler. Bu amaçla, her adayın yanında kendini açık bir şekilde tanıtan Kayıt Kartına yapıştırılması gereken özellikleri taşıyan bir fotoğraf bulundurması gereklidir. Her aday bu fotoğrafın arkasına mutlaka T.C. Kimlik Numarasını, adını ve soyadını yazmalıdır.

Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi ile özel kimlik belgesini yanında bulundurmayan bir aday ileri süreceği neden ne olursa olsun sınava alınmayacaktır.

Aday başı açık ve kılık kıyafeti ilgili mevzuata uygun bir şekilde gelmemişse sınava alınmayacaktır. Başı örtülü adaylar sınava alınsa bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Adayların sınav binasına cep telefonu ile girmeleri yasaktır.
Sınava girerken yukarıda sözü edilen belgelerin yanı sıra şu araç ve gereçlerin de bulundurulması gerekir:
en az iki adet koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşunkalem
yumuşak, leke bırakmayan kaliteli bir silgi ve kalemtraş
Sınavda Uyulması Gereken Kurallar
Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların, sınavın başlama zamanından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi Salon Başkanına aittir. Salona önceden gönderilmiş olan Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların yoklaması yapıldıktan ve yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, Salon Başkanı sınavda uygulanacak kuralları adaylara hatırlatacak ve test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları da dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar Yabancı Dil Sınavının ilk 60, Bilim Sınavının ilk 105 dakikası ve her iki sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.
Adayların sınava,
cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,
cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla
girmeleri, sınav süresince adayların,
birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
salondaki görevlilere soru sormaları,
birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
hesap makinesi vb. yardımcı araçlar kullanmaları,
sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
başkalarını rahatsız edecek şekilde birşeyler yiyip içmeleri ve
sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
sınav kurallarına aykırıdır.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan yabancı dil sınavlarında sözlük kullanılmayacaktır. Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki yabancı dil sınavında ise sınava girilen yabancı dilden aynı yabancı dile olan sözlük kullanılabilecek, ancak yabancı dilden Türkçeye sözlük veya Türkçe ve yabancı dilde tıp veya sağlık bilimleri sözlüğü, meslek terimleri sözlüğü gibi sözlükler kullanılmayacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Hangi yol seçilirse seçilsin, bu gibilerin kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına açıkça yazılacak ve sınavları ÖSYM'ce geçersiz sayılacaktır.
TUS'a giren adayların test sorularına verdikleri cevapların dağılımları bilgiişlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, ÖSYM tarafından değerlendirilecek, ikili veya toplu kopya çekildiği sonucuna varılan salonlarda, kopya eylemine karıştığı belirlenen adayların cevaplarının bir kısmı ya da tümü iptal edilecektir. Bu nedenle, adayların, kopya çekme girişiminde bulunmamaları ve kendilerinden kopya çekilmesini engellemek için cevap kâğıtlarını başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekir.
Yabancı Dil ve Bilim Sınavlarının bitiminde her adayın kullandığı soru kitapçığı ile cevap kâğıdı, salondaki görevliler tarafından toplanacaktır. Özellikle büyük salonlarda görevliler yanlışlıkla bir adaya ait soru kitapçığı veya cevap kâğıdından herhangi birini almayı unutabilir. Böyle bir durumda ilgili aday derhal gerekli uyarıda bulunarak yukarıda sayılan belgelerin eksiksiz teslim alınmasını sağlamalıdır.
Merkezimizde her salona ait sınav evrakı paketi, görevli ekipler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve eksikler bir tutanakla tespit edilir. Belgesi eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır.Değerlendirme ve Seçme-Yerleştirme İşlemleri
TUS'a ilişkin tüm hesaplama, değerlendirme ve seçme işlemleri bilgisayar ile yapılacaktır.
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Yabancı Dil ve Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve adayın doğru olarak cevaplandırdığı soruların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısı her adayın Yabancı Dil Testinden almış olduğu puanı belirleyecektir.

Yabancı Dil Sınavında kullanılan çoktan seçmeli testlerden 100 üzerinden 60.000 veya daha yüksek puan alanlar TUS-Bilim Sınavına girmeye hak kazanacaklardır.

Yabancı dilde yazılı bir metnin Türkçeye tercümesi şeklindeki sınavlarda yapılan tercümeler, üniversitelerin ilgili dil ve edebiyatı bölümlerinde görevli öğretim elemanlarından ÖSYM'ce oluşturulacak jüriler tarafından, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek, 60.000 veya daha yüksek puan alanlar başarılı sayılacaklardır.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan Bilim Sınavı cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunarak, adayların iki testin her birindeki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Bu ham puanlar, her test için ayrı olmak üzere, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Standart puanlar kullanılarak, tıp fakültesi mezunu adaylar için Ağırlıklı Klinik Tıp Bilimleri Puanı (K) ve Ağırlıklı Temel Tıp Bilimleri Puanı (T) olmak üzere iki ayrı puan hesaplanacaktır. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylar için ise yalnız T Puanı hesaplanacaktır.

Tıp fakültesi mezunu adayların KTBT ve TTBT-1'den aldıkları standart puanların her birinin 0.5 ile çarpılarak toplanmasıyla bu adayların K Puanları; TTBT-1 standart puanının 0.7 ile ve KTBT standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla da T Puanları elde edilecektir. Tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun olan adayların T Puanları ise bu adayların TTBT-1 standart puanının 0.7; TTBT-2 standart puanının 0.3 ile çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Her bir uzmanlık dalına hangi puana göre seçme yapılacağı ilgili dönemin Kılavuzundaki Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilmiştir. Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te yer alan programlara, ilgili Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000 veya daha yüksek olanlar arasından seçme yapılacaktır. Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanı 50.000'den düşük olanlar o puan türüyle öğrenci alan programlar için yapılan yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.

Merkezi sistemle seçme işlemi, programların kontenjanları, adayların Ağırlıklı Bilim Sınavı Puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yapılacaktır. Adaylar, TUS Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanlarının elverdiği en üst tercihlerine yerleştirilecektir.

Bir uzmanlık dalına K veya T puanı ile seçme yapılırken ilgili puanda eşitlik olması halinde, Yabancı Dil Puanı daha yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bu durumda da eşitliğin bozulmaması halinde sırasıyla, fakülte başarı puanı, seçme yapılan uzmanlık dalını daha üst tercihinde gösterene ve bu sınava girme hakkı veren okuldan daha sonraki bir yılda mezun olana öncelik tanınarak seçme yapılacaktır.Tablo 1. Bilim Sınavı Testlerinin Yaklaşık Kapsamları


Testin Adı Soruların Seçilebileceği Alanlar Testteki Yaklaşık Payı*
Temel Tıp Bilimleri
Testi - 1 (TTBT-1) Anatomi %10
Embriyoloji ve Histoloji % 4
Fizyoloji % 6
Tıbbi Biyokimya %20
Tıbbi Mikrobiyoloji %20
Tıbbi Patoloji %20
Tıbbi Farmakoloji %20
Temel Tıp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) Embriyoloji ve Histoloji % 5
Fizyoloji % 5
Tıbbi Biyokimya %45
Tıbbi Mikrobiyoloji %45
Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) Dahiliye Grubu
(iç hastalıkları, psikiyatri, dermatoloji, hava ve uzay hekimliği, nükleer tıp, göğüs hastalıkları, enfeksiyon hastalıkları, nöroloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon, radyoloji, halk sağlığı, sualtı hekimliği ve hiperbarik tıp, adli tıp, aile hekimliği, tıbbi genetik, kardiyoloji) %30
Pediatri (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) %30
Cerrahi Grubu
(genel cerrahi, çocuk cerrahisi, kalp ve damar cerrahisi, göğüs cerrahisi, plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi, anesteziyoloji ve reanimasyon, kulak-burun-boğaz hastalıkları, beyin ve sinir cerrahisi, ortopedi ve travmatoloji, göz hastalıkları, üroloji) %25
Kadın Hastalıkları ve Doğum %15

* Bu tabloda gösterilen oranlar test planının gereklerine göre değiştirilebilir; bir alandan hiç soru sorulmayabileceği gibi burada yer almayan alanlardan da soru sorulabilir.TUS'a ilişkin soru ve cevaplar
Bu sınava kimler başvurabiliyor?
Tıp, veteriner, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültesinden mezun olanlar başvurabilir. (Ayrıntılar için Kılavuza bakınız.)

Başvurmanın başlama ve bitiş tarihleri nedir?
Nisan ve eylül aylarında olmak üzere her yıl iki sınav yapılmaktadır. Başvurma, sınavdan yaklaşık iki ay kadar önce olmaktadır. Başvurma tarihleri ilgililere, basın-yayın organları ile duyurulmaktadır.
Başvurma Belgelerini nereden alabilirim?
Başvurma belgeleri, İl Sağlık Müdürlüklerinden sağlanabilir.
Ne kadar ücret yatırmamız gerekiyor?
Ücret her dönem için ayrıca belirlenmekte ve ilgili dönemin Kılavuzunda belirtilmektedir.
Başvurma Belgelerimi nereye teslim edeceğim?
Başvurma Belgeleri yine İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilecektir.
Sınav ne zaman, nerede yapılacak?
Sınav, nisan ve eylül aylarında, Ankara'da yapılmaktadır. Sınav tarihleri Kılavuzda belirtilmektedir.
Sınava kaç kişi giriyor?
Her dönem, sınava 14 000 - 16 000 arasında başvuru olmaktadır.
Sınav sonucumu öğrenebilir miyim?
Yabancı Dil Sınavı sonuçları, pazar günü öğleyin sınav salonu kapılarına asılarak adaylara duyurulmakta; seçme ve yerleştirme sonuçları adayların adreslerine gönderilmektedir. Sonuçlar, INTERNET'ten de öğrenilebilmektedir.
Sınavı niçin kazanamadım? Sonuçların tekrar incelenmesi için ne yapmam gerekir?
Adaylar, Sınav Sonuç Belgeleri gönderildikten sonraki 30 gün içinde, Kılavuzda yapılan açıklamalara uygun olarak dolduracakları dilekçe ile sınav sonuçlarının incelenmesini isteyebilirler. Adayların, dilekçelerine, inceleme ile ilgili ücretin ödendiğini gösteren banka dekontlarını da eklemeleri gerekir.
Tercih etmediğim bir yere yerleştirildim. Düzeltilmesi için ne yapabilirim?
Adayların, tercih etmedikleri bir yere yerleştirilmeleri söz konusu olamaz.
Tercihimi galiba yanlış kodladım, değiştirebilir miyim?
Tercihlerde sonradan değişiklik yapılması mümkün değildir.


__________________

Dr.TaKa isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla


Konuyu Toplam 1 Üye okuyor. (0 Kayıtlı üye ve 1 Misafir)
 
Seçenekler
Stil

Yetkileriniz
Konu Acma Yetkiniz Yok
Cevap Yazma Yetkiniz Yok
Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

BB code is Açık
Smileler Açık
[IMG] Kodları Açık
HTML-Kodu Kapalı
Trackbacks are Açık
Pingbacks are Açık
Refbacks are Açık


Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Cevaplar Son Mesaj
Elektronik Temel Bilgiler tekelioğlu Bilgisayar ve Elektronik 0 02.03.09 19:58
ASP TemeL BiLgiLer B.S.G.Y Webmasterlar için 1 24.08.08 12:16
Öz.De.Bir Türkiye Geneli ÖSS Deneme Sınavı Soruları Ve Çözümleri - MART 2007 Sınavı ! Dr.TaKa Liseler 2 03.05.08 10:30
Modifiye Hakkında Temel Bilgiler !!! MaTRiX Hobi 0 30.12.06 09:48


Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 07:34.


Powered by vBulletin® Version 3.8.0
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0
User Alert System provided by Advanced User Tagging v3.0.6 (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2021 DragonByte Technologies Ltd.
ForumTayfa

Arşiv: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 102 103 104 105 106 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 167 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271


ForumTayfa - Link Değişimi
Telinka İletişim | Voip Ürünleri | Link Değişimine Katılın |

Sitemiz bir forum sitesi olduğundan dolayı, kullanıcılar her türlü görüşlerini önceden onay olmadan anında siteye yazabilmektedir. ForumTayfa Yöneticileri mesajları itina ile kontrol etse de, bu yazılardan dolayı doğabilecek her türlü sorumluluk yazan kullanıcılara aittir. Yine de sitemizde yasalara aykırı unsurlar bulursanız [email protected] email adresine bildirebilirsiniz, şikayetiniz incelendikten sonra en kısa sürede gereken yapılacaktır.

Any member of our web site has the right of adding comments instantly without getting permisson due to the forum structure of our site basis. Althought, our site modarators check comments with care, all the responsibilities sourced from these comments directly belong to the members. If you still find any illegal content in our site ( A.buse, H.arassment, S.camming, H.acking, W.arez, C.rack, D.ivx, Mp.3 or any Illegal Activity ), please report us via [email protected] .Your reports will be evaluated as soon as the arrival of your e-mail.